Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PW – Wydział Zarządzania Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PW – Wydział Zarządzania Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki."— Zapis prezentacji:

1 PW – Wydział Zarządzania Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

2 PW – Wydział Zarządzania 2 Plan prezentacji Giełdy Papiery wartościowe i towary Rynek kapitałowy Istota notowania giełdowego Zlecenia Kurs Rozliczenia

3 PW – Wydział Zarządzania 3 Pochodzenie giełd jarmarki, bazary koncentracja popytu i podaży standaryzacja towaru

4 PW – Wydział Zarządzania 4 Rodzaje giełd towarowe papierów wartościowych walutowe

5 PW – Wydział Zarządzania 5 Pojęcie papieru wartościowego dokument (często elektroniczny) stwierdza istnienie określonego prawa (własności, wierzytelności, powierzenia, dysponowania) jest niezbędny do realizacji tego prawa upraszcza obrót tym prawem

6 PW – Wydział Zarządzania 6 Funkcje papierów wartościowych kredytowa (pożyczkowa) płatnicza obiegowa gwarancyjna legitymacyjna

7 PW – Wydział Zarządzania 7 Typy papierów wartościowych akcje prawa poboru prawa do akcji kupony kwity depozytowe obligacje weksle bony skarbowe i pieniężne

8 PW – Wydział Zarządzania 8 Rodzaje papierów wartościowych wg praw majątkowych udziałowe wierzytelnościowe towarowe (handlowe)

9 PW – Wydział Zarządzania 9 Rodzaje papierów wartościowych wg charakteru korzyści o stałym dochodzie o zmiennym dochodzie (o możliwej stracie)

10 PW – Wydział Zarządzania 10 Rodzaje papierów wartościowych wg przenoszenia własności do praw imienne na zlecenie na okaziciela

11 PW – Wydział Zarządzania 11 Rodzaje papierów wartościowych wg rodzaju emitenta skarbowe komunalne przedsiębiorstw przemysłowych przedsiębiorstw handlowych przedsiębiorstw finansowych stowarzyszeń, fundacji itp.

12 PW – Wydział Zarządzania 12 Towary w obrocie giełdowym metale szlachetne produkty hutnicze ropa i paliwa produkty rolnicze itp. Standaryzacja towarów

13 PW – Wydział Zarządzania 13 Instrumenty pochodne (terminowe) warrant futures opcja

14 PW – Wydział Zarządzania 14 Rynek finansowy rynek pieniężny rynek kapitałowy

15 PW – Wydział Zarządzania 15 Organizacja rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego NBP – bank rozliczeniowy izby rozrachunkowe (np. KDPW) giełdy (np. GPW, CeTO, WGT, TGE, MGT) domy maklerskie fundusze gwarancyjne

16 PW – Wydział Zarządzania 16 Oferta (emisja) papierów wartościowych oferta publiczna subskrypcja sprzedaż oferta prywatna nie przeznaczone do obrotu

17 PW – Wydział Zarządzania 17 Rodzaje obrotu obrót pierwotny obrót wtórny

18 PW – Wydział Zarządzania 18 Ryzyko na rynku kapitałowym czyste (tylko strata) spekulacyjne (możliwe odchylenie w obie strony od wyniku oczekiwanego) symetria i asymetria ryzyka dźwignia finansowa

19 PW – Wydział Zarządzania 19 Przerwa

20 PW – Wydział Zarządzania 20 Pośrednictwo domów maklerskich obowiązkowe odpowiedzialność za operacje klienta gwarancje pokrycia kapitałowego stosowanie dobrych praktyk banków

21 PW – Wydział Zarządzania 21 Zawód maklera i doradcy inwestycyjn. licencja wyłączność na pośrednictwo prawo do błędu kodeks dobrych praktyk

22 PW – Wydział Zarządzania 22 Dyspozycje inwestorów bezpośrednie zlecenia giełdowe dyspozycje kierunkowe pośrednie indywidualne portfele inwestycyjne instytucje inwestowania zbiorowego

23 PW – Wydział Zarządzania 23 Techniki obrotu rynek kierowany cenami rynek kierowany zleceniami notowania jednolitego kursu notowania ciągłe notowania głosem

24 PW – Wydział Zarządzania 24 Zlecenie giełdowe papier wartościowy, ilość, limit cenowy po kursie dnia wszystko albo nic

25 PW – Wydział Zarządzania 25 Ustalanie kursu w notowaniach jednolit. K ilośćil.skumulowanalimit cenowyil.skumulowanailość S

26 PW – Wydział Zarządzania 26 Ustalanie kursu w notowaniach jednolit. K ilośćil.skumulowanalimit cenowyil.skumulowanailość S nk

27 PW – Wydział Zarządzania 27 Ustalanie kursu w notowaniach jednolit. K ilośćil.skumulowanalimit cenowyil.skumulowanailość S nk

28 PW – Wydział Zarządzania 28 Kurs Cena + tendencja rynku + stopa redukcji np. 102 nk 40%

29 PW – Wydział Zarządzania 29 Równoważenie rynku dogrywka interwencja tzw. specjalisty papieru wartościowego

30 PW – Wydział Zarządzania 30 Ustalanie kursu w notowaniach ciągłych odbywa się na bieżąco 104S S S K K 200 Kurs otwarcia K o = 101

31 PW – Wydział Zarządzania 31 Wpływa nowe zlecenie S 250 z limitem S S S K K K 200 Kurs otwarcia K o = 101

32 PW – Wydział Zarządzania 32 Wpływa nowe zlecenie S 550 z limitem S S S S K K K 200 Kurs otwarcia K o = 101

33 PW – Wydział Zarządzania 33 Stan po realizacji transakcji 104S S S S K K 200 Kurs otwarcia K o = 101, K b = 101

34 PW – Wydział Zarządzania 34 Wpływa nowe zlecenie S 150 z limitem S S S S S 150K K 200 Kurs otwarcia K o = 101, K b = 101

35 PW – Wydział Zarządzania 35 Stan po realizacji transakcji 104S S S S K K 200 Kurs otwarcia K o = 101, K b = 100

36 PW – Wydział Zarządzania 36 Wspieranie płynności rynku animator rynku podtrzymywanie płynności podtrzymywanie kursu

37 PW – Wydział Zarządzania 37 Rozliczanie transakcji proces zgodny z międzynarodowymi rekomendacjami G-30, bank rozliczeniowy (NBP), izba rozrachunkowa (KDPW), domy maklerskie, kompensacja w papierach i gotówce

38 PW – Wydział Zarządzania 38 Bezpieczeństwo rynku nadzór KNF odpowiedzialność DM za klienta, solidarna odpowiedzialność fundusze gwarancyjne w KDPW

39 PW – Wydział Zarządzania 39 Wnioski

40 PW – Wydział Zarządzania 40 Funkcja mikroekonomiczna Funkcja makroekonomiczna Inwestycje w akcje opłacają się bezwzględnie w horyzoncie ponad 20 letnim (to wynika z ogólnego wzrostu gospodarczego)

41 PW – Wydział Zarządzania 41 Dziękuję Powodzenia


Pobierz ppt "PW – Wydział Zarządzania Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google