Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODEL DZIAŁANIA NAUCZYCIELA LIDERA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODEL DZIAŁANIA NAUCZYCIELA LIDERA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY."— Zapis prezentacji:

1 MODEL DZIAŁANIA NAUCZYCIELA LIDERA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

2 NAUCZYCIEL LIDER ZAPEWNIA POMYŚLNY PRZEBIEG EDUKACJI I UCZESTNICZY W TYM PROCESIE UDZIELA PORADY I WYKAZUJE STAŁĄ GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA PORAD WSPÓŁDZIAŁA Z PERSONELEM ODPOWIEDZIALNYM ZA UTRZYMANIE SYSTEMU PP W GOTOWOŚCI INICJUJE PRZEDSIĘWZIĘCUIA USPRAWNIAJĄCE SYSTEM PP I EDUKACJĘ SZKOLNĄ W TYM ZAKRESIE WSKAZUJE SŁABE STRONY SYSTEMU PP

3 NAUCZYCIEL LIDER n PROWADZI DZIAŁANIA POPULARYZUJĄCE I UŚWIADAMIAJĄCE n TWORZY UCZNIOWSKIE ZESPOŁY WSPIERAJĄCE n PROPAGUJE ZASADY PP ORAZ ORGANIZUJE POKAZY ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH n ROZWIJA WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI LIDERAMI n OPRACOWUJE PROJEKTY DOSKONALENIA I APLIKACJI SZKOLNEGO SYSTEMU PP

4 Na przykład: n Omawia i propaguje opracowany dla szkoły plan systemu PP na radach pedagogicznych, zwraca uwagę na skuteczność systemu oraz jego istotne walory. n Poddaje opracowany plan pod ocenę rady pedagogicznej n Uzupełnia plan w oparciu o uzyskane opinie i wnioski

5 Powiązanie systemu n Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM I INFRASTRUKTURĄ n Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ n Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA BHP n Z SYSTEMEM ZABEZPIECZENIA PPOŻ I ANTYKRYZYSOWYM

6 Zadanie OPRACUJ TABLICĘ SZKOLNĄ PROPAGUJĄCĄ ZASADY I PRZEPISY ORAZ SYSTEM UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

7 Zadanie PROPAGUJ NA TABLICY W SPOSÓB CYKLICZNY POSZCZEGÓLNE ZASADY ZAPISANE W INSTRUKCJACH UDZIELANIA PP

8 Zadanie UMIEŚĆ NA TABLICY PLAN ROZMIESZCZENIA APTECZEK W SZKOLE

9 INNE ZADANIE n DOSTOSUJ ZAPISY INSTRUKCJI PP DO POTRZEB SZKOŁY

10 Korzyści –Korzyść nr 1: STAŁA INFORMACJA –Korzyść nr 2: STAŁY DOSTĘP DO AKTUALNYCH INFORMACJI –Korzyść nr 3: USPRAWNIENIE SYSTEMU PP

11 Projekt systemu udzielania PP –Plan graficzny rozmieszczenia apteczek w szkole –Standardowa zawartość apteczki –Sposób gospodarowania wyposażeniem apteczek-osoby odpowiedzialne –Zasady i sposób oznakowania punktów PP –Projekt zarządzenia –Projekt tablicy szkolnego systemu PP –Wykaz osób przeszkolonych w udzielaniu PP(tablica) –Schemat postępowania początkowego(tablica) –Miejsca rozmieszczenia telefonów alarmowych(tablica) –Instrukcje PP –Szkolenia w zakresie PP(plan doskonalenia)


Pobierz ppt "MODEL DZIAŁANIA NAUCZYCIELA LIDERA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google