Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Lubię swoją szkołę” Informacje dotyczące realizacji projektu w 2011 r. Publiczne Gimnazjum w Strzeszynie 16 stycznia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Lubię swoją szkołę” Informacje dotyczące realizacji projektu w 2011 r. Publiczne Gimnazjum w Strzeszynie 16 stycznia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 „Lubię swoją szkołę” Informacje dotyczące realizacji projektu w 2011 r. Publiczne Gimnazjum w Strzeszynie 16 stycznia 2012 r.

2 Zadania realizowane w ramach projektu „Lubię swoją szkołę” w Publicznym Gimnazjum w Strzeszynie
1.„Królowa jest tylko jedna?” 1) klub matematyczno- fizyczny 2) klub biologiczno-chemiczny 2.„Poza horyzont” 1) warsztaty geograficzno-przyrodnicze 3. „Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej” 1) warsztaty kierunkujące i aktywizujące 4. „ITC- warsztaty rozwijające kompetencje informatyczne” 1) warsztaty ITC 5. „Będziemy przygotowani do pracy na rynku europejskim” 1) zajęcia z języka niemieckiego 6. „Nie jesteśmy sami” 1) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dyslektyków 7. „Będziemy lepsi”- zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce 1) zajęcia wyrównawcze z matematyki 2) zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych 8. „NAIKI- Nasza Aktywna i Kreatywna Integracja-promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 1) zajęcia korekcyjno integracyjne na basenie 2) warsztaty teatralno- taneczne

3 Liczba uczniów realizujących projekt
Pierwsza rekrutacja -styczeń 2011 r. Druga rekrutacja -wrzesień 2011 r.

4 Zestawienie szczegółowe działań realizowanych w 2011 roku
Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/2012 2010/2011 Dz. Chł. Zadanie 2 – „Królowa jest tylko jedna?” 26. Prowadzenie warsztatów w ramach Klubu matematyczno-fizycznego 56 1 5 4 26. Prowadzenie warsztatów w ramach Klubu biologiczno- chemicznego 3 2 39. Wyjazd edukacyjny do Krakowa ( r. – r. 2 dni Udział w Gminnym Turnieju Ekologiczno-Sportowym. Organizator: szkolne koło LOP i UKS w ZSP w Strzeszyn ( r.) udział

5 Zadanie 3 – „Poza horyzont”
Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/2012 2010/2011 Dz. Chł. Zadanie 3 – „Poza horyzont” 45. Prowadzenie Warsztatów geograficzno – przyrodniczych 36 3 7 48. Spotkania z podróżnikami- globtroterami I. Norwegia ( r.) II. Tanzania cz. I ( r.) III. Maroko ( r.) IV. Tanzania cz. II ( r.) V. Chiny ( r.) VI. Astronomia amatorska ( r.) VII. Kraje Bałkańskie ( r.) VIII. Indie I ( r.) IX. Indie II ( r.) 18 49. Wyjazd edukacyjny do Bieszczadzkiego PN ( r.) 1 wyjazd 2 5 50. Wyjazd edukacyjny do Ojcowskiego PN ( r.) 53. Wyjazd do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie ( r.)

6 Zadanie 5 – „Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej”
Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/2012 2010/2011 Dz. Chł. Zadanie 5 – „Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej” 62. Spotkania ze specjalistą PUP I. ( r.), II. ( r.) III. ( r.), IV. ( r.) 4 7 8 6 63. Warsztaty kierunkujące i aktywizujące 18 64. Spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów I. Spotkanie z policjantem ( r.) II. Spotkanie ze strażakiem ( r.) III. Spotkanie z aktorem ( r.) IV. Spotkanie z entomologiem ( r.) V. Spotkanie z kominiarzem ( r.) 5

7 Zadanie 5 – „Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej”
Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/2012 2010/2011 Dz. Chł. Zadanie 5 – „Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej” 65. Wyjazdy do zakładów pracy I. Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach ( r.) 1 wyjazd 4 5 II. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach ( r.) III. Zakład Gamrat w Jaśle ( r.) 6 IV. Zakład Uzdatniania Wody w Gorlicach ( r.) 7 8 V. Huta szkła w Krośnie ( r.) VI. Magurskim Parku Narodowym ( r.)

8 Zadanie 5 – „Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej”
Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/2012 2010/2011 Dz. Chł. Zadanie 5 – „Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej” 66. Indywidualne doradztwo zawodowe na początek 15 3 2 4 6 70. Dodatkowe zajęcia równościowe „Świadomość możliwości wyboru bez względu na społeczne oczekiwania wobec płci” 7 8 Spotkanie z pracownikiem Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie- z inicjatywy szkolnego koordynatora Wyjazd do zakładu pracy „Gabinet Kosmetyczny- Impresja Ciała” celem zapoznania uczniów ze specyfiką pracy kosmetologa-mężczyzny- z inicjatywy nauczyciela prowadzącego zajęcia 1 wyjazd

9 Zadanie 6 – ICT warsztaty rozwijające kompetencje informatyczne
Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/2012 2010/2011 Dz. Chł. Zadanie 6 – ICT warsztaty rozwijające kompetencje informatyczne 71. Warsztaty 36 4 6 Zadanie 7 – „Będziemy przygotowani do pracy na rynku europejskim” 75. Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego 5 7 79. Wakacje językowe w Austrii 7 dni 1 Zadanie 8- Nie jesteśmy sami 85. Zajęcia z terapeutą- dla dyslektyków Uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji 3 2 87. Doradztwo psychologiczne- dyżur specjalistyczny 32

10 89. Zajęć wyrównawczych z matematyki 36 4 1 2
Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/2012 2010/2011 Dz. Chł. Zadanie 9- „Będziemy lepsi” zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce 89. Zajęć wyrównawczych z matematyki 36 4 1 2 89. Zajęć wyrównawczych z biologii/chemii 3 Zadanie 10- NAIKI - Nasza Aktywna i Kreatywna Integracja – Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 93. Zajęcia korekcyjno-integracyjne na basenie 96. Warsztaty taneczno- teatralne z elementami tańca scenicznego 7 98. Wyjazd edukacyjny do teatru I. Wyjazd do Teatru Słowackiego w Krakowie- „Makbet” ( r.) 1 wyjazd II. Wyjazd do Teatru Groteska w Krakowie- „Balladyna” ( r.) III. Wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na sztukę „Odprawa Posłów Greckich” ( r.)

11 100. Przeglądy artystyczne
Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/2012 2010/2011 Dz. Chł. Zadanie 10- NAIKI - Nasza Aktywna i Kreatywna Integracja – Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 100. Przeglądy artystyczne Uzyskanie II miejsca w XXVI Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bandurek. Organizator: Gminne Centrum Kultury w Gorlicach ( r) 1 7 Uzyskanie I miejsca w Przeglądzie Miniatur Teatralnych. Organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu ( r.) Udział w środowiskowej impreza kulturalnej „Bieckie Babie Lato 2011” (niedziela) Warsztaty taneczno- wokalne z Pawłem Bauerem, uczestnikiem programu telewizyjnego „Bitwa na Głosy”- z inicjatyw nauczyciela prowadzącego zajęcia 2

12 Zestawienie zbiorcze działań realizacji projektu za 2011 r.
382 godziny zajęć 15 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego 18 wyjazdów na basen „Fala” w Gorlicach, 9 spotkań z podróżnikiem- globtroterem 5 spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów (policjantem, strażakiem, aktorem, entomologiem, kominiarzem), 4 spotkania z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy 4 godziny zajęć równościowych „Świadomość możliwości wyboru bez względu na społeczne oczekiwania wobec płci” 6 wyjazdów edukacyjnych do zakładów pracy (Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gorlicach, Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, Zakładu Tworzyw Sztucznych GAMRAT SA w Jaśle, Zakładu Uzdatniania Wody w Gorlicach, Huty Szkła PART -GLASS w Krośnie, Magurskiego PN) 1 wyjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego 1 wyjazd do Bieszczadzkiego Parku Narodowego 1 Wyjazd do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie 16 dyżurów psychologa 7 dniowy wyjazd do Wiednia 3 wyjazdy do teatru w Krakowie/Rzeszowie na sztukę „Tragedia Makbeta”, „Balladyna” oraz „Odprawa Posłów Greckich”

13 Efekty realizacji projektu i wydarzenia wynikające z inicjatywy koordynatora, nauczycieli, bądź samych uczniów Przyczynienie się do zdobycie I miejsca w Gminnym Turnieju Ekologiczno-Sportowym „Las całkiem blisko nas”

14 Udział w konkursie fotograficznym „Życie drzewa” organizowanym przez Magurski PN

15 Zorganizowanie spotkania z pracownikiem Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie

16 Wyjazd do zakładu pracy „Gabinetu Kosmetycznego- Impresja Ciała” celem zapoznania uczniów ze specyfiką pracy kosmetologa-mężczyzny

17 Uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji

18 Uzyskanie II miejsca w XXVI Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek organizowanym przez GCK

19 Uzyskanie I miejsca w Przeglądzie Miniatur Teatralnych organizowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu

20 Udział w środowiskowej impreza kulturalnej „Bieckie Babie Lato 2011”

21 Organizacja warsztatów taneczno- wokalnych z Pawłem Bauerem, uczestnikiem programu telewizyjnego „Bitwa na Głosy”

22 EWALUACJA I. Organizacja i przebieg badań
Badanie opinii na temat prowadzonych zajęć rozwijających zainteresowania w ramach projektu przeprowadzono wśród 52 uczniów (32 chłopców i 20 dziewcząt). Jako narzędzie badawcze zastosowano ankietę, zawierającą osiem pytań w tym jedno otwarte. Ankietowanie przeprowadzono 20 czerwca 2011 r., badanie miało charakter audytoryjny. II. Analiza wyników badań Zestawienie wyników badań w sprawie opinii uczniów na temat prowadzonych zajęć rozwijających zainteresowania przedstawiono w tabeli nr 1.

23 Tabela 1. Zestawienie wyników badań w sprawie opinii uczniów na temat prowadzonych zajęć Nr Treść pytania Kafeteria Wynik % 1. Zajęcia realizowane w ramach projektu były: bardzo interesujące 23 44 % interesujące 27 52 % ciekawe, ale nadal to jest nauka 2 4 % mało ciekawe - 2. Czy zajęcia, w których uczestniczyłeś/łaś pomogły uporządkować i poszerzyć Twoją wiedzę? Tak 50 96 % Nie 3. Czy na zajęciach panowała dobra atmosfera, sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy? 52 100 % 4. Czy przygotowane materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne wspomagały pracę podczas wykonywanych zajęć? 51 98 % 1 2 % 5. Jak pracowałeś/łaś na zajęciach? byłem aktywny pracowałem na miarę swoich możliwości 28 54 % czekałem, aż ktoś inny odpowie 6. Czy zajęcia miały wpływ na zwiększenie Twoich sukcesów w szkole? 36 69 % 16 31 % 7. Czy chciałbyś/łabyś nadal uczestniczyć w tego typu zajęciach? Nie mam zdania 8. Co zmieniłbyś/łabyś w tych zajęciach lub czym je uzupełniłbyś/łabyś? „Nic bym nie zmieniał”, „Inne programy graficzne”, „Więcej wycieczek i zajęć w terenie”, „Zestawy do badań chemicznych” , „Zajęcia otwarte w uczelniach akademickich”

24 Dane liczbowe zawarte w tabeli wskazują, że zajęcia były interesujące.
Znaczącej większości uczestnikom pomogły uporządkować i poszerzyć wiedzę. Wszyscy respondenci stwierdzili, że na zajęciach panowała dobra atmosfera, sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy. Uczniowie pracowali na miarę swoich możliwości i byli aktywni. 69% uważa, iż zajęcia miały wpływ na zwiększenie sukcesów w szkole. Jak wynika z danych 51badanych chciałoby nadal uczestniczyć w tego typu zajęciach. III. Wnioski 1. Podtrzymywać dobrą atmosferę panującą na zajęciach. 2. Zgłosić kierownictwu projektu potrzebę zwiększenia ilości wyjazdów edukacyjnych np. do uczelni wyższych na zajęcia otwarte. 3. Zachęcać uczniów do większej aktywności poprzez organizację np. konkursów i turniejów. Dziękuję! Szkolny koordynator Anna Lipa


Pobierz ppt "„Lubię swoją szkołę” Informacje dotyczące realizacji projektu w 2011 r. Publiczne Gimnazjum w Strzeszynie 16 stycznia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google