Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia i nowe kierunki współpracy wydzielonej Spółki pracowniczej z Operatorami: Systemu Przesyłowego oraz Systemu Dystrybucyjnego Jarosław,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia i nowe kierunki współpracy wydzielonej Spółki pracowniczej z Operatorami: Systemu Przesyłowego oraz Systemu Dystrybucyjnego Jarosław,"— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia i nowe kierunki współpracy wydzielonej Spółki pracowniczej z Operatorami: Systemu Przesyłowego oraz Systemu Dystrybucyjnego Jarosław, kwiecień 2010r

2 Plan prezentacji: Powstanie Spółki Podstawowe cele i zadania
Etapy rozwoju Nowe kierunki współpracy z Operatorami Współpraca międzynarodowa 2

3 1. Powstanie Spółki Przedsiębiorstwo Obsługi Gazownictwa POL-GAZ Sp. z o.o. w Jarosławiu powstało w 2002 roku w oparciu o Program Restrukturyzacji Zatrudnienia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, na bazie wydzielonego majątku i części kadry pracowniczej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o w Tarnowie Oddziału Zakład Gazowniczy w Jarosławiu i Regionalnego Oddziału Przesyłu w Tarnowie Terenowej Jednostki Obsługi w Jarosławiu. Swoją działalność Spółka rozpoczęła w lipcu 2003r, siedziba firmy zlokalizowana jest przy ul. Krakowskiej 54. 3

4 PGNIG S.A. w Warszawie POL-GAZ S.p. z o.o.
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu Regionalny Oddział Przesyłu w Tarnowie - Terenowa Jednostka Obsługi w Jarosławiu Sekcja Eksploatacji Stacji Gazowych Grupa Remontowa Tłoczni Gazu Jarosław i Maćkowice POL-GAZ S.p. z o.o. 4

5 W ten sposób powstała firma, która przejęła część statutowych obowiązków Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w zakresie obsługi technicznej instalacji obiektów gazowniczych, będących elementami sieci przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego na terenie działalności Oddziału Zakład Gazowniczy w Jarosławiu. 5

6 2. Podstawowe cele i zadania.
Podstawowym celem powołanej Spółki jest utrzymywania urządzeń i instalacji gazowych, służących do przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego w odpowiedniej sprawności technicznej, zapewniającej ciągłość i bezpieczeństwo dostawy gazu ziemnego do odbiorców. Główną dziedziną działalności Spółki są: przeglądowe okresowe i konserwacje motosprężarek Tłoczni Gazu prace eksploatacyjne obiektów Stacji Redukcyjno-Pomiarowych Gazu I-go i II-go stopnia. 6

7 Na terenie działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych TJE w Jarosławiu zlokalizowane są następujące obiekty Tłoczni Gazu: Jarosław I /motosprężarki typu GMVH-8/ Jarosław II /motosprężarki typu 10GKNA/ Maćkowice /motosprężarki typu GMVH-6 i GMVH-12/ Mirocin /motosprężarki typu GMVH-6 i GMVH -4/ Lubaczów /motosprężarki typu GMVH-6/ Obiekty te są bardzo ważnym elementem krajowego systemu przesyłu gazu, umożliwiającym transport gazu, pochodzącego zarówno z wydobycia krajowego jak i z importu, w głąb kraju. Zadaniem służb technicznych POL-GAZ jest utrzymywanie instalacji i motosprężarek we właściwym stanie technicznym poprzez wykonywanie okresowych przeglądów, podczas których wykonywane są pomiary kontrolne parametrów poszczególnych elementów oraz ewentualna ich wymiana. 7

8 Tłocznia Gazu Jarosław I i II
Tłocznia Gazu Lubaczów 8

9 Podobną, równie nie mniej ważną rolę w przesyle i dystrybucji gazu ziemnego do odbiorców, spełniają obiekty Stacji Redukcyjno-Pomiarowych Gazu I i II stopnia redukcji ciśnienia. W oparciu o wprowadzone procedury dotyczące eksploatacji obiektów stacji gazowych i na bazie zatwierdzonych harmonogramów prac, Spółka wykonuje kontrole instalacji, próby działanie i regulacje poszczególnych urządzeń oraz gruntowne przeglądy i konserwacje, a tworzona dokumentacja eksploatacyjna pozwala na weryfikację poprawności prowadzonych prac. 9

10 Ważnym zadaniem służb technicznych Spółki jest natychmiastowa reakcja /max. w ciągu 1 godziny/ na potencjalne sytuacje awaryjne mogące zakłócić ciągłość dostawy gazu do odbiorców i narazić dostawcę gazu na konsekwencje prawne i finansowe. Spełnienie tego zadania jest możliwe poprzez rozlokowanie 2-3 osobowych Grup Serwisowych w kilku punktach na terenie działalności Oddziału Zakład Gazowniczy w Jarosławiu. 10

11 Służby techniczne POL-GAZ ściśle współpracują z Dyspozycjami Gazu obu Operatorów w zakresie utrzymania ciągłości ruchu gazu podczas prac związanych z pracami remontowymi na sieci gazociągów przesyłu i dystrybucji gazu. W ramach tych prac prowadzony jest ścisły dozór pracy instalacji stacji gazowych, regulacje ciśnień oraz zatrzymywania i ponowne uruchamianie instalacji stacji. 11

12 3. Etapy rozwoju. W listopadzie 2005 roku wdrożono do stosowania Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP. Jednostką certyfikującą było Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. 12

13 W sferze bezpośrednio produkcyjnej, zastosowanie procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP pozwoliło z jednej strony na: kontrolę jakości wykonywanych usług na poszczególnych ich etapach, korygowanie ewentualnych niezgodności ciągłe rozpoznawanie potrzeb naszych kontrahentów a, z drugiej strony wymusiło poprawę warunków bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pracy spowodowało wzrost świadomości występowania ryzyka zawodowego. 13

14 W kwietniu 2006 roku firma uzyskała uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na wytwarzanie oraz remontowanie rurociągów i zbiorników ciśnieniowych. Wymagało to zakupu specjalistycznego sprzętu spawalniczego oraz przeszkolenia spawaczy w akredytowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, ośrodku szkoleniowym. Uzyskane uprawnienia pozwoliły firmie na wykonywanie prac w zakresie budowy i remontów rurociągów oraz zbiorników ciśnieniowych. 14

15 W marcu 2007 roku, na podstawie uzyskanej decyzji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało powołane Techniczne Pogotowie Gazowe POL-GAZ. Poszczególne terenowe Grupy Serwisowe wyposażone zostały w pojazdy z sygnalizacją uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Wprowadzono rotacyjne domowe dyżury gotowości do pracy. Celem tych działań było stworzenie gotowości do natychmiastowej reakcji na potencjalne sytuacje awaryjne. 15

16 W trakcie działalności firmy, począwszy od 2007 roku zakres prac poszerzono o prace przeglądowo-konserwacyjne Centralnej Instalacji Osuszania Gazu w Maćkowicach, jednego z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Wymagało to od służb technicznych Spółki szczegółowego zapoznania się z budową instalacji obiektu oraz zachodzącymi tam procesami technologicznymi. 16

17 Innowacyjnością w działalności firmy był zakup i zastosowanie przenośnego chromatografu gazowego typu Voyager produkcji kanadyjskiej, do pomiaru zawartości środka nawaniającego THT /Tetrahydrotiofen/ w gazie ziemnym Wprowadzenie do stosowania chromatografu gazowego pozwoliło na pewny i dokładny, nieobciążony zakłóceniami pomiar stężenia środka nawaniającego a uzyskana wiedza jest wykorzystana do regulacji właściwej dawki i oszczędniejszej gospodarki THT. 17

18 W roku 2009 zakończono remont kapitalny pomieszczeń Warsztatu Mechanicznego. Zmodernizowano jego wyposażenie i zakupiono nowoczesny sprzęt pomiarowo-kontrolny. 18

19 4.Nowe kierunki współpracy z Operatorami
Oprócz bazowych zadań nałożonych na powołaną Spółkę w jej początkowym okresie funkcjonowania, w trakcie dalszej działalności rozwinięto nowe kierunki współpracy. Od 2009 roku Spółka wykonuje kontrole i konserwacje Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Telemetrii oraz badania układów pomiarowych gazu ziemnego W tym celu przeszkolono kadrę w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym PGNiG SA w Warszawie i wyposażono grupę serwisową w niezbędny sprzęt i urządzenia do pomiarów i kalibracji. Celem ujednolicenia metodyki pomiarów zawartości THT /badania chromatograficzne/ i zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji sieci dystrybucyjnej, zlecono Spółce pomiary stopnia nawonienia gazu w punktach zlokalizowanych w różnych rejonach na sieci dystrybucyjnej. Oprócz usług związanych z wykonywaniem prac serwisowo-konserwacyjnych urządzeń i instalacji gazowych, wykonujemy projekty budowlane, remonty i budowy stacji gazowych. W maju 2009 roku czteroosobowa grupa pracowników Spółki przeszła szkolenie w firmie RMG Gazomet Rawicz w zakresie montażu, konserwacji i napraw napędów firmy Falke Realizujemy kompleksowe dostawy i montaż części zamiennych do motosprężarek Tłoczni Gazu z Rosji, Francji i USA /Cooper-Bessemer/. 19

20 5. Działalność międzynarodowa
W okresie od kwietnia do połowy maja 2008r, 9-cio osobowa grupa naszych pracowników, w kooperacji z firmą Quimex SA, szwajcarskim oddziałem amerykańskiej firmy Exterran Company, wykonała remont kapitalny motosprężarki typu GMVA-12, zlokalizowanej na platformie morskiej u wybrzeży Angoli. 20

21 Realizacja tego kontraktu wymagała odpowiedniego przygotowania logistycznego i organizacyjnego naszych służb technicznych, począwszy od zabezpieczenia pracowników pod kątem odpowiedniego wyposażenia osobistego, szczepień ochronnych, ubezpieczenia kontraktu oraz transportu niezbędnego wyposażenia technicznego. Prace zostały zakończone w zaplanowanym terminie a jakość wykonanej usługi zyskała wysokie uznanie służb nadzoru kontrahenta. 21

22 W chwili obecnej Spółka przechodzi procedurę kwalifikacyjną w firmie GE Thermodyn Service. Jednocześnie, prowadzone są rozmowy związane z utworzeniem licencjonowanej jednostki serwisowej oraz magazynu części zamiennych dla produkowanych przez GE Oil&Gaz sprężarek gazu. Wszystkie nasze działania związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych, ciągłym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników oraz jakości wykonywanych usług mają na celu uzyskanie pełnego zadowolenia naszych obecnych jak i przyszłych kontrahentów. Dziękuję za uwagę. 22


Pobierz ppt "Doświadczenia i nowe kierunki współpracy wydzielonej Spółki pracowniczej z Operatorami: Systemu Przesyłowego oraz Systemu Dystrybucyjnego Jarosław,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google