Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 Stan wdrażania komponentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 Stan wdrażania komponentu."— Zapis prezentacji:

1 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL - posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Wrocław, 28 maja 2008r. wg stanu na dzień 16.05.2008 r.

2 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Konkursy ogłoszone przez IW (IP2) Pilotaż I/07 – 22 października do 30 listopada 2007r. – łącznie 507 wniosków; Konkurs I/08 – 28 marca -04 kwietnia 2008 r. – łącznie 299 wniosków; Konkurs II/08 – 07 kwietnia 2008 r. (małe granty) – łącznie 332 wnioski; Konkurs II/08 – 14 kwietnia 2008 r. – łącznie 560 wniosków. 1698 wniosków

3 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Priorytet VI Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

4 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl AlokacjaKwota wnioskowana- wnioski złożone Kwota przyznanego dofinansowania Konkurs I/6.1.1/07 7 480 000106 443 089,874 941 474,92 – umowy 8/10 Konkurs I/6.1.2/08 5 958 1004 098 727,68830 745,44 Konkurs I/6.3/08 2 175 200,001 499 378,000 Konkurs II/6.3/08 466 621,001 890 687,94- 66,1% (wg stanu na dzień 16.05.2008r.)

5 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl (wg stanu na dzień 16.05.2008r.) Priorytetu VI - Poddziałanie 6.1.1 -pilotaż 165 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w okresie od 22.10.07 do 30.11.07r. 113 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, a 51 ocenę merytoryczną Priorytetu VI - Poddziałanie 6.1.2 – dla PUP 6 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 5 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, a 2 ocenę merytoryczną Priorytetu VI - Działanie 6.3 – konkurs I/6.3/08 30 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w okresie od 28.03.08 do 04.04.08r. 18 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, 0- ocenę merytoryczną Priorytetu VI - Działanie 6.3 – konkurs II/6.3/08 41 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu od 07.04.2008r. 13 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, 0- ocenę merytoryczną

6 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Procedura odwoławcza – Poddziałanie 6.1.1 – konkurs I/6.1.1/07 Liczba protestów złożonych od oceny formalnej 19 Pozytywnie rozpatrzonych 1 Negatywnie rozpatrzonych 8 Nie podlega rozpatrzeniu 10 Liczba protestów złożonych od oceny merytorycznej 14 Pozytywnie rozpatrzonych 7 Nie podlega rozpatrzeniu 7 Liczba złożonych do IZ wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy 3 Bez rozpatrzenia 1 Negatywnie rozpatrzonych 2

7 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Ocena formalna - suma kontrolna wersji papierowej wniosku jest niezgodna z sumą kontrolną wniosku w wersji elektronicznej. - błędne określenie IOK. - dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy zostały złożone w 1 egzemplarzu. - brak poświadczenia za zgodność z oryginałem na kopii dokumentów finansowych (bilans, rachunek zysków i start). - brak daty wypełnienia wniosku bądź wypełniono ją ręcznie. - nie zastosowano funkcji Przelicz budżet. - nieprecyzyjnie określano grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie. Ocena merytoryczna - nieprawidłowa metodologia wyliczania kosztów pośrednich. - problem z definiowaniem,,inicjatywy oddolne".

8 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Priorytetu VI – Projekty systemowe 27 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w okresie 09 -14.01.2008r. 27 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną AlokacjaKwota wnioskowana (bez wkładu własnego) Kwota przyznanego dofinansowania (bez wkładu własnego) 76 756 75465 238 043,51 Błędy we wnioskach: - brak liczby osób, które zostaną objęte wsparciem (pkt.3.2) - w harmonogramie realizacji projektu -zadania nie zostały opisane zgodnie z chronologią zadań ujętych w budżecie i opisie działań pkt.3.3. - w pkt. 3.1 - zakładanie zbyt ogólnych celów projektu, brak uzasadnienia potrzeby realizacji projektu, brak odniesienia do sytuacji na rynku pracy w danym powiecie, brak informacji o zgodności celów z PO KL, Planem działań i innymi dokumentami strategicznymi.

9 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Priorytet VII Promocja integracji społecznej

10 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl AlokacjaKwota wnioskowana- wnioski złożone 7.1.1 31 958 92017 298 144,21 7.1.2 19 285 55910 420 812,82 7.1.3 5 123 0523 576 076,04

11 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl (wg stanu na dzień 16.05.2008r.) Priorytetu VII - Poddziałanie 7.1.1 – Projekty systemowe OPS 100 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w okresie 31.01.08 -31.03.2008r. 43 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną Priorytetu VII - Poddziałanie 7.1.2 – Projekty systemowe PCPR 22 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w okresie 07.02.08 -05.03.2008r. 8 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną Priorytetu VII - Poddziałanie 7.1.3 – Projekty systemowe DOPS 1 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony w 2007r.

12 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl wg stanu na dzień 16.05.2008r. Priorytetu VII – Projekty systemowe Ocena merytoryczna: - błędnie zastosowane instrumenty aktywnej integracji, - niespójność zapisów pomiędzy punktem 3.3 a harmonogramem i budżetem projektu, - brak metodologii wyliczania kosztów pośrednich, - błędnie wyliczanie kosztów pośrednich na podstawie przyjętych metodologii, - niewłaściwie określone rezultaty twarde i miękkie, - brak sposobu monitorowania rezultatów projektu, - brak czytelnej struktury zarządzania projektem, - brak racjonalności harmonogramu działań, - brak informacji o zgodności celów z PO KL, Planem działań i innymi dokumentami strategicznymi. Ocena formalna: - niezgodność wersji papierowej z elektroniczną, - brak pieczęci lub podpisu osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy w pkt. V Oświadczenie, - niewypełnione pola, - niewłaściwie określona grupa docelowa, - niespełnienie wymogu finansowego w odniesieniu do wysokości wkładu własnego.

13 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl AlokacjaKwota wnioskowana- wnioski złożone Kwota przyznanego dofinansowania Konkurs I/7.3/08 5 934 000,00781 366,000 Konkurs II/7.3/08 4 559 234,005 117 769,42199 984,00

14 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl (wg stanu na dzień 16.05.2008r.) Priorytetu VII - Działanie 7.3 16 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 2 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną i 0 merytoryczną Konkurs I/7.3/08 105 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 30 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, a 4 merytoryczną Procedura odwoławcza Nie złożono żadnego protestu oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Konkurs II/7.3/08

15 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl wg stanu na dzień 16.05.2008r. Priorytetu VII – Działanie 7.3 Ocena formalna: - wybór typu projektu nie stanowi inicjatywy oddolnej, - typ i cel projektu nie są zgodne z założeniami Priorytetu VII, - błędnie wskazany numer konkursu, - brak pieczęci lub podpisu osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy w pkt. V Oświadczenie. Ocena merytoryczna: - brak metodologii wyliczania kosztów pośrednich.

16 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

17 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl AlokacjaKwota wnioskowana- wnioski złożone Kwota przyznanego dofinansowania Konkurs I/8.1.3/08 1.566.400,001.409.810,000 Konkurs II/8.1.3/08 2.339 487,00 10 299 535,02 2 161 704,14

18 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl (wg stanu na dzień 16.05.2008r.) Priorytetu VIII - Poddziałanie 8.1.3 1 złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został odrzucony na etapie oceny formalnej Konkurs I/8.1.3/08 12 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 6 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, a 2 merytoryczną Konkurs II//8.1.3/08

19 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Procedura odwoławcza – Poddziałanie 8.1.3 – konkurs II/8.1.3/08 Liczba protestów złożonych od oceny formalnej 1 Pozytywnie rozpatrzonych 0 Negatywnie rozpatrzonych 0 Nie podlega rozpatrzeniu 1

20 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

21 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl AlokacjaKwota wnioskowanaKwota przyznanego dofinansowania Kontraktacja I/9.5/07 4 114 000,0015 854 430,782 630 132,372 392 170,37 I/9.1.1/08 17 629 000,0046 880 356,66586 320,14- I/9.1.2/08 34 904 800,00105 482 850,041 624 019,44- I/9.2/08 37 390 200,0041 940 260,361 814 703,00- I/9.3/08 13 400 000,0011 781 133,42-- I/9.4/08 7 024 200,0017 200 852,08-- I/9.5/08 6 761 900,004 966 901,28334 600,00- 58,1% 3,3 % 4,9 % 4,7 % 0 0 4,9 %

22 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl AlokacjaKwota wnioskowanaKwota przyznanego dofinansowania Kontraktacja II/9.1.1/08 24 862 343,8658 384 839,35-- II/9.1.2/08 48 762 971,56174 367 855,39-- II/9.2/08 52 160 139,0052 533 472,41-- II/9.3/08 19 343 627,0024 717 269,25-- II/9.4/08 10 139 811,0039 940 189,84-- II/9.5/08 7 573 072,636 361 432,66--

23 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl KonkursLiczba złożonych wniosków Ocena formalnaOcena merytoryczna I/9.5/0734221157 I/9.1.1/0833262 I/9.1.2/0871433 I/9.2/081072 I/9.3/0816110 I/9.4/0820120 I/9.5/08102457 (wg stanu na dzień 16.05.2008r.) 252 (bez pilotażu) 144 (bez pilotażu) 14 (bez pilotażu)

24 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl KonkursLiczba złożonych wniosków II/9.1.1/08114 II/9.1.2/08309 II/9.2/0842 II/9.3/0843 II/9.4/0852 II/9.5/08186 (wg stanu na dzień 9.05.2008r.) Ocena formalna Ocena merytoryczna -- 13- 5- 2- -- -- 74620

25 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Priorytet IX Ocena formalna: - nie zastosowano funkcji Przelicz budżet, - nieprecyzyjnie określano grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, - w pkt. 1.6 wniosku o dofinansowanie nieprawidłowo wpisano numer konkursu, - błędnie wypełniony pkt. 1.9 - nieprawidłowo wskazany obszar realizacji, - błędnie wskazana grupa docelowa lub jej brak, - brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, - wniosek został podpisany przez osobę inną niż wymieniona w punkcie 2.6. Ocena merytoryczna: - w Działaniu 9.5 brak inicjatywy oddolnej, - błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich lub jej brak.

26 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Procedura odwoławcza – Działania 9.5 – konkurs I/9.5/07 Liczba protestów złożonych od oceny formalnej 36 Pozytywnie rozpatrzonych 4 Negatywnie rozpatrzonych 16 Nie podlega rozpatrzeniu 16 Liczba protestów złożonych od oceny merytorycznej 65 Pozytywnie rozpatrzonych 50 Nie podlega rozpatrzeniu 7 Negatywnie rozpatrzonych 8

27 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl I/9.1.2/081 protest W trakcie weryfikacji I/9.1.2/081 protest W trakcie weryfikacji I/9.4/081 protest W trakcie weryfikacji I/9.5/081 protest W trakcie weryfikacji Procedura odwoławcza po ocenie formalnej wg stanu na dzień 16.05.2008r.

28 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 e-mail: promocja@dwup.pl Dziękuję za uwagę Ewa Wolińska Wydział Programowania i Zarządzania EFS Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu


Pobierz ppt "DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 Stan wdrażania komponentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google