Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie programów, etapów oraz określanie wymagań etapowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie programów, etapów oraz określanie wymagań etapowych"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie programów, etapów oraz określanie wymagań etapowych
Instrukcja USOS Tworzenie programów, etapów oraz określanie wymagań etapowych wersja by Marek Opacki

2 Aby dodać brakujące etapy dodajemy je w górnej liści zgodnie z regułą:
1. Tworzenie etapów Program składa się z etapów, mimo tego w pierwszej kolejności konieczne jest utworzenie etapów. W tym celu wybieramy następującą opcję z menu: Słowniki -> Słowniki programów i wymagań. W otwartym w ten sposób oknie przechodzimy na zakładkę Etapy kierunków. Na liście Etapy sprawdzamy czy istnieją etapy z jakich ma składać się nasz program. Aby dodać brakujące etapy dodajemy je w górnej liści zgodnie z regułą: Kod etapu (kilka liter), cyfra określająca rok studiów, cyfra określająca semestr (BUD51, ELE42, INF31) Dla każdego etapu wybieramy kodu kierunków do których należy (najlepiej aby był to jeden kierunek).

3 Na liście Programy odszukujemy program lub dodajemy nowy.
2. Tworzenie programu Aby utworzyć program wybieramy następującą opcję z menu: Słowniki -> Programy studiów. Na liście Programy odszukujemy program lub dodajemy nowy. Dla nowego programu konieczne jest uzupełnienie pól pod listą określających parametry studiów.

4 3. Dodatkowe dane programu
Każdy program musi mieć podane jeszcze co najmniej dwie dane: na zakładce Kierunek wybieramy kierunki programu na zakładce Jednostki wybieramy jednostki programu

5 4. Dodawanie etapów do programu
Po odnalezieniu programu lub dodaniu nowego dodajemy etapy. Na zakładce Etapy dodajemy etapy, które mają stanowić program. Jako typ cyklu podajemy semestr (SEM), zaś w kolumnie numer etapu podajemy kolejność etapów. W kolumnie Pierwszy etap zaznaczamy, który z etapów zaczyna program.

6 5. Określenie kolejności etapów
W celu określenia kolejności etapów wciskamy przycisk Kolejn. etapów >> W nowy oknie podajemy w kolejnych wierszach każdy etap i określamy, który z etapów następuje po nim. Ostatecznie na liście tej nie wystąpi tylko etap ostatni, po którym nie ma już kolejnych etapów.

7 6. Określenie kolejności etapów cd.
Dopiero po ustaleniu kolejności etapów, możemy podać dane w kolumnie Kod następnego etapu Z rozwijanej listy wybieramy etap spośród możliwych następnych podanych w poprzednim kroku. W ostatnim etapie pole to pozostawiamy puste.

8 7. Określenie wymagań etapowych- wymagania przedmiotowe
W celu określenia wymagań etapowych wciskamy przycisk Wymag. etapowe W nowy oknie z listy Etapy programu wybieramy kolejne etapy. Na zakładce Wym. przedm. w cyklach możemy sprawdzić wymagania w kolejnych cyklach. Na liście Wymagania przedmiotowe w cyklach podajemy wymagane na etapie przedmioty, dodajemy je ręcznie pojedynczo lub wciskamy przycisk Dodaj przedmioty i wybieramy całą grupę przedmiotów. W kolumnie Od kiedy podajemy kod cyklu, od którego ten przedmiot ma obowiązywać. W kolumnie Do kiedy podajemy kod cyklu, na którym przedmiot przestaje obowiązywać (włącznie).

9 8. Określenie wymagań etapowych- wymagania punktowe
Z listy Etapy programu wybieramy kolejne etapy. Na zakładce Wym. punkt. w cyklach możemy sprawdzić wymagania w kolejnych cyklach. Na liście Wymagania punktowe w cyklach podajemy wymagane na etapie punkty. W kolumnie Kod grupy przedmiotów wybieramy grupę przedmiotów, dla której określamy punkty. W kolumnie Od kiedy podajemy kod cyklu, od którego ten przedmiot ma obowiązywać. W kolumnie Do kiedy podajemy kod cyklu, na którym przedmiot przestaje obowiązywać (włącznie).


Pobierz ppt "Tworzenie programów, etapów oraz określanie wymagań etapowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google