Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja USOS Tworzenie programów, etapów oraz określanie wymagań etapowych wersja 14.02.2008 by Marek Opacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja USOS Tworzenie programów, etapów oraz określanie wymagań etapowych wersja 14.02.2008 by Marek Opacki."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja USOS Tworzenie programów, etapów oraz określanie wymagań etapowych wersja 14.02.2008 by Marek Opacki

2 1. Tworzenie etapów Program składa się z etapów, mimo tego w pierwszej kolejności konieczne jest utworzenie etapów. W tym celu wybieramy następującą opcję z menu: Słowniki -> Słowniki programów i wymagań. W otwartym w ten sposób oknie przechodzimy na zakładkę Etapy kierunków. Na liście Etapy sprawdzamy czy istnieją etapy z jakich ma składać się nasz program. Aby dodać brakujące etapy dodajemy je w górnej liści zgodnie z regułą: Kod etapu (kilka liter), cyfra określająca rok studiów, cyfra określająca semestr (BUD51, ELE42, INF31) Dla każdego etapu wybieramy kodu kierunków do których należy (najlepiej aby był to jeden kierunek).

3 2. Tworzenie programu Aby utworzyć program wybieramy następującą opcję z menu: Słowniki -> Programy studiów. Na liście Programy odszukujemy program lub dodajemy nowy. Dla nowego programu konieczne jest uzupełnienie pól pod listą określających parametry studiów.

4 3. Dodatkowe dane programu Każdy program musi mieć podane jeszcze co najmniej dwie dane: -na zakładce Kierunek wybieramy kierunki programu -na zakładce Jednostki wybieramy jednostki programu

5 4. Dodawanie etapów do programu Po odnalezieniu programu lub dodaniu nowego dodajemy etapy. Na zakładce Etapy dodajemy etapy, które mają stanowić program. Jako typ cyklu podajemy semestr (SEM), zaś w kolumnie numer etapu podajemy kolejność etapów. W kolumnie Pierwszy etap zaznaczamy, który z etapów zaczyna program.

6 5. Określenie kolejności etapów W celu określenia kolejności etapów wciskamy przycisk Kolejn. etapów >> W nowy oknie podajemy w kolejnych wierszach każdy etap i określamy, który z etapów następuje po nim. Ostatecznie na liście tej nie wystąpi tylko etap ostatni, po którym nie ma już kolejnych etapów.

7 6. Określenie kolejności etapów cd. Dopiero po ustaleniu kolejności etapów, możemy podać dane w kolumnie Kod następnego etapu Z rozwijanej listy wybieramy etap spośród możliwych następnych podanych w poprzednim kroku. W ostatnim etapie pole to pozostawiamy puste.

8 7. Określenie wymagań etapowych- wymagania przedmiotowe W celu określenia wymagań etapowych wciskamy przycisk Wymag. etapowe W nowy oknie z listy Etapy programu wybieramy kolejne etapy. Na zakładce Wym. przedm. w cyklach możemy sprawdzić wymagania w kolejnych cyklach. Na liście Wymagania przedmiotowe w cyklach podajemy wymagane na etapie przedmioty, dodajemy je ręcznie pojedynczo lub wciskamy przycisk Dodaj przedmioty i wybieramy całą grupę przedmiotów. W kolumnie Od kiedy podajemy kod cyklu, od którego ten przedmiot ma obowiązywać. W kolumnie Do kiedy podajemy kod cyklu, na którym przedmiot przestaje obowiązywać (włącznie).

9 8. Określenie wymagań etapowych- wymagania punktowe Z listy Etapy programu wybieramy kolejne etapy. Na zakładce Wym. punkt. w cyklach możemy sprawdzić wymagania w kolejnych cyklach. Na liście Wymagania punktowe w cyklach podajemy wymagane na etapie punkty. W kolumnie Kod grupy przedmiotów wybieramy grupę przedmiotów, dla której określamy punkty. W kolumnie Od kiedy podajemy kod cyklu, od którego ten przedmiot ma obowiązywać. W kolumnie Do kiedy podajemy kod cyklu, na którym przedmiot przestaje obowiązywać (włącznie).


Pobierz ppt "Instrukcja USOS Tworzenie programów, etapów oraz określanie wymagań etapowych wersja 14.02.2008 by Marek Opacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google