Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witamy w krainie gramatyki !!! CZĘŚCI MOWY RZECZOWNIKICZASOWNIKIPRZYMIOTNIKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witamy w krainie gramatyki !!! CZĘŚCI MOWY RZECZOWNIKICZASOWNIKIPRZYMIOTNIKI."— Zapis prezentacji:

1

2 Witamy w krainie gramatyki !!! CZĘŚCI MOWY RZECZOWNIKICZASOWNIKIPRZYMIOTNIKI

3 SPISTREŚCI SPIS TREŚCI RzeczownikCzasownik Przymiotnik Rzeczownik Czasownik Przymiotnik Osoby Formy czasu Cechy osób Rzeczy Czas przeszły Cechy rzeczy Zwierzęta Czas teraźniejszy Cechy zwierząt Rośliny Czas przyszły Cechy roślin Testy Zdania

4 R zeczowniki odpowiadają na pytania: KTO? CO? Spis treści

5 osób rzeczy roślin zwierząt

6 OSOBY dziecko mężczyzna marynarz chłopiec kobieta Spis treści krawcowa uczennica Kto?

7 RZECZY samochód dom kamerafiliżanka torba żaglowiec krzesło serce okno Spis treściCo?

8 ZWIERZĘTA kogut biedronka rak słoniątko antylopa Spis treściCo? lwiątko

9 RRRR OOOO ŚŚŚŚ LLLL IIII NNNN YYYY pokrzywa liść kaktus warzywa drzewo owoce liście kukurydza Spis treściCo?

10 C zasowniki odpowiadają na pytania: CO ROBI ? CO SIĘ Z NIM DZIEJE ? Spis treści

11 Czasowniki Czasowniki to nazwy: czynności lub stanów Spis treści

12 CZYNNOŚCI strzela klaszczewalczą leci podnosiopuszcza Spis treści

13 Formy czasu CZAS PRZESZŁY (było) CZAS TERAŹNIEJSZY (jest) CZAS PRZYSZŁY (będzie) prostyzłożony Spis treści

14 Czas przeszły informuje o czynności, czynności, która już się odbyła, odbyła, np. lubiłam, jadłeś, pojechaliśmy, mieli. Ja czytałem My czytaliśmy Ty czytałeś Wy czytaliście On czytał Oni czytali Ja czytałam My czytałyśmy Ty czytałaś Wy czytałyście Ona czytała One czytały Ono czytało Spis treści

15 Czas teraźniejszy Czas teraźniejszy czynności Czas teraźniejszy informuje o czynności Czas teraźniejszy teraz wykonywanej teraz, w momencie mówienia, np. piszę, rysuje, liczymy, myślicie. Ja czytam My czytamy Ty czytasz Wy czytacie On Oni Ona Ono One Spis treści czytaczytają

16 Czas przyszłyCzas przyszłyczynność Czas przyszły informuje o tym, że czynność Czas przyszły przyszłości. ma dopiero zajść w przyszłości. Spis treści Czas przyszły może być: prosty złożony

17 Czas przyszły prosty prosty prosty wyrażony jest jednym wyrazem. Mówi o czynności, czynności, która będzie wykonana, wykonana, np. pójdę, przeczyta,. pojadą. Ja napiszę My napiszemy Ty napiszesz W Wy napiszecie On Oni Ona Ono One Spis treści napisze napiszą

18 Czas przyszły złożony czynnośćbędzie trwała Czas przyszły złożony wyrażony jest dwoma wyrazami. Wskazuje na czynność, która będzie trwała.złożony osobowej formy czasownika być Zapisujemy go za pomocą osobowej formy czasownika być bezokolicznika i bezokolicznika, np. będę spać, będą mówić, będziecie jeść. Ja będę czytać My będziemy czytać Ty będziesz czytać Wy będziecie czytać On Oni Ona będzie czytać będą czytać Ono One lub … Spis treści

19 Ja będę My będziemy Ty będziesz Wy będziecie On będzie Oni będą Ja będę My będziemy Ty będziesz Wy będziecie Ona będzie One będą Ono będzie śpiewało … osobowej formy czasownika być być i czasownika w 3 osobie czasu przeszłego, przeszłego, np. będę malował, będziemy śpiewali. lub … Spis treści śpiewał śpiewała śpiewali śpiewały

20 Przymiotniki odpowiadają na pytania: JAKI ? JAKA ? JAKIE ? JACY ? Spis treści

21 P rzymiotniki to nazwy c cc cech: osób rzeczy roślin zwierząt Spis treści

22 Cechy osób Cechy osób J aki? Jaka? Jakie? miły miła miłe wysoki ładna spokojne Jacy? Jakie? mili miłe miłe wysocy ładne spokojne Spis treści

23 harcerze Jacy? posłuszni dzielni odważni silni weseli Spis treści

24 CCCC eeee cccc hhhh yyyy r r r r zzzz eeee cccc zzzz yyyy Jaki? Jaka? Jakie? brązowy smaczna wygodne głośny gorąca miękkie J akie? brązowe smaczne wygodne głośne gorące miękkie Spis treści

25 mały jednorodzinny niski kolorowy dom Jaki? Jaki? stary Spis treści

26 Cechy zwierząt Cechy zwierząt Jaki? Jaka? Jakie? Jaki? Jaka? Jakie? duży kolorowa wesołe groźny piękna małe Jakie? Jakie? duże kolorowe wesołe groźne piękne małe Spis treści

27 smukła płochliwa szybka brązowa antylopa antylopa Jaka? Jaka? zwinna Spis treści

28 Cechy roślin Cechy roślin Jaki? Jaka? Jakie? Jaki? Jaka? Jakie? ładny smaczna wysokie kolorowy soczysta stare Jakie? ładne smaczne wysokie kolorowe soczyste stare Spis treści

29 wysokie potężnestare grube rozłożyste drzewo Jakie?

30 ZDANIA Marta kupi kolorowe kredki. Piotr zepsuł mój nowy rower. Kto ?Co zrobi ?Jakie ?Co ? Kto ?Co zrobił ?Jaki ?Co ? Jadłam dzisiaj pyszne lody. Co robiłam ?Jakie ?Co ? Kiedy ? rzeczownikrzeczownik rzeczownik rzeczownik rzeczownik czasownik czasownik czasownik przymiotnik przymiotnik przymiotnik Czyj ? Spis treści Spis treści

31 Sprawdzamy nasze wiadomości !!! 1.Co wiesz o rzeczowniku ? 2.Co wiesz o czasowniku ? 3.Co wiesz o przymiotniku ? Spis treści

32 1. CECH OSÓB 2. OSÓB, RZECZY, ZWIERZĄT, ROŚLIN 3. CZYNNOŚCI Spis treści Rzeczowniki to nazwy:

33 POPRAW !!!

34 BRAWO !!!

35 1. ASIA, DZIECKO, PAN 2. JEŻ, KOTEK, AUTO 3. GUMKA, TRAWA Nazwy osób to:osób Spis treści

36 POPRAW !!!

37 BRAWO !!!

38 1. DLACZEGO ? 2. ILE ? 3. KTO ? CO ? Pytania rzeczownika to: Spis treści

39 POPRAW !!!

40 BRAWO !!!

41 Wskaż r r r r r zzzz eeee cccc zzzz oooo wwww nnnn iiii kkkk: 1. S ZYBKO 2. S TOLIK 3. K OLOROWY Spis treści

42 POPRAW !!!

43 BRAWO !!!

44 1. ZWIERZĄT 2. CZYNNOŚCI I STANÓW 3. KWIATÓW Spis treści CCCC zzzz aaaa ssss oooo wwww nnnn iiii kkkk iiii to nazwy:

45 POPRAW !!!

46 BRAWO !!!

47 1. JAKI ? 2. CO ROBI ? 3. KIEDY ? Pytania czasowników to: czasowników Spis treści

48 POPRAW !!!

49 BRAWO !!!

50 1. TERAŹNIEJSZEGO 2. PRZYSZŁEGO PROSTEGO 3. PRZYSZŁEGO ZŁOŻONEGO 4. PRZESZŁEGO Czasowniki:Czasowniki pójdę, napiszę, przeczytam, mają formę czasu: Spis treści

51 POPRAW !!!

52 BRAWO !!!

53 1. ZWIERZĄT, ROŚLIN, OSÓB, RZECZY 2. CECH ZWIERZĄT, OSÓB, RZECZY, ROŚLIN 3. LITER, CYFR Spis treści PrzymiotnikiPrzymiotniki Przymiotniki Przymiotnikito nazwy:

54 POPRAW !!!

55 BRAWO !!!

56 1. JAKI ? JAKA ? JAKIE ? 2. JAK ? 3. CZEMU ? Pytania przymiotników to: przymiotników Spis treści

57 POPRAW !!!

58 BRAWO !!!

59 1. SZCZEKA, PIĘĆ, OSA 2. OKO, GRUBO, KREDA 3. MAŁY, BIAŁA, PUSZYSTE Zaznacz przymiotniki: przymiotniki Spis treści

60 POPRAW !!!

61 BRAWO !!!

62 KONIEC Spis treści


Pobierz ppt "Witamy w krainie gramatyki !!! CZĘŚCI MOWY RZECZOWNIKICZASOWNIKIPRZYMIOTNIKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google