Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyka digitalizacji – proces, procedury, planowanie i realizacja Seminarium PLANOWANIE I REALIZACJA PROCESÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyka digitalizacji – proces, procedury, planowanie i realizacja Seminarium PLANOWANIE I REALIZACJA PROCESÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Praktyka digitalizacji – proces, procedury, planowanie i realizacja Seminarium PLANOWANIE I REALIZACJA PROCESÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE Warszawa r. Marcin Kłos Rezultaty pierwszego etapu pracy zespołu ekspertów Powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dla przygotowania zestawu zaleceń wspierających rozwijanie procesów digitalizacyjnych w muzeach

2 PROCES DIGITALIZACJI

3 PROCES DIGITALIZACJI Proces digitalizacji – zestaw czynności pozwalający na osiągnięcie zakładanych parametrów technicznych dokumentacji cyfrowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt

4 PROCES DIGITALIZACJI Proces digitalizacji – zestaw czynności pozwalający na osiągnięcie zakładanych parametrów technicznych dokumentacji cyfrowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt Proces digitalizacji może obejmować następujące działania: DIGITALIZACJĘ PRZETWARZANIE I ANALIZĘ DANYCH WIZUALIZACJĘ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI CYFROWYMI

5 PROCES DIGITALIZACJI DIGITALIZACJA – tworzenie metadanych, paradanych oraz odzwierciedlenia cyfrowego obiektu (o określonych parametrach technicznych)

6 PROCES DIGITALIZACJI DIGITALIZACJA – tworzenie metadanych, paradanych oraz odzwierciedlenia cyfrowego obiektu (o określonych parametrach technicznych) PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH – zmiany danych oryginalnych, przez m.in. korekcję barw (na kopiach plików wzorcowych) oraz analiza poprzez pozyskiwanie informacji z wytworzonej dokumentacji np. dotyczących powierzchni i wymiarów obiektu

7 PROCES DIGITALIZACJI DIGITALIZACJA – tworzenie metadanych, paradanych oraz odzwierciedlenia cyfrowego obiektu (o określonych parametrach technicznych) WIZUALIZACJA – przedstawienie obiektu w dwu bądź trójwymiarowym układzie współrzędnych PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH – zmiany danych oryginalnych, przez m.in. korekcję barw (na kopiach plików wzorcowych) oraz analiza poprzez pozyskiwanie informacji z wytworzonej dokumentacji np. dotyczących powierzchni i wymiarów obiektu

8 PROCES DIGITALIZACJI JEDNYM Z EFEKTÓW PROCESU DIGITALIZACJI SĄ WYTWORZONE ZASOBY CYFROWE

9 PROCES DIGITALIZACJI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI CYFROWYMI – dotyczy działań związanych z: archiwizacją danych, migracją na nowe formaty, formami i sposobami udostępniania oraz kwestiami bezpieczeństwa

10 PROCES DIGITALIZACJI ZASOBY CYFROWE - Zawierają wiedzę (o obiektach, miejscach, ludziach, informacje o wizerunku)

11 PROCES DIGITALIZACJI ZASOBY CYFROWE - Mają konkretną wartość (m.in. związaną z kosztami wytworzenia, przeprowadzonymi badaniami, konserwacją) - Zawierają wiedzę (o obiektach, miejscach, ludziach, informacje o wizerunku)

12 PROCES DIGITALIZACJI ZASOBY CYFROWE - Mogą zawierać dane wrażliwe (bądź dane umożliwiające wytworzenie kopii obiektu) - Mają konkretną wartość (m.in. związaną z kosztami wytworzenia, przeprowadzonymi badaniami, konserwacją) - Zawierają wiedzę (o obiektach, miejscach, ludziach, informacje o wizerunku)

13 PROCES DIGITALIZACJI ZASOBY CYFROWE - Mogą zawierać dane wrażliwe (bądź dane umożliwiające wytworzenie kopii obiektu) - Mają konkretną wartość (m.in. związaną z kosztami wytworzenia, przeprowadzonymi badaniami, konserwacją) - Wymagają odpowiednich warunków i przestrzeni do magazynowania - Zawierają wiedzę (o obiektach, miejscach, ludziach, informacje o wizerunku)

14 PROCES DIGITALIZACJI ZASOBY CYFROWE muszą być: objęte kontrolą dostępu

15 PROCES DIGITALIZACJI objęte kontrolą dostępu odpowiednio archiwizowane ZASOBY CYFROWE muszą być:

16 PROCES DIGITALIZACJI objęte kontrolą dostępu odpowiednio archiwizowane zabezpieczone na wypadek zdarzeń losowych ZASOBY CYFROWE muszą być:

17 PROCES DIGITALIZACJI objęte kontrolą dostępu odpowiednio archiwizowane zabezpieczone na wypadek zdarzeń losowych zabezpieczone przed umyślną bądź nieumyślną działalnością człowieka ZASOBY CYFROWE muszą być:

18 PROCEDURY

19 PROCEDURY PROCEDURY regulują realizację PROCESU DIGITALIZACJI

20 PROCEDURY PROCEDURY regulują realizację PROCESU DIGITALIZACJI PROCEDURY określają zestaw i porządek czynności wykonywanych w poszczególnych etapach PROCESU DIGITALIZACJI

21 PROCEDURY PROCEDURY regulują realizację PROCESU DIGITALIZACJI PROCEDURY określają zestaw i porządek czynności wykonywanych w poszczególnych etapach PROCESU DIGITALIZACJI PROCEDURY regulują zarządzanie ZASOBAMI CYFROWYMI

22 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do:

23 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do: braku czytelnego podziału kompetencji, a w konsekwencji do konfliktów między pracownikami i chaosu

24 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do: niezdolności do utrzymania założonego poziomu prac tak pod względem jakości jak i efektywności braku czytelnego podziału kompetencji, a w konsekwencji do konfliktów między pracownikami i chaosu

25 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do: uszkodzenia obiektów muzealnych bądź uszkodzenia środków technicznych niezdolności do utrzymania założonego poziomu prac tak pod względem jakości jak i efektywności braku czytelnego podziału kompetencji, a w konsekwencji do konfliktów między pracownikami i chaosu

26 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do: uszkodzenia obiektów muzealnych bądź uszkodzenia środków technicznych niezdolności do utrzymania założonego poziomu prac tak pod względem jakości jak i efektywności braku czytelnego podziału kompetencji, a w konsekwencji do konfliktów między pracownikami i chaosu wypadku w miejscu pracy

27 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do: uszkodzenia obiektów muzealnych bądź uszkodzenia środków technicznych niezdolności do utrzymania założonego poziomu prac tak pod względem jakości jak i efektywności braku czytelnego podziału kompetencji, a w konsekwencji do konfliktów między pracownikami i chaosu wypadku w miejscu pracy braku kontroli nad digitalizacją, łącznie z utratą wytworzonych zasobów cyfrowych

28 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM

29 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM

30 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów Schemat procesu digitalizacji z wyszczególnieniem kolejnych etapów, wykonywanych czynności oraz pracowników (wskazanie stanowisk pracy bądź pełnionych funkcji a nie danych osobowych) za nie odpowiedzialnych PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM

31 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów Zasady wprowadzania zmian w słownikach hierarchicznych stosowanych w bazie danych, w tym trybu i zasad powoływania komitetu redakcyjnego Schemat procesu digitalizacji z wyszczególnieniem kolejnych etapów, wykonywanych czynności oraz pracowników (wskazanie stanowisk pracy bądź pełnionych funkcji a nie danych osobowych) za nie odpowiedzialnych PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM

32 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów Zasady wprowadzania zmian w słownikach hierarchicznych stosowanych w bazie danych, w tym trybu i zasad powoływania komitetu redakcyjnego Zasady wprowadzania zmian w przyjętym schemacie metadanych (zmian nazw bądź dodawania kolejnych kategorii), w tym zasad zgłaszania i zatwierdzania tych zmian Schemat procesu digitalizacji z wyszczególnieniem kolejnych etapów, wykonywanych czynności oraz pracowników (wskazanie stanowisk pracy bądź pełnionych funkcji a nie danych osobowych) za nie odpowiedzialnych PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM

33 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów Zasady wprowadzania zmian w słownikach hierarchicznych stosowanych w bazie danych, w tym trybu i zasad powoływania komitetu redakcyjnego Zasady wprowadzania zmian w przyjętym schemacie metadanych (zmian nazw bądź dodawania kolejnych kategorii), w tym zasad zgłaszania i zatwierdzania tych zmian Instrukcję określającą zasady przyznawania dostępu do danych wrażliwych zgromadzonych do bazie danych Schemat procesu digitalizacji z wyszczególnieniem kolejnych etapów, wykonywanych czynności oraz pracowników (wskazanie stanowisk pracy bądź pełnionych funkcji a nie danych osobowych) za nie odpowiedzialnych PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM

34 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów Zasady wprowadzania zmian w słownikach hierarchicznych stosowanych w bazie danych, w tym trybu i zasad powoływania komitetu redakcyjnego Zasady wprowadzania zmian w przyjętym schemacie metadanych (zmian nazw bądź dodawania kolejnych kategorii), w tym zasad zgłaszania i zatwierdzania tych zmian Instrukcję określającą zasady przyznawania dostępu do danych wrażliwych zgromadzonych do bazie danych Zasady i tryb udostępniania zasobów cyfrowych z wyszczególnieniem: formatów, nośników i taryfikatora Schemat procesu digitalizacji z wyszczególnieniem kolejnych etapów, wykonywanych czynności oraz pracowników (wskazanie stanowisk pracy bądź pełnionych funkcji a nie danych osobowych) za nie odpowiedzialnych PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM

35 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: PROCEDURY TECHNICZNE

36 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej, obejmująca opis metod digitalizacji przyjętych w muzeum, obowiązujące parametry, formaty, sposoby i częstotliwość kalibracji sprzętu etc. Powinna szczegółowo określać przyjęty w muzeum sposób nazewnictwa plików PROCEDURY TECHNICZNE

37 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: PROCEDURY TECHNICZNE Przewidziany czas na realizację zleceń wykonania dokumentacji cyfrowej (może uwzględniać typy zbiorów i metodę digitalizacji) Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej, obejmująca opis metod digitalizacji przyjętych w muzeum, obowiązujące parametry, formaty, sposoby i częstotliwość kalibracji sprzętu etc. Powinna szczegółowo określać przyjęty w muzeum sposób nazewnictwa plików

38 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: Instrukcja opisu zbiorów, obejmująca przyjęte standardy i szczegółowy opis wypełniania poszczególnych kategorii metadanych, wraz z przykładami i uwagami PROCEDURY TECHNICZNE Przewidziany czas na realizację zleceń wykonania dokumentacji cyfrowej (może uwzględniać typy zbiorów i metodę digitalizacji) Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej, obejmująca opis metod digitalizacji przyjętych w muzeum, obowiązujące parametry, formaty, sposoby i częstotliwość kalibracji sprzętu etc. Powinna szczegółowo określać przyjęty w muzeum sposób nazewnictwa plików.

39 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: Instrukcja archiwizacji zasobów cyfrowych wytworzonych w ramach digitalizacji Instrukcja opisu zbiorów, obejmująca przyjęte standardy i szczegółowy opis wypełniania poszczególnych kategorii metadanych, wraz z przykładami i uwagami PROCEDURY TECHNICZNE Przewidziany czas na realizację zleceń wykonania dokumentacji cyfrowej (może uwzględniać typy zbiorów i metodę digitalizacji) Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej, obejmująca opis metod digitalizacji przyjętych w muzeum, obowiązujące parametry, formaty, sposoby i częstotliwość kalibracji sprzętu etc. Powinna szczegółowo określać przyjęty w muzeum sposób nazewnictwa plików.

40 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać: Sposób i tryb kontroli digitalizacji, tak pod względem wytworzonych zasobów jak i przestrzegania procedur w poszczególnych etapach procesu Instrukcja archiwizacji zasobów cyfrowych wytworzonych w ramach digitalizacji Instrukcja opisu zbiorów, obejmująca przyjęte standardy i szczegółowy opis wypełniania poszczególnych kategorii metadanych, wraz z przykładami i uwagami PROCEDURY TECHNICZNE Przewidziany czas na realizację zleceń wykonania dokumentacji cyfrowej (może uwzględniać typy zbiorów i metodę digitalizacji) Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej, obejmująca opis metod digitalizacji przyjętych w muzeum, obowiązujące parametry, formaty, sposoby i częstotliwość kalibracji sprzętu etc. Powinna szczegółowo określać przyjęty w muzeum sposób nazewnictwa plików.

41 PROCEDURY Instrukcja opisu zbiorów

42 15. Cena nabycia i wartość obiektu. Dostęp do danych dotyczących ceny nabycia i wartości obiektu: - Dyrekcja Muzeum - Kierownik i pracownicy działu odpowiedzialnego za opiekę na obiektem - Główny Inwentaryzator Muzeum - Główna Księgowa Muzeum 16. Miejsce przechowania Dostęp do danych dotyczących miejsca przechowania obiektu: - Kierownik i pracownicy działu odpowiedzialnego za opiekę na obiektem - Główny Inwentaryzator Muzeum - Dyrekcja Muzeum - Wyznaczony pracownik odpowiedzialny za ewakuację zbiorów Kierownik i wyznaczony pracownik Działu Konserwacji, który posiada dostęp do ogólnej informacji o lokalizacji obiektu: magazyn, na ekspozycja, konserwacja, wypożyczenie Kierownik i wyznaczony pracownik Działu Edukacji, który posiada dostęp do informacji o lokalizacji obiektów znajdujących się na ekspozycji PROCEDURY Instrukcja dostępu do informacji wrażliwych

43 III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU WZORCOWEGO (PLIKU MASTER) 1. ZDJĘCIE CYFROWE 1.1. FORMAT PLIKU WZORCOWEGO: RAW 1.2. ROZDZIELCZOŚĆ PLIKU WZROCOWEGO: …x… 1.3. SPOSÓB NAZEWNICTWA PLIKU WZORCOWEGO:… 1.4. WYMAGANE WZORCE BARWNE: … 1.5. WYMAGANA PODZIAŁKA DŁUGOŚCI:… 1.6. WYMAGANY PROFIL KOLORÓW:… 2. SKAN 2D 2.1. FORMAT PLIKU WZORCOWEGO:… […] PROCEDURY Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej

44 PLANOWANIE

45 PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI PLANOWANIE UWAGI PRAKTYCZNE

46 PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI PLANOWANIE UWAGI PRAKTYCZNE PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ ZABEZPIECZENIE I ZARZĄDZANIE WYTWORZONYMI ZASOBAMI W RAMACH PROCESU DIGITALIZACJI

47 PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI PLANOWANIE UWAGI PRAKTYCZNE PLAN POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ RÓŻNE WARIANTY FINANSOWANIA PROCESU DIGITALIZACJI PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ ZABEZPIECZENIE I ZARZĄDZANIE WYTWORZONYMI ZASOBAMI W RAMACH PROCESU DIGITALIZACJI

48 PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI PLANOWANIE UWAGI PRAKTYCZNE PLAN POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ RÓŻNE WARIANTY FINANSOWANIA PROCESU DIGITALIZACJI PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ MOŻLIWOŚCI KADROWE MUZEUM PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ ZABEZPIECZENIE I ZARZĄDZANIE WYTWORZONYMI ZASOBAMI W RAMACH PROCESU DIGITALIZACJI

49 PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI PLANOWANIE UWAGI PRAKTYCZNE PLAN MUSI BYĆ SPÓJNY, NIE MOŻE BYĆ WYPADKOWĄ INDYWIDUALNYCH PLANÓW POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH INSTYTUCJI PLAN POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ RÓŻNE WARIANTY FINANSOWANIA PROCESU DIGITALIZACJI PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ MOŻLIWOŚCI KADROWE MUZEUM PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ ZABEZPIECZENIE I ZARZĄDZANIE WYTWORZONYMI ZASOBAMI W RAMACH PROCESU DIGITALIZACJI

50 PLANOWANIE a dotychczasowe doświadczenie

51 PLANOWANIE Działanie Lata Infrastruktura Wdrożenie Metodyka Migracja i strukturyzacja danych Digitalizacja Odzwierciedlenia cyfrowe (liczba obiektów) Metadane (1 rekord dla 1 obiektu) Skanowanie 3D Skanowanie 2D negatywów z archiwum fotograficznego Archiwizacja Udostępnianie

52 PLANOWANIE Działanie Lata Infrastruktura Serwerowa baza danych z modułem do eksportu danych do Internetu Dwa stanowiska robocze do przepisywania metadanych Nośniki do archiwizowania danych Dodatkowe macierze, Uzupełnienie wyposażenia (sprzęt fotograficzny i komputerowy) Wymiana wyposażenia na nowszą generację Nośniki do archiwizowania danych Wymiana wyposażenia na nowszą generację Strona internetowa muzeum z możliwością publikacji zbiorów w katalogu On-line Macierze dyskowe do archiwizacji Aparat do fotogrametrii Wyposażenie komputerowe do prowadzenia digitalizacji Wyposażenie studia fotograficznego nr 2 Dostosowanie strony internetowej do prezentacji 3D Wyposażenie komputerowe do: pracowni 3D Papier bezkwasowy i szafy do archiwizowania negatywów Oprogramowanie do obróbki grafiki Wyposażenie do prowadzenia kalibracji kolorów

53 PLANOWANIE a REALIZACJA Fot. Marcin Kłos

54 PLANOWANIE NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: - ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI - ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU - CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR) a REALIZACJA

55 PLANOWANIE NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: - ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI - ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU - CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR) a REALIZACJA

56 PLANOWANIE NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: - ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI - ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU - CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR) a REALIZACJA

57 PLANOWANIE NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: - ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI - ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU - CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR) a REALIZACJA

58 PLANOWANIE NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: - ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI - ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU - CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR) a REALIZACJA

59 PLANOWANIE NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: - ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI - ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU - CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR) a REALIZACJA

60 PLANOWANIE DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ a REALIZACJA

61 PLANOWANIE DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ a REALIZACJA ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI

62 PLANOWANIE DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ a REALIZACJA ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI OPRACOWANIE SIWZ

63 PLANOWANIE DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ a REALIZACJA ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI OPRACOWANIE SIWZ PROCEDURA PRZETARGOWA

64 PLANOWANIE DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ a REALIZACJA ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI OPRACOWANIE SIWZ PROCEDURA PRZETARGOWA SZKOLENIA WDROŻENIE

65 PLANOWANIE DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ a REALIZACJA ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI OPRACOWANIE SIWZ PROCEDURA PRZETARGOWA MIGRACJA DANYCH SZKOLENIA WDROŻENIE

66 PLANOWANIE DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ a REALIZACJA ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI OPRACOWANIE SIWZ PROCEDURA PRZETARGOWA MIGRACJA DANYCH SZKOLENIA WDROŻENIE POPRAWKI I ODBIÓR

67 PLANOWANIE a REALIZACJA PRAKTYKA LAT 2010 i 2011 WSKAZUJE UWZGLĘDNIĆ MARGINES BŁĘDU NA URUCHOMIENIE ZADANIA OBEJMUJĄCY 3-4 MIESIĄCE WZGLĘDEM WSTĘPNYCH ZAŁOŻEŃ PROGRAMU

68 PLANOWANIE a REALIZACJA JEŚLI PROJEKT ROZPOCZYNA SIĘ W OSTATNIM KWARTALE ROKU, BEZPIECZNIE JEST NIE PLANOWAĆ DUŻYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA KOŃCZĄCY SIĘ ROK KALENDARZOWY

69 PLANOWANIE a REALIZACJA WSZYSTKIE USTALENIA POWZIĘTE POMIĘDZY MUZEUM A WYKONAWCĄ POWINNY MIEĆ FORMĘ PISEMNĄ, W PRZECIWNYM WYPADKU NIE MA PODSTAW DO ICH EGZEKWOWANIA

70 PLANOWANIE a REALIZACJA WARTO UWZGLĘDNIĆ W PROJEKCIE ŚRODKI BIEŻĄCE NA WYNAJEM SPECJALISTÓW, KTÓRZY POMOGĄ PRZYGOTOWAĆ SPECYFIKACJĘ SZCZEGÓŁOWYCH I ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA POTRZEBY MUZEUM

71 PLANOWANIE a REALIZACJA W TOKU REALIZACJI PROJEKTU BĄDŹ PO JEGO ZAKOŃCZENIU NALEŻY SPODZIEWAĆ SIĘ NIEPRZEWIDZIANYCH KOMPLIKACJI

72 PLANOWANIE a REALIZACJA WÓWCZAS PRZEDE WSZYSTKIM NALEŻY ZACHOWAĆ SPOKÓJ! W TOKU REALIZACJI PROJEKTU BĄDŹ PO JEGO ZAKOŃCZENIU NALEŻY SPODZIEWAĆ SIĘ NIEPRZEWIDZIANYCH KOMPLIKACJI

73 PLANOWANIE a REALIZACJA NASTĘPNIE POSZUKAĆ OPTYMALNEGO ROZWIĄZANIA BĄDŹ WDROŻYĆ ODPOWIEDNIĄ PROCEDURĘ AWARYJNĄ WÓWCZAS PRZEDE WSZYSTKIM NALEŻY ZACHOWAĆ SPOKÓJ! W TOKU REALIZACJI PROJEKTU BĄDŹ PO JEGO ZAKOŃCZENIU NALEŻY SPODZIEWAĆ SIĘ NIEPRZEWIDZIANYCH KOMPLIKACJI

74 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Praktyka digitalizacji – proces, procedury, planowanie i realizacja Seminarium PLANOWANIE I REALIZACJA PROCESÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google