Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura"— Zapis prezentacji:

1 Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura
Pomysł na biznes Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura Lublin, 28 kwietnia 2011 r.

2 Wprowadzenie Z przemyśleń do strategii województwa lubelskiego po 2013 r. „… procesy rozwojowe w województwie lubelskim przebiegają zbyt wolno, co skutkuje pogłębianiem się dystansu w relacji nawet do średnio dynamicznie rozwijających się regionów Polski.” „Wnioski … brzmią: niewykorzystane są zasoby endogeniczne i istniejące potencjały rozwojowe … w najbliższej perspektywie nie należy się spodziewać istotnej zmiany pozycji rozwojowej województwa” Dyrektor Bogdan Kawałko w treści artykułu opublikowanego w Barometrze regionalnym nr 2/2009

3 Czy warto wiązać się z Lubelszczyzną?
Ja w swojej odpowiedzi użyję słów Władysława Broniewskiego „mnie ta ziemia od innych droższa, ani chcę, ani umiem stąd odejść …”.

4 PRACA1. Czy praca na etacie?
Rok 2000 2005 2008 2009 Ogółem w wieku lata 46 961 49 776 32 136 37 947 z wykształceniem wyższym 6 063 12 671 11 366 14 970 Udział w % lata 29,40% 31,74% 31,64% 32,37% 3,80% 8,08% 11,19% 12,77% Dynamika (2000=100%) 98,19% 63,59% 73,40% 105,99% 68,43% 80,81% 208,99% 187,46% 246,91% Bezrobocie w województwie lubelskim osoby Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe

5 PRACA 2. A jeżeli tak – to gdzie?
Miejsca pracy w województwie lubelskim w 2009 r. Sektor Wolne miejsca pracy Nowe miejsca pracy Wsk dostępności Nowe j>9osób Zlikwidowane j > osób Wsk odnowienia Udział dużych jednostek w tworzeniu miejsc pracy Ogółem 1 385 16 938 8,2% 10 813 10 391 4,1% 63,8% Publiczny 395 4 583 8,6% Prywatny 990 12 355 8,0% Finanse i ubezpieczenia 8 191 4,2% 129 409 -68,5% 67,5% Kultura, rozrywka, rekreacja 19 223 8,5% 117 71 64,8% 52,5% Hotelarstwo, gastronomia 59 478 12,3% 149 73 104,1% 31,2% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 133 566 23,5% 359 286 25,5% 63,4% Doradztwo, administrowanie 138 986 14,0% 511 450 13,6% 51,8% Edukacja 60 1 397 4,3% 1 219 764 59,6% 87,3% Administracja publiczna 169 2 222 7,6% 2 169 1 278 69,7% 97,6% Budownictwo 225 2 578 8,7% 1 445 965 49,7% 56,1% Handel 263 3 394 7,7% 1 248 1 585 -21,3% 36,8% Przemysł 160 3 482 4,6% 2 915 3 700 -21,2% 83,7% Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe W oparciu o dane statystyczne zostały wyliczone 3 wskaźniki: 1/ wskaźnik dostępności miejsc pracy jako relacja wolnych miejsc pracy do nowo utworzonych 2/ wskaźnik odnowienia obrazujący zastępowanie likwidowanych miejsc pracy nowymi 3/ wskaźnik udziału dużych (pow. 9 zatrudnionych) jednostek w tworzeniu nowych miejsc pracy

6 PRACA 3. I za ile? Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł
Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 Ogółem 2 180,18 2 290,60 2 486,22 2 771,99 2 891,30 Publiczny 2 428,05 2 559,10 2 764,63 3 098,55 3 283,71 Prywatny 1 844,70 1 931,41 2 137,55 2 407,43 2 471,44 Dynamika (2000=100%) 105,06% 114,04% 127,15% 132,62% 105,40% 113,86% 127,61% 135,24% 104,70% 115,88% 130,51% 133,98% Luka prywatny - publiczny 583,35 627,69 627,08 691,12 812,27 Dynamika luki 107,60% 107,50% 118,47% 139,24% Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe

7 PRACA 4. Perspektywy Co zatem może czekać młodego absolwenta wyższej uczelni? a/ Bezustanne aplikowanie o lepiej płatną posadę w sektorze publicznym – olbrzymia konkurencja, wysokie progi wejścia (wskaźnik dostępności poniżej średniej województwa) b/ Staranie się o pracę w sektorze prywatnym – kierunki hotelarstwo, gastronomia, doradztwo, opieka zdrowotna i społeczna c/ Szukanie pracy i miejsca do życia w innych częściach kraju/Europy/świata d/ Szukanie swojej szansy we własnym pomyśle na innowacyjną działalność gospodarczą

8 Szanse Kierunki i możliwości rozwoju regionu dostrzegane przez władze województwa: potencjał turystyczny i geotermalny doliny Wisły potencjał przyrodniczy i turystyczno-kulturowy doliny Bugu położenie transgraniczne lubelski ośrodek metropolitalny potencjał badawczy i wiedzy potencjał turystyczny Roztocza potencjał energetyczny potencjał żywicielski Proszę zwrócić uwagę na trzykrotnie pojawiający się sygnał o potencjale turystycznym. Radzę też nie tracić z pola widzenia funkcji metropolitalnej w zestawieniu z położeniem transgranicznym.

9 Szanse – sugestia 1. Opinie wygłaszane przez wielu przybyszów z różnych stron Polski, m. in.: Lublin jest taki piękny i zielony, a Starówka bardzo urokliwa; jeżeli pojedzie się do Gdańska, Torunia, Lubeki, Hamburga – wszędzie widać ten sam typ architektury i urbanistyki, a tu nowość, mało linii prostych, zaułki i zakamarki, zróżnicowana rzeźba terenu, otwierające się nagle panoramiczne widoki, szerokie ulice i wąskie uliczki, nazwiska związane a polską kulturą, jednocześnie autentyczne życie w różnych przejawach. (poznaniak, gdańszczanka, ślązacy) Tu są takie piękne krajobrazy, jakby czytać dziewiętnastowieczne polskie powieści – pagórki i dolinki, strumyki i ruczaje, zagajniki i jeziora, lasy o różnych odcieniach barw i wielokolorowe szachownice pól; jak tutaj przyjeżdżamy, czujemy się jak w prawdziwej Polsce, sam pobyt tutaj daje odpoczynek i ukojenie (wielkopolanka, górale, pomorzanie).

10 Szanse – sugestia 2. Roztocze nie kończy się na Bugu, w Lublinie znajduje się Konsulat Generalny Ukrainy i Kolegium Doktoranckie Uniwersytetów Polskich i Ukraińskich, tu jest styk polskiego i ukraińskiego biznesu

11 Jaka jest najczęściej wybierana forma działalności gospodarczej?
Podmioty gospodarki narodowej w woj. lubelskim Lata Ogółem PP SKSH S.C. SP JDG rok 2000 114 4 871 11 835 1 328 rok 2005 52 7 078 10 455 1 248 rok 2008 13 7 859 9 548 1 170 rok 2009 9 8 231 9 552 1 164 Źródło: WUS w Lublinie, dane podstawowe

12 Co jest największym kapitałem Lubelszczyzny?
Młodzi wykształceni ludzie, czujący w sobie powołanie przedsiębiorców, pragnący znaleźć swoje miejsce do życia na tej ziemi. Macie wiedzę w wielu dziedzinach. Macie świeże spojrzenie na świat. Macie dużo entuzjazmu. Macie wolę, siłę i wytrwałość. Macie świadomość co oznacza bycie przedsiębiorcą.

13 Przypomnienie 1. Istota przedsiębiorczości
spostrzeżenie w otoczeniu okazji, dającej sposobność do uzyskania / powiększenia dochodu umiejętność i wola wykorzystania tej okazji (plan działania), w tym skłonność do podjęcia wyważonego ryzyka zgromadzenie potrzebnych środków materialnych i niematerialnych konsekwentna realizacja powziętego zamiaru

14 Inspiracje - kierunki Doradztwo i turystyka
Kierunki powtarzają się najczęściej w koncepcjach strategicznych województwa lubelskiego: 1/ potencjał turystyczny 2/ funkcja metropolitalna + z położenie transgraniczne Jakie branże biznesu najlepiej tworzą dostępne miejsca pracy? 1/ hotelarstwo i gastronomia 2/ doradztwo 3/ szeroko pojęta opieka Doradztwo i turystyka

15 Wasze pomysły Wasze pomysły i idee, które rozwijaliśmy w trakcie doradztwa najczęściej wiązały się z tymi właśnie obszarami Gastronomia Organizacja turystyki i wypoczynku z bazą noclegową Doradztwo Rekreacja, fitness, organizacja czasu wolnego Opieka

16 Wasze oczekiwania Przedsiębiorczość: „ proces kreowania … w ramach którego poświęca się … czas i wysiłek, zakładając towarzyszące mu finansowe, psychiczne i społeczne ryzyko i oczekując uzyskania nagrody finansowej i osobistej satysfakcji” Nagroda finansowa: od 2 tys. zł do 15 tys. zł miesięcznie Osobista satysfakcja: bezcenna

17 Przypomnienie 2. Potrójna rola pełniona przez właściciela małej firmy
rzemieślnika, tj. osoby, która jest zainteresowana wypłacanym (sobie) wynagrodzeniem, należnym za wykonaną przez siebie pracę; klasycznego przedsiębiorcy, którego celem jest maksymalizacja dochodów osiąganych dzięki prowadzonemu przedsiębiorstwu; menedżera, którego działania nastawione są na doskonalenie zarządzania firmą i osiąganie przez firmę korzyści przez długi okres.

18 Dziękuję za uwagę. Życzę spełniania marzeń.
Powodzenia Dziękuję za uwagę. Życzę spełniania marzeń.


Pobierz ppt "Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura"

Podobne prezentacje


Reklamy Google