Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemyśl. Przemyśl to miasto położone nad Sanem w południowo-wschodniej Polsce na zewnętrznym łuku Karpat, nieopodal granicy z Ukrainą, liczące 67 847.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemyśl. Przemyśl to miasto położone nad Sanem w południowo-wschodniej Polsce na zewnętrznym łuku Karpat, nieopodal granicy z Ukrainą, liczące 67 847."— Zapis prezentacji:

1 Przemyśl

2 Przemyśl to miasto położone nad Sanem w południowo-wschodniej Polsce na zewnętrznym łuku Karpat, nieopodal granicy z Ukrainą, liczące 67 847 mieszkańców, co czyni je drugim pod względem ludności miastem województwa podkarpackiego.

3 Najstarsze miasto regionu i jedno z najstarszych miast Polski. We wczesnym ś redniowieczu jeden z historycznych Grodów Czerwie ń skich, przedmiot nieustannej rywalizacji ze strony Polski, Rusi i W ę gier.

4 Miasto wielokulturowe, gdzie obok siebie mieszkaj ą przedstawiciele wielu narodów (Polacy, Ukrai ń cy, Cyganie) wyzna ń i obrz ą dków (obok rzymskokatolików, maj ą cych tu swoj ą metropoli ę, z arcybiskupem Józefem Michalikiem na czele, tak ż e grekokatolicy, maj ą cy tu arcybiskupa swego obrz ą dku, Jana Martyniaka

5 Na południowo-zachodnim zboczu góry blisko centrum miasta znajduje się centrum narciarsko – snowboardowe z wyciągiem narciarskim.

6 Na czele Gminy Miejskiej Przemy ś l stoi jej Prezydent Robert Choma

7 Miasto jest organem prowadzącym dla 42 jednostek w tym 12 przedszkoli, 9 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 10 szkół ponadgimnazjalnych, 1 szkoły z oddziałami integracyjnymi, 3 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, 3 placówek oświatowych. Oświata w Przemyślu

8 Przedszkola: – dzieci w wieku 2,5 – 6 lat – obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – dzieci 6-letnie – liczba przedszkoli – 12, w tym 1 z oddziałami integracyjnymi i 1 z oddziałem dla mniejszości ukraińskiej – liczba dzieci w przedszkolach – 1246 – opieką przedszkolną objętych jest ok. 80% dzieci.

9 Oświata w Przemyślu cd. Szkoły podstawowe: – obowiązek szkolny – liczba szkół – 10, w tym 1 z oddziałami integracyjnymi – liczba uczniów w szkołach – 3498 Gimnazja (obowiązkowe) – liczba szkół – 5, w tym 1 z oddziałami integracyjnymi – liczba uczniów w szkołach - 1914

10 Oświata w Przemyślu cd. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży 2 samodzielne licea ogólnokształcące: – I Liceum Ogólnokształcące – II Liceum Ogólnokształcące 5 zespołów szkół zawodowych: – Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących – Zespół Szkół Ekonomicznych – Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych – Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych – Zespół Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych

11 Oświata w Przemyślu cd. l. uczniów w liceach ogólnokształcących – 2243 l. uczniów w technikach – 2062 l. uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych – 870 l. uczniów w liceach profilowanych – 221 Liczba uczniów szkołach ponadgimnazjalnych – 5 396

12 Szkolnictwo dla dorosłych Centrum kształcenia ustawicznego w skład, którego wchodzą szkoły dla dorosłych forma kształcenia: – wieczorowa – zaoczna Liczba uczniów w Centrum kształcenia ustawicznego – 563 Szkolnictwo specjalne: – 3 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze: – dla upośledzonych umysłowo (l. uczniów: SOSW 1- 377),, – dla niesłyszących i słabosłyszących (SOSW 2 – 103) – dla niepełnosprawnych ruchowo (SOSW 3 – 147) Liczba uczniów w szkołach specjalnych - 627

13 Szkolnictwo niepubliczne Przedszkola – 4, l. dzieci - 227 Gimnazja – 2, l. uczniów - 345 Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych – 19, l. uczniów - 1419

14 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Przemyśl. Przemyśl to miasto położone nad Sanem w południowo-wschodniej Polsce na zewnętrznym łuku Karpat, nieopodal granicy z Ukrainą, liczące 67 847."

Podobne prezentacje


Reklamy Google