Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAYGRAF RAYGRAF RAYGRAF umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie 5-ciu parametrów: 1.Zgodności współczynników podobieństwa liniowego Wpl 2.Zgodności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAYGRAF RAYGRAF RAYGRAF umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie 5-ciu parametrów: 1.Zgodności współczynników podobieństwa liniowego Wpl 2.Zgodności."— Zapis prezentacji:

1

2 RAYGRAF RAYGRAF RAYGRAF umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie 5-ciu parametrów: 1.Zgodności współczynników podobieństwa liniowego Wpl 2.Zgodności współczynników podobieństwa kątowego Wpk 3.Zgodności współczynników gęstości morfemowej Wgm 4.Zgodności współczynników gęstości literowej Wgl 5.Zgodności współczynników impulsu Wimp Stopień dokładności pomiaru ustala ekspert, przyjmując dopuszczalny przedział procentowy, w którym mogą się mieścić różnice między porównywanymi próbkami (5%; 10%;15% i 20%). RAYGRAF umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie 5-ciu parametrów: 1.Zgodności współczynników podobieństwa liniowego Wpl 2.Zgodności współczynników podobieństwa kątowego Wpk 3.Zgodności współczynników gęstości morfemowej Wgm 4.Zgodności współczynników gęstości literowej Wgl 5.Zgodności współczynników impulsu Wimp Stopień dokładności pomiaru ustala ekspert, przyjmując dopuszczalny przedział procentowy, w którym mogą się mieścić różnice między porównywanymi próbkami (5%; 10%;15% i 20%).

3 Program RAYGRAF umożliwia weryfikację zgodności tekstów z wykorzystaniem poniższych metod analitycznych: 1.Analiza długości i kątów nachylenia współczynnikami: - podobieństwa liniowego Wpl - podobieństwa liniowego Wpl - podobieństwa kątowego Wpk - podobieństwa kątowego Wpk 1.Analiza długości i kątów nachylenia współczynnikami: - podobieństwa liniowego Wpl - podobieństwa liniowego Wpl - podobieństwa kątowego Wpk - podobieństwa kątowego Wpk 2. Analiza gęstości pisma współczynnikami: - gęstości morfemowej Wgm - gęstości literowej Wgl 2. Analiza gęstości pisma współczynnikami: - gęstości morfemowej Wgm - gęstości literowej Wgl 3. Analiza gęstości impulsu współczynnikiem: 3. Analiza gęstości impulsu współczynnikiem: - impulsu Wimp 3. Analiza gęstości impulsu współczynnikiem: 3. Analiza gęstości impulsu współczynnikiem: - impulsu Wimp

4 Odcinek bazowy. W oparciu o jego długość w obu próbkach następuje ich horyzontalne i wielkościowe dopasowanie L1 L2 L3L4L5 L6 α2α2 α6α6 OPCJA I - Analiza długości i kątów nachylenia Kąty zaznaczono przykładowo (dla przejrzystości rysunku) tylko dla dwóch elementów L2 i L6. Program oblicza je dla wszystkich wyznaczonych elementów. Kąty zaznaczono przykładowo (dla przejrzystości rysunku) tylko dla dwóch elementów L2 i L6. Program oblicza je dla wszystkich wyznaczonych elementów.

5 Kolorem czerwonym zaznaczono różnice między elementami próbek A i B < 10%. Elementy te uznane są jako zgodne. Kolorem czerwonym zaznaczono różnice między elementami próbek A i B < 10%. Elementy te uznane są jako zgodne. Kolorem zielonym zaznaczono różnice między elementami próbek A i B 10%. Elementy te uznane są jako niezgodne. Kolorem zielonym zaznaczono różnice między elementami próbek A i B 10%. Elementy te uznane są jako niezgodne. Ogólna liczba elementów graficznych poddanych analizie Nog = 6 Liczba długości zgodnych Lzg = 3 Współczynnik podobieństwa liniowego Wpl = (Lzg/Nog)*100% Wpl = (3/6)*100% = 50% Współczynnik podobieństwa liniowego Wpl = (Lzg/Nog)*100% Wpl = (3/6)*100% = 50% Liczba kątów zgodnych Kzg = 4 Współczynnik podobieństwa kątowego Wpk = (Kzg/Nog)*100% Wpk = (4/6)*100% = 66,7% Współczynnik podobieństwa kątowego Wpk = (Kzg/Nog)*100% Wpk = (4/6)*100% = 66,7% Różnice długości [%] ΔL1ΔL2ΔL3ΔL4ΔL5ΔL6 Różnice kątów [%] ΔK1ΔK2ΔK3ΔK4ΔK5ΔK6 OPCJA I - Analiza długości i kątów nachylenia (prezentacja przykładowych wyników) OPCJA I - Analiza długości i kątów nachylenia (prezentacja przykładowych wyników)

6 S2S2 S1S1 S3S3S4S4S5S5S6S6S7S7 Liczba elementów graficznych N morf =7 Liczba liter w próbce N liter =9 Scp - szerokość całkowita próbki OPCJA II – Analiza gęstości pisma

7 Po zaznaczeniu w próbce początków i końców elementów graficznych, komputer oblicza: Sumę szerokości elementów graficznych Sm = ΣS Współczynnik gęstości morfemowej Wgm = Scp/(Sm*Nmorf) Następnie komputer oblicza: Zgodność współczynników gęstości morfemowej: 100% * Wgm (mniejszy) / Wgm (większy) Zgodność współczynników gęstości morfemowej: 100% * Wgm (mniejszy) / Wgm (większy) Zgodność współczynników gęstości literowej 100% * Wgl (mniejszy) / Wgl (większy) Zgodność współczynników gęstości literowej 100% * Wgl (mniejszy) / Wgl (większy) W oparciu o stwierdzone zgodności współczynników gęstości weryfikujemy podobieństwo próbek Współczynnik gęstości literowej Wgl = Wgm/Nliter OPCJA II – Analiza gęstości pisma (ciąg dalszy)

8 O1O1 O2O2O3O3O4O4O5O5O6O6 Liczba odstępów między elementami graficznymi N odst = 6 Scp - szerokość całkowita próbki OPCJA III – Analiza gęstości impulsu

9 Po zaznaczeniu w próbce początków i końców odstępów między elementami graficznymi, komputer oblicza: Sumę szerokości odstępów So = ΣO Współczynnik impulsu Wimp = Scp/(So*Nodst) Zgodność współczynników impulsu: 100% * Wimp (mniejszy) / Wimp (większy) Zgodność współczynników impulsu: 100% * Wimp (mniejszy) / Wimp (większy) W oparciu o stwierdzoną zgodność współczynników impulsu weryfikujemy podobieństwo próbek OPCJA III – Analiza gęstości impulsu (ciąg dalszy) Następnie komputer oblicza:

10 Długości elementów graficznych, wyznaczonych przez eksperta. Kąty nachylenia do poziomu elementów graficznych, wyznaczonych przez eksperta. Wyniki badania podobieństwa liniowego i kątowego OPCJA I - Analiza długości i kątów nachylenia (przykład)

11 OPCJA II - Analiza gęstości pisma (przykład) Zgodności współczynników Wgm i Wgl

12 OPCJA III - Analiza gęstości impulsu (przykład) Zgodności współczynników Wimp

13 Zapraszamy do korzystania z programu Zapraszamy do korzystania z programu


Pobierz ppt "RAYGRAF RAYGRAF RAYGRAF umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie 5-ciu parametrów: 1.Zgodności współczynników podobieństwa liniowego Wpl 2.Zgodności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google