Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O ODMIENNYCH I NIEODMIENNYCH CZĘŚCIACH MOWY Wykonawcy: Patrycja Kamińska, Paulina Posadzy, Paulina Rezler.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O ODMIENNYCH I NIEODMIENNYCH CZĘŚCIACH MOWY Wykonawcy: Patrycja Kamińska, Paulina Posadzy, Paulina Rezler."— Zapis prezentacji:

1

2 O ODMIENNYCH I NIEODMIENNYCH CZĘŚCIACH MOWY Wykonawcy: Patrycja Kamińska, Paulina Posadzy, Paulina Rezler

3 Odmienia się przez Strony Czasy Rodzaje Tryby Osoby Liczby Czasownik to odmienna część mowy, kt ó ra nazywa czynności i stany. Odpowiada na pytania Co robi?, Co się z nim dzieje?

4 Bezokolicznik (zakończone na -c lub -ć) Zakończone na - no lub -to

5 Tryb oznajmujący- czasownik informuje o wykonywaniu danej czynności, np. gramy, szukam Tryb rozkazujący- czasownik przedstawia nakaz, np. graj, strzelaj Tryb przypuszczający- przypuszczenie, tworzymy go przez dodanie cząstki -by- do czasownika w czasie przeszłym, np. poleciałbyś, śpiewałbym

6 Cząstkę -by- można umieszczać na końcu wyrazu( piszemy razem) jak i na początku ( piszemy oddzielnie). Cząstkę tę piszemy również ze spójnikami gdyby, jeśliby, toby, żeby (razem). Wyjątki! Trzeba by, warto by, można by ( piszemy oddzielnie)

7 W trybie oznajmującym l. pojedyncza l. mnoga 1.os. gram1.os. gramy 2.os. grasz2.os. gracie 3.os. gra 3.os. grają W trybie rozkazującym l. pojedyncza l. mnoga 1.os os. grajmy 2.os. graj 2.os. grajcie 3.os. niech gra3.os. niech grają W trybie przypuszczającym l. pojedynczal. mnoga 1.os. grałabym 1.os. grałybyśmy/ Gralibyśmy 2.os. grałbyś 2.os. grałybyście/ Gralibyście 3os. grałby 2.os. grałyby grałaby graliby grałoby

8 ( strona czynna) Kosmita opuścił planetę. ( strona bierna) Planeta została opuszczona przez kosmitę. ( strona zwrotna) Kosmita umył się.

9 Jest to czynność, która została zakończona lub zostanie wykonana w przyszłości, np. napisałam, będę się myć. Jest to czynność, która jeszcze nie została zakończona, np. myję się, pisałam. DokonanyNiedokonany

10 Używany jest w czasowniku niedokonanym, np. będzie pisał, będę grać. Używany jest w czasowniku dokonanym, np. napiszę, zagram. ZłożonyProsty

11 nie z czasownikami piszemy oddzielnie.

12 Rzeczownik to odmienna część mowy, która nazywa rzeczy, rośliny, zjawiska, zwierzęta, osoby. Odpowiada na pytania Kto? Co?

13 własne(Kuba, Wisła, Polska) pospolite( piłka, talerz, chłopiec) konkretne(widelec, temperówka, zeszyt) abstrakcyjne( miłość, młodość, radość) osobowe(lekarz, Ania, dziewczynka) nieosobowe(kot, mysz, pies)

14 SKRÓTLICZBA POJEDYNCZALICZBA MNOGA M. żaba żaby D. żaby żab C. żabie żabom B. żabę żaby N. żabą żabami Msc. żabie żabach W. żabo żaby

15 Rzeczownik jest budowany z tematu, który nie zmienia się przy odmianie. Może zachodzić w nim wymiana głosek, którą nazywamy obocznością. Końcówka to ta część wyrazu, która zmienia się przy odmianie. Jak wskazać temat rzeczownika? Odpowiedzi szukamy w mianowniku liczby pojedynczej. Rzeczowniki rodzaju męskiego będą najczęściej zbudowane z tylko z tematu, końcówka pojawi się w kolejnych przypadkach. W rzeczownikach rodzaju żeńskiego temat odnajdujemy, odcinając końcowe –a, a w przypadku słów w rodzaju nijakim- odcinając końcowe –o lub –e.

16 Jest odmienną częścią mowy. Jest określeniem rzeczownika. Podlega stopniowaniu. Odpowiada na pytania Jaki? Jaka? Jakie? Który? Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. W liczbie pojedynczej jest rodzaj męski, żeński i nijaki, a w liczbie mnogiej męskoosobowy i niemęskoosobowy.

17 Rodzaj stopniowania Stopień równy Stopień wyższyStopień najwyższy regularne ładny ładniejszy najładniejszy opisowe gorąco bardziej/ mniej gorąco najbardziej/ najmniej gorąco nieregularne duży większy największy mały mniejszy najmniejszy dobry lepszy najlepszy zły gorszynajgorszy

18 Jest odmienną częścią mowy. Oznacza liczbę lub kolejność. Odpowiada na pytania Ile? Ilu? Który z kolei? Dzieli się na główny, porządkowy, zbiorowy i ułamkowy.

19 główne- określają ilość porządkowe- oznaczają kolejność zbiorowe- określają zbiorowość bez wskazania na płeć ułamkowe- nazywają ułamki nieokreślone- oznaczają liczby niedokładnie w przybliżeniu

20 PrzypadekKońcówka D.-ga C.-gu N.-giem Msc.-gu

21 ½ połowa ¼ ćwierć 1½ półtora chleba (r. męski) półtorej szklanki (r. żeński)

22 Zastępuje inne części mowy. Odmieniają się w ten sam sposób co zamieniana część mowy. Wyróżniamy zaimki: rzeczowne (np. kto, co, ktoś, coś) przymiotne (np. jaki, taki, mój, swój) przysłowne (np. jak, gdzie, kiedy, tam) liczebne (np. ile, tyle)

23 Jest nieodmiennym określeniem czasownika. Może pochodzić od przymiotnika (ulega stopniowaniu). Odpowiada na pytania Jak? Gdzie? Kiedy?

24 Nieodmienna i niesamodzielna część mowy (najczęściej krótkie wyrazy) Połączone z rzeczownikiem tworzą wyrażenie przyimkowe. Dzielą się na: proste(za, przy, w) złożone( poprzez, zza)

25

26 Łączy części zdania. Jest wyrazem niesamodzielnym. Nie ma osobnego, właściwego sobie pytania. Najczęściej spotykane to: i, który, ale, lub, czyli, dlatego że, natomiast, lecz, żeby, zatem, więc.

27


Pobierz ppt "O ODMIENNYCH I NIEODMIENNYCH CZĘŚCIACH MOWY Wykonawcy: Patrycja Kamińska, Paulina Posadzy, Paulina Rezler."

Podobne prezentacje


Reklamy Google