Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki"— Zapis prezentacji:

1 Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

2 Plan prezentacji Giełdy Papiery wartościowe i towary Rynek kapitałowy
Istota notowania giełdowego Zlecenia Kurs Rozliczenia

3 Pochodzenie giełd jarmarki, bazary koncentracja popytu i podaży
standaryzacja towaru

4 Rodzaje giełd towarowe papierów wartościowych walutowe

5 Pojęcie papieru wartościowego
dokument (często elektroniczny) stwierdza istnienie określonego prawa (własności, wierzytelności, powierzenia, dysponowania) jest niezbędny do realizacji tego prawa upraszcza obrót tym prawem

6 Funkcje papierów wartościowych
kredytowa (pożyczkowa) płatnicza obiegowa gwarancyjna legitymacyjna

7 Typy papierów wartościowych
akcje prawa poboru prawa do akcji kupony kwity depozytowe obligacje weksle bony skarbowe i pieniężne

8 Rodzaje papierów wartościowych
wg praw majątkowych udziałowe wierzytelnościowe towarowe (handlowe)

9 Rodzaje papierów wartościowych wg charakteru korzyści
o stałym dochodzie o zmiennym dochodzie (o możliwej stracie)

10 Rodzaje papierów wartościowych wg przenoszenia własności do praw
imienne na zlecenie na okaziciela

11 Rodzaje papierów wartościowych
wg rodzaju emitenta skarbowe komunalne przedsiębiorstw przemysłowych przedsiębiorstw handlowych przedsiębiorstw finansowych stowarzyszeń, fundacji itp.

12 Towary w obrocie giełdowym
metale szlachetne produkty hutnicze ropa i paliwa produkty rolnicze itp. Standaryzacja towarów

13 Instrumenty pochodne (terminowe)
warrant futures opcja

14 Rynek finansowy rynek pieniężny rynek kapitałowy

15 Organizacja rynku kapitałowego
Komisja Nadzoru Finansowego NBP – bank rozliczeniowy izby rozrachunkowe (np. KDPW) giełdy (np. GPW, CeTO, WGT, TGE, MGT) domy maklerskie fundusze gwarancyjne

16 Oferta (emisja) papierów wartościowych
oferta publiczna subskrypcja sprzedaż oferta prywatna nie przeznaczone do obrotu

17 Rodzaje obrotu obrót pierwotny obrót wtórny

18 Ryzyko na rynku kapitałowym
czyste (tylko strata) spekulacyjne (możliwe odchylenie w obie strony od wyniku oczekiwanego) symetria i asymetria ryzyka dźwignia finansowa

19 Przerwa

20 Pośrednictwo domów maklerskich
obowiązkowe odpowiedzialność za operacje klienta gwarancje pokrycia kapitałowego stosowanie dobrych praktyk banków

21 Zawód maklera i doradcy inwestycyjn.
licencja wyłączność na pośrednictwo prawo do błędu kodeks dobrych praktyk

22 Dyspozycje inwestorów
bezpośrednie zlecenia giełdowe dyspozycje kierunkowe pośrednie indywidualne portfele inwestycyjne instytucje inwestowania zbiorowego

23 Techniki obrotu rynek kierowany cenami rynek kierowany zleceniami
notowania jednolitego kursu notowania ciągłe notowania głosem

24 Zlecenie giełdowe papier wartościowy, ilość, limit cenowy
po kursie dnia wszystko albo nic

25 Ustalanie kursu w notowaniach jednolit.
K ilość il.skumulowana limit cenowy ilość S 100 105 1300 150 200 300 104 1150 450 103 950 350 800 102 650 250 1050 101 400 50 1200 99

26 Ustalanie kursu w notowaniach jednolit.
K ilość il.skumulowana limit cenowy ilość S 100 105 1300 150 200 300 104 1150 450 103 950 350 800 102 nk 650 250 1050 101 400 50 1200 99

27 Ustalanie kursu w notowaniach jednolit.
K ilość il.skumulowana limit cenowy ilość S 100 105 1300 150 200 300 104 1150 450 103 950 350 800 102 nk 650 250 1050 101 400 50 1200 99

28 Cena + tendencja rynku + stopa redukcji
Kurs Cena + tendencja rynku + stopa redukcji np nk 40%

29 Równoważenie rynku dogrywka
interwencja tzw. specjalisty papieru wartościowego

30 Ustalanie kursu w notowaniach ciągłych odbywa się na bieżąco
104 S 500 103 S 300 102 S 800 101 100 K 99 K Kurs otwarcia Ko = 101

31 Wpływa nowe zlecenie S 250 z limitem 101
104 S 500 103 S 300 102 S 800 101 K 100 K 99 K Kurs otwarcia Ko = 101

32 Wpływa nowe zlecenie S 550 z limitem 101
104 S 500 103 S 300 102 S 800 101 S 550 → 300 K 100 K 99 K Kurs otwarcia Ko = 101

33 Stan po realizacji transakcji
104 S 500 103 S 300 102 S 800 101 100 K 99 K Kurs otwarcia Ko = 101, Kb = 101

34 Wpływa nowe zlecenie S 150 z limitem 100
104 S 500 103 S 300 102 S 800 101 100 S K → 2.850 99 K Kurs otwarcia Ko = 101, Kb = 101

35 Stan po realizacji transakcji
104 S 500 103 S 300 102 S 800 101 100 K 99 K Kurs otwarcia Ko = 101, Kb = 100

36 Wspieranie płynności rynku
animator rynku podtrzymywanie płynności podtrzymywanie kursu

37 Rozliczanie transakcji
proces zgodny z międzynarodowymi rekomendacjami G-30, bank rozliczeniowy (NBP), izba rozrachunkowa (KDPW), domy maklerskie, kompensacja w papierach i gotówce

38 Bezpieczeństwo rynku nadzór KNF
odpowiedzialność DM za klienta, solidarna odpowiedzialność fundusze gwarancyjne w KDPW

39 Wnioski

40 Funkcja mikroekonomiczna Funkcja makroekonomiczna
Inwestycje w akcje opłacają się bezwzględnie w horyzoncie ponad 20 letnim (to wynika z ogólnego wzrostu gospodarczego)

41 Dziękuję Powodzenia


Pobierz ppt "Giełda dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google