Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyka digitalizacji – proces, procedury, planowanie i realizacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyka digitalizacji – proces, procedury, planowanie i realizacja"— Zapis prezentacji:

1 Praktyka digitalizacji – proces, procedury, planowanie i realizacja
Rezultaty pierwszego etapu pracy zespołu ekspertów Powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dla przygotowania zestawu zaleceń wspierających rozwijanie procesów digitalizacyjnych w muzeach Praktyka digitalizacji – proces, procedury, planowanie i realizacja Marcin Kłos Seminarium PLANOWANIE I REALIZACJA PROCESÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE Warszawa r.

2 PROCES DIGITALIZACJI

3 PROCES DIGITALIZACJI Proces digitalizacji – zestaw czynności pozwalający na osiągnięcie zakładanych parametrów technicznych dokumentacji cyfrowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt

4 PROCES DIGITALIZACJI Proces digitalizacji – zestaw czynności pozwalający na osiągnięcie zakładanych parametrów technicznych dokumentacji cyfrowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt Proces digitalizacji może obejmować następujące działania: DIGITALIZACJĘ PRZETWARZANIE I ANALIZĘ DANYCH WIZUALIZACJĘ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI CYFROWYMI

5 PROCES DIGITALIZACJI DIGITALIZACJA – tworzenie metadanych, paradanych oraz odzwierciedlenia cyfrowego obiektu (o określonych parametrach technicznych)

6 PROCES DIGITALIZACJI DIGITALIZACJA – tworzenie metadanych, paradanych oraz odzwierciedlenia cyfrowego obiektu (o określonych parametrach technicznych) PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH – zmiany danych oryginalnych, przez m.in. korekcję barw (na kopiach plików wzorcowych) oraz analiza poprzez pozyskiwanie informacji z wytworzonej dokumentacji np. dotyczących powierzchni i wymiarów obiektu

7 PROCES DIGITALIZACJI DIGITALIZACJA – tworzenie metadanych, paradanych oraz odzwierciedlenia cyfrowego obiektu (o określonych parametrach technicznych) PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH – zmiany danych oryginalnych, przez m.in. korekcję barw (na kopiach plików wzorcowych) oraz analiza poprzez pozyskiwanie informacji z wytworzonej dokumentacji np. dotyczących powierzchni i wymiarów obiektu WIZUALIZACJA – przedstawienie obiektu w dwu bądź trójwymiarowym układzie współrzędnych

8 PROCES DIGITALIZACJI JEDNYM Z EFEKTÓW PROCESU DIGITALIZACJI SĄ WYTWORZONE ZASOBY CYFROWE

9 PROCES DIGITALIZACJI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI CYFROWYMI – dotyczy działań związanych z: archiwizacją danych, migracją na nowe formaty, formami i sposobami udostępniania oraz kwestiami bezpieczeństwa

10 PROCES DIGITALIZACJI ZASOBY CYFROWE
- Zawierają wiedzę (o obiektach, miejscach, ludziach, informacje o wizerunku)

11 PROCES DIGITALIZACJI ZASOBY CYFROWE
- Zawierają wiedzę (o obiektach, miejscach, ludziach, informacje o wizerunku) - Mają konkretną wartość (m.in. związaną z kosztami wytworzenia, przeprowadzonymi badaniami, konserwacją)

12 PROCES DIGITALIZACJI ZASOBY CYFROWE
- Zawierają wiedzę (o obiektach, miejscach, ludziach, informacje o wizerunku) - Mają konkretną wartość (m.in. związaną z kosztami wytworzenia, przeprowadzonymi badaniami, konserwacją) - Mogą zawierać dane wrażliwe (bądź dane umożliwiające wytworzenie kopii obiektu)

13 PROCES DIGITALIZACJI ZASOBY CYFROWE
- Zawierają wiedzę (o obiektach, miejscach, ludziach, informacje o wizerunku) - Mają konkretną wartość (m.in. związaną z kosztami wytworzenia, przeprowadzonymi badaniami, konserwacją) - Mogą zawierać dane wrażliwe (bądź dane umożliwiające wytworzenie kopii obiektu) - Wymagają odpowiednich warunków i „przestrzeni” do „magazynowania”

14 PROCES DIGITALIZACJI ZASOBY CYFROWE muszą być: objęte kontrolą dostępu

15 PROCES DIGITALIZACJI objęte kontrolą dostępu odpowiednio archiwizowane
ZASOBY CYFROWE muszą być: objęte kontrolą dostępu odpowiednio archiwizowane

16 PROCES DIGITALIZACJI objęte kontrolą dostępu odpowiednio archiwizowane
ZASOBY CYFROWE muszą być: objęte kontrolą dostępu odpowiednio archiwizowane zabezpieczone na wypadek zdarzeń losowych

17 PROCES DIGITALIZACJI objęte kontrolą dostępu odpowiednio archiwizowane
ZASOBY CYFROWE muszą być: objęte kontrolą dostępu odpowiednio archiwizowane zabezpieczone na wypadek zdarzeń losowych zabezpieczone przed umyślną bądź nieumyślną działalnością człowieka

18 PROCEDURY

19 PROCEDURY PROCEDURY regulują realizację PROCESU DIGITALIZACJI

20 PROCEDURY PROCEDURY regulują realizację PROCESU DIGITALIZACJI
PROCEDURY określają zestaw i porządek czynności wykonywanych w poszczególnych etapach PROCESU DIGITALIZACJI

21 PROCEDURY PROCEDURY regulują realizację PROCESU DIGITALIZACJI
PROCEDURY określają zestaw i porządek czynności wykonywanych w poszczególnych etapach PROCESU DIGITALIZACJI PROCEDURY regulują zarządzanie ZASOBAMI CYFROWYMI

22 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do:

23 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do:
braku czytelnego podziału kompetencji, a w konsekwencji do konfliktów między pracownikami i chaosu

24 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do:
braku czytelnego podziału kompetencji, a w konsekwencji do konfliktów między pracownikami i chaosu niezdolności do utrzymania założonego poziomu prac tak pod względem jakości jak i efektywności

25 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do:
braku czytelnego podziału kompetencji, a w konsekwencji do konfliktów między pracownikami i chaosu niezdolności do utrzymania założonego poziomu prac tak pod względem jakości jak i efektywności uszkodzenia obiektów muzealnych bądź uszkodzenia środków technicznych

26 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do:
braku czytelnego podziału kompetencji, a w konsekwencji do konfliktów między pracownikami i chaosu niezdolności do utrzymania założonego poziomu prac tak pod względem jakości jak i efektywności uszkodzenia obiektów muzealnych bądź uszkodzenia środków technicznych wypadku w miejscu pracy

27 PROCEDURY Brak PROCEDUR może prowadzić m.in. do:
braku czytelnego podziału kompetencji, a w konsekwencji do konfliktów między pracownikami i chaosu niezdolności do utrzymania założonego poziomu prac tak pod względem jakości jak i efektywności uszkodzenia obiektów muzealnych bądź uszkodzenia środków technicznych wypadku w miejscu pracy braku kontroli nad digitalizacją, łącznie z utratą wytworzonych zasobów cyfrowych

28 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM

29 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów

30 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów Schemat procesu digitalizacji z wyszczególnieniem kolejnych etapów, wykonywanych czynności oraz pracowników (wskazanie stanowisk pracy bądź pełnionych funkcji a nie danych osobowych) za nie odpowiedzialnych

31 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów Schemat procesu digitalizacji z wyszczególnieniem kolejnych etapów, wykonywanych czynności oraz pracowników (wskazanie stanowisk pracy bądź pełnionych funkcji a nie danych osobowych) za nie odpowiedzialnych Zasady wprowadzania zmian w słownikach hierarchicznych stosowanych w bazie danych, w tym trybu i zasad powoływania komitetu redakcyjnego

32 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów Schemat procesu digitalizacji z wyszczególnieniem kolejnych etapów, wykonywanych czynności oraz pracowników (wskazanie stanowisk pracy bądź pełnionych funkcji a nie danych osobowych) za nie odpowiedzialnych Zasady wprowadzania zmian w słownikach hierarchicznych stosowanych w bazie danych, w tym trybu i zasad powoływania komitetu redakcyjnego Zasady wprowadzania zmian w przyjętym schemacie metadanych (zmian nazw bądź dodawania kolejnych kategorii), w tym zasad zgłaszania i zatwierdzania tych zmian

33 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów Schemat procesu digitalizacji z wyszczególnieniem kolejnych etapów, wykonywanych czynności oraz pracowników (wskazanie stanowisk pracy bądź pełnionych funkcji a nie danych osobowych) za nie odpowiedzialnych Zasady wprowadzania zmian w słownikach hierarchicznych stosowanych w bazie danych, w tym trybu i zasad powoływania komitetu redakcyjnego Zasady wprowadzania zmian w przyjętym schemacie metadanych (zmian nazw bądź dodawania kolejnych kategorii), w tym zasad zgłaszania i zatwierdzania tych zmian Instrukcję określającą zasady przyznawania dostępu do danych wrażliwych zgromadzonych do bazie danych

34 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROCESEM Schemat obiegu informacji związanej z digitalizacją – tzw. WORKFLOW, uwzględniający również instrukcję obiegu dokumentów Schemat procesu digitalizacji z wyszczególnieniem kolejnych etapów, wykonywanych czynności oraz pracowników (wskazanie stanowisk pracy bądź pełnionych funkcji a nie danych osobowych) za nie odpowiedzialnych Zasady wprowadzania zmian w słownikach hierarchicznych stosowanych w bazie danych, w tym trybu i zasad powoływania komitetu redakcyjnego Zasady wprowadzania zmian w przyjętym schemacie metadanych (zmian nazw bądź dodawania kolejnych kategorii), w tym zasad zgłaszania i zatwierdzania tych zmian Instrukcję określającą zasady przyznawania dostępu do danych wrażliwych zgromadzonych do bazie danych Zasady i tryb udostępniania zasobów cyfrowych z wyszczególnieniem: formatów, nośników i taryfikatora

35 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY TECHNICZNE

36 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY TECHNICZNE Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej, obejmująca opis metod digitalizacji przyjętych w muzeum, obowiązujące parametry, formaty, sposoby i częstotliwość kalibracji sprzętu etc. Powinna szczegółowo określać przyjęty w muzeum sposób nazewnictwa plików

37 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY TECHNICZNE Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej, obejmująca opis metod digitalizacji przyjętych w muzeum, obowiązujące parametry, formaty, sposoby i częstotliwość kalibracji sprzętu etc. Powinna szczegółowo określać przyjęty w muzeum sposób nazewnictwa plików Przewidziany czas na realizację zleceń wykonania dokumentacji cyfrowej (może uwzględniać typy zbiorów i metodę digitalizacji)

38 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY TECHNICZNE Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej, obejmująca opis metod digitalizacji przyjętych w muzeum, obowiązujące parametry, formaty, sposoby i częstotliwość kalibracji sprzętu etc. Powinna szczegółowo określać przyjęty w muzeum sposób nazewnictwa plików. Przewidziany czas na realizację zleceń wykonania dokumentacji cyfrowej (może uwzględniać typy zbiorów i metodę digitalizacji) Instrukcja opisu zbiorów, obejmująca przyjęte standardy i szczegółowy opis wypełniania poszczególnych kategorii metadanych, wraz z przykładami i uwagami

39 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY TECHNICZNE Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej, obejmująca opis metod digitalizacji przyjętych w muzeum, obowiązujące parametry, formaty, sposoby i częstotliwość kalibracji sprzętu etc. Powinna szczegółowo określać przyjęty w muzeum sposób nazewnictwa plików. Przewidziany czas na realizację zleceń wykonania dokumentacji cyfrowej (może uwzględniać typy zbiorów i metodę digitalizacji) Instrukcja opisu zbiorów, obejmująca przyjęte standardy i szczegółowy opis wypełniania poszczególnych kategorii metadanych, wraz z przykładami i uwagami Instrukcja archiwizacji zasobów cyfrowych wytworzonych w ramach digitalizacji

40 PROCEDURY Wśród istotnych PROCEDUR należy wskazać:
PROCEDURY TECHNICZNE Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej, obejmująca opis metod digitalizacji przyjętych w muzeum, obowiązujące parametry, formaty, sposoby i częstotliwość kalibracji sprzętu etc. Powinna szczegółowo określać przyjęty w muzeum sposób nazewnictwa plików. Przewidziany czas na realizację zleceń wykonania dokumentacji cyfrowej (może uwzględniać typy zbiorów i metodę digitalizacji) Instrukcja opisu zbiorów, obejmująca przyjęte standardy i szczegółowy opis wypełniania poszczególnych kategorii metadanych, wraz z przykładami i uwagami Instrukcja archiwizacji zasobów cyfrowych wytworzonych w ramach digitalizacji Sposób i tryb kontroli digitalizacji, tak pod względem wytworzonych zasobów jak i przestrzegania procedur w poszczególnych etapach procesu

41 PROCEDURY Instrukcja opisu zbiorów

42 PROCEDURY Instrukcja dostępu do informacji wrażliwych
15. Cena nabycia i wartość obiektu. Dostęp do danych dotyczących ceny nabycia i wartości obiektu: - Dyrekcja Muzeum - Kierownik i pracownicy działu odpowiedzialnego za opiekę na obiektem Główny Inwentaryzator Muzeum Główna Księgowa Muzeum PROCEDURY Instrukcja dostępu do informacji wrażliwych 16. Miejsce przechowania. 16.1. Dostęp do danych dotyczących miejsca przechowania obiektu: - Kierownik i pracownicy działu odpowiedzialnego za opiekę na obiektem Główny Inwentaryzator Muzeum Dyrekcja Muzeum Wyznaczony pracownik odpowiedzialny za ewakuację zbiorów 16.2. Kierownik i wyznaczony pracownik Działu Konserwacji, który posiada dostęp do ogólnej informacji o lokalizacji obiektu: magazyn, na ekspozycja, konserwacja, wypożyczenie 16.3. Kierownik i wyznaczony pracownik Działu Edukacji, który posiada dostęp do informacji o lokalizacji obiektów znajdujących się na ekspozycji

43 PROCEDURY Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU WZORCOWEGO (PLIKU MASTER) 1. ZDJĘCIE CYFROWE 1.1. FORMAT PLIKU WZORCOWEGO: RAW 1.2. ROZDZIELCZOŚĆ PLIKU WZROCOWEGO: …x… 1.3. SPOSÓB NAZEWNICTWA PLIKU WZORCOWEGO:… 1.4. WYMAGANE WZORCE BARWNE: … 1.5. WYMAGANA PODZIAŁKA DŁUGOŚCI:… 1.6. WYMAGANY PROFIL KOLORÓW:… 2. SKAN 2D 2.1. FORMAT PLIKU WZORCOWEGO:… 2.2. 2.3. […] PROCEDURY Instrukcja wykonywania dokumentacji cyfrowej

44 PLANOWANIE

45 PLANOWANIE PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI
UWAGI PRAKTYCZNE PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI

46 PLANOWANIE PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI
UWAGI PRAKTYCZNE PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ ZABEZPIECZENIE I ZARZĄDZANIE WYTWORZONYMI ZASOBAMI W RAMACH PROCESU DIGITALIZACJI

47 PLANOWANIE PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI
UWAGI PRAKTYCZNE PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ ZABEZPIECZENIE I ZARZĄDZANIE WYTWORZONYMI ZASOBAMI W RAMACH PROCESU DIGITALIZACJI PLAN POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ RÓŻNE WARIANTY FINANSOWANIA PROCESU DIGITALIZACJI

48 PLANOWANIE PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI
UWAGI PRAKTYCZNE PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ ZABEZPIECZENIE I ZARZĄDZANIE WYTWORZONYMI ZASOBAMI W RAMACH PROCESU DIGITALIZACJI PLAN POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ RÓŻNE WARIANTY FINANSOWANIA PROCESU DIGITALIZACJI PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ MOŻLIWOŚCI KADROWE MUZEUM

49 PLANOWANIE PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI
UWAGI PRAKTYCZNE PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ PRZYJĘTE CELE DIGITALIZACJI PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ ZABEZPIECZENIE I ZARZĄDZANIE WYTWORZONYMI ZASOBAMI W RAMACH PROCESU DIGITALIZACJI PLAN POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ RÓŻNE WARIANTY FINANSOWANIA PROCESU DIGITALIZACJI PLAN MUSI UWZGLĘDNIAĆ MOŻLIWOŚCI KADROWE MUZEUM PLAN MUSI BYĆ SPÓJNY, NIE MOŻE BYĆ WYPADKOWĄ INDYWIDUALNYCH PLANÓW POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH INSTYTUCJI

50 PLANOWANIE a dotychczasowe doświadczenie

51 PLANOWANIE Digitalizacja Działanie Lata Archiwizacja Udostępnianie
2013 2014 2015 2016 Infrastruktura Wdrożenie Metodyka Migracja i strukturyzacja danych Digitalizacja Odzwierciedlenia cyfrowe (liczba obiektów) Metadane (1 rekord dla 1 obiektu) Skanowanie 3D Skanowanie 2D negatywów z archiwum fotograficznego Archiwizacja Udostępnianie

52 PLANOWANIE Infrastruktura Działanie Lata 2011-2012 2013 2014 2015 2016
Infrastruktura Serwerowa baza danych z modułem do eksportu danych do Internetu Dwa stanowiska robocze do przepisywania metadanych Nośniki do archiwizowania danych Dodatkowe macierze, Uzupełnienie wyposażenia (sprzęt fotograficzny i komputerowy) Wymiana wyposażenia na nowszą generację Strona internetowa muzeum z możliwością publikacji zbiorów w katalogu On-line Macierze dyskowe do archiwizacji Aparat do fotogrametrii Wyposażenie komputerowe do prowadzenia digitalizacji Wyposażenie studia fotograficznego nr 2 Dostosowanie strony internetowej do prezentacji 3D Wyposażenie komputerowe do: pracowni 3D Papier bezkwasowy i szafy do archiwizowania negatywów Oprogramowanie do obróbki grafiki Wyposażenie do prowadzenia kalibracji kolorów

53 PLANOWANIE a REALIZACJA Fot. Marcin Kłos

54 PLANOWANIE a REALIZACJA
NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR)

55 PLANOWANIE a REALIZACJA
NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR)

56 PLANOWANIE a REALIZACJA
NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR)

57 PLANOWANIE a REALIZACJA
NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR)

58 PLANOWANIE a REALIZACJA
NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR)

59 PLANOWANIE a REALIZACJA
NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYGÓROWANYCH WSKAŹNIKÓW REALIZACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WSKAŹNIKI REALIZACJI DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI MUZEUM: ILE INNYCH PROJEKTÓW (DUŻYCH I MAŁYCH) JEST PLANOWANE BĄDŹ OBECNIE REALIZOWANE W INSTYTUCJI ILE JEST PLANOWANYCH WYSTAW W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ISTOTNE ZMIANY KADROWE W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (W TYM URLOPY NAUKOWE, STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE, URLOPY MACIERZYŃSKIE ETC.) NIE NALEŻY PLANOWAĆ ZBYT WIELU NOWYCH DZIAŁAŃ W JEDNYM ROKU (WYMAGAJĄCĄCYCH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY, WDROŻEŃ, SZKOLEŃ I PROCEDUR)

60 PLANOWANIE a REALIZACJA
DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ

61 ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI
PLANOWANIE a REALIZACJA DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI

62 ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI
PLANOWANIE a REALIZACJA DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI OPRACOWANIE SIWZ

63 PLANOWANIE a REALIZACJA
DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI OPRACOWANIE SIWZ PROCEDURA PRZETARGOWA

64 PLANOWANIE a REALIZACJA
DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI WDROŻENIE OPRACOWANIE SIWZ PROCEDURA PRZETARGOWA SZKOLENIA

65 PLANOWANIE a REALIZACJA
DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI WDROŻENIE OPRACOWANIE SIWZ PROCEDURA PRZETARGOWA MIGRACJA DANYCH SZKOLENIA

66 PLANOWANIE a REALIZACJA
DUŻE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU NALEŻY DZIELIĆ NA MNIEJSZE CZĘŚCI, CO UŁATWI PLANOWANIE I REALIZACJĘ ZAKUP BAZY DANYCH DO EWIDENCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI WDROŻENIE OPRACOWANIE SIWZ PROCEDURA PRZETARGOWA MIGRACJA DANYCH POPRAWKI I ODBIÓR SZKOLENIA

67 PLANOWANIE a REALIZACJA PRAKTYKA LAT 2010 i 2011
WSKAZUJE UWZGLĘDNIĆ MARGINES BŁĘDU NA URUCHOMIENIE ZADANIA OBEJMUJĄCY 3-4 MIESIĄCE WZGLĘDEM WSTĘPNYCH ZAŁOŻEŃ PROGRAMU

68 PLANOWANIE a REALIZACJA
JEŚLI PROJEKT ROZPOCZYNA SIĘ W OSTATNIM KWARTALE ROKU, BEZPIECZNIE JEST NIE PLANOWAĆ DUŻYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA KOŃCZĄCY SIĘ ROK KALENDARZOWY

69 PLANOWANIE a REALIZACJA
WSZYSTKIE USTALENIA POWZIĘTE POMIĘDZY MUZEUM A WYKONAWCĄ POWINNY MIEĆ FORMĘ PISEMNĄ, W PRZECIWNYM WYPADKU NIE MA PODSTAW DO ICH EGZEKWOWANIA

70 PLANOWANIE a REALIZACJA WARTO UWZGLĘDNIĆ W PROJEKCIE ŚRODKI BIEŻĄCE
WARTO UWZGLĘDNIĆ W PROJEKCIE ŚRODKI BIEŻĄCE NA WYNAJEM SPECJALISTÓW, KTÓRZY POMOGĄ PRZYGOTOWAĆ SPECYFIKACJĘ SZCZEGÓŁOWYCH I ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA POTRZEBY MUZEUM

71 PLANOWANIE a REALIZACJA W TOKU REALIZACJI PROJEKTU BĄDŹ PO JEGO
W TOKU REALIZACJI PROJEKTU BĄDŹ PO JEGO ZAKOŃCZENIU NALEŻY SPODZIEWAĆ SIĘ NIEPRZEWIDZIANYCH KOMPLIKACJI

72 PLANOWANIE a REALIZACJA W TOKU REALIZACJI PROJEKTU BĄDŹ PO JEGO
W TOKU REALIZACJI PROJEKTU BĄDŹ PO JEGO ZAKOŃCZENIU NALEŻY SPODZIEWAĆ SIĘ NIEPRZEWIDZIANYCH KOMPLIKACJI WÓWCZAS PRZEDE WSZYSTKIM NALEŻY ZACHOWAĆ SPOKÓJ!

73 PLANOWANIE a REALIZACJA W TOKU REALIZACJI PROJEKTU BĄDŹ PO JEGO
W TOKU REALIZACJI PROJEKTU BĄDŹ PO JEGO ZAKOŃCZENIU NALEŻY SPODZIEWAĆ SIĘ NIEPRZEWIDZIANYCH KOMPLIKACJI WÓWCZAS PRZEDE WSZYSTKIM NALEŻY ZACHOWAĆ SPOKÓJ! NASTĘPNIE POSZUKAĆ OPTYMALNEGO ROZWIĄZANIA BĄDŹ WDROŻYĆ ODPOWIEDNIĄ PROCEDURĘ AWARYJNĄ

74 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Praktyka digitalizacji – proces, procedury, planowanie i realizacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google