Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU."— Zapis prezentacji:

1 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nie jest ważne miejsce w którym stoimy, lecz kierunek w którym się poruszamy. Goethe

2 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Platforma Wymiany Dobrych Praktyk Gminy Sadki pn. Nowoczesny Urząd Gminy. Kilka słów o projekcie 31 sierpień 2010 rok

3 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Okres realizacji 04 maja 2010 Do 30 kwietnia 2011 Dofinansowanie – 235 605,00 zł – 89,38% Wkład własny – 28 000,00 zł – 10,62% Beneficjenci: o Urząd Gminy w Sadkach o 43 pracowników UG Sadki o 32 osoby wezmą udział w szkoleniach (23 Kobiety i 9 Mężczyzn) o 20% osób w wieku ponad 45+ lat

4 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROBLEMY 1.brak przejrzystych i jasno sprecyzowanych procedur związanych z nowymi zadaniami urzędu 2.ciągle wzrastająca liczba klientów i świadczonych usług, 3.niedostosowanie urzędu do nowych wymagań e- administracji, 4.niewystarczające kompetencje urzędników w zakresie umiejętności informatycznych 5.brak określonych standardów obsługi klienta 6.niejasny system zarządzania finansami (nie wiemy co i ile kosztuje)

5 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CELE 1. Wzrost poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych 2.Poprawa jakości obsługi klientów poprzez uruchomienia BOK 3.Usprawnienie funkcjonowania urzędu poprzez system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009, wdrożenie elektronicznego systemu obsługi dokumentów, wdrożenie budżetu zadaniowego 4.Podniesienie kompetencji kadr urzędu poprzez szkolenia 5.Zapewnienie przejrzystości działania urzędu poprzez stworzenie samorządowego portalu internetowego 6.Stworzenie indywidualnych i zespołowych potrzeb szkoleniowych pracowników UG 7.Stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych 8.Budowa kultury wymiany informacji i dobrych praktyk dla JST 9.Podniesienie świadomości w zakresie równości płci

6 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Szkolenia: Budżet zadaniowy: czerwiec 2010 rok 1 grupa – 15 osób (10 K i 5 M) 3 dni szkoleniowe po 8 godzin Informatyka w zarządzaniu: IX 2010 rok 30 osób (14 Kobiet / 6 Mężczyzn) 2 dni szkoleniowe po 8 godzin zajęć Standardy obsługi klienta: styczeń-luty 2011 rok 20 osób (14 Kobiet / 6 Mężczyzn) 2 grupy x 10 osób 5 dni szkoleniowych po 4 godziny zajęć

7 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Kursy i szkolenia Budżet zadaniowy Elektroniczny obieg dokumentów ISO Portal Internetowy – strona internetowa BOK Biuro Obsługi Klienta Monitoring satysfakcji klientów Mapa aktywności i jej aktualizacja System rozwoju kompetencji kadr Wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST Seminarium Równość Płci i Szans ZADANIA

8 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zespół projektowy – powołany Zarządzeniem Wójta Koordynator – Katarzyna Łukaszczyk Sekretarz projektu – Łukasz Stankiewicz Ekspert ds.. Monitoringu i Ewaluacji – Hanna Łowicka Księgowość - Anna Gręda i Bogumiła Żłobińska Informatyk - Ryszard Adamkiewicz Specjalista ds. Zamówień publicznych – Jolanta Fejfer /Joanna Nowicka

9 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dlaczego Wymiana dobrych praktyk? Chcemy powiedzieć o naszych doświadczeniach przy realizacji projektu; Chcemy podzielić się trudnymi momentami; Chcemy się pochwalić tym, co się udało; Chcemy dowiedzieć się o doświadczeniach Państwa Gmin Zadanie Nr 11 w projekcie

10 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 3 spotkania dla 12 przedstawicieli (K i M) 6 jednostek samorządu terytorialnego (sierpień, listopad 2010 i luty 2011 rok) I.Kcynia II.Mrocza III.Nakło nad Notecią IV.Nowe V.Szubin VI.Sadki

11 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wzrost krytycyzmu wobec władz publicznych i struktur biurokratycznych Wywoływanie oraz wzmacnianie zmian przez organizacje pozarządowe i ponadnarodowe. Stały wzrost wydatków publicznych powoduje zainteresowanie efektywnością administracji Rośnie presja obywateli na skuteczniejsze rozwiązywanie ich problemów – bezrobocia, przestępczości, ubóstwa, wykluczenia, następstw powodzi itd. Skrócenie czasu załatwiania spraw, Przejrzystość procedur, Wzrost kompetencji urzędników. WYZWANIA DZISIAJ

12 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO JAKOŚĆ = SPRAWNE ZARZĄDZANIE SPRAWNE ZARZĄDZANIE = NARZĘDZIA NARZĘDZIA = CZAS I PIENIĄDZE PIENIĄDZE = PROJEKT

13 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą. Wspólna Metoda Oceny – CAF 2006 (ang. Common Assessment Framework) CAF

14 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CAF powstał m.in. po to, aby: promować systemy zarządzania jakością w sektorze publicznym w państwach europejskich, wspomagać dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami, wprowadzać działania benchmarkingowe w sektorze publicznym w Europie. Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assessment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych

15 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie jej funkcjonowania: kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo Strategia i planowanie Pracownicy Partnerstwo i zasoby Procesy kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami Wyniki działalności w relacjach z pracownikami Społeczne wyniki działalności Kluczowe wyniki działalności

16 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Samoocena oparta o Model CAF dostarcza organizacji informacji będących podstawą do doskonalenia systemu zarządzania organizacją, poprzez: identyfikację mocnych stron, identyfikację obszarów do doskonalenia, opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk, możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej (benchmarking), przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości.

17 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

18 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1.Przygotowanie zasad mierzalności celów ustanawianych dla wszystkich poziomów organizacji 2.Ankieta badająca satysfakcję klientów 3.Ankieta wśród pracowników dotycząca innowacyjności w bieżącej pracy, badająca źródła doświadczeń i ich wykorzystanie, oraz to co utrudnia innowacyjność. 4.Zbadanie oraz poprawa dopływu i przepływu informacji wewnątrz organizacji (głównie poprawa komunikacji pionowej) 5.Zmierzenie działań Urzędu wpływających na jakość życia obywateli (ankieta) 6.Poprawa relacji z partnerami zewnętrznymi 7.Integracja zespołu Urzędu 8.Poprawa poziomu zarządzania zasobami finansowymi Nasze zadania

19 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Identyfikacja słabych i mocnych stron Urzędu Stworzenie planu doskonalenia, Szansa bench-lerningu i benchmarkingu, tworzenie bazy dobrych praktyk Poprawa przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

20 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Jakość to stopień zgodności parametrów produktu z wymaganiami Jakość to pomiar

21 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Cele dla jakich usługi są realizowane, Sposób realizacji (np. określony prawnie, wyznaczony przez organizację), Mierniki/wskaźniki pozwalające mierzyć stopień zrealizowania założonych celów, Metody i narzędzia komunikowania obywatelom czego mogą oczekiwać od podmiotów świadczących usługi. Czego się cały czas uczymy

22 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Tacy jesteśmy

23 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Jacy będziemy po projekcie ???????

24 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dziękuję za uwagę Katarzyna Łukaszczyk Kierownik Projektu


Pobierz ppt "CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google