Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszar LGD Przyjazne Mazowsze tworzy 9 gmin wiejskich i 1 miejska: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszar LGD Przyjazne Mazowsze tworzy 9 gmin wiejskich i 1 miejska: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Obszar LGD Przyjazne Mazowsze tworzy 9 gmin wiejskich i 1 miejska: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski, Raciąż Gmina i Raciąż Miasto. Administracyjnie obszar należy do województwa mazowieckiego, powiatu płońskiego. Łączna powierzchnia terenu wynosi 1224 km 2 z czego użytki rolne stanowią 75,8%, w tym 81,2% - grunty orne. Liczba ludności na dzień 31.12.2006 wynosi – 57 761 mieszkańców. Region ma charakter rolniczy.

4

5 Aktywizowaniem mieszkańców obszarów wiejskich do korzystania z programu Leader w ramach PPROW na lata 2007-2013 Upowszechnianiem informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów. Pomocą i doradztwem w zakresie przygotowywania projektów. Organizowaniem i finansowaniem przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym (seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów) oraz imprez kulturalnych (festiwale, targi, pokazy i wystawy), służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej.

6 Współdziałaniem z gminami, szkołami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, organami władzy, administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi. Tworzeniem warunków do rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców, przedsiębiorców, rolników. Podejmowaniem działań na rzecz ochrony, promocji i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i historycznego, zabytków ruchomych i nieruchomych.

7

8

9

10 Małe projekty GMINA Naruszewo BENEFICJENT Gmina Naruszewo TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Remont Strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 46 699,73 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 18 937,74 pln

11 Małe projekty GMINA Dzierzążnia BENEFICJENT Osoba fizyczna TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Ścieżka dydaktyczna i miejsce widokowe,,Pod Akacjami ZAKRES OPERACJI Budowa ścieżki dydaktycznej oraz miejsca widokowego w gospodarstwie agroturystycznym CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 30 000,00 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 21 000,00 pln

12 Małe projekty GMINA Załuski BENEFICJENT Gmina Załuski TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Festiwal Truskawki - Załuski 2011 ZAKRES OPERACJI Organizacja imprezy CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 35 826,08 Pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 23 041,74 pln

13 Małe projekty GMINA Płońsk BENEFICJENT Gmina Płońsk TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Organizowanie wolnego czasu na terenie mazowieckiej wsi poprzez obchody V Płońskich Gminnych Dożynek 2010 w Arcelinie ZAKRES OPERACJI Organizacja imprezy CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 45 548,98 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 24 819,53 pln

14 Małe projekty GMINA Płońsk BENEFICJENT Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Jesienny Jarmark,,od pola do stołu – stawiamy na tradycję ZAKRES OPERACJI Organizacja imprezy CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 10 522,24 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 7 043,16 pln

15 Małe projekty GMINA Raciąż BENEFICJENT Gmina Raciąż TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraśniewo CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 63 959,42 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 24 999,00 pln

16 Małe projekty GMINA Baboszewo BENEFICJENT Gmina Baboszewo TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Opracowanie oraz wydanie folderu informacyjnego Gmina Baboszewo – Przyjazna Gmina CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 24 208,20 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 16 175,74 pln

17 Małe projekty Powiat Płońsk BENEFICJENT Starostwo Powiatowe w Płońsku TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 22 056,88 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 14 994,61 pln

18 Małe projekty GMINA Płońsk BENEFICJENT Gmina Płońsk TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Wyposażenie przyjaznego miejsca do spędzania wolnego czasu na terenie mazowieckiej wsi, którym jest świetlica wiejska w Szerominku służąca mieszkańcom i turystom Powiatu Płońskiego ZAKRES OPERACJI Wyposażenie świetlicy CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 18 887,38 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 10 946,36 pln

19 Małe projekty GMINA Raciąż BENEFICJENT Gmina Raciąż TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Przygotowanie i nagranie filmu promującego lokalną twórczość kulturową gminy Raciąż CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 7 999,99 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 4 550,00 pln

20 Małe projekty GMINA Raciąż BENEFICJENT Gmina Raciąż TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Utworzenie i wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Krajkowo ZAKRES OPERACJI Utworzenie i wyposażenie placu zabaw CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 31 960,00 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 17 896,50 pln

21 Małe projekty GMINA Płońsk BENEFICJENT Gminna Biblioteka Publiczna TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Obchody 92 rocznicy Bitwy Arcelińskiej w celu upamiętnienia wydarzeń historyczno – kulturalnych w obronie Płońska ZAKRES OPERACJI Organizacja imprezy CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 42 027,80 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 24 999,84 pln

22 Małe projekty GMINA Płońsk BENEFICJENT Gminna Płońsk TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Obchody 91 rocznicy Bitwy Arcelińskiej w celu upamiętnienia wydarzeń historyczno – kulturalnych w obronie Płońska ZAKRES OPERACJI Organizacja imprezy CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 33 274,33 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 19 954,22 pln

23 Małe projekty GMINA Płońsk BENEFICJENT Gmina Płońsk TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Organizowanie wolnego czasu na terenie mazowieckiej wsi poprzez obchody VI Płońskich Gminnych Dożynek 2011 w Arcelinie ZAKRES OPERACJI Organizacja imprezy CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 20 442,62 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 12 892,64 pln

24 Małe projekty GMINA Załuski BENEFICJENT Gmina Załuski TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Festiwal Truskawki - Załuski 2012 ZAKRES OPERACJI Organizacja imprezy CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 38 765,74 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 24 973,48 pln

25 Małe projekty GMINA Nowe Miasto BENEFICJENT Gmina Nowe Miasto TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI I Jarmark Nowomiejski – od przeszłości do teraźniejszości ZAKRES OPERACJI Organizacja imprezy CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 46 986,00 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 25 000,00 pln

26 Małe projekty GMINA Płońsk BENEFICJENT Gminna Biblioteka Publiczna TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Organizowanie wolnego czasu na terenie mazowieckiej wsi poprzez obchody VII Płońskich Gminnych Dożynek 2012 w Lisewie ZAKRES OPERACJI Organizacja imprezy CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 37 610,59 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 22 652,53 pln

27 Małe projekty GMINA Baboszewo BENEFICJENT Gmina Baboszewo TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Organizowanie plenerowej imprezy kulturalno – rekreacyjnej pn. Powitanie lata 2012 w Baboszewie ZAKRES OPERACJI Organizacja imprezy CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 87 702,00 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 24 900,00 pln

28 GMINA Sochocin BENEFICJENT Gminny Ośrodek Kultury TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Muzyka łączy pokolenia i łagodzi obyczaje ZAKRES OPERACJI Promocja Orkiestry Dętej przez prezentację dorobku artystycznego, nagranie płyty CD oraz koncerty CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 7 418,91 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 4 531,52 pln Małe projekty

29 GMINA Raciąż BENEFICJENT Osoba fizyczna TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Przyroda edukuje – niesamowity mikro i makro świat w zasięgu ręki ZAKRES OPERACJI Zakup tablic informacyjnych, lornetek, mikroskopów oraz tropów zwierząt CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 28 612,00 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 22 889,27 pln

30 Małe projekty GMINA Sochocin BENEFICJENT Osoba fizyczna TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Z kopyta na wieś – utworzenie bazy turystyki aktywnej i edukacji kulturowej ZAKRES OPERACJI Utworzenie miejsc noclegowych dla turystów CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 36 000,00 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 15 685,06 pln

31 Odnowa i Rozwój Wsi GMINA Płońsk BENEFICJENT Gmina Płońsk TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych w m. Słoszewo Kolonia CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 794 082,37 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 411 353,00 pln

32 Odnowa i Rozwój Wsi GMINA Raciąż BENEFICJENT Gmina Raciąż TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Odnowa miejscowości Krajkowo i Jeżewo Wesel, poprzez remont remiz i budowę boiska sportowego CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 302 170,44 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 174 007,05 pln

33 Odnowa i Rozwój Wsi GMINA Nowe Miasto BENEFICJENT Gmina Nowe Miasto TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Remont budynków remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotonicach i Karolinowie – wiejskich ośrodków kultury CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 169 696,92 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 88 918,00 pln

34 Odnowa i Rozwój Wsi GMINA Dzierzążnia BENEFICJENT Gmina Dzierzążnia TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Utwardzenie placu przy kościele pw. Św. Achacjusza w Skołatowie ZAKRES OPERACJI Utwardzenie placu CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 285 486,31 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 175 503,00 pln

35 Odnowa i Rozwój Wsi GMINA Naruszewo BENEFICJENT Gmina Naruszewo TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Odnowa miejscowości Nacpolsk i Żukowo poprzez budowę chodników CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 365 071,08 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 224 428,00 pln

36 Odnowa i Rozwój Wsi GMINA Baboszewo BENEFICJENT Parafia Rzymsko-Katolicka TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Remont neogotyckiej dzwonnicy oraz elewacji wschodniej późnogotyckiego kościoła p. w. św. Katarzyny w Dziektarzewie ZAKRES OPERACJI Remont dzwonnicy i elewacji wschodniej kościoła CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 78 578,55 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 58 512,00 pln

37 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej GMINA Płońsk BENEFICJENT Osoba fizyczna TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAKRES OPERACJI Zakup ciągnika rolniczego CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 140 000,00 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 56 910,00 pln

38 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej GMINA Dzierzążnia BENEFICJENT Osoba fizyczna TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAKRES OPERACJI Zakup ciągnika rolniczego CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 270 600,00 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 100 000,00 pln

39 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej GMINA Dzierzążnia BENEFICJENT Osoba fizyczna TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAKRES OPERACJI Zakup kosiarki rotacyjnej, zgrabiarki, opryskiwacza i przetrząsacza CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 138 858,00 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 49 700,00 pln

40 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej GMINA Naruszewo BENEFICJENT Osoba fizyczna TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAKRES OPERACJI Zakup ciągnika rolniczego i prasy rolującej CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 225 090,00 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 74 250,00 pln

41 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw GMINA Naruszewo BENEFICJENT Osoba fizyczna TYTUŁ REALIZOWANEJ OPERACJI Powstanie nowej konkurencyjnej firmy dającej możliwość samozatrudnienia oraz realizacja inwestycji polegającej na zakupie specjalistycznego i innowacyjnego sprzętu. ZAKRES OPERACJI Zakup samochodu i specjalistycznego sprzętu świadczącego usługi w zakresie instalacji klimatyzacji i jej serwisowania. CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 96 690,00 pln WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 39 305,00 pln

42 IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

43 W sobotę, 27 lipca 2013 roku, na zaproszenie władz gminy, LGD – Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w plenerowej imprezie VII Dniach Sochocina, w tym roku pod hasłem w muzycznym tonie na stadionie.

44 W sobotę 29 czerwca 2013 roku, po raz trzeci LGD – Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w Festiwalu Truskawki w Karolinowie. Przy stoisku pracownicy LGD udzielali informacji o możliwości korzystania z dotacji unijnych na realizację własnych pomysłów.

45 Na stoisku LGD– Przyjazne Mazowsze prezentowały się także gminy z obszaru LSR. Uczestnicy imprezy degustowali produkty lokalne takie jak: smalec, kaszanka, kiełbasa oraz słoninka Skołatowska, która jest wpisana na listę produktów tradycyjnych. Zainteresowani mieli także możliwość uczestniczenia w warsztatach tworzenia biżuterii prowadzonych przez Mazowieckie Skrzaty. 22 września 2013 roku, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyli w VIII Jesiennym Jarmarku,,Od pola do stołu", który w tym roku był połączony z XV Dniem Kukurydzy i Buraka.

46 W niedzielę, 15 września 2013r. w Arcelinie, odbyły się VIII Płońskie Gminne Dożynki. LGD – Przyjazne Mazowsze zorganizowała stoisko informacyjno- promocyjne ze stowarzyszeniami z powiatu płońskiego, ponadto zapewniła dodatkowe atrakcje dla uczestników imprezy, takie jak konkursy, malowanie twarzy, gry i zabawy.

47 23 czerwca 2013roku podczas II Jarmarku Nowomiejskiego – od przeszłości do teraźniejszości wśród najmłodszych został przeprowadzony konkurs zorganizowany przez LGD– Przyjazne Mazowsze pt.:,,Przyjazny skrzat rozpoznaje swój świat. Celem konkursu było przybliżenie walorów turystycznych naszego powiatu oraz promowanie LGD – PM poprzez zabawę. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, które zostały wręczone przez Prezesa Lokalnej Grupy Działania, panią Grażynę Opolską.

48 22 i 23 czerwca 2013 r. już po raz czternasty odbyły się Mazowieckie Dni Rolnictwa, jedne z największych targów rolniczych na Mazowszu. LGD-Przyjazne Mazowsze zorganizowała stoisko informacyjno – promocyjne a na scenie przeprowadziła konkurs dla dzieci, w którym podzieliły się swoimi pomysłami, wiedzą i odpowiedziały na pytania z humorem dotyczące obszaru LGD.

49 W dniach 9-11 września 2013 r. w miejscowości Krzyczki Szumne LGD – Przyjazne Mazowsze uczestniczyło w XV Ogólnopolskim Sympozjum Agroturystyczne zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, prezentując działania na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarze objętym LSR.

50 Grupa teatralna Legendarium z Koziebród na imprezach lokalnych przedstawia spektakl Skrzatolandia promujący gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.

51

52 Wydanie 1000 egzemplarzy książki Powiat płoński – przewodnik subiektywny Pierwszy przewodnik po powiecie płońskim wpisujący się w serię przewodników Tradycje Mazowsza

53 17 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas imprezy Tour Salon wręczono nagrody za najlepsze foldery promujące miasta lub regiony. Różę Regionów otrzymało 25 spośród 70 nadesłanych na konkurs propozycji. Przewidziano 3 kategorie konkursowe: folder, projekt specjalny i seria wydawnicza. Wyróżnienie otrzymał także Powiat Płoński za Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej w kategorii projekt specjalny. Specjalne wyróżnienie dla LGD – Przyjazne Mazowsze za książkę Powiat Płoński. Przewodnik subiektywny w kategorii foldery.

54

55 Wydanie 1000 egzemplarzy broszury pt. Piachem, Pólką, lasem z ptasim kompasem, podsumowującej warsztaty Questing – tworzenie atrakcji turystyczno - edukacyjnych w formie poszukiwania skarbów (październik 2012) we współpracy z Mazowieckim KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013.

56 Warsztaty dla mazowieckich grup działania, które odbyły się 13 i 14 września 2012 roku, w Gospodarstwie Agroturystycznym Sielanka, w miejscowości Pólka Raciąż. Questing to nowa metoda odkrywania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, sposób na aktywną turystykę, dla tych którzy szukają nowych inspiracji, wrażeń, pomysłów a przede wszystkim jeszcze nie odkrytych miejsc.

57 Warsztaty dla mieszkańców terenu objętego LSR, zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Skrzaty były tworzone za pomocą technik mieszanych: malowania, cięcia, szycia i klejenia.

58

59 Zalew nowomiejski Jesion wyniosły zwany Mocarzem w Krysku Zachód słońca nad polami w okolicach Naruszewa Krajobraz po burzyPark miejski w PłońskuZakola Naruszewki

60

61 Statuetkę Przyjazny Skrzat - Marka Lokalna zdobył m.in. : - Ośrodek Kultury w Sochocinie za prace malarskie pana Stanisława Prokopczyka Smardzewo. Sanktuarium Maryjne z 1930 r. Gutarzewo. Stary drewniany most

62 Haft Richelieu Wytwory dziewiarskie: czapki, chusty, serwetki Urszula Szcześniak Barbara Figurska Kordonkowa serwetka Joanna Żochowska

63 Statuetkę Przyjazny Skrzat- Marka Lokalna w kategorii przedsięwzięcia kulturalno- edukacyjne zdobyła: Gmina Sochocin, wystawa Z bogactw natury – sochocińskie guziki

64 Skrzat RycerzSkrzat Leśnik

65 Realizacja projektu współpracy: Tourism for Economic Revival of Rural Areas / Turystyka – dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich (akronim: TERRA). Partnerami w projekcie są ze strony Polskiej: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego (LGD PZZ), Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem (LGD AR), Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze (LGD PM), ze strony Finlandii: Lokalna Grupa Działania Perapohjolan kehitys ry (LGD PPK). Projekt TERRA ma na celu lepsze wykorzystanie turystycznego potencjału obszarów wymienionych wyżej grup poprzez udzielenie wsparcia istniejącym i planowanym lokalnym firmom turystycznym. Zamierza wykorzystać dobre praktyki z Finlandii i Polski, jak również innych krajów europejskich. Okres realizacji projektu TERRA - od 1 września 2012 do 30 czerwca 2014.

66 Spotkania klubowe branży turystycznej w ramach projektu współpracy z Lokalną Grupą Działania Perapohjolan kehitys ry z Finlandii

67 W dniach od 3 do 7 czerwca2013 roku odbyła się wizyta studyjna do Finlandii, w której uczestniczyło 25 przedstawicieli podmiotów turystycznych z obszarów : -LGD Aktywni Razem -LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego -LGD Przyjazne Mazowsze

68 W dniach od 15 do 19 października 2013 roku LGD – Przyjazne Mazowsze we współpracy z KSOW zorganizowała wizytę studyjną do Norwegii, w której uczestniczyło 15 przedstawicieli lokalnych grup działania z województwa mazowieckiego (władze samorządowe, przedsiębiorcy, rolnicy, członkowie organizacji społecznych) oraz Urzędu Marszałkowskiego. Celem wizyty było poznanie lokalnych rozwiązań, dobrych praktyk w zakresie rozwoju agroturystyki i turystyki oraz produktu lokalnego na obszarach wiejskich a także nawiązanie kontaktów pomiędzy lokalnymi grupami działania Mazowsza a partnerami z Norwegii.

69

70 Jesteśmy otwarci na potrzeby społeczności obszaru, na którym działamy i który jest objęty lokalną strategia rozwoju. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy badania ankietowe i zebraliśmy opinie mieszkańców, w jakim stopniu realizacja lokalnej strategii rozwoju wpłynęła na osiągnięcie przyjętych celów. Nasi respondenci odnieśli się pozytywnie i zaakceptowali przeprowadzone inwestycje w gminach, realizowane w ramach działania Odnowa wsi. Zdecydowana większość ankietowanych jest także zadowolona z realizacji innych przedsięwzięć w ramach działań ujętych w Programie, chętnie uczestniczyła w imprezach, w organizację których angażowało się stowarzyszenie. Dlatego inicjatywy podejmowane przez LGD lub dofinansowywane z Programu są dobrze przyjmowane przez lokalna społeczność.

71 Mieszkańcy nie są do końca zadowoleni z promocji obszaru jako miejsca atrakcyjnego dla wypoczynku i rekreacji a dotychczasowe działania uznają za widoczne jednak część ankietowanych uważa, że nie są one wystarczające. Potrzeby i uwagi mieszkańców uwzględniliśmy w zaktualizowanej strategii oraz przy opracowaniu wniosku na funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktualizacja.

72 Zespół LGD – Przyjazne Mazowsze: Grażyna Opolska – Prezes Zarządu Małgorzata Najechalska – Zastępca Prezesa Zarządu Jerzy Bałdyga – Zastępca Prezesa Zarządu Danuta Kucińska – Kierownik Biura Agnieszka Matoblewska – Koordynator ds. promocji i organizacji szkoleń Ewelina Gościcka – Koordynator ds. projektów i administracji Dominika Rutecka – Asystent ds. wdrażania i monitorowania LSR

73 Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze Pn.– Pt. od 8.00 do 16.00 ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk Tel./fax. 23 661-31-61 www.lgdpm.pl E-mail: lgdpm@wp.pl


Pobierz ppt "Obszar LGD Przyjazne Mazowsze tworzy 9 gmin wiejskich i 1 miejska: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google