Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAYGRAF RAYGRAF umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie 5-ciu parametrów: Zgodności współczynników podobieństwa liniowego Wpl Zgodności współczynników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAYGRAF RAYGRAF umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie 5-ciu parametrów: Zgodności współczynników podobieństwa liniowego Wpl Zgodności współczynników."— Zapis prezentacji:

1 RAYGRAF RAYGRAF umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie 5-ciu parametrów: Zgodności współczynników podobieństwa liniowego Wpl Zgodności współczynników podobieństwa kątowego Wpk Zgodności współczynników gęstości morfemowej Wgm Zgodności współczynników gęstości literowej Wgl Zgodności współczynników impulsu Wimp Stopień dokładności pomiaru ustala ekspert, przyjmując dopuszczalny przedział procentowy, w którym mogą się mieścić różnice między porównywanymi próbkami (5%; 10%;15% i 20%).

2 - podobieństwa liniowego Wpl
Program RAYGRAF umożliwia weryfikację zgodności tekstów z wykorzystaniem poniższych metod analitycznych: Analiza długości i kątów nachylenia współczynnikami: - podobieństwa liniowego Wpl - podobieństwa kątowego Wpk 2. Analiza gęstości pisma współczynnikami: - gęstości morfemowej Wgm - gęstości literowej Wgl 3. Analiza gęstości impulsu współczynnikiem: - impulsu Wimp

3 OPCJA I - Analiza długości i kątów nachylenia
α6 L5 L4 α2 Odcinek bazowy. W oparciu o jego długość w obu próbkach następuje ich horyzontalne i wielkościowe „dopasowanie” Kąty zaznaczono przykładowo (dla przejrzystości rysunku) tylko dla dwóch elementów L2 i L6. Program oblicza je dla wszystkich wyznaczonych elementów.

4 OPCJA I - Analiza długości i kątów nachylenia
(prezentacja przykładowych wyników) Ogólna liczba elementów graficznych poddanych analizie Nog = 6 Kolorem czerwonym zaznaczono różnice między elementami próbek A i B < 10%. Elementy te uznane są jako zgodne. Kolorem zielonym zaznaczono różnice między elementami próbek A i B ≥ 10%. Elementy te uznane są jako niezgodne. Różnice długości [%] ΔL1 ΔL2 ΔL3 ΔL4 ΔL5 ΔL6 Liczba długości zgodnych Lzg = 3 Współczynnik podobieństwa liniowego Wpl = (Lzg/Nog)*100% Wpl = (3/6)*100% = 50% Różnice kątów [%] ΔK1 ΔK2 ΔK3 ΔK4 ΔK5 ΔK6 Liczba kątów zgodnych Kzg = 4 Współczynnik podobieństwa kątowego Wpk = (Kzg/Nog)*100% Wpk = (4/6)*100% = 66,7%

5 OPCJA II – Analiza gęstości pisma Liczba liter w próbce Nliter =9
Scp - szerokość całkowita próbki Liczba elementów graficznych Nmorf =7 Liczba liter w próbce Nliter =9

6 OPCJA II – Analiza gęstości pisma (ciąg dalszy)
Po zaznaczeniu w próbce początków i końców elementów graficznych, komputer oblicza: Sumę szerokości elementów graficznych Sm = ΣS Współczynnik gęstości morfemowej Wgm = Scp/(Sm*Nmorf) Współczynnik gęstości literowej Wgl = Wgm/Nliter Następnie komputer oblicza: Zgodność współczynników gęstości morfemowej: 100% * Wgm(mniejszy) / Wgm(większy) Zgodność współczynników gęstości literowej 100% * Wgl(mniejszy) / Wgl(większy) W oparciu o stwierdzone zgodności współczynników gęstości weryfikujemy podobieństwo próbek

7 OPCJA III – Analiza gęstości impulsu
Scp - szerokość całkowita próbki Liczba odstępów między elementami graficznymi Nodst = 6

8 OPCJA III – Analiza gęstości impulsu (ciąg dalszy)
Po zaznaczeniu w próbce początków i końców odstępów między elementami graficznymi, komputer oblicza: Sumę szerokości odstępów So = ΣO Współczynnik impulsu Wimp = Scp/(So*Nodst) Następnie komputer oblicza: Zgodność współczynników impulsu: 100% * Wimp(mniejszy) / Wimp(większy) W oparciu o stwierdzoną zgodność współczynników impulsu weryfikujemy podobieństwo próbek

9 OPCJA I - Analiza długości i kątów nachylenia (przykład)
Długości elementów graficznych, wyznaczonych przez eksperta. Kąty nachylenia do poziomu elementów graficznych, wyznaczonych przez eksperta. Wyniki badania podobieństwa liniowego i kątowego

10 OPCJA II - Analiza gęstości pisma (przykład)
Zgodności współczynników Wgm i Wgl

11 OPCJA III - Analiza gęstości impulsu (przykład)
Zgodności współczynników Wimp

12 Zapraszamy do korzystania
z programu


Pobierz ppt "RAYGRAF RAYGRAF umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie 5-ciu parametrów: Zgodności współczynników podobieństwa liniowego Wpl Zgodności współczynników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google