Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SŁOWOTWÓRSTWO PREZENTACJA WYKONAŁA ANNA NOWAKOWSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SŁOWOTWÓRSTWO PREZENTACJA WYKONAŁA ANNA NOWAKOWSKA."— Zapis prezentacji:

1 SŁOWOTWÓRSTWO PREZENTACJA WYKONAŁA ANNA NOWAKOWSKA

2 Wyrazy niepodzielne słowotwórczo mają tylko znaczenie słownikowe, np. dom – budynek przeznaczony na mieszkanie, na pomieszczenie dla zakładów pracy, instytucji

3 Wyrazy podzielne słowotwórczo mają znaczenie słownikowe i słowotwórcze,np. domek – mały dom Znaczenie słowotwórcze (strukturalne) – znaczenie wyrazu wynikające z jego budowy

4 WYRAZ PODSTAWOWY,,FUNDUJE WYRAZ POCHODNY wyraz, od którego utworzono wyraz pochodny wyraz, który ma podzielną budowę; pochodzi od innego wyrazu drzewo drzewko królikkróliczek

5 Pamiętaj! Aby znaleźć,,fundatorawyrazu pochodnego, należy wyjaśnić jego znaczenie słowotwórcze, np. listek – mały liść nauczyciel – ten,kto naucza różyczka – mała róża

6 KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY ANALIZIE SŁOWOTWÓRCZEJ 1. Sprowadź wyraz pochodny do jego formy podstawowej – -hasłowej. 2. Podaj jego znaczenie słowotwórcze (definicję słowotwórczą), aby znaleźć wyraz podstawowy. 3.Zestaw wyrazy : podstawowy i pochodny. Uwaga! Końcówki fleksyjne i zakończenia bezokoliczników nie biorą udziału w tworzeniu nowych wyrazów (są wyjątki).

7 OTO PRZYKŁAD Odznaczał się pracowitością. 1.Forma podstawowa – pracowitość (M. lp.) 2. Znaczenie słowotwórcze – to, że jest się pracowitym wyraz podstawowy – pracowit(y) pracowitość – pracowit(y)

8 BUDOWA SłOWOTWÓRCZA WYRAZU POCHODNEGO podstawa słowotwórcza + formant = wyraz pochodny część wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego cząstka, za pomocą której utworzono wyraz pochodny roślin(a) + - ka = roślinka dom + - ek = domek

9 RODZAJE FORMANTÓW przedrostek – formant dodany przed podstawę słowotwórczą prze + czytać = przeczytać przyrostek – formant dodany po podstawie słowotwórczej tygrys + - ica = tygrysica

10 RODZAJE FORMANTÓW Śródrostek (wrostek, interfiks) – - łączy dwie podstawy słowotwórcze w wyrazach złożonych ( - o -, - i -, - y -), np. prostokąt formant zerowy – brak formantu np. bieg, dźwig

11 JAK TWORZYMY NOWE WYRAZY? formant + podstawa słowotwórcza = wyraz pochodny prze - + czytać = przeczytać na- + pisać = napisać

12 podstawa słowotwórcza + formant = wyraz pochodny balon + - ik = balonik naucz(yć) + - yciel = nauczyciel drzew(o) + - ko = drzewko

13 formant przedrostkowy + podstawa słowotwórcza + formant przyrostkowy = wyraz pochodny u - + mocn - + - ić = umocnić od - + now - + - ić = odnowić za - + drzew - + -ić = zadrzewić

14 TWORZENIE WYRAZÓW TYPU OPIS, WYPIEK formant zerowy Wyrazy pochodne powstają przez odrzucenie zakończenia wyrazu podstawowego wykop(ać) - wykop śpiew(ać) - śpiew bieg(ać) - bieg

15 TWORZENIE WYRAZÓW POCHODNYCH OD DWÓCH WYRAZÓW PODSTAWOWYCH WYRAZY ZŁOŻONE - ZŁOŻENIA podstawa słowotwórcza + formant + podstawa słowotwórcza = = wyraz pochodny żyw - + - o - + płot = żywopłot sam + - o - + lot = samolot pięć + - o - + kąt = pięciokąt


Pobierz ppt "SŁOWOTWÓRSTWO PREZENTACJA WYKONAŁA ANNA NOWAKOWSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google