Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubię swoją szkołę Informacje dotyczące realizacji projektu w 2011 r. Publiczne Gimnazjum w Strzeszynie 16 stycznia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubię swoją szkołę Informacje dotyczące realizacji projektu w 2011 r. Publiczne Gimnazjum w Strzeszynie 16 stycznia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Lubię swoją szkołę Informacje dotyczące realizacji projektu w 2011 r. Publiczne Gimnazjum w Strzeszynie 16 stycznia 2012 r.

2 Zadania realizowane w ramach projektu Lubię swoją szkołę w Publicznym Gimnazjum w Strzeszynie 1.Królowa jest tylko jedna? 1) klub matematyczno- fizyczny 2) klub biologiczno-chemiczny 2.Poza horyzont 1) warsztaty geograficzno-przyrodnicze 3. Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej 1) warsztaty kierunkujące i aktywizujące 4. ITC- warsztaty rozwijające kompetencje informatyczne 1) warsztaty ITC 5. Będziemy przygotowani do pracy na rynku europejskim 1) zajęcia z języka niemieckiego 6. Nie jesteśmy sami 1) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dyslektyków 7. Będziemy lepsi- zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce 1) zajęcia wyrównawcze z matematyki 2) zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych 8. NAIKI- Nasza Aktywna i Kreatywna Integracja-promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 1) zajęcia korekcyjno integracyjne na basenie 2) warsztaty teatralno- taneczne

3 Liczba uczniów realizujących projekt 7 3 dziewczęta i 4 chłopców 30 13 dziewcząt i 17 chłopców Pierwsza rekrutacja -styczeń 2011 r. Druga rekrutacja -wrzesień 2011 r.

4 Działania Liczba god zin Liczba uczestników 2011/20122010/2011 Dz.Chł.Dz.Chł. Zadanie 2 – Królowa jest tylko jedna? 26. Prowadzenie warsztatów w ramach Klubu matematyczno-fizycznego 561514 26. Prowadzenie warsztatów w ramach Klubu biologiczno- chemicznego 563332 39. Wyjazd edukacyjny do Krakowa (27.05.2011 r. – 28.05.2011 r. 2 dni22 Udział w Gminnym Turnieju Ekologiczno- Sportowym. Organizator: szkolne koło LOP i UKS w ZSP w Strzeszyn (20.05.2011 r.) 1 udział 32 Zestawienie szczegółowe działań realizowanych w 2011 roku

5 Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/20122010/2011 Dz.Chł.Dz.Chł. Zadanie 3 – Poza horyzont 45. Prowadzenie Warsztatów geograficzno – przyrodniczych 363737 48. Spotkania z podróżnikami- globtroterami I. Norwegia (25.02.2011 r.) II. Tanzania cz. I (11.03.2011 r.) III. Maroko (8.04.2011 r.) IV. Tanzania cz. II (19.05.2011 r.) V. Chiny (7.06.2011 r.) VI. Astronomia amatorska (30.09.2011 r.) VII. Kraje Bałkańskie (5.10.2011 r.) VIII. Indie I (29.11.2011 r.) IX. Indie II (19.12.2011 r.) 183737 49. Wyjazd edukacyjny do Bieszczadzkiego PN (27.05.2011 r.) 1 wyjazd 25 50. Wyjazd edukacyjny do Ojcowskiego PN (2.06.2011 r.) 1 wyjazd 32 53. Wyjazd do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (25.10.2011 r.) 1 wyjazd 35

6 Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/20122010/2011 Dz.Chł.Dz.Chł. Zadanie 5 – Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej 62. Spotkania ze specjalistą PUP I. (24.03.2011 r.), II. (10.06.2011 r.) III. (29.09.2011 r.), IV. (1.12.2011 r.) 47846 63. Warsztaty kierunkujące i aktywizujące187846 64. Spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów I. Spotkanie z policjantem (18.03.2011 r.) II. Spotkanie ze strażakiem (8.04.2011 r.) III. Spotkanie z aktorem (11.05.2011 r.) IV. Spotkanie z entomologiem (23.09.2011 r.) V. Spotkanie z kominiarzem (17.11.2011 r.) 57846

7 Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/20122010/2011 Dz.Chł.Dz.Chł. Zadanie 5 – Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej 65. Wyjazdy do zakładów pracy I. Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach (25.03.2011 r.) 1 wyjazd 45 II. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach (15.04.2011 r.) 1 wyjazd 45 III. Zakład Gamrat w Jaśle (17.06.2011 r.) 1 wyjazd 46 IV. Zakład Uzdatniania Wody w Gorlicach (16.11.2011r.) 1 wyjazd 78 V. Huta szkła w Krośnie (9.12.2011 r.) 1 wyjazd 74 VI. Magurskim Parku Narodowym (16.12.2011 r.) 1 wyjazd 74

8 Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/20122010/2011 Dz.Chł.Dz.Chł. Zadanie 5 – Świadomie decyduję o mojej przyszłości zawodowej 66. Indywidualne doradztwo zawodowe na początek153246 70. Dodatkowe zajęcia równościowe Świadomość możliwości wyboru bez względu na społeczne oczekiwania wobec płci 478 Spotkanie z pracownikiem Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie- z inicjatywy szkolnego koordynatora 246 Wyjazd do zakładu pracy Gabinet Kosmetyczny- Impresja Ciała celem zapoznania uczniów ze specyfiką pracy kosmetologa-mężczyzny- z inicjatywy nauczyciela prowadzącego zajęcia 1 wyjazd 42

9 Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/20122010/2011 Dz.Chł.Dz.Chł. Zadanie 6 – ICT warsztaty rozwijające kompetencje informatyczne 71. Warsztaty364646 Zadanie 7 – Będziemy przygotowani do pracy na rynku europejskim 75. Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego365757 79. Wakacje językowe w Austrii7 dni11 Zadanie 8- Nie jesteśmy sami 85. Zajęcia z terapeutą- dla dyslektyków Uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji 361312 87. Doradztwo psychologiczne- dyżur specjalistyczny32

10 Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/20122010/2011 Dz.Chł.Dz.Chł. Zadanie 9- Będziemy lepsi zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce 89. Zajęć wyrównawczych z matematyki364121 89. Zajęć wyrównawczych z biologii/chemii363212 Zadanie 10- NAIKI - Nasza Aktywna i Kreatywna Integracja – Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 93. Zajęcia korekcyjno-integracyjne na basenie27 + 273434 96. Warsztaty taneczno- teatralne z elementami tańca scenicznego 367270 98. Wyjazd edukacyjny do teatru I. Wyjazd do Teatru Słowackiego w Krakowie- Makbet (24.05.2011 r.) 1 wyjazd 40 II. Wyjazd do Teatru Groteska w Krakowie- Balladyna (21.10.2011 r.) 1 wyjazd 40 III. Wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na sztukę Odprawa Posłów Greckich (20.12.2011 r.) 1 wyjazd 72

11 Działania Liczba godzin Liczba uczestników 2011/20122010/2011 Dz.Chł.Dz.Chł. Zadanie 10- NAIKI - Nasza Aktywna i Kreatywna Integracja – Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 100. Przeglądy artystyczne Uzyskanie II miejsca w XXVI Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bandurek. Organizator: Gminne Centrum Kultury w Gorlicach (11.05.2011 r) 170 Uzyskanie I miejsca w Przeglądzie Miniatur Teatralnych. Organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu (18.05.2011 r.) 170 Udział w środowiskowej impreza kulturalnej Bieckie Babie Lato 2011 18.09.2011 (niedziela) 170 Warsztaty taneczno- wokalne z Pawłem Bauerem, uczestnikiem programu telewizyjnego Bitwa na Głosy- z inicjatyw nauczyciela prowadzącego zajęcia 172

12 Zestawienie zbiorcze działań realizacji projektu za 2011 r. 382 godziny zajęć 15 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego 18 wyjazdów na basen Fala w Gorlicach, 9 spotkań z podróżnikiem- globtroterem 5 spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów (policjantem, strażakiem, aktorem, entomologiem, kominiarzem), 4 spotkania z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy 4 godziny zajęć równościowych Świadomość możliwości wyboru bez względu na społeczne oczekiwania wobec płci 6 wyjazdów edukacyjnych do zakładów pracy (Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gorlicach, Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, Zakładu Tworzyw Sztucznych GAMRAT SA w Jaśle, Zakładu Uzdatniania Wody w Gorlicach, Huty Szkła PART -GLASS w Krośnie, Magurskiego PN) 1 wyjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego 1 wyjazd do Bieszczadzkiego Parku Narodowego 1 Wyjazd do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie 16 dyżurów psychologa 7 dniowy wyjazd do Wiednia 3 wyjazdy do teatru w Krakowie/Rzeszowie na sztukę Tragedia Makbeta, Balladyna oraz Odprawa Posłów Greckich

13 Efekty realizacji projektu i wydarzenia wynikające z inicjatywy koordynatora, nauczycieli, bądź samych uczniów Przyczynienie się do zdobycie I miejsca w Gminnym Turnieju Ekologiczno-SportowymLas całkiem blisko nas

14 Udział w konkursie fotograficznym Życie drzewa organizowanym przez Magurski PN

15 Zorganizowanie spotkania z pracownikiem Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie

16 Wyjazd do zakładu pracy Gabinetu Kosmetycznego- Impresja Ciała celem zapoznania uczniów ze specyfiką pracy kosmetologa-mężczyzny

17 Uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji

18 Uzyskanie II miejsca w XXVI Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek organizowanym przez GCK

19 Uzyskanie I miejsca w Przeglądzie Miniatur Teatralnych organizowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu

20 Udział w środowiskowej impreza kulturalnej Bieckie Babie Lato 2011

21 Organizacja warsztatów taneczno- wokalnych z Pawłem Bauerem, uczestnikiem programu telewizyjnego Bitwa na Głosy

22 EWALUACJA I. Organizacja i przebieg badań Badanie opinii na temat prowadzonych zajęć rozwijających zainteresowania w ramach projektu przeprowadzono wśród 52 uczniów (32 chłopców i 20 dziewcząt). Jako narzędzie badawcze zastosowano ankietę, zawierającą osiem pytań w tym jedno otwarte. Ankietowanie przeprowadzono 20 czerwca 2011 r., badanie miało charakter audytoryjny. II. Analiza wyników badań Zestawienie wyników badań w sprawie opinii uczniów na temat prowadzonych zajęć rozwijających zainteresowania przedstawiono w tabeli nr 1.

23 Tabela 1. Zestawienie wyników badań w sprawie opinii uczniów na temat prowadzonych zajęć NrTreść pytaniaKafeteriaWynik% 1.Zajęcia realizowane w ramach projektu były: bardzo interesujące 2344 % interesujące 2752 % ciekawe, ale nadal to jest nauka 24 % mało ciekawe -- 2.Czy zajęcia, w których uczestniczyłeś/łaś pomogły uporządkować i poszerzyć Twoją wiedzę? Tak 5096 % Nie 24 % 3.Czy na zajęciach panowała dobra atmosfera, sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy? Tak 52100 % Nie -- 4.Czy przygotowane materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne wspomagały pracę podczas wykonywanych zajęć? Tak 5198 % Nie 12 % 5.Jak pracowałeś/łaś na zajęciach? byłem aktywny 2344 % pracowałem na miarę swoich możliwości 2854 % czekałem, aż ktoś inny odpowie 12 % 6.Czy zajęcia miały wpływ na zwiększenie Twoich sukcesów w szkole? Tak 3669 % Nie 1631 % 7.Czy chciałbyś/łabyś nadal uczestniczyć w tego typu zajęciach? Tak 5198 % Nie -- Nie mam zdania 12 % 8.Co zmieniłbyś/łabyś w tych zajęciach lub czym je uzupełniłbyś/łabyś? Nic bym nie zmieniał, Inne programy graficzne, Więcej wycieczek i zajęć w terenie, Zestawy do badań chemicznych, Zajęcia otwarte w uczelniach akademickich

24 Dane liczbowe zawarte w tabeli wskazują, że zajęcia były interesujące. Znaczącej większości uczestnikom pomogły uporządkować i poszerzyć wiedzę. Wszyscy respondenci stwierdzili, że na zajęciach panowała dobra atmosfera, sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy. Uczniowie pracowali na miarę swoich możliwości i byli aktywni. 69% uważa, iż zajęcia miały wpływ na zwiększenie sukcesów w szkole. Jak wynika z danych 51badanych chciałoby nadal uczestniczyć w tego typu zajęciach. III. Wnioski 1. Podtrzymywać dobrą atmosferę panującą na zajęciach. 2. Zgłosić kierownictwu projektu potrzebę zwiększenia ilości wyjazdów edukacyjnych np. do uczelni wyższych na zajęcia otwarte. 3. Zachęcać uczniów do większej aktywności poprzez organizację np. konkursów i turniejów. Dziękuję! Szkolny koordynator Anna Lipa


Pobierz ppt "Lubię swoją szkołę Informacje dotyczące realizacji projektu w 2011 r. Publiczne Gimnazjum w Strzeszynie 16 stycznia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google