Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Informacja o stanie Gminy Pleśna na początku 2007 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Informacja o stanie Gminy Pleśna na początku 2007 roku."— Zapis prezentacji:

1 1 Informacja o stanie Gminy Pleśna na początku 2007 roku

2 Obszar gminy Pleśna wynosi 8310 ha. Udział gruntów rolnych wynosi 4826(ha) i stanowi 58 % całkowitej powierzchni gminy z czego obszar łąk i pastwisk zajmuje 1418 ha powierzchni, natomiast lasy zajmują 2356 ha powierzchni. Obszar gminy Pleśna wynosi 8310 ha. Udział gruntów rolnych wynosi 4826(ha) i stanowi 58 % całkowitej powierzchni gminy z czego obszar łąk i pastwisk zajmuje 1418 ha powierzchni, natomiast lasy zajmują 2356 ha powierzchni. Dane ogólne o gminie:

3 3 Rodzaje gruntów Gminie Pleśna Rodzaje gruntówPowierzchnia (ha)Struktura % Użytki rolne Lasy268132,3 Wody1011,2 Zabudowania4455,4 Komunikacja1882,3 Inne690,8 Powierzchnia ogółem

4 4 Gospodarstwa rolne Wielkość gospodarstwa rolnego w haIlość gospodarstw

5 5 Ludność w Gminie Pleśna. SOŁECTWO Dąbrówka Szczepanowska Janowice Lichwin Lubinka Łowczówek Pleśna Rychwałd Rzuchowa Szczepanowice Świebodzin Woźniczna RAZEM

6 6 Ludność (c.d.) Ludność wg płciLiczba mieszkańców w wiekuOgółem przedprodukcyjnymprodukcyjnympoprodukcyjnym Mężczyźni Kobiety Razem Objaśnienie: wiek przedprodukcyjny: lat wiek produkcyjny: lat (mężczyźni), lat (kobiety) wiek poprodukcyjny: 65 i więcej lat (mężczyźni), 60 i więcej lat (kobiety).

7 7 Ludność (c.d.) Bezrobocie (zarejestr.) Ogółem bezrobotnych W tym kobiet Stopa bezrobocia (powiat)13, Ludność Migracja Urodzenia Zgony Ilość zawartych małżeństw w latach:

8 8 Podatki: Rok umorzenia i zaległości zł il.podat n. zł il.podatn.zł il.podatn. zł il.podatn. osoby prawne zaległości- podatek od nieruchomości umorzenia podatek odzaległości środków transportuumorzenia osoby fizycznezaległości umorzenia

9 9 Kredyty-zadłużenie Gminy lpNazwa bankuNazwa zadania Kwota kredytu Pozostaje do spłaty na dzień Termin ważności WFOŚ i GW w Krakowie (pożyczka) Kanalizacja sanitarna w Pleśnej - umorzenie 1 mln zł w 2009 roku WFOŚ i GW w Krakowie (pożyczka) Modernizacja kotłowni w UG Pleśna - umorzenie zł w 2007 roku BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Remonty dróg BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Finansowanie wydatków bieżących BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Modernizacja i rozbudowa pomieszczeń SP Rzuchowa BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Rozbudowa gimnazjum wraz z halą sportową w Pleśnej BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Przebudowa drogi gminnej Świebodzin - Kanada BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Budowa magistrali wraz z wodociągiem w Świebodzinie BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Przebudowa drogi gminnej Janowice Dolna Wieś BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Na remonty dróg zniszczonych podczas powodzi

10 10 Kredyty-zadłużenie Gminy (c.d.) lpNazwa bankuNazwa zadania Kwota kredytu Pozostaje do spłaty na dzień Termin ważności BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Rozbudowa i modernizacja ZSPiG w Rzuchowej BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Rozbudowa gimnazjum wraz z halą sportową i zapleczem socjalno- sanitarnym w Pleśnej BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2005 roku BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Termomodernizacja SP w Rzuchowej BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno- sanitarnym w Pleśnej III BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Dotacja na zadanie: Nadbudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Pleśnej BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej w m.Szczepanowice

11 11 Kredyty-rozkład zadłużenia Gminy lata Lata RAZEM

12 12 Najważniejsze zadania inwestycyjno – remontowe niezrealizowane w latach Lp.Nazwa zadania 1Remonty dróg po powodziach Remont dróg w ramach projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa" 3Remont drogi gminnej Łowczówek "Staszówki" 4Remont drogi Lichwin "Zbiornik - Wał" 5Budowa chodnika w Szczepanowicach 6Budowa chodnika w Świebodzinie 7Wykonanie oświetlenia drogi w Lichwinie (obok S. Wróbla) 8Remont przepustu rurowego w Woźnicznej Przewidywany koszt zadań 1-8: około 7,9 mln

13 13 Najważniejsze zadania inwestycyjno - remontowedo realizacji w latach Lp.Nazwa zadania 1 Remonty po powodziach dróg z lat zweryfikowanych przez Komisję Wojewody 2Naprawy i remonty zniszczonych dróg gminnych 3 Nowe punkty świetlne i remont starych istniejących opraw oświetlenia ulicznego 4Remonty mostków i przepustów na terenie gminy 5 Budowa chodników przy dr. powiatowych Świebodzin, Rzuchowa, Szczepanowice, Janowice 6Remont chodników przy dr. powiatowych Rzuchowa, Pleśna 7Uzupełnienie i modernizacja oznakowania pionowego dróg 8Bieżące remonty cząstkowe dróg wg wniosków sołectw i mieszkańców 9Budowa chodników przy drogach gminnych (Pleśna, Szczepanowice) Przewidywany koszt zadań wraz z dokumentacją: około 10mln

14 14 Wykaz najwiekszych inwestycji w Gminie lata LPNAZWA ZADANIAWARTOŚC BRUTTO WG UMOWY 1 Rozbudowa Gimnazjum wraz z salą i zapleczem socjalnym w Pleśnej ,11 zł 2 Modernizacja i Rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rzuchowej etap I ,66 zł 3 Modernizacja i Rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rzuchowej etap III ,67 zł 4 Budowa wodociągu PE 110/90 mm wraz z przyłączami PE 40mm/44 szt w miejscowości Łowczówek ,76 zł 5 Modernizacja drogi Gminnej Dąbrówka Szczepanowska- Szczepanowice ,23 zł 6 Remont (odbudowa) po powodzi dróg gminnych w miejscowości Lichwin, Rychwałd, Szczepanowice, Pleśna i Świebodzin ,29 zł 10Modernizacja drogi Gminnej Świebodzin Kanada ,75 zł

15 15 w klasach I szkół Prognozowana liczba dzieci w klasach I szkół podstawowych (lata ) Placówka 2006/ / / / / / /2013 SP Dąbrówka Szczepanowska SP Janowice SP Lichwin SP Lubinka SP Rychwałd SP Rzuchowa SP Szczepanowice SP Świebodzin Pleśna Łącznie

16 16 Gimnazja Nazwa placówki Klasa IKlasa IIKlasa IIIOgółem kl. I-III Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Gimnazjum w Pleśnej Gimnazjum w Rzuchowej RAZEM Istnieje podział terytorialny gminy Pleśna na 2 obwody gimnazjum : Gimnazjum w Pleśnej do którego należą miejscowości: Lichwin,Rychwałd, Łowczówek, Woźniczna, Świebodzin i Pleśna Gimnazjum w Rzuchowej do obwodu którego należą: Janowice, Lubinka, Dąbrówka Szczepanowska

17 17 Prognozy danych demograficznych na lata Rok urodzenia Placówka 2006/ / / / / / /2013 SP Dąbrówka Szczepanowska SP Janowice SP Lichwin SP Lubinka SP Rychwałd SP Rzuchowa SP Szczepanowice SP Świebodzin Przedszkole w Pleśnej Łącznie

18 18 Finansowanie szkół z przyznanej subwencji

19 19

20 20 Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy przedstawia się następująco : Zatrudnionych jest 27 pracowników na czas nieokreślony w tym : 24 pracowników na cały etat 1 pracownik na 4/5 etatu 2 pracowników na ½ etatu Średnia płaca pracowników : na stanowiskach kierowniczych wynosi zł brutto na stanowiskach urzędniczych wynosi zł brutto Średni wiek pracowników to 46 lat. Średni staż pracy zatrudnionych wynosi - 23 lata Wykształcenie pracowników przedstawia się następująco : 11 pracowników posiada wykształcenie wyższe 6 pracowników posiada wykształcenie policealne 9 pracowników posiada wykształcenie średnie 1 pracownik posiada wykształcenie zawodowe Dwóch pracowników tut. Urzędu podjęło naukę na studiach, z czego jeden pracownik jest na drugim roku studiów licencjackich w Wyższej Szkole Biznesu na kierunku zarządzanie w administracji, a drugi na trzecim roku w WSB na kierunku finanse, marketing.

21 21 Gospodarka Komunalna lata dotacje do wody zł zł zł zł zł w tym do ścieków zł zł zł zł zł straty wody39%28%35%44%30% cena zakupu wody:Tarnów-1,361,421,49 Tuchów1,9 1,91 sprzedaż wody w m zł zł zł zł zł taryfa wody w zł4,354,6 4,664,89 taryfa ścieków w zł2,452,85 3,013,29

22 22 OSP Lp.NazwaIlość strażaków czynnych Ilość strażaków wspierających Ilość strażaków honorowych 1.Pleśna Lichwin Rzuchowa Szczepanowice Janowice Lubinka13-- RAZEM: strażaków powyżej 55 roku życia, którzy nie uczestniczą w akcjach ratowniczych 1427

23 23 WYDATKI PONIESIONE NA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W LATACH 2003 – 2006 LataBieżąceInwestycje

24 24 Mienie i majątek Gminy Lp. ObrębDecyzja komunalizacji Nr działki Powie rzchnia Opis nieruchomości Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy w kg żyta 1ŁowczówekG.III.7228/30/1/95213/31,54 haRIVa-1,23 S/PsIV-0,02 PsIV-0, ŁowczówekG.III.7228/30/1/95213/20,17 haS/PsIV-0,14 B/PsIV-0, SzczepanowiceG.III.7228/30/12/922060,58 haRIIIb-0, Dąbrówka Szczepanowska G.III.7228/30/1/95513/34,35 haRV-1,01 S/PsIV-0,05 PsIV-0,18 PsV-1,49 LzV-0,90 RIVb-0, Dąbrówka Szczepanowska 513/40,30 haS/PsIV-0,3050

25 25 (c.d.) Mienie i majątek Gminy Do zagospodarowania pozostają działki: Łowczówek dz.nr 146 o pow. 1,92 ha zabudowana budynkami byłego ośrodka Relax Pleśna działka nr 600 o pow. 0,15 ha zabudowana budynkiem starego przedszkola Pleśna cz. działki nr 286 o pow. 0,26 ha w centrum Pleśna dz. nr 319/2 o pow. 0,32 ha częściowo ogrodzona po byłej oczyszczalni kontenerowej Rzuchowa działka 297/4 o pow. 0,55 ha za byłą lecznicą zwierząt Do sprzedaży można przeznaczyć działki położone w Rzuchowej oznaczone nr 87/2 i 88/1 o łącznej pow. 0,15 ha i 75/7 o pow. 0,06 ha położone w terenach budowlanych. W poprzednich latach kontynuowano zawarte umowy najmu i dzierżaw jak również próbowano pozyskać dzierżawców przez wywieszenie wykazu do publicznej wiadomości. Wyceny nieruchomości mienia gminnego dokonywano tylko pod realizację konkretnych uchwał Rady Gminy w celu nabycia lub zbycia nieruchomości.. Nie prowadzono porządkowania prawnego nieruchomości poprzez wpisywanie do ksiąg wieczystych z uwagi na brak środków w budżecie. Nie zrealizowano zbycia nieruchomości pomimo wprowadzenia procedur przetargowych na nieruchomość oznaczoną jako działki nr 12/1 i 125/2 o pow. 0,40 ha obrębu Rychwałd ( co do tej nieruchomości wystąpiono do Sądu Rejonowego o uzyskanie drogi koniecznej, która obecnie jest przyznana prawomocnym postanowieniem i można ponownie wprowadzić procedury przetargowe) Z braku oferentów nie sprzedano również nieruchomości oznaczonej jako działka nr 152/3 o pow. 0,12 ha obrębu Świebodzin.; Nie zrealizowano również zakupu nieruchomości z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków w obrębie Pleśna i Łowczówek ( obecnie prowadzone są uzgodnienia z właścicielami)

26 26 FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zadania zlecone: Liczba rodzin Zasiłki stałe Zasiłki okresowe Renty socjalne3859- Dodatek do renty socjalnej--- Ochrona macierzyństwa6151- Zasiłki rodzinne Zasiłki pielęgnacyjne Pomoc dla kombatantów10-- Składki na ZUS21117 Ubezpieczenia zdrowotne Zaliczka alimentacyjna--28 Świadczenia pielęgnacyjne--17 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka Wyprawka szkolna-66-

27 27 FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zadania własne: Liczbarodzin Schronienie--- Posiłki (liczba dzieci) Usługi opiekuńcze757 Sprawienie pogrzebu--1 Praca socjalna Zasiłki celowe i w naturze DPS--7 Zasiłki losowe: powódź, susza--158

28 28 Służba zdrowia STAN NA LATA NASTĘPNE Lp.stanowiskoosobyetat przeliczeniowyosobyetat przeliczeniowy 1.lekarze53,864,3 2.stomatolodzy pielęgniarki11 4.położna księgowość rejestratorki rehabilitacja obsługa42,54 RAZEM3429,33529,8 PLANOWANY WZROST ZATRUDNIENIA W SPGZOZ W PLEŚNEJ NA LATA NA LATA

29 29 Służba zdrowia Ośrodek Zdrowia w Pleśnej. wykonanie projektu modernizacji budynku oraz dachu – ,-. modernizacja wewnątrz budynku według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku (Program Dostosowawczy SPGZOZ w Pleśnej) ,-. wykonanie modernizacji dachu – ,-. zagospodarowanie terenu wokół budynku z wykonaniem parkingu zewnętrznego – ,-. wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem – ,-. wymiana grzejników – ,-. zakup sprzętu medycznego według bieżących potrzeb – 5 000,-. Ośrodek Zdrowia w Janowicach. wykonanie modernizacji dachu – ,-. wymiana grzejników – ,-. wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem – ,-. wymiana okien na energooszczędne na piętrze budynku (część mieszkalna) 7000,-. zakup sprzętu medycznego według bieżących potrzeb – 3 000,-. Ośrodek Zdrowia w Lichwinie. malowanie dachu – 5 000,-. wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem – ,-. wymiana grzejników – 8 000,-. wymiana płytek posadzkowych wewnątrz budynku z PCV na ceramiczne – 7000,. zakup sprzętu medycznego według bieżących potrzeb – 7 000,- RAZEM: Działania modernizacyjne planowane na lata 2007 – 2011.

30 30 Promocja i strategia WPI PLAN ROZWOJU LOKALNEGO STRATEGIA Strategia Rozwoju Gminy stanowi koncepcję twórczego sterowania rozwojem w określonym okresie czasu, jest punktem wyjścia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (GPI) i Planem Rozwoju Lokalnego, czyli ustalenia, na co i w jakiej ilości będą wydatkowane środki finansowe, którymi dysponuje samorząd lokalny. Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu. Określa on strategię społeczno-gospodarczą gminy. Wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych i własnych gminy. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) to dokument, który zawiera listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji oraz kolejność ich wykonywania wraz z opisem rzeczowym i określonymi źródłami finansowania, ujętym w rozbiciu na poszczególne lata.


Pobierz ppt "1 Informacja o stanie Gminy Pleśna na początku 2007 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google