Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBOCZENIE NAWIGACYJNE. DEFINICJA Zboczenie nawigacyjne (a) jest to długość łuku dowolnego równoleżnika zawarta między dwoma punktami leżącymi na tym samym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBOCZENIE NAWIGACYJNE. DEFINICJA Zboczenie nawigacyjne (a) jest to długość łuku dowolnego równoleżnika zawarta między dwoma punktami leżącymi na tym samym."— Zapis prezentacji:

1 ZBOCZENIE NAWIGACYJNE

2 DEFINICJA Zboczenie nawigacyjne (a) jest to długość łuku dowolnego równoleżnika zawarta między dwoma punktami leżącymi na tym samym równoleżniku, wyrażona w milach morskich (Mm). Wraz ze wzrostem szerokości geograficznej maleją obwody równoleżników (kół małych). W zawiązku z tym długość łuku równika odpowiadająca 1 kątowej będzie różna od długości łuku równoleżnika odpowiadającego również 1 kątowej. Im bliżej bieguna tym rozbieżność ta będzie większa. Np.: Weźmy punkty A i B leżące na równiku oraz A i B leżące na równoleżniku 60. Różnica długość (λ) punktów A i B jest równa różnicy długości A i B i wynosi 10. Przebywając drogę na równiku stwierdzimy, że długość geograficzna zmieniła się o 10 a statek przebył drogę 10Mm (przy założeniu, że ziemia jest kulą, a południki i równoleżniki kołami wielkimi). Natomiast przebywając drogę po równoleżniku 60 stopni stwierdzimy, że długość geograficzna zmieniła się również o 10, ale statek przebył drogę nie 10Mm lecz 5 Mm

3 GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE

4 Z rysunku wynika że: Obwód równika = 2 π R Obwód równoleżnika = 2 π r = 2 π R cos φ (dlatego, że r = R cos φ) podstawiamy za r i R przekształcamy WZÓR a = λ cos φ [wynik w milach morskich]

5 Znając wartość zboczenia nawigacyjnego i szerokość geograficzną określonego równoleżnika możemy obliczyć odpowiadającą im różnicę długości λ = a sec φ [wynik w minutach długościowych] Zboczenie nawigacyjne można obliczyć za pomocą wzorów, tablic nawigacyjnych lub graficznie.

6 PRZYKŁAD 1 Różnica długości między punktami A i B na równoleżniku φA = φB = 60˚ 00 N wynosi 20 Obliczyć zboczenie nawigacyjne za pomocą wzoru Rozwiązanie: a = λ cos φ A = 10 Mm

7 PRZYKŁAD 2 Współrzędne punktu wyjścia: Współrzędne punktu przeznaczenia: Oblicz drogę w milach morskich między punktami A i B 1.Obliczamy różnicę długości: 2.Obliczamy zboczenie nawigacyjne ze wzoru

8 PRZYKŁAD 3 Statek płynął z punktu A o współrzędnych po południku w kierunku S i przebył drogę 200Mm, następnie płynął po równoleżniku w kierunku E i przebył różnicę długości osiągając punkt B. Oblicz drogę przebytą przez statek i współrzędne punktu B. 1.Statek płynął najpierw po południku i przebył drogę 200Mm. Ponieważ mila morska jest minutą koła wielkiego to odpowiada jednej minucie szerokości więc znak minus ponieważ statek płynął na południe 2.Obliczamy szerokość geograficzną punktu, w którym wykonano zwrot i rozpoczęto żeglugę po równoleżniku w kierunku E - szerokość zwrotu

9 PRZYKŁAD 3 cd. Równoleżnik 51°30S jest równoleżnikiem, po którym statek płynął na wschód – ponieważ w czasie żeglugi po tym równoleżniku długość zmieniła się o, należy obliczyć zboczenie nawigacyjne. 3. Obliczamy drogę statku i współrzędne punktu B Droga: 200Mm + 753,2Mm = 953,2Mm Współrzędne punktu B:

10 PRZYKŁAD 4 – ZAMIANA ZBOCZENIA NAWIGACYJNEGO NA RÓŻNICĘ DŁUGOŚĆ Punkt B jest oddalony w kierunku E o 1233,5 Mm od punktu A o współrzędnych. Obliczyć współrzędne punktu B. Rozwiązanie: Znak plus, ponieważ punkt B jest oddalony na wschód od A Współrzędne punktu B:


Pobierz ppt "ZBOCZENIE NAWIGACYJNE. DEFINICJA Zboczenie nawigacyjne (a) jest to długość łuku dowolnego równoleżnika zawarta między dwoma punktami leżącymi na tym samym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google