Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: WIELOŚCIANY KLASA III P r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: WIELOŚCIANY KLASA III P r."— Zapis prezentacji:

1 Temat: WIELOŚCIANY KLASA III P 25.02.2008r.
Prowadzący: Przemysław Piórkowski

2 Określenie wielościanu
Ze względu na skomplikowaną definicję wielomianu, pomijamy formalne jej wprowadzenie. Zauważmy, że każda figura, przedstawiona na rysunku obok, jest ograniczona wielokątami w taki sposób, że każda krawędź boczna jest wspólnym bokiem dwóch ścian. Sumę wszystkich wielokątów nazywamy powierzchnią wielościenną, natomiast przestrzeń ograniczoną tą powierzchnią, wraz z tą przestrzenią to wielościan.

3 Figura wypukła Figurę (płaską lub przestrzenną ) nazywamy wypukłą, jeśli każdy z odcinków łączących dwa dowolne punkty figury cały zawiera się w tej figurze. B A

4 Określenie wielościanu - ćwiczenie. 1
Wśród wielościanów, wskaż te które nie są wypukłe

5 Graniastosłupy Graniastosłup to wielościan, w którym można wskazać dwie ściany (podstawy), będące przystającymi wielokątami leżącymi na równoległych płaszczyznach, a pozostałe ściany (ściany boczne) są równoległobokami. Jeśli podstawy graniastosłupa są trójkątami, to nazywamy go graniastosłupem trójkątnym, jeśli podstawy są czworokątami, to nazywamy go graniastosłupem czworokątnym, itd. ...

6 Graniastosłupy Wysokością graniastosłupa nazywamy każdy odcinek łączący płaszczyzny podstaw i prostopadły do obu tych podstaw.

7 Graniastosłupy A G B C E H D F
Przekątną graniastosłupa nazywamy odcinek łączący dwa wierzchołki i nieleżący na żadnej ścianie. A G B C E H D F

8 Podział graniastosłupów
Graniastosłupy Graniastosłupy proste Graniastosłupy pochyłe Graniastosłupy prawidłowe

9 Podział graniastosłupów - ćwiczenie 2.
Zdefiniuj pojęcie graniastosłupa: - pochyłego - prostego - prawidłowego Odpowiedz na pytanie: Co to jest prostopadłościan?

10 Ostrosłupy Ostrosłup to wielościan, w którym można wskazać ścianę (podstawę), będącą dowolnym wielokątem, a pozostałe ściany (ściany boczne) są trójkątami o wspólnym wierzchołku. Jeśli podstawa ostrosłupa jest trójkątem, to nazywamy go ostrosłupem trójkątnym, jeśli podstawa jest czworokątem, to nazywamy go ostrosłupem czworokątnym, itd. ...

11 Ostrosłupy Wysokością ostrosłupa nazywamy odcinek łączący wierzchołek ostrosłupa z płaszczyzną podstawy, prostopadły do tej płaszczyzny. Koniec wysokości leżący na płaszczyźnie nazywamy spodkiem wysokości.

12 Podział ostrosłupów Ostrosłupy Ostrosłupy proste Ostrosłupy prawidłowe

13 Podział ostrosłupów - ćwiczenie 3
Zdefiniuj pojęcie ostrosłupa: - prostego - prawidłowego Odpowiedz na pytanie: Co to jest czworościan?

14 Ostrosłupy prawidłowe.
W ostrosłupie prawidłowym spodek wysokości jest środkiem okręgu opisanego na podstawie. Jeśli wszystkie krawędzie boczne ostrosłupa mają równe długości, to na podstawie ostrosłupa można opisać okrąg i środek tego okręgu jest spodkiem wysokości tego ostrosłupa.

15 Graniastosłupy i ostrosłupy - ćwiczenie 4.
Znajdź wśród powyższych wielościanów, te które są graniastosłupami i ostrosłupami.

16 Graniastosłupy i ostrosłupy - ćwiczenie 5.
Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o wysokości 3 i krawędzi podstawy długości 2.

17 Graniastosłupy i ostrosłupy - ćwiczenie 6.
Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o wysokości 3 i krawędzi podstawy długości 2.

18 Graniastosłupy i ostrosłupy - ćwiczenie 7.
Na rysunkach przedstawiono ostrosłupy prawidłowe. Oblicz długości odcinków oznaczonych literami.

19 Graniastosłupy i ostrosłupy - ćwiczenie 8.
Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy trójkątny. Jakie długości mają odcinki x i y ?

20 Graniastosłupy i ostrosłupy Zadanie 1.
Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 3, a jego krawędź boczna ma długość 4. Oblicz odległość spodka wysokości tego ostrosłupa od krawędzi bocznej.

21 Graniastosłupy i ostrosłupy Zadanie 2.
Podstawą graniastosłupa prostego o wysokości 3 jest romb o boku 2. Kąt ostry rombu ma miarę 60 stopni. Oblicz długości przekątnych tego graniastosłupa.

22 S+W=K+2 Wzór Eulera Niech S - liczba ścian wielościanu wypukłego
K - liczba krawędzi wielościanu wypukłego W - liczba wierzchołków wielościanu wypukłego Wówczas S+W=K+2

23 Zadanie domowe. 1. Ile krawędzi ma wielościan wypukły o 10 ścianach i 12 wierzchołkach? 2. Na rysunku przedstawiono graniastosłup prawidłowy i ostrosłup prawidłowy. Oblicz długości odcinków x i y. (Przenieść rysunki do zeszytu)

24 Zadanie domowe.( dla chętnych)
1. Wykazać korzystając ze wzoru Eulera, że liczby ścian, wierzchołków i krawędzi wielościanu wypukłego nie mogą być kolejnymi liczbami naturalnymi. 2. Oblicz długość przekątnej prostopadłościanu o krawędziach długości a, b, c. 3. Jakie długości mają przekątne w graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy a i wysokości h.


Pobierz ppt "Temat: WIELOŚCIANY KLASA III P r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google