Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Informacja o stanie Gminy Pleśna na początku 2007 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Informacja o stanie Gminy Pleśna na początku 2007 roku."— Zapis prezentacji:

1 1 Informacja o stanie Gminy Pleśna na początku 2007 roku

2 Obszar gminy Pleśna wynosi 8310 ha. Udział gruntów rolnych wynosi 4826(ha) i stanowi 58 % całkowitej powierzchni gminy z czego obszar łąk i pastwisk zajmuje 1418 ha powierzchni, natomiast lasy zajmują 2356 ha powierzchni. Obszar gminy Pleśna wynosi 8310 ha. Udział gruntów rolnych wynosi 4826(ha) i stanowi 58 % całkowitej powierzchni gminy z czego obszar łąk i pastwisk zajmuje 1418 ha powierzchni, natomiast lasy zajmują 2356 ha powierzchni. Dane ogólne o gminie:

3 3 Rodzaje gruntów Gminie Pleśna Rodzaje gruntówPowierzchnia (ha)Struktura % Użytki rolne482658 Lasy268132,3 Wody1011,2 Zabudowania4455,4 Komunikacja1882,3 Inne690,8 Powierzchnia ogółem8310100

4 4 Gospodarstwa rolne Wielkość gospodarstwa rolnego w haIlość gospodarstw 0-12923 1-2897 2-5722 5-10106 10-153 15 - 253 25 - 30 0

5 5 Ludność w Gminie Pleśna. SOŁECTWO199520002005 Dąbrówka Szczepanowska558575576 Janowice128412781251 Lichwin114911801173 Lubinka363380403 Łowczówek112311331160 Pleśna179518721929 Rychwałd681663685 Rzuchowa133114241637 Szczepanowice144714751461 Świebodzin9449661022 Woźniczna429422442 RAZEM111041136811739

6 6 Ludność (c.d.) Ludność wg płciLiczba mieszkańców w wiekuOgółem przedprodukcyjnymprodukcyjnympoprodukcyjnym Mężczyźni160437435275874 Kobiety1529325510815865 Razem31336998160811739 Objaśnienie: wiek przedprodukcyjny: 0 - 17 lat wiek produkcyjny: 18 - 64 lat (mężczyźni), 18 - 59 lat (kobiety) wiek poprodukcyjny: 65 i więcej lat (mężczyźni), 60 i więcej lat (kobiety).

7 7 Ludność (c.d.) Bezrobocie (zarejestr.) 199520002006 Ogółem bezrobotnych684693409 W tym kobiet364385272 Stopa bezrobocia (powiat)13,214.714.3 Ludność2003200420052006 Migracja 122146127126 Urodzenia153 120129 Zgony82769284 Ilość zawartych małżeństw w latach: 199520002006 555768

8 8 Podatki: Rok2003 2004 2005 2006 umorzenia i zaległości zł il.podat n. zł il.podatn.zł il.podatn. zł il.podatn. osoby prawne zaległości- podatek od nieruchomości 1534848183937322410532759582 umorzenia ----625 5461 podatek odzaległości 4281815445561338079115153812 środków transportuumorzenia 5931129229501 osoby fizycznezaległości 39856265454823294543135443898325 umorzenia 28327409159122121051811117965203

9 9 Kredyty-zadłużenie Gminy lpNazwa bankuNazwa zadania Kwota kredytu Pozostaje do spłaty na dzień 1.01.2007 Termin ważności 2007200820092010201120122013 1 WFOŚ i GW w Krakowie (pożyczka) Kanalizacja sanitarna w Pleśnej - umorzenie 1 mln zł w 2009 roku 3 038 740 1 793 990 2011-06- 30 386 250 382 250252 990 2 WFOŚ i GW w Krakowie (pożyczka) Modernizacja kotłowni w UG Pleśna - umorzenie 30.697 zł w 2007 roku 76 74232 742 2010-06- 30 11 000 10 742 3 BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Remonty dróg499 99799 993 2007-12- 25 99 993 4 BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Finansowanie wydatków bieżących 470 00035 000 2006-06- 25 5 BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Modernizacja i rozbudowa pomieszczeń SP Rzuchowa 288 000192 000 2010-12- 15 48 000 6 BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Rozbudowa gimnazjum wraz z halą sportową w Pleśnej 749 110629 110 2013-12- 10 60 00084 000 120 000113 110 7 BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Przebudowa drogi gminnej Świebodzin - Kanada 219 76524 718 2007-08- 31 24 718 8 BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Budowa magistrali wraz z wodociągiem w Świebodzinie 214 60866 898 2008-10- 30 35 00031 898 9 BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Przebudowa drogi gminnej Janowice Dolna Wieś 122 62818 006 2007-08- 30 18 006 10 BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Na remonty dróg zniszczonych podczas powodzi 152 47952 479 2007-08- 25 52 479

10 10 Kredyty-zadłużenie Gminy (c.d.) lpNazwa bankuNazwa zadania Kwota kredytu Pozostaje do spłaty na dzień 1.01.2007 Termin ważności 2007200820092010201120122013 11 BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach 238 913118 913 2008-09- 01 60 00058 913 12 BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Rozbudowa i modernizacja ZSPiG w Rzuchowej 574 365449 365 2009-02- 28 200 000 49 365 13 BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Rozbudowa gimnazjum wraz z halą sportową i zapleczem socjalno- sanitarnym w Pleśnej 522 000442 000 2012-04- 30 80 000 42 000 14 BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2005 roku 398 000278 000 2009-02- 28 120 000 38 000 15 BOŚ S.A. Warszawie Oddział w Tarnowie (kredyt) Termomodernizacja SP w Rzuchowej 144 58848 385 2007-11- 30 48 385 16 BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno- sanitarnym w Pleśnej III 613 000 2011-11- 15 122 600 17 BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Dotacja na zadanie: Nadbudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Pleśnej 415 000 2010-05- 31 120 000 55 000 18 BSR w Krakowie /Od. w Pleśnej (kredyt) Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej w m.Szczepanowice 280 000170 000 2009-09- 15 100 000 80 000

11 11 Kredyty-rozkład zadłużenia Gminy lata 2007-2013 Lata2007200820092010201120122013 RAZEM1 586 4311 362 6611 018 957771 850539 590162 000113 110

12 12 Najważniejsze zadania inwestycyjno – remontowe niezrealizowane w latach 2003 - 2006 Lp.Nazwa zadania 1Remonty dróg po powodziach 2001-2006 2Remont dróg w ramach projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa" 3Remont drogi gminnej Łowczówek "Staszówki" 4Remont drogi Lichwin "Zbiornik - Wał" 5Budowa chodnika w Szczepanowicach 6Budowa chodnika w Świebodzinie 7Wykonanie oświetlenia drogi w Lichwinie (obok S. Wróbla) 8Remont przepustu rurowego w Woźnicznej Przewidywany koszt zadań 1-8: około 7,9 mln

13 13 Najważniejsze zadania inwestycyjno - remontowedo realizacji w latach 2007 - 2010 Lp.Nazwa zadania 1 Remonty po powodziach dróg z lat 2003 - 2006 zweryfikowanych przez Komisję Wojewody 2Naprawy i remonty zniszczonych dróg gminnych 3 Nowe punkty świetlne i remont starych istniejących opraw oświetlenia ulicznego 4Remonty mostków i przepustów na terenie gminy 5 Budowa chodników przy dr. powiatowych Świebodzin, Rzuchowa, Szczepanowice, Janowice 6Remont chodników przy dr. powiatowych Rzuchowa, Pleśna 7Uzupełnienie i modernizacja oznakowania pionowego dróg 8Bieżące remonty cząstkowe dróg wg wniosków sołectw i mieszkańców 9Budowa chodników przy drogach gminnych (Pleśna, Szczepanowice) Przewidywany koszt zadań wraz z dokumentacją: około 10mln

14 14 Wykaz najwiekszych inwestycji w Gminie lata 2003-2006 LPNAZWA ZADANIAWARTOŚC BRUTTO WG UMOWY 1 Rozbudowa Gimnazjum wraz z salą i zapleczem socjalnym w Pleśnej2 794 981,11 zł 2 Modernizacja i Rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rzuchowej etap I1 139 446,66 zł 3 Modernizacja i Rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rzuchowej etap III753 726,67 zł 4 Budowa wodociągu PE 110/90 mm wraz z przyłączami PE 40mm/44 szt w miejscowości Łowczówek633 214,76 zł 5 Modernizacja drogi Gminnej Dąbrówka Szczepanowska- Szczepanowice469 837,23 zł 6 Remont (odbudowa) po powodzi dróg gminnych w miejscowości Lichwin, Rychwałd, Szczepanowice, Pleśna i Świebodzin452 479,29 zł 10Modernizacja drogi Gminnej Świebodzin Kanada219 765,75 zł

15 15 w klasach I szkół Prognozowana liczba dzieci w klasach I szkół podstawowych (lata 2007-2012) Placówka 2006/20072007/20082008/20092009/20102010/201120011/20122012/2013 SP Dąbrówka Szczepanowska610811734 SP Janowice81715 12117 SP Lichwin22141216101314 SP Lubinka5694803 SP Rychwałd1099958 SP Rzuchowa24202526221612 SP Szczepanowice161013 8 12 SP Świebodzin1918919 1220 Pleśna48434038404337 Łącznie158147140151131119119

16 16 Gimnazja Nazwa placówki Klasa IKlasa IIKlasa IIIOgółem kl. I-III Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Gimnazjum w Pleśnej 944984104429612 Gimnazjum w Rzuchowej 7236537332109 RAZEM16671637177750621 Istnieje podział terytorialny gminy Pleśna na 2 obwody gimnazjum : Gimnazjum w Pleśnej do którego należą miejscowości: Lichwin,Rychwałd, Łowczówek, Woźniczna, Świebodzin i Pleśna Gimnazjum w Rzuchowej do obwodu którego należą: Janowice, Lubinka, Dąbrówka Szczepanowska

17 17 Prognozy danych demograficznych na lata 2007 -2012 Rok urodzenia2000200120022003 200420052006 Placówka 2006/20072007/20082008/20092009/20102010/201120011/20122012/2013 SP Dąbrówka Szczepanowska 410811734 SP Janowice 151715 12117 SP Lichwin 10141216101314 SP Lubinka 7694803 SP Rychwałd 89995810 SP Rzuchowa 21202526221612 SP Szczepanowice 201013 8 12 SP Świebodzin 2018919 1220 Przedszkole w Pleśnej 50434038404337 Łącznie 155147140151131119

18 18 Finansowanie szkół z przyznanej subwencji

19 19

20 20 Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy przedstawia się następująco : Zatrudnionych jest 27 pracowników na czas nieokreślony w tym : 24 pracowników na cały etat 1 pracownik na 4/5 etatu 2 pracowników na ½ etatu Średnia płaca pracowników : na stanowiskach kierowniczych wynosi - 5246 zł brutto na stanowiskach urzędniczych wynosi - 2572 zł brutto Średni wiek pracowników to 46 lat. Średni staż pracy zatrudnionych wynosi - 23 lata Wykształcenie pracowników przedstawia się następująco : 11 pracowników posiada wykształcenie wyższe 6 pracowników posiada wykształcenie policealne 9 pracowników posiada wykształcenie średnie 1 pracownik posiada wykształcenie zawodowe Dwóch pracowników tut. Urzędu podjęło naukę na studiach, z czego jeden pracownik jest na drugim roku studiów licencjackich w Wyższej Szkole Biznesu na kierunku zarządzanie w administracji, a drugi na trzecim roku w WSB na kierunku finanse, marketing.

21 21 Gospodarka Komunalna lata20032004200520062007 dotacje do wody158 160 zł179 039 zł172 756 zł171 178 zł179 097 zł w tym do ścieków43 692 zł45 327 zł36 414 zł28 106 zł27 285 zł straty wody39%28%35%44%30% cena zakupu wody:Tarnów-1,361,421,49 Tuchów1,9 1,91 sprzedaż wody w m 3 37 734 zł 56 572 zł 59 079 zł 64 269 zł 68 775 zł taryfa wody w zł4,354,6 4,664,89 taryfa ścieków w zł2,452,85 3,013,29

22 22 OSP Lp.NazwaIlość strażaków czynnych Ilość strażaków wspierających Ilość strażaków honorowych 1.Pleśna3056 2.Lichwin19-8 3.Rzuchowa1944 4.Szczepanowice2155 5.Janowice17-4 6.Lubinka13-- RAZEM:119 + 32 strażaków powyżej 55 roku życia, którzy nie uczestniczą w akcjach ratowniczych 1427

23 23 WYDATKI PONIESIONE NA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W LATACH 2003 – 2006 LataBieżąceInwestycje 200355.99767.108 200461.991158.90 200566.96735.052 200666.79972.339

24 24 Mienie i majątek Gminy Lp. ObrębDecyzja komunalizacji Nr działki Powie rzchnia Opis nieruchomości Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy w kg żyta 1ŁowczówekG.III.7228/30/1/95213/31,54 haRIVa-1,23 S/PsIV-0,02 PsIV-0,29 300 2ŁowczówekG.III.7228/30/1/95213/20,17 haS/PsIV-0,14 B/PsIV-0,03 35 3SzczepanowiceG.III.7228/30/12/922060,58 haRIIIb-0,58100 4Dąbrówka Szczepanowska G.III.7228/30/1/95513/34,35 haRV-1,01 S/PsIV-0,05 PsIV-0,18 PsV-1,49 LzV-0,90 RIVb-0,72 850 5Dąbrówka Szczepanowska 513/40,30 haS/PsIV-0,3050

25 25 (c.d.) Mienie i majątek Gminy Do zagospodarowania pozostają działki: Łowczówek dz.nr 146 o pow. 1,92 ha zabudowana budynkami byłego ośrodka Relax Pleśna działka nr 600 o pow. 0,15 ha zabudowana budynkiem starego przedszkola Pleśna cz. działki nr 286 o pow. 0,26 ha w centrum Pleśna dz. nr 319/2 o pow. 0,32 ha częściowo ogrodzona po byłej oczyszczalni kontenerowej Rzuchowa działka 297/4 o pow. 0,55 ha za byłą lecznicą zwierząt Do sprzedaży można przeznaczyć działki położone w Rzuchowej oznaczone nr 87/2 i 88/1 o łącznej pow. 0,15 ha i 75/7 o pow. 0,06 ha położone w terenach budowlanych. W poprzednich latach kontynuowano zawarte umowy najmu i dzierżaw jak również próbowano pozyskać dzierżawców przez wywieszenie wykazu do publicznej wiadomości. Wyceny nieruchomości mienia gminnego dokonywano tylko pod realizację konkretnych uchwał Rady Gminy w celu nabycia lub zbycia nieruchomości.. Nie prowadzono porządkowania prawnego nieruchomości poprzez wpisywanie do ksiąg wieczystych z uwagi na brak środków w budżecie. Nie zrealizowano zbycia nieruchomości pomimo wprowadzenia procedur przetargowych na nieruchomość oznaczoną jako działki nr 12/1 i 125/2 o pow. 0,40 ha obrębu Rychwałd ( co do tej nieruchomości wystąpiono do Sądu Rejonowego o uzyskanie drogi koniecznej, która obecnie jest przyznana prawomocnym postanowieniem i można ponownie wprowadzić procedury przetargowe) Z braku oferentów nie sprzedano również nieruchomości oznaczonej jako działka nr 152/3 o pow. 0,12 ha obrębu Świebodzin.; Nie zrealizowano również zakupu nieruchomości z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków w obrębie Pleśna i Łowczówek ( obecnie prowadzone są uzgodnienia z właścicielami)

26 26 FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zadania zlecone: Liczba rodzin 200020032006 Zasiłki stałe353924 Zasiłki okresowe1646379 Renty socjalne3859- Dodatek do renty socjalnej--- Ochrona macierzyństwa6151- Zasiłki rodzinne1591141 Zasiłki pielęgnacyjne2629167 Pomoc dla kombatantów10-- Składki na ZUS21117 Ubezpieczenia zdrowotne773018 Zaliczka alimentacyjna--28 Świadczenia pielęgnacyjne--17 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka --106 Wyprawka szkolna-66-

27 27 FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zadania własne: Liczbarodzin 200020032006 Schronienie--- Posiłki (liczba dzieci)305548470 Usługi opiekuńcze757 Sprawienie pogrzebu--1 Praca socjalna3240280 Zasiłki celowe i w naturze229303253 DPS--7 Zasiłki losowe: powódź, susza--158

28 28 Służba zdrowia STAN NA 28.02.2007 LATA NASTĘPNE Lp.stanowiskoosobyetat przeliczeniowyosobyetat przeliczeniowy 1.lekarze53,864,3 2.stomatolodzy4242 3.pielęgniarki11 4.położna1111 5.księgowość2222 6.rejestratorki4444 7.rehabilitacja3333 8.obsługa42,54 RAZEM3429,33529,8 PLANOWANY WZROST ZATRUDNIENIA W SPGZOZ W PLEŚNEJ NA LATA 2007-2011 NA LATA 2007-2011

29 29 Służba zdrowia Ośrodek Zdrowia w Pleśnej. wykonanie projektu modernizacji budynku oraz dachu – 20 000,-. modernizacja wewnątrz budynku według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku (Program Dostosowawczy SPGZOZ w Pleśnej) - 1 200 000,-. wykonanie modernizacji dachu – 25 000,-. zagospodarowanie terenu wokół budynku z wykonaniem parkingu zewnętrznego – 20 000,-. wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem – 45 000,-. wymiana grzejników – 23 000,-. zakup sprzętu medycznego według bieżących potrzeb – 5 000,-. Ośrodek Zdrowia w Janowicach. wykonanie modernizacji dachu – 15 000,-. wymiana grzejników – 10 000,-. wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem – 25 000,-. wymiana okien na energooszczędne na piętrze budynku (część mieszkalna) 7000,-. zakup sprzętu medycznego według bieżących potrzeb – 3 000,-. Ośrodek Zdrowia w Lichwinie. malowanie dachu – 5 000,-. wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem – 42 000,-. wymiana grzejników – 8 000,-. wymiana płytek posadzkowych wewnątrz budynku z PCV na ceramiczne – 7000,. zakup sprzętu medycznego według bieżących potrzeb – 7 000,- RAZEM: Działania modernizacyjne planowane na lata 2007 – 2011.

30 30 Promocja i strategia WPI PLAN ROZWOJU LOKALNEGO STRATEGIA Strategia Rozwoju Gminy stanowi koncepcję twórczego sterowania rozwojem w określonym okresie czasu, jest punktem wyjścia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (GPI) i Planem Rozwoju Lokalnego, czyli ustalenia, na co i w jakiej ilości będą wydatkowane środki finansowe, którymi dysponuje samorząd lokalny. Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu. Określa on strategię społeczno-gospodarczą gminy. Wskazuje cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych i własnych gminy. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) to dokument, który zawiera listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji oraz kolejność ich wykonywania wraz z opisem rzeczowym i określonymi źródłami finansowania, ujętym w rozbiciu na poszczególne lata.


Pobierz ppt "1 Informacja o stanie Gminy Pleśna na początku 2007 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google