Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomysł na biznes Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura Lublin, 28 kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomysł na biznes Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura Lublin, 28 kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Pomysł na biznes Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura Lublin, 28 kwietnia 2011 r.

2 Wprowadzenie Z przemyśleń do strategii województwa lubelskiego po 2013 r. … procesy rozwojowe w województwie lubelskim przebiegają zbyt wolno, co skutkuje pogłębianiem się dystansu w relacji nawet do średnio dynamicznie rozwijających się regionów Polski. Wnioski … brzmią: niewykorzystane są zasoby endogeniczne i istniejące potencjały rozwojowe … w najbliższej perspektywie nie należy się spodziewać istotnej zmiany pozycji rozwojowej województwa Dyrektor Bogdan Kawałko w treści artykułu opublikowanego w Barometrze regionalnym nr 2/2009

3 Czy warto wiązać się z Lubelszczyzną? Ja w swojej odpowiedzi użyję słów Władysława Broniewskiego mnie ta ziemia od innych droższa, ani chcę, ani umiem stąd odejść ….

4 PRACA1. Czy praca na etacie? Bezrobocie w województwie lubelskimosoby Rok Ogółem w wieku lata z wykształceniem wyższym Udział w % lata29,40%31,74%31,64%32,37% z wykształceniem wyższym3,80%8,08%11,19%12,77% Dynamika (2000=100%) Ogółem 98,19%63,59%73,40% lata 105,99%68,43%80,81% z wykształceniem wyższym 208,99%187,46%246,91% Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe

5 PRACA 2. A jeżeli tak – to gdzie? Miejsca pracy w województwie lubelskim w 2009 r. Sektor Wolne miejsca pracy Nowe miejsca pracy Wsk dostępności Nowe j>9osób Zlikwidowane j > osób Wsk odnowienia Udział dużych jednostek w tworzeniu miejsc pracy Ogółem ,2% ,1%63,8% Publiczny ,6% Prywatny ,0% Finanse i ubezpieczenia81914,2% ,5%67,5% Kultura, rozrywka, rekreacja192238,5% ,8%52,5% Hotelarstwo, gastronomia ,3% ,1%31,2% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,5% ,5%63,4% Doradztwo, administrowanie ,0% ,6%51,8% Edukacja ,3% ,6%87,3% Administracja publiczna ,6% ,7%97,6% Budownictwo ,7% ,7%56,1% Handel ,7% ,3%36,8% Przemysł ,6% ,2%83,7% Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe W oparciu o dane statystyczne zostały wyliczone 3 wskaźniki: 1/ wskaźnik dostępności miejsc pracy jako relacja wolnych miejsc pracy do nowo utworzonych 2/ wskaźnik odnowienia obrazujący zastępowanie likwidowanych miejsc pracy nowymi 3/ wskaźnik udziału dużych (pow. 9 zatrudnionych) jednostek w tworzeniu nowych miejsc pracy

6 PRACA 3. I za ile? Przeciętne miesięczne wynagrodzenia bruttow zł Sektor Ogółem2 180, , , , ,30 Publiczny2 428, , , , ,71 Prywatny1 844, , , , ,44 Dynamika (2000=100%) Ogółem 105,06%114,04%127,15%132,62% Publiczny 105,40%113,86%127,61%135,24% Prywatny 104,70%115,88%130,51%133,98% Luka prywatny - publiczny583,35627,69627,08691,12812,27 Dynamika luki 107,60%107,50%118,47%139,24% Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe

7 PRACA 4. Perspektywy Co zatem może czekać młodego absolwenta wyższej uczelni? a/ Bezustanne aplikowanie o lepiej płatną posadę w sektorze publicznym – olbrzymia konkurencja, wysokie progi wejścia (wskaźnik dostępności poniżej średniej województwa) b/ Staranie się o pracę w sektorze prywatnym – kierunki hotelarstwo, gastronomia, doradztwo, opieka zdrowotna i społeczna c/ Szukanie pracy i miejsca do życia w innych częściach kraju/Europy/świata d/ Szukanie swojej szansy we własnym pomyśle na innowacyjną działalność gospodarczą

8 Szanse Kierunki i możliwości rozwoju regionu dostrzegane przez władze województwa: potencjał turystyczny i geotermalny doliny Wisły potencjał turystyczny i geotermalny doliny Wisły potencjał przyrodniczy i turystyczno-kulturowy doliny Bugu potencjał przyrodniczy i turystyczno-kulturowy doliny Bugu położenie transgraniczne położenie transgraniczne lubelski ośrodek metropolitalny lubelski ośrodek metropolitalny potencjał badawczy i wiedzy potencjał badawczy i wiedzy potencjał turystyczny Roztocza potencjał turystyczny Roztocza potencjał energetyczny potencjał energetyczny potencjał żywicielski potencjał żywicielski Proszę zwrócić uwagę na trzykrotnie pojawiający się sygnał o potencjale turystycznym. Radzę też nie tracić z pola widzenia funkcji metropolitalnej w zestawieniu z położeniem transgranicznym.

9 Szanse – sugestia 1. Opinie wygłaszane przez wielu przybyszów z różnych stron Polski, m. in.: Lublin jest taki piękny i zielony, a Starówka bardzo urokliwa; jeżeli pojedzie się do Gdańska, Torunia, Lubeki, Hamburga – wszędzie widać ten sam typ architektury i urbanistyki, a tu nowość, mało linii prostych, zaułki i zakamarki, zróżnicowana rzeźba terenu, otwierające się nagle panoramiczne widoki, szerokie ulice i wąskie uliczki, nazwiska związane a polską kulturą, jednocześnie autentyczne życie w różnych przejawach. (poznaniak, gdańszczanka, ślązacy) Tu są takie piękne krajobrazy, jakby czytać dziewiętnastowieczne polskie powieści – pagórki i dolinki, strumyki i ruczaje, zagajniki i jeziora, lasy o różnych odcieniach barw i wielokolorowe szachownice pól; jak tutaj przyjeżdżamy, czujemy się jak w prawdziwej Polsce, sam pobyt tutaj daje odpoczynek i ukojenie (wielkopolanka, górale, pomorzanie).

10 Szanse – sugestia 2. Roztocze nie kończy się na Bugu, w Lublinie znajduje się Konsulat Generalny Ukrainy i Kolegium Doktoranckie Uniwersytetów Polskich i Ukraińskich, tu jest styk polskiego i ukraińskiego biznesu

11 Jaka jest najczęściej wybierana forma działalności gospodarczej? Podmioty gospodarki narodowej w woj. lubelskim Lata OgółemPPSKSHS.C.SPJDG rok rok rok rok Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe

12 Co jest największym kapitałem Lubelszczyzny? Młodzi wykształceni ludzie, czujący w sobie powołanie przedsiębiorców, pragnący znaleźć swoje miejsce do życia na tej ziemi. Macie wiedzę w wielu dziedzinach. Macie świeże spojrzenie na świat. Macie dużo entuzjazmu. Macie wolę, siłę i wytrwałość. Macie świadomość co oznacza bycie przedsiębiorcą.

13 Przypomnienie 1. Istota przedsiębiorczości spostrzeżenie w otoczeniu okazji, dającej sposobność do uzyskania / powiększenia dochodu umiejętność i wola wykorzystania tej okazji (plan działania), w tym skłonność do podjęcia wyważonego ryzyka zgromadzenie potrzebnych środków materialnych i niematerialnych konsekwentna realizacja powziętego zamiaru

14 Inspiracje - kierunki Kierunki powtarzają się najczęściej w koncepcjach strategicznych województwa lubelskiego: 1/ potencjał turystyczny 2/ funkcja metropolitalna + z położenie transgraniczne Jakie branże biznesu najlepiej tworzą dostępne miejsca pracy? 1/ hotelarstwo i gastronomia 2/ doradztwo 3/ szeroko pojęta opieka Doradztwo i turystyka

15 Wasze pomysły Wasze pomysły i idee, które rozwijaliśmy w trakcie doradztwa najczęściej wiązały się z tymi właśnie obszarami Gastronomia Organizacja turystyki i wypoczynku z bazą noclegową Doradztwo Rekreacja, fitness, organizacja czasu wolnego Opieka

16 Wasze oczekiwania Przedsiębiorczość: proces kreowania … w ramach którego poświęca się … czas i wysiłek, zakładając towarzyszące mu finansowe, psychiczne i społeczne ryzyko i oczekując uzyskania nagrody finansowej i osobistej satysfakcji Nagroda finansowa: od 2 tys. zł do 15 tys. zł miesięcznie Osobista satysfakcja: bezcenna

17 Przypomnienie 2. Potrójna rola pełniona przez właściciela małej firmy rzemieślnika, tj. osoby, która jest zainteresowana wypłacanym (sobie) wynagrodzeniem, należnym za wykonaną przez siebie pracę; klasycznego przedsiębiorcy, którego celem jest maksymalizacja dochodów osiąganych dzięki prowadzonemu przedsiębiorstwu; menedżera, którego działania nastawione są na doskonalenie zarządzania firmą i osiąganie przez firmę korzyści przez długi okres.

18 Powodzenia Dziękuję za uwagę. Życzę spełniania marzeń.


Pobierz ppt "Pomysł na biznes Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura Lublin, 28 kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google