Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomysł na biznes Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura Lublin, 28 kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomysł na biznes Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura Lublin, 28 kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Pomysł na biznes Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura Lublin, 28 kwietnia 2011 r.

2 Wprowadzenie Z przemyśleń do strategii województwa lubelskiego po 2013 r. … procesy rozwojowe w województwie lubelskim przebiegają zbyt wolno, co skutkuje pogłębianiem się dystansu w relacji nawet do średnio dynamicznie rozwijających się regionów Polski. Wnioski … brzmią: niewykorzystane są zasoby endogeniczne i istniejące potencjały rozwojowe … w najbliższej perspektywie nie należy się spodziewać istotnej zmiany pozycji rozwojowej województwa Dyrektor Bogdan Kawałko w treści artykułu opublikowanego w Barometrze regionalnym nr 2/2009

3 Czy warto wiązać się z Lubelszczyzną? Ja w swojej odpowiedzi użyję słów Władysława Broniewskiego mnie ta ziemia od innych droższa, ani chcę, ani umiem stąd odejść ….

4 PRACA1. Czy praca na etacie? Bezrobocie w województwie lubelskimosoby Rok2000200520082009 Ogółem159 717156 832101 561117 237 w wieku 25 - 34 lata46 96149 77632 13637 947 z wykształceniem wyższym6 06312 67111 36614 970 Udział w % 25 - 34 lata29,40%31,74%31,64%32,37% z wykształceniem wyższym3,80%8,08%11,19%12,77% Dynamika (2000=100%) Ogółem 98,19%63,59%73,40% 25 - 34 lata 105,99%68,43%80,81% z wykształceniem wyższym 208,99%187,46%246,91% Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe

5 PRACA 2. A jeżeli tak – to gdzie? Miejsca pracy w województwie lubelskim w 2009 r. Sektor Wolne miejsca pracy Nowe miejsca pracy Wsk dostępności Nowe j>9osób Zlikwidowane j > osób Wsk odnowienia Udział dużych jednostek w tworzeniu miejsc pracy Ogółem1 38516 9388,2%10 81310 3914,1%63,8% Publiczny3954 5838,6% Prywatny99012 3558,0% Finanse i ubezpieczenia81914,2%129409-68,5%67,5% Kultura, rozrywka, rekreacja192238,5%1177164,8%52,5% Hotelarstwo, gastronomia5947812,3%14973104,1%31,2% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 13356623,5%35928625,5%63,4% Doradztwo, administrowanie13898614,0%51145013,6%51,8% Edukacja601 3974,3%1 21976459,6%87,3% Administracja publiczna1692 2227,6%2 1691 27869,7%97,6% Budownictwo2252 5788,7%1 44596549,7%56,1% Handel2633 3947,7%1 2481 585-21,3%36,8% Przemysł1603 4824,6%2 9153 700-21,2%83,7% Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe W oparciu o dane statystyczne zostały wyliczone 3 wskaźniki: 1/ wskaźnik dostępności miejsc pracy jako relacja wolnych miejsc pracy do nowo utworzonych 2/ wskaźnik odnowienia obrazujący zastępowanie likwidowanych miejsc pracy nowymi 3/ wskaźnik udziału dużych (pow. 9 zatrudnionych) jednostek w tworzeniu nowych miejsc pracy

6 PRACA 3. I za ile? Przeciętne miesięczne wynagrodzenia bruttow zł Sektor20052006200720082009 Ogółem2 180,182 290,602 486,222 771,992 891,30 Publiczny2 428,052 559,102 764,633 098,553 283,71 Prywatny1 844,701 931,412 137,552 407,432 471,44 Dynamika (2000=100%) Ogółem 105,06%114,04%127,15%132,62% Publiczny 105,40%113,86%127,61%135,24% Prywatny 104,70%115,88%130,51%133,98% Luka prywatny - publiczny583,35627,69627,08691,12812,27 Dynamika luki 107,60%107,50%118,47%139,24% Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe

7 PRACA 4. Perspektywy Co zatem może czekać młodego absolwenta wyższej uczelni? a/ Bezustanne aplikowanie o lepiej płatną posadę w sektorze publicznym – olbrzymia konkurencja, wysokie progi wejścia (wskaźnik dostępności poniżej średniej województwa) b/ Staranie się o pracę w sektorze prywatnym – kierunki hotelarstwo, gastronomia, doradztwo, opieka zdrowotna i społeczna c/ Szukanie pracy i miejsca do życia w innych częściach kraju/Europy/świata d/ Szukanie swojej szansy we własnym pomyśle na innowacyjną działalność gospodarczą

8 Szanse Kierunki i możliwości rozwoju regionu dostrzegane przez władze województwa: potencjał turystyczny i geotermalny doliny Wisły potencjał turystyczny i geotermalny doliny Wisły potencjał przyrodniczy i turystyczno-kulturowy doliny Bugu potencjał przyrodniczy i turystyczno-kulturowy doliny Bugu położenie transgraniczne położenie transgraniczne lubelski ośrodek metropolitalny lubelski ośrodek metropolitalny potencjał badawczy i wiedzy potencjał badawczy i wiedzy potencjał turystyczny Roztocza potencjał turystyczny Roztocza potencjał energetyczny potencjał energetyczny potencjał żywicielski potencjał żywicielski Proszę zwrócić uwagę na trzykrotnie pojawiający się sygnał o potencjale turystycznym. Radzę też nie tracić z pola widzenia funkcji metropolitalnej w zestawieniu z położeniem transgranicznym.

9 Szanse – sugestia 1. Opinie wygłaszane przez wielu przybyszów z różnych stron Polski, m. in.: Lublin jest taki piękny i zielony, a Starówka bardzo urokliwa; jeżeli pojedzie się do Gdańska, Torunia, Lubeki, Hamburga – wszędzie widać ten sam typ architektury i urbanistyki, a tu nowość, mało linii prostych, zaułki i zakamarki, zróżnicowana rzeźba terenu, otwierające się nagle panoramiczne widoki, szerokie ulice i wąskie uliczki, nazwiska związane a polską kulturą, jednocześnie autentyczne życie w różnych przejawach. (poznaniak, gdańszczanka, ślązacy) Tu są takie piękne krajobrazy, jakby czytać dziewiętnastowieczne polskie powieści – pagórki i dolinki, strumyki i ruczaje, zagajniki i jeziora, lasy o różnych odcieniach barw i wielokolorowe szachownice pól; jak tutaj przyjeżdżamy, czujemy się jak w prawdziwej Polsce, sam pobyt tutaj daje odpoczynek i ukojenie (wielkopolanka, górale, pomorzanie).

10 Szanse – sugestia 2. Roztocze nie kończy się na Bugu, w Lublinie znajduje się Konsulat Generalny Ukrainy i Kolegium Doktoranckie Uniwersytetów Polskich i Ukraińskich, tu jest styk polskiego i ukraińskiego biznesu

11 Jaka jest najczęściej wybierana forma działalności gospodarczej? Podmioty gospodarki narodowej w woj. lubelskim Lata OgółemPPSKSHS.C.SPJDG rok 2000133 8921144 87111 8351 328105 149 rok 2005149 019527 07810 4551 248115 597 rok 2008154 595137 8599 5481 170120 150 rok 2009156 18098 2319 5521 164120 987 Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe

12 Co jest największym kapitałem Lubelszczyzny? Młodzi wykształceni ludzie, czujący w sobie powołanie przedsiębiorców, pragnący znaleźć swoje miejsce do życia na tej ziemi. Macie wiedzę w wielu dziedzinach. Macie świeże spojrzenie na świat. Macie dużo entuzjazmu. Macie wolę, siłę i wytrwałość. Macie świadomość co oznacza bycie przedsiębiorcą.

13 Przypomnienie 1. Istota przedsiębiorczości spostrzeżenie w otoczeniu okazji, dającej sposobność do uzyskania / powiększenia dochodu umiejętność i wola wykorzystania tej okazji (plan działania), w tym skłonność do podjęcia wyważonego ryzyka zgromadzenie potrzebnych środków materialnych i niematerialnych konsekwentna realizacja powziętego zamiaru

14 Inspiracje - kierunki Kierunki powtarzają się najczęściej w koncepcjach strategicznych województwa lubelskiego: 1/ potencjał turystyczny 2/ funkcja metropolitalna + z położenie transgraniczne Jakie branże biznesu najlepiej tworzą dostępne miejsca pracy? 1/ hotelarstwo i gastronomia 2/ doradztwo 3/ szeroko pojęta opieka Doradztwo i turystyka

15 Wasze pomysły Wasze pomysły i idee, które rozwijaliśmy w trakcie doradztwa najczęściej wiązały się z tymi właśnie obszarami Gastronomia Organizacja turystyki i wypoczynku z bazą noclegową Doradztwo Rekreacja, fitness, organizacja czasu wolnego Opieka

16 Wasze oczekiwania Przedsiębiorczość: proces kreowania … w ramach którego poświęca się … czas i wysiłek, zakładając towarzyszące mu finansowe, psychiczne i społeczne ryzyko i oczekując uzyskania nagrody finansowej i osobistej satysfakcji Nagroda finansowa: od 2 tys. zł do 15 tys. zł miesięcznie Osobista satysfakcja: bezcenna

17 Przypomnienie 2. Potrójna rola pełniona przez właściciela małej firmy rzemieślnika, tj. osoby, która jest zainteresowana wypłacanym (sobie) wynagrodzeniem, należnym za wykonaną przez siebie pracę; klasycznego przedsiębiorcy, którego celem jest maksymalizacja dochodów osiąganych dzięki prowadzonemu przedsiębiorstwu; menedżera, którego działania nastawione są na doskonalenie zarządzania firmą i osiąganie przez firmę korzyści przez długi okres.

18 Powodzenia Dziękuję za uwagę. Życzę spełniania marzeń.


Pobierz ppt "Pomysł na biznes Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura Lublin, 28 kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google