Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzory : Ostrosłup Pole całkowite: P c = P b +P p Objętość: V = (1/3)*P p *h Ostrosłup ścięty Objętość ostrosłupa ściętego: V = (1/3)*h*(P 1 +P 2 +sqrt(P.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzory : Ostrosłup Pole całkowite: P c = P b +P p Objętość: V = (1/3)*P p *h Ostrosłup ścięty Objętość ostrosłupa ściętego: V = (1/3)*h*(P 1 +P 2 +sqrt(P."— Zapis prezentacji:

1

2 Wzory : Ostrosłup Pole całkowite: P c = P b +P p Objętość: V = (1/3)*P p *h Ostrosłup ścięty Objętość ostrosłupa ściętego: V = (1/3)*h*(P 1 +P 2 +sqrt(P 1 *P 2 ) Terminologia : h - wysokość ostrosłupa a,b - długości krawędzi podstawy ostrosłupa c - długość krawędzi boku ostrosłupa P p - pole podstawy ostrosłupa P b - pole powierzchni bocznej, suma pół wszystkich ścian bocznych ostrosłupa P c - pole powierzchni całkowitej ostrosłupa

3 ściana boczna Wierzchołek Krawędź boczna podstawa ściana boczna Wierzchołek Krawędź boczna podstawa

4 Ostrosłup prawidłowy - jego podstawa jest wielokąt foremny, a ścianami bocznymi przystające trójkąty foremne. Czworościan - ostrosłup o podstawie trójkąta. Czworościan, którego wszystkie ściany są trójkątami równobocznymi nazywamy czworościanem foremnym. Ostrosłup ścięty - część ostrosłupa zawarta między płaszczyzną jego podstawy, a równoległa do niej płaszczyzna przechodzącą przez jego punkt wewnętrzny.

5 H - wysoko ść ostros ł upa, h - wysoko ść ś ciany bocznej, |AB| = h p - wysoko ść podstawy, gdzie |AS| = |AB| oraz |BS| = |AB|, α - k ą t nachylenia kraw ę dzi bocznej do podstawy, β - k ą t nachylenia ś ciany bocznej do podstawy, δ - k ą t mi ę dzy kraw ę dzi ą boczn ą i wysoko ś ci ą ostros ł upa, S - spodek wysoko ś ci ostros ł upa.

6 H - wysoko ść ostros ł upa (WS), h - wysoko ść ś ciany bocznej(WB), |AB| = h p - wysoko ść podstawy, gdzie |AS| = |AB| oraz |BS| = |AB|, α - k ą t nachylenia kraw ę dzi bocznej do podstawy, β - k ą t nachylenia ś ciany bocznej do podstawy, δ - k ą t mi ę dzy kraw ę dzi ą boczn ą i wysoko ś ci ą ostros ł upa, S - spodek wysoko ś ci ostros ł upa.

7


Pobierz ppt "Wzory : Ostrosłup Pole całkowite: P c = P b +P p Objętość: V = (1/3)*P p *h Ostrosłup ścięty Objętość ostrosłupa ściętego: V = (1/3)*h*(P 1 +P 2 +sqrt(P."

Podobne prezentacje


Reklamy Google