Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGION 3 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 08.12.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGION 3 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 08.12.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 REGION 3 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 08.12.2011 r.

2 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi- obowiązek ustawowy art. 3 ust 3 pkt 15b) ustawy o odpadach Region gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców, regionem gospodarki odpadami może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców.

3 Uchwała w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego- nowość Regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

4 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi – zaproponowana modyfikacja regionów

5 Region 3 gospodarki odpadami komunalnymi – proponowana modyfikacja Nazwa regionu Gminy należące do regionuLiczba mieszkańców Region 3pow. jędrzejowski (Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław); pow. kazimierski (Skalbmierz); pow. pińczowski (Działoszyce, Michałów); pow. włoszczowski (Włoszczowa, Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin). 154 785

6 Gminy należące do regionu 3 – wg zaproponowanej modyfikacji regionów Lp.GminaLiczba mieszkańców wg stanu na 2010 r. 1.Jędrzejów29 348 2.Małogoszcz11 939 3.Sędziszów13 137 4.Imielno4 560 5.Nagłowice5 421 6.Oksa4 930 7.Słupia (Jędrzejowska)4 446 8.Sobków8 408 9.Wodzisław7 646 10.Skalbmierz7 000 11.Działoszyce5 550 12.Michałów4 890 13.Włoszczowa20 412 14.Kluczewsko5 368 15.Krasocin10 998 16.Moskorzew2 993 17.Radków2 624 18.Secemin5 115 Razem 154 785

7 Masa wytworzonych oraz odebranych odpadów komunalnych w regionie 3 w 2010 r. Lp.GminaMasa wytworzonych odpadów komunalnych ogółem w 2010 r. [Mg] Masa odebranych odpadów komunalnych w 2010 r. [Mg] Udział masy wytworzonych odpadów do odebranych w 2010 r. [%] 1.Jędrzejów10 400,931 812,8417,43 2.Małogoszcz4 231,18946,4022,37 3.Sędziszów4 655,75829,9317,83 4.Imielno1 093,91167,0015,27 5.Nagłowice1 300,46140,0010,77 6.Oksa1 182,68152,8212,92 7.Słupia (Jędrzejowska)1 066,57305,5628,65 8.Sobków2 017,03542,4926,90 9.Wodzisław1 834,23642,0135,00 10.Skalbmierz2 480,80294,5011,87 11.Działoszyce1 966,92310,0015,76 12.Michałów1 173,08139,6011,90 13.Włoszczowa7 234,012 591,3035,82 14.Kluczewsko1 287,75330,0025,63 15.Krasocin2 638,351 601,8960,72 16.Moskorzew718,00130,5218,18 17.Radków629,48126,7620,14 18.Secemin1 227,06325,9026,56 Razem 47 138,1911 389,5124,16

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ewa Chodorowska Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska


Pobierz ppt "REGION 3 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 08.12.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google