Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fortum Twój partner w energetyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fortum Twój partner w energetyce"— Zapis prezentacji:

1 Fortum Twój partner w energetyce

2 Spis treści Fortum – partner w całym procesie energetycznym
Fortum i zrównoważony rozwój Fortum na rynku energetycznym w przyszłości Informacje finansowe 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

3 Wiodąca spółka na rynku skandynawskim
Fortum koncentruje swoją działalność na rynku skandynawskim, w krajach bałtyckich, Polsce i Rosji Fortum działa w 12 krajach Liczba zatrudnionych w Grupie Fortum to ok. 9 tysięcy osób 1,3 mln odbiorców końco- wych energii elektrycznej Usługi przesyłowe dla 1,6 mln odbiorców Systemy ciepłownicze w 80 miastach, 4 krajach Druga, co do wielkości spółka produkująca energię elektryczną 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

4 Kompas wskazuje kierunek
Wizja Nasza energia poprawia standard życia obecnych i przyszłych pokoleń Stać się wzorcem do naśladowania w sektorze energetycznym Strategia Platformę dla korzystnego wzrostu stanowi działalność na rynku skandynawskim i w krajach obszaru Morza Bałtyckiego Stać się wiodącą spółką energetyczną Zostać najatrakcyjniejszym dostawcą energii Podstawowe zadanie Wyniki oparte na analizie porównawczej Wartości Duch współpracy Kreatywność i innowacja Wysoka etyka Doskonałe wyniki Duch współpracy 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

5 Nasze Wartości Doskonałe wyniki Kreatywność i innowacja
Dbamy o naszych klientów poprzez doskonałą jakość produktów i profesjonalną obsługę. Osiągamy postawione nam cele. Kreatywność i innowacja Podejmujemy indywidualne inicjatywy i zachęcamy się wzajemnie do poszukiwania nowych rozwiązań. Kształcimy się ciągle i jesteśmy gotowi na zmiany. Duch współpracy Szanujemy się wzajemnie i pomagamy sobie nawzajem. Mierzymy się z problemami, a nie z ludźmi. Wysoka etyka Działamy uczciwie i sprawiedliwie. Przestrzegamy norm etycznych, prawnych i korporacyjnych. 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

6 Partner w całym procesie
Fortum Fortum Distribution Fortum Markets Fortum Generation Partner w całym procesie energetycznym Fortum Heat Portfolio Management and Trading Fortum Värme posiadane wspólnie z miastem Sztokholm Fortum Service 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

7 Strategia zorientowana na klienta
Rozwiązania indywidualne Gwarancje dla klientów Rzecznicy klientów Prostsze faktury Najwyższa klasa obsługi klientów Gwarancja cenowa Automatyczny odczyt liczników 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

8 Udział Fortum na rynku skandynawskim
Wytwarzanie energii elektrycznej 13% #2 Dystrybucja 14% #1 Sprzedaż energii elektrycznej 10% #1 Ogrzewanie 11% #1 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

9 Fortum inwestuje w produkcję energii przyjaznej środowisku
Zatwierdzone i zaplanowane inwestycje: 1. Produkcja energii elektrycznej przed 2010 Udział Fortum MW MEUR Energia jądrowa Energia wodna CHP + energia cieplna Razem 1,230 2,700 2. Poprawa jakości usług dla klienta przed 2010 MEUR Automatyczne pomiary AMM 240 Niezawodność dostaw energii 700 Razem 940 Energia wodna Energia jądrowa i cieplna 3.6 miliardów euro 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

10 Pozycja Fortum z punktu widzenia wpływu na środowisko
kg of CO2 / MWh 1,200 DEI 1,000 Drax RWE 800 Energi E2 Union Fenosa EDP Scottish&Southern CEZ Edison Endesa 600 Essent E.ON Elsam ENEL Vattenfall Electrabel 400 PVO Iberdrola 200 Verbund British Energy Fortum EDF Statkraft 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

11 Fortum w Rosji W ramach zdobywania nowych rynków, na początku 2008 r. Fortum nabyło kontrolny pakiet udziałów w rosyjskim zespole elektrowni TGC-10. • Regionalna spółka energetyczna posiadająca osiem obiektów • Rozwijający się obszar, na wschód od gór Ural, w pobliżu dużych ośrodków przemysłu naftowego, gazowego i metalowego • Najwyższy wskaźnik wykorzystania mocy spośród lokalnych przedsiębiorstw energetycznych • Program inwestycyjny wartości 2,2 mld euro do 2013 r. poprawi wydajność i podwoi obecną (17-TWh) produkcję energii elektrycznej • Produkcja energii elektr. oparta o gaz naturalny • Największy dostawca ciepła w regionie: większość 25 TWh jest produkowana w elektrociepłowniach, ponadto, kotłowniach. • 6100 pracowników • Sprzedaż netto: 590 mln euro (12 m-cy, 3/2007) 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

12 Fortum Heat Prezes Heat Business Unit Per Langer 28/03/2017
Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

13 Kluczowe kompetencje jednostki Heat
SUOMI RUOTSI NORJA PUOLA LIETTUA LATVIA VIRO FINLANDIA SZWECJA NORWEGIA POLSKA LITWA ŁOTWA ESTONIA Działalność obejmuje kraje skandynawskie, kraje nadbałtyckie i Polskę Długoletnie doświadczenie w skojarzonej produkcji ciepła i energii (CHP) Specjalistyczna wiedza w zakresie produkcji i przesyłu ciepła sieciowego Wiedza know-how w zakresie paliw Konkurencyjne rozwiązania energetyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

14 Fortum w Polsce Prezes Fortum Power and Heat Polska Zdzisław Olejczyk
Fortum Płock Fortum Wrocław Fortum Częstochowa Fortum DZT Prezes Fortum Power and Heat Polska Zdzisław Olejczyk 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

15 Fortum w Polsce - Przesył ciepła do 30 miast i gmin
- Ilość pracowników: 905 - Sprzedaż netto: 127,8 MEUR - Sprzedaż energii ciepła GWh energia elektr. 8 GWh - Długość sieci cieplnych: 897,8 km ciepłownie 96 CHP 1 paliwa: węgiel, gaz ziemny, olej 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

16 Fortum Częstochowa S.A. Fortum Częstochowa S.A. ul. Brzeźnicka 32/34
Główny zakres działalności: produkcja, przesył i dystrybucja ciepła Obszar działania: 10 miast Ilość źródeł ciepła: 1 CHP (w budowie), 19 ciepłowni Fortum Częstochowa S.A. ul. Brzeźnicka 32/34 Częstochowa 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

17 Podstawowe dane - Częstochowa
Moc zamówiona 415,65 MW Sprzedaż ciepła 643,1 GWh Roczna produkcja ciepła 630,27 GWh Ilość źródeł ciepła (własnych) 16 Ilość węzłów cieplnych 1086 Długość eksploatowanej sieci 198,12 km w tym: preizolowanych napowietrznych podziemna kanałowa 44,83 km 14,96 km 138,33 km Zakup ciepła ze źródeł obcych 101,1 GWh Liczba odbiorców ciepła 1525 Stan zatrudnienia 273 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

18 Częstochowa modernizacja sieci ciepłowniczych
W Częstochowie w latach 2006 – 2007 na długości m zmodernizowano sieci podziemne na preizolowane o średnicach od Dn 32 do Dn 400 mm Prowadzenie sieci preizolowanej w kanałach po demontażu sieci tradycyjnej w pianobetonie Modernizacja sieci cieplnej Dn 400mm w centrum Częstochowy przy ul. Kilińskiego Prowadzenie rurociągów preizolowanych przy istniejącym uzbrojeniu podziemnym 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

19 Częstochowa modernizacja sieci ciepłowniczych
W 2006 roku na długości – 507 m zmodernizowano zdewastowaną izolację systemu magistralnego Częstochowy. Zastosowano nowoczesną technologię STAR PIPE Miejsce styku nowej izolacji z tradycyjną istniejącą Nowa izolacja pianką poliuretanową pod blachę ocynkowaną 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

20 Inwestycje Fortum : węzły cieplne
W Częstochowie w latach 2005 – 2007 zmodernizowano węzły na wymiennikowe płytowe z pełną automatyką pogodową i regulacyjną w 91 obiektach Stan przed modernizacją Modernizacja węzła ul. Kurpińskiego 6 w Częstochowie węzeł cieplny wymiennikowy – 77 kW Stan po modernizacji 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

21 Częstochowa Miejski Program Rewitalizacji
Koncepcja uciepłownienia rejonu ulicy Krakowskiej Rewitalizacja starych dzielnic miejskich i terenów poprzemysłowych, w których istnieje zabytkowa zabudowa Galeria Jurajska Rejon Elaneksu ( w likwidacji ) Obiekty ZGM TBS wzdłuż ulicy Krakowskiej i Krakowskiej 80 Obiekty oświatowe Tereny dawnego browaru 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

22 AMR system automatycznego odczytu ciepłomierzy
Fortum wprowadza AMR – system automatycznego odczytu ciepłomierzy - system informatyczny wyposażony w nowoczesne urządzenia pozwalające na zdalny odczyt ciepłomierzy. AMR posiada możliwość automatycznego aktualizowania, zbierania i przechowywania danych. AMR pozwala na dostęp do danych Centrum Bilingowemu, jak również innym użytkownikom. Router urządzenia komunikacji bezprzewodowej Modem GSM ciepłomierze z przekaźnikami radiowymi komunikacja bezprzewodowa komunikacja internetowa Baza Danych 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

23 Elektrociepłownia Fortum w Częstochowie
Planowana moc elektrociepłowni 120 MWt / 64 MWe Podstawowymi paliwami stosowanymi w nowym źródle będą: węgiel i biomasa do 25 %. Planowana produkcja uzyskana z bloku ciepłowniczego wynosi 550 GWh energii cieplnej oraz 350/550 GWh (CHP/max) energii elektrycznej Szacowany koszt inwestycji wynosi około 130 mln EUR Wizualizacja przyszłej elektrociepłowni Teren przyległy do obecnej Ciepłowni przy ul. Rejtana 37/39 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

24 Polityka zrównoważonego rozwoju w Fortum
Podstawowe zadanie Fortum : Nasza energia poprawia standard życia obecnych i przyszłych pokoleń Wzrost konkurencyjności nie- węglowych źródeł energii Propagowanie wykorzystywania energii odnawialnej Efektywne wykorzystywanie źródeł Zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

25 Podsumowanie Budowa CHP w Częstochowie w całości wpisuje się w strategię Fortum, Realizacja i eksploatacja Elektrociepłowni jest szansą i wyzwaniem dla kadry obecnych i przyszłych pracowników Fortum w Polsce, Elektrociepłownia w Częstochowie zabezpiecza potrzeby energetyczne miasta Częstochowa. 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

26 Dziękuję za uwagę www.fortum.pl 28/03/2017
Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

27 28/03/2017 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek

28 Thank you for attention!
Fortum Częstochowa S.A.


Pobierz ppt "Fortum Twój partner w energetyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google