Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Kongres Gospodarczy 2010 Odnawialne źródła energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Kongres Gospodarczy 2010 Odnawialne źródła energii"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Kongres Gospodarczy 2010 Odnawialne źródła energii
Europejski Kongres Gospodarczy Odnawialne źródła energii. Rozwój zastosowania energii odnawialnej do 2020 roku wg Projektu „Action Plan 2020” Dr Andrzej Cylwik Katowice, 01 czerwca 2010

2 Zużycie końcowe energii w Polsce w latach 2010-2020 [w Mtoe]
2015 2020 (1) ciepłownictwo i chłodnictwo 33,4 34,0 35,8 (2) elektroenergetyka 11,1 12,1 13,5 (3) transport zgodnie z art. 3 ust. 4 lit a) 16,8 17,8 19,9 (4) Końcowe zużycie energii brutto 61,3 64,0 69,2 według PEP 2030

3 Udział energii ze źródeł odnawialnych w poszczególnych sektorach w końcowym zużyciu energii [Mtoe] 2010 2015 2020 (A) Przewidywane końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie 4,01 4,63 6,06 (B) Przewidywane końcowe zużycie energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych 0,69 1,39 2,62 (C) Przewidywane końcowe zużycie energii ze źródeł odnawialnych w transporcie 0,88 1,46 2,02 (4) Przewidywane całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych 5,58 7,48 10,7 Źródło: „Action Plan 2020”

4 OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie [Mtoe]
2010 2015 2020 Biomasa: 4,38 4,85 5,90 stała 4,31 4,60 5,40 biogaz 0,07 0,25 0,50 Źródło: „Action Plan 2020”

5 OZE w produkcji energii elektrycznej brutto [GWh]
2010 2015 2020 Energia wodna 2 279 2 439 2 599 Energia wiatrowa 1 911 6 321 13 541 Biomasa 3 838 7 489 14 383 Ogółem 8 028 16 249 30 523 Źródło: „Action Plan 2020”

6 Ocena skutków realizowanej w Polsce metody wsparcia OZE
Wyszczególnienie Jednostka 2010 2015 2020 Przewidywany koszt wynikający z polityki wsparcia mln EUR 519,6 1 051,8 1 975,7 Przewidywane zmniejszenie emisji CO2 t/rok ,8 ,7 ,6 Przewidywane zmniejszenie emisji SO2 3 452,4 6 987,8 13 126,0 Przewidywane zmniejszenie emisji NOx Przewidywana liczba utworzonych miejsc pracy miejsca pracy 4 171 6 359 11 809 Źródło: „Action Plan 2020”


Pobierz ppt "Europejski Kongres Gospodarczy 2010 Odnawialne źródła energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google