Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Par Jocelyne GIASSON Ch. 4 : Procesy integracji Czytanie ze zrozumieniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Par Jocelyne GIASSON Ch. 4 : Procesy integracji Czytanie ze zrozumieniem."— Zapis prezentacji:

1 Par Jocelyne GIASSON Ch. 4 : Procesy integracji Czytanie ze zrozumieniem

2 Pozwalają tworzyć związki między zdaniami lub między frazami. Dwa typy oznak spójności Odnośniki Łączniki Wnioskowanie

3 Procesy integracji Funkcja: stworzyć relacje między zdaniami lub frazami. Wyrażone przez autora przesłanki: *aby ustanowić związki między zdaniami *aby zagwarantować spojność tekstu. Związki lub oznaki spojności : - czasami obecne w tekście ->sprecyzowane : odnośniki i łączniki - czasami domyślne do wydedukowania przez czytającego, który przy pomocy tekstu i własnych informacji ma uzupełnić luki pozostawione przez autora = wnioskownie

4 Procesy integracji Rozumienie przesłanek o relacjach między zdaniami i frazami, to znaczy : Dedukcja relacji niesprecyzowanych między zdaniami i frazami. Odnośnikami Łącznikami opartych na tekście opartych na wiedzy czytającego. Innymi słowy :

5 Procesy integracji O synonimie mówimy, kiedy słowo jest używane, by nim zastąpić inne słowo. DEFINICJA 1.Odnośniki. Jan jest moim przyjacielem. On mieszka blisko mnie Przykład: zaimek, przysłówek, rzeczownik lub grupa nominalna, przymiotnik...

6 Procesy integracji Ważne elementy w procesie odnnoszenia się: A.poprzednik B. termin, który zastępuje poprzednika - synonim C. związek między obydwoma A B C Odwoływanie się Praca czytającego =w tworzeniu związku między A i B (czasami oczywistego związku, czasami wręcz przeciwnie!!!)

7 Procesy integracji Różne typy odnośników i klasyfikacji! według typu poprzednika i typu słowa, przez które jest on zastępowany (tabelka, str.55) według kryterium bliskości znaczenia : - relacje przylegające : poprzednik i synonim, który go zastępuje, znajdują się w następujących po sobie zdaniach. - relacje oddalone : poprzednik i synonim, który go zastepuje są oddzielone minimum jednym zdaniem. Przykład. według kryterium przed-po : - relacja "przed": poprzednik pojawia się przed słowem, które zastępuje - relacja "po": poprzednik pojawia się po słowie, które zastępuje Przykład 4

8 Procesy integracji Stopień trudności odnośników : -relacje znaczeniowo oddalone są trudniejsze do utworzenia niż bliższe, -relacje "po" są trudniejsze do utworzenia niż relacje "przed", -relacje, w których synonim odnosi się do zdania bardziej skomplikowanego do utworzenia niż relacje, w których synonim odnosi się do rzeczownika W porozumieniu odnośników odgrywają rolę również rodzaje tekstu i uprzednia wiedza.

9 Procesy intergracji Nauczanie odnośników. Zobacz propozycje na str przykład "Jan i Sylwia" Uwaga : uwaga na wszystkie déictiques ! Zobacz również J.Giasson, Od teorii do praktyki, str Przykład

10 Pozwalają tworzyć związki między zdaniami lub między frazami. Dwa typy oznak spójności Odnośniki Łączniki Wnioskowanie

11 Procesy integracji 2. Łączniki Łącznikami są słowa, które łączą dwa wydarzenia między nimi. Mogą one być również używane do połączenia dwóch wniosków lub dwóch zdań. DEFINICJA Przykład : *Julia wróciła i potem zjadła jabłko. *Jan wrócił ze szkoły po Marii. Niektóre łatwo zrozumieć, niektóre nie! Przykład: i, lub, też, prócz, przed, mimo, ponieważ, przed, po,...

12 Procesy integracji Różne typy łączników i ich klasyfikacja! Lista: str Połączenie: i, też,.... Rozłącznie:lub,... Wykluczenie: oprócz, poza,... Czas: przed, jak tylko,... Miejsce: przed, powyżej,... Przyczyna: ponieważ, z powodu,... Porównanie: jak, tak jak,... Kontrast: przeciwnie do,... Opozycja: mimo, pomimo, że,.. Zezwolenie: mimo, że,... Konsekwancja: w ten sposób, że, do tego stopnia, że,... Cel: aby, w celu,... Warunek: jeśli, o ile,... Sposób: jak,...

13 Procesy integracji Łączniki są sprecyzowane lub domyślne. -trudniejsze do zrozumienia -muszą być wydedukowane przez czytającego Istnieje tendencja nauczycieli do skracania zdań tekstu przeznaczonego dla młodszych uczniów. Tymczasem, "dla czytającego trudniejszym jest zrozumienie dwóch krótszych zdań bez łączników niż dłuższych zdań ze sprecyzownymi łącznikami". (str.59)

14 Procesy integracji Inne uwagi! Dwa łączniki, które w tekście są najczęściej domyślne, to łączniki czasu i przyczyny. Łączniki są czasem zbyt odległe lub niesprecyzowane; stąd dodatkowa trudność w zrozumieniu. Należy więc zwracać szczególną uwagę na łączniki, zwłaszcza na łączniki przyczyny. Nauczanie łączników, str. 60

15 Pozwalają tworzyć związki między zdaniami lub między frazami. Dwa typy oznak spójności Odnośniki Łączniki Wnioskowanie

16 Procesy integracji 3. Wnioskowanie. DEFINICJA Wnioskowanie zachodzi wtedy, kiedy czytający wychodzi poza zrozumienie dosłowne, czyli kiedy wychodzi poza to, co znajduje sie na powierzchni tekstu. Odpowiedź jest dosłowna, jeśli jest ona znaczeniowo ekwiwalentna lub synonimiczna względem częsci tekstu (to widać w gramatyce, składni, synonimach). Indianie kierowali się w stronę zachodzącego słońca. Indianie podróżowali w stronę zachodząceog słońca. To jest zrozumienie dosłowne Indianie kierowali się w stronę zachodzącego słońca. Indianie podróżowali na zachód. Przykłady To jest zrozumienie dedukcyjne

17 Procesy integracji Klasyfikacja: TEKST Wnioskowanie oparte na wiedzy czytającego Od lewej do prawej, do momentu gdzie czytający używa własne formy poznania ? Wnioskowanie logiczne jest wspólne dla prawie wszystkich ludzi, wnioskowanie pragmatyczne i kreatywne jest już o wiele bardziej indywidualne. Wnioskowanie oparte na tekście = wnioskowanie logiczne Wnioskowanie pragmatyczne Wnioskowanie kreatywne

18 Procesy integracji Nauczanie wnioskowania. *Nauczyciele zadają w klasie pięć razy więcej pytań do odpowiedzi dosłownych, niż tych opartych na wnioskowaniu. *Zdolność do wnioskowania zaczyna się bardzo wcześnie *Klasyfikacja wnioskowania opartego na wiedzy czytającego: miejsce, podmiot, czas, akcja, narzędzie, kategoria, obiekt, przyczyna-skutek, problem-rozwiązanie, uczucie-postawa. (str ) *Jak postepować? Przykłady str Przykłady


Pobierz ppt "Par Jocelyne GIASSON Ch. 4 : Procesy integracji Czytanie ze zrozumieniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google