Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe Uniwersytet Gdański

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe Uniwersytet Gdański"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe Uniwersytet Gdański
改善 vs. 改革 Kaizen vs. Kaikaku Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe Uniwersytet Gdański Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, KN QualiTeam UG, Uniwersytet Gdański

2 改善 czyli… KAIZEN Japońska filozofia działania
Powolne, ciągłe ulepszanie „Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii” Sposób życia Dobra zmiana Koncepcja zarządzania KAIZEN Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

3 Miejsce dla kaizen i kaikaku
Zarządzanie jakością TQM Kaizen Kaikaku Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

4 Jak to działa?? świadomość problem/szansa motywacja zaangażowanie
Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

5 Doskonalenie poprzez:
tworzenie współpracy i kultury korporacyjnej, odpowiednią troskę o relacje z dostawcami, unikanie zbędnych ruchów pracowników, kształtowanie jakości ludzi i produktów, oszczędność materiałów i surowców, usprawnienia techniczne, działalność kół jakości, redukcję kosztów Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

6 Drobne kroczki = Kaizen
jakość harmonogram dostaw koszty szybsza droga do celu marnotrawstwo problem szansa pomysł produktywność efektywność satysfakcja klienta konkurencyjność Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

7 Narzędzia lista kontrolna działań kaizen „3MU” Muda - marnotrawstwo,
Muri ­ nadwyrężenie, Mura - nieregularność Poka-Yoke Kanban Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

8 Narzędzia 7 starych, analityczno-statystycznych narzędzi: diagramy,
wykresy, karty i listy kontrolne, histogramy. Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

9 Narzędzia 7 nowych, projektowych narzędzi, to: diagram relacji,
podobieństwa, drzewa, matrycowy, strzałkowy, matrycowej analizy danych, wykres programowy procesu decyzji Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

10 Narzędzia 5S TQC (Total Quality Control) lub CWQC (Company Wide Quality Control), kompleksowa kontrola jakości Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

11 WHY? Why? Narzędzia why? W h y ? ! 5 why = 5 x „dlaczego?”
Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

12 改善 vs. 改革 Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

13 Kaizen Kaikaku ciągła zmiana, permanentne doskonalenie
okresowa, nagła zmiana, szybko ustająca pracownicy działają na rzecz poprawy każdego dnia  możliwość dostrzeżenia szansy na poprawę w każdym momencie i natychmiastowego rozpoczęcia procesu poszukiwania rozwiązania pracownicy opracowują zmiany sporadycznie  brak możliwości nagłej reakcji na potrzeby pracowników. dotyczy wszystkich zatrudnionych w organizacji dotyczy grupy projektowej/lidera, częściej osób, co najmniej średniego szczebla ewolucyjne usprawnienia, dogłębne - dot. wąskich obszarów, często konkretnego stanowiska pracy; wolne tempo wielka, dramatyczna, rewolucyjna zmiana, uwzględniająca szeroki obszar działania – np. cały wydział; wysokie tempo Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

14 Kaizen Kaikaku „drobne kroczki” usprawniające są trudne do imitacji, nie łatwo naśladować te czasem trudno dostrzegalne ulepszenia wprowadzane na poszczególnych stanowiskach jedno duże odkrycie jest łatwe do imitacji, np. rynek telefonów komórkowych wzmacnia lojalność zatrudnionych, utożsamianie się z firmą, dobry marketing wewnętrzny i zewnętrzny -> pozytywny „bezpłatny PR”, zadowolenie wzmacnia lojalność osób zaangażowanych w radykalną zmianę, może powodować opór osób, których zmiany te będą bezpośrednio dotyczyć. Obawy i niechęć do poważnych modyfikacji osoba, która zaproponuje poprawę, będzie pozytywnie do niej nastawiona i łatwiej przekona innych o słuszności swego „odkrycia” jeśli mamy do czynienia z odgórnie narzuconym nowym standardem postępowania, pracownicy wykazują większy opór nie ma konieczności pokrywania kosztów finansowych, aczkolwiek niektóre zmiany kaizen tego wymagają (np. sugestia usprawnienia linii technologicznej) niezbędne są wysokie wydatki na zaawansowaną technologię, radykalne zmiany mogą wiązać się także z restrukturyzacją i zwolnieniami pracowników Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

15 Kaizen Kaikaku efekt fizyczny szybko dostrzegany, korzyści finansowe zauważalne w długim okresie efekty finansowe szybko dostrzegane , czasem wprowadzenie zmian faktycznych np. w linii produkcyjnej dostrzegane pod długim okresie „utrzymuj i poprawiaj” „zburz i zbuduj na nowo” drobne inwestycje, duży wysiłek związany z utrzymaniem, lepsze rezultaty duże inwestycje, mały wysiłek związany z utrzymaniem, większe zyski pracownicy są bardziej przychylnie nastawieni do swoich własnych pomysłów na zmianę, niż dostosowywania się do cudzych wizji, częściej zmiana zachowań ludzi opór na zmiany. W przypadku wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, człowiek pełni częściej funkcję „nadzorcy nad maszyną”, ograniczanie zdolności twórczej istoty ludzkiej. za sukces w największej mierze są bezpośrednio motywacja + świadomość + zaangażowanie ludzi pochodzących z wnętrza organizacji sukces wiąże się z rozwojem, postępem technologicznym (często wpływ osób z zewnątrz - naukowców/ technologów zajmujących się B+R Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

16 改革 kaikaku? Japońska filozofia działania, Jedna z form kaizen,
Gwałtowna zmiana na lepsze, Radykalne usprawnienie albo reforma, Innowacja, Rewolucja. Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

17 Krótka charakterystyka
Pod wieloma względami przeciwieństwo Kaizen Krótki czas osiągania względnej doskonałości Szukanie nowych technologii Informacje dostępne ograniczonej ilości osób Spektakularny efekt Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

18 Krótka charakterystyka
Duże zmiany Najwyższe kierownictwo Wysokie nakłady Kreatywność Indywidualizm Duży udział specjalistów Zorientowanie na technikę Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

19 Kaizen Blitz (Hoshin Kaizen)
Maksymalne wykorzystanie dostępnego potencjału do szybkiego znalezieni rozwiązań określonych problemów Warsztaty pracy zespołowej, który błyskawicznie eliminuje „marnotrawstwo” czyli wszystko, co angażuje nakłady, a nie powoduje wartości dodanej. Natychmiastowe wdrożenie udoskonaleń. Po zakończonym szkoleniu linia montażowa wraca do produkcji w nowym systemie. PROBLEM KAIZEN BLITZ ROZWIĄZANIE Etapy warsztatu: szkolenie z Kaizen analiza procesu i identyfikacja mudy opracowanie usprawnień i wdrożeń w czasie burzy mózgów dokumentacja i standaryzacja nowego procesu prezentacja rezultatów przed dyrekcją firmy.  Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

20 Kaiaku Kaikaku Należy pamiętać, aby nie mylić kaikaku ze słowem kaiaku, które jest przeciwieństwem kaizen i oznacza zmianę na gorsze, dlatego też należy ją likwidować u jej źródła. Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

21 改革 Breakthrough Kaizen Flow Kaizen System Kaizen
Innowacje na etapie planowania rozpoczyna się od kaikaku, a następnie wciąż je doskonali na określone potrzeby (kaizen) Inne nazwy: Breakthrough Kaizen Flow Kaizen System Kaizen Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

22 TOYOTA KAIZEN: wygląd, funkcjonalność, wygoda itp..
KAIKAKU: technologia, oszczędność, ekologia Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

23 kaizen i kaikaku wśród bananów?!
Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

24 W poszukiwaniu lżejszych bananów
film1 Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

25 Rozwiązanie kaizen film2
Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański, film2

26 Wielkie kroki = kaikaku Rozwiązanie kaikaku film3
Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

27 Rozwiązanie kaikaku Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,

28 Wasilewski L., KAIZEN. Tajemnica sukcesu Japonii, ZETOM, Warszawa 1997
Literatura: Imai M., Gemba kaizen: a commonsense low-cost approach to management, McGraw-Hill Professional, New York 1997 Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007 Mitchell Ph., Drozda T., Bakerjian R., Wick Ch., Benedict J. T., Veilleux R. F., Tool and Manufacturing Engineers Handbook: Continuous improvement, Society of Manufacturing Engineers, Michigan 1998 Suzuki H., Practical kaizen for productivity facilitators, I, Japan Productivity Center, Tokyo 1993 Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999 Wasilewski L., KAIZEN. Tajemnica sukcesu Japonii, ZETOM, Warszawa 1997 Źródła internetowe: Kaizen- kolejny krok do przodu; adres: [ ] Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe, Uniwersytet Gdański,


Pobierz ppt "Agnieszka Maszota, Pamela Li Ulfe Uniwersytet Gdański"

Podobne prezentacje


Reklamy Google