Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fortum Twój partner w energetyce. 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek2 Spis treści Fortum – partner w całym procesie energetycznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fortum Twój partner w energetyce. 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek2 Spis treści Fortum – partner w całym procesie energetycznym."— Zapis prezentacji:

1 Fortum Twój partner w energetyce

2 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek2 Spis treści Fortum – partner w całym procesie energetycznym Fortum i zrównoważony rozwój Fortum na rynku energetycznym w przyszłości Informacje finansowe

3 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek3 Wiodąca spółka na rynku skandynawskim Fortum koncentruje swoją działalność na rynku skandynawskim, w krajach bałtyckich, Polsce i Rosji Fortum działa w 12 krajach Liczba zatrudnionych w Grupie Fortum to ok. 9 tysięcy osób 1,3 mln odbiorców końco- wych energii elektrycznej Usługi przesyłowe dla 1,6 mln odbiorców Systemy ciepłownicze w 80 miastach, 4 krajach Druga, co do wielkości spółka produkująca energię elektryczną

4 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek4 Kompas wskazuje kierunek Stać się wzorcem do naśladowania w sektorze energetycznym Duch współpracy Platformę dla korzystnego wzrostu stanowi działalność na rynku skandynawskim i w krajach obszaru Morza Bałtyckiego Wizja Strategia Wartości Podstawowe zadanie Nasza energia poprawia standard życia obecnych i przyszłych pokoleń Stać się wiodącą spółką energetyczną Zostać najatrakcyjniejszym dostawcą energii Wyniki oparte na analizie porównawczej Doskonałe wyniki Duch współpracy Wysoka etyka Kreatywność i innowacja

5 Nasze Wartości 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek5 Wysoka etyka Działamy uczciwie i sprawiedliwie. Przestrzegamy norm etycznych, prawnych i korporacyjnych. Kreatywność i innowacja Podejmujemy indywidualne inicjatywy i zachęcamy się wzajemnie do poszukiwania nowych rozwiązań. Kształcimy się ciągle i jesteśmy gotowi na zmiany. Duch współpracy Szanujemy się wzajemnie i pomagamy sobie nawzajem. Mierzymy się z problemami, a nie z ludźmi. Doskonałe wyniki Dbamy o naszych klientów poprzez doskonałą jakość produktów i profesjonalną obsługę. Osiągamy postawione nam cele.

6 Fortum 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek6 Fortum Generation Fortum Distribution Fortum Markets Fortum Värme posiadane wspólnie z miastem Sztokholm Fortum Service Portfolio Management and Trading Partner w całym procesie energetycznym Fortum Heat

7 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek7 Strategia zorientowana na klienta Gwarancje dla klientów Rzecznicy klientów Prostsze faktury Rozwiązania indywidualne Najwyższa klasa obsługi klientów Automatyczny odczyt liczników Gwarancja cenowa

8 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek8 Udział Fortum na rynku skandynawskim Wytwarzanie energii elektrycznej 13% #2 Dystrybucja 14% #1 Sprzedaż energii elektrycznej 10% #1 Ogrzewanie 11% #1

9 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek9 Fortum inwestuje w produkcję energii przyjaznej środowisku Energia wodna Energia jądrowa i cieplna 3.6 miliardów euro Udział FortumMWMEUR 1. Produkcja energii elektrycznej przed 2010 Zatwierdzone i zaplanowane inwestycje: Energia jądrowa660 1 600 Energia wodna150600 CHP + energia cieplna420500 Razem1,2302,700 2. Poprawa jakości usług dla klienta przed 2010 MEUR Automatyczne pomiary AMM240 Niezawodność dostaw energii700 Razem940

10 Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek10 Pozycja Fortum z punktu widzenia wpływu na środowisko kg of CO 2 / MWh 200 400 600 800 1,000 1,200 DEI Drax RWE Energi E2 EDP Union Fenosa CEZ Edison Endesa Scottish&Southern Essent ENEL E.ON Elsam Vattenfall Electrabel PVO Iberdrola Verbund British Energy EDF Statkraft Fortum 0 21/02/2014

11 Fortum w Rosji 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek11 Regionalna spółka energetyczna posiadająca osiem obiektów Rozwijający się obszar, na wschód od gór Ural, w pobliżu dużych ośrodków przemysłu naftowego, gazowego i metalowego Najwyższy wskaźnik wykorzystania mocy spośród lokalnych przedsiębiorstw energetycznych Program inwestycyjny wartości 2,2 mld euro do 2013 r. poprawi wydajność i podwoi obecną (17- TWh) produkcję energii elektrycznej Produkcja energii elektr. oparta o gaz naturalny Największy dostawca ciepła w regionie: większość 25 TWh jest produkowana w elektrociepłowniach, ponadto, kotłowniach. 6100 pracowników Sprzedaż netto: 590 mln euro (12 m-cy, 3/2007) W ramach zdobywania nowych rynków, na początku 2008 r. Fortum nabyło kontrolny pakiet udziałów w rosyjskim zespole elektrowni TGC-10.

12 Fortum Heat 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek12 Prezes Heat Business Unit Per Langer

13 Kluczowe kompetencje jednostki Heat 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek13 Działalność obejmuje kraje skandynawskie, kraje nadbałtyckie i Polskę Długoletnie doświadczenie w skojarzonej produkcji ciepła i energii (CHP) Specjalistyczna wiedza w zakresie produkcji i przesyłu ciepła sieciowego Wiedza know-how w zakresie paliw Konkurencyjne rozwiązania energetyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw SUOMI RUOTSI NORJA PUOLA LIETTUA LATVIA VIRO SUOMI RUOTSI NORJA PUOLA LIETTUA LATVIA VIRO FINLANDIA SZWECJA NORWEGIA POLSKA LITWA ŁOTWA ESTONIA

14 Fortum w Polsce 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek14 Prezes Fortum Power and Heat Polska Zdzisław Olejczyk Fortum Płock Fortum Wrocław Fortum Częstochowa Fortum DZT

15 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek15 Fortum w Polsce - Przesył ciepła do 30 miast i gmin - Ilość pracowników: 905 - Sprzedaż netto: 127,8 MEUR - Sprzedaż energii ciepła 3615 GWh energia elektr. 8 GWh - Długość sieci cieplnych: 897,8 km ciepłownie 96 CHP 1 paliwa: węgiel, gaz ziemny, olej

16 Fortum Częstochowa S.A. 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek16 Fortum Częstochowa S.A. ul. Brzeźnicka 32/34 Częstochowa Główny zakres działalności: produkcja, przesył i dystrybucja ciepła Obszar działania: 10 miast Ilość źródeł ciepła: 1 CHP (w budowie), 19 ciepłowni

17 Podstawowe dane - Częstochowa 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek17 Moc zamówiona 415,65 MW Sprzedaż ciepła 643,1 GWh Roczna produkcja ciepła 630,27 GWh Ilość źródeł ciepła (własnych) 16 Ilość węzłów cieplnych 1086 Długość eksploatowanej sieci 198,12 km w tym: preizolowanych napowietrznych podziemna kanałowa 44,83 km 14,96 km 138,33 km Zakup ciepła ze źródeł obcych 101,1 GWh Liczba odbiorców ciepła 1525 Stan zatrudnienia 273

18 Częstochowa modernizacja sieci ciepłowniczych 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek18 Prowadzenie rurociągów preizolowanych przy istniejącym uzbrojeniu podziemnym Prowadzenie sieci preizolowanej w kanałach po demontażu sieci tradycyjnej w pianobetonie Modernizacja sieci cieplnej Dn 400mm w centrum Częstochowy przy ul. Kilińskiego W Częstochowie w latach 2006 – 2007 na długości 1 986 m zmodernizowano sieci podziemne na preizolowane o średnicach od Dn 32 do Dn 400 mm

19 Częstochowa modernizacja sieci ciepłowniczych 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek19 W 2006 roku na długości – 507 m zmodernizowano zdewastowaną izolację systemu magistralnego Częstochowy. Zastosowano nowoczesną technologię STAR PIPE Nowa izolacja pianką poliuretanową pod blachę ocynkowaną Miejsce styku nowej izolacji z tradycyjną istniejącą

20 Inwestycje Fortum : węzły cieplne 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek20 Stan przed modernizacją Stan po modernizacji W Częstochowie w latach 2005 – 2007 zmodernizowano węzły na wymiennikowe płytowe z pełną automatyką pogodową i regulacyjną w 91 obiektach Modernizacja węzła ul. Kurpińskiego 6 w Częstochowie węzeł cieplny wymiennikowy – 77 kW

21 Częstochowa Miejski Program Rewitalizacji 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek21 Koncepcja uciepłownienia rejonu ulicy Krakowskiej Rewitalizacja starych dzielnic miejskich i terenów poprzemysłowych, w których istnieje zabytkowa zabudowa Galeria Jurajska Rejon Elaneksu ( w likwidacji ) Obiekty ZGM TBS wzdłuż ulicy Krakowskiej i Krakowskiej 80 Obiekty oświatowe Tereny dawnego browaru

22 AMR system automatycznego odczytu ciepłomierzy 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek22 Fortum wprowadza AMR – system automatycznego odczytu ciepłomierzy - system informatyczny wyposażony w nowoczesne urządzenia pozwalające na zdalny odczyt ciepłomierzy. AMR posiada możliwość automatycznego aktualizowania, zbierania i przechowywania danych. AMR pozwala na dostęp do danych Centrum Bilingowemu, jak również innym użytkownikom. ciepłomierze z przekaźnikami radiowymi komunikacja bezprzewodowa komunikacja internetowa Baza Danych Router urządzenia komunikacji bezprzewodowej Modem GSM

23 Elektrociepłownia Fortum w Częstochowie 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek23 Planowana moc elektrociepłowni 120 MWt / 64 MWe Podstawowymi paliwami stosowanymi w nowym źródle będą: węgiel i biomasa do 25 %. Planowana produkcja uzyskana z bloku ciepłowniczego wynosi 550 GWh energii cieplnej oraz 350/550 GWh (CHP/max) energii elektrycznej Szacowany koszt inwestycji wynosi około 130 mln EUR Wizualizacja przyszłej elektrociepłowni Teren przyległy do obecnej Ciepłowni przy ul. Rejtana 37/39

24 Polityka zrównoważonego rozwoju w Fortum 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek24 Wzrost konkurencyjności nie- węglowych źródeł energii Propagowanie wykorzystywania energii odnawialnej Efektywne wykorzystywanie źródeł Zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko Nasza energia poprawia standard życia obecnych i przyszłych pokoleń Podstawowe zadanie Fortum :

25 Podsumowanie 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek25 Budowa CHP w Częstochowie w całości wpisuje się w strategię Fortum, Realizacja i eksploatacja Elektrociepłowni jest szansą i wyzwaniem dla kadry obecnych i przyszłych pracowników Fortum w Polsce, Elektrociepłownia w Częstochowie zabezpiecza potrzeby energetyczne miasta Częstochowa.

26 Dziękuję za uwagę 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek26 www.fortum.pl

27 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek27

28 Fortum Częstochowa S.A. 2014-02-21 Thank you for attention!


Pobierz ppt "Fortum Twój partner w energetyce. 21/02/2014Fortum Twój partner w energetyce / Adam Witek2 Spis treści Fortum – partner w całym procesie energetycznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google