Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Pustyni Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Pustyni Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Pustyni Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2008/2009

2 Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół w Pustyni Zespół tworzy: Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczne Gimnazjum.

3 Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2008/2009 Publiczne Przedszkole – 69 wychowanków Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi – 203 uczniów Publiczne Gimnazjum – 123 uczniów

4 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych Wychowanie szkolne ma charakter czynności planowanych. Szkoły realizują wyznaczone cele i zadania, które są zawarte w programie wychowawczym i profilaktyki. W swoich oddziaływaniach wychowawczych współpracują z rodziną. Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia dalszej nauki jak i pracy zawodowej, a tym samym do funkcjonowania w życiu dorosłym

5 Zadania opiekuńczo-wychowawcze Wychowanie szkolne ma charakter czynności planowanych. Szkoły realizują wyznaczone cele i zadania, które są zawarte w programie wychowawczym i profilaktyki. W swoich oddziaływaniach wychowawczych współpracuje z rodziną. Funkcje opiekuńczo – wychowawcze szkoła spełnia względem uczniów w następujących formach: diagnozowanie sytuacji dziecka w rodzinie i środowisku; kompensacja; profilaktyka; poradnictwo; integracja i koordynacja działalności opiekuńczo – wychowawczej wielostronny rozwoju osobowości zaspokajanie potrzeb poznawczych uczniów, tj. realizacja programu nauczania dostosowanego do poziomu i charakteru szkoły

6 Zadania opiekuńczo-wychowawcze Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia dalszej nauki jak i pracy zawodowej, a tym samym do funkcjonowania w życiu dorosłym Zespół Szkół sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza: - uczniami z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów wzroku, słuchu, ruchu, - uczniami, którym z powodu różnych warunków rodzinnych, losowych potrzebne są szczególne formy opieki. Dyrektor Zespołu Szkół ustala w porozumieniu z rodzicami, opiekunami lub zainteresowanymi przedstawicielami rodziców formy opieki.

7 Zadania opiekuńczo-wychowawcze Zespół Szkół w Pustyni przystąpił do ogólnopolskiego programu Szkoła bez przemocy i realizuje zadania z nim związane. Pomoc w nauce: zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczycieli, organizowanie pomocy koleżeńskiej (kształtowanie wrażliwości i chęci pomagania). Pozyskanie funduszy z EFS na realizację pomocy w nauce poprzez projekt Z matematyką w świat (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i trening motywacyjny – 97 uczniów gimnazjum i klasy VI szkoły podstawowej) – 129 058,49 zł Pozyskanie funduszy z EFS w ramach Poddziałania 9.1.3 - pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 1 uczeń Realizacja projektu Jestem wielki w swoim otoczeniu w Publicznym Przedszkolu w Pustyni w ramach rządowego programu. (pozyskana kwota dofinansowania 9 590 zł)

8 Zadania opiekuńczo-wychowawcze – c.d. Realizowanie programów profilaktycznych na ferie zimowe (Umiem dbać o siebie i o innych) i ferie letnie (Mądrze wybieram – jestem aktywny). Prężna działalność organizacji szkolnych: Szkolne Koło PTTK, Gazetka szkolna SIUP ( II miejsce w wojewódzkim konkursie w kategorii Zespołów Szkół), Koło Dekoratorów Szkolnych, Koło Rękodzieła Artystycznego Bezpieczeństwo - Organizowanie spotkań z pracownikami policji, prokuratury, Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustyni. W ramach bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ich edukacji prawnej i rodziców Rozwijanie idei wolontariatu wśród uczniów: współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli i Domem Dziennego Pobytu w Dębicy. Współpraca z wolontariuszami Programu Projektor. Wyrażanie uznania uczniom, którzy osiągali bardzo dobre wyniki w nauce oraz tym którzy zaangażowali się w życie społeczności szkolnej - uroczystość Pokaż na co cię stać

9 Jesteśmy organizatorem Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych Ogrody wyobraźni Gminnego Konkursu Języka Angielskiego The Master of English Gminnego Konkursu Matematycznego Procenty w Banku Gminnej Spartakiady Lekkoatletyczno-Sportowej Pikniku Rodzinnego

10 Efekty kształcenia Sprawdzian klas VI szkoły podstawowej Egzamin gimnazjalny z części: 1.Humanistycznej 2.Matematyczno-przyrodniczej 3.Języka obcego nowożytnego – języka angielskiego 4.Wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wyniki konkursów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim Wyniki oceniania wewnętrznego Wyniki egzaminów zewnętrznych Wyniki promocji Wyniki konkursów i olimpiad.

11 Wyniki oceniania wewnętrznego – Szkoła Podstawowa Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 – 27 Średnia ocen – 4,3 Brak ocen ndst Absolwenci szkoły podstawowej – 30 uczniów Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało - 173

12 Wyniki oceniania zewnętrznego sprawdzian 2009 Wyniki Punkty% punktów Klasa A22,356% Szkoła22,356% Gmina21,754% Powiat23,559% Województwo2357%

13 Wyniki szkoły podstawowej w latach 2005-2009

14 Wyniki oceniania wewnętrznego – Gimnazjum Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 – 25 Średnia ocen – 3,77 Brak ocen ndst Absolwenci szkoły gimnazjum- 43 Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało - 81

15 Wyniki gimnazjum w latach 2005-2009

16 Wyniki EWD RokLiczba uczniów EWD GHEWD /staninEWD GMPEWD /stanin 2005472,5987,209 2006551,236-1,524 2007551,1061,877 200845-0,1051,336 2009412,7884,479

17 Wyniki oceniania zewnętrznego – egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 2009 Wyniki Punkty% punktów Klasa A34,569% Klasa B33,567% Szkoła34,068% Gmina31,062% Powiat31,463% Województwo32,465%

18 Wyniki gimnazjum w latach 2005-2009

19 Wartość wskaźnika EWD część humanistyczna 2005-2009

20 Stanin szkoły dla EWD - część humanistyczna

21 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny - 2009 Cześć humanistyczna Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole. Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. środowisko rodzinne, wrodzony komponent zdolności). Jeżeli tak, to nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności. Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

22 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza 2009 Wyniki Punkty% punktów Klasa A30,661% Klasa B28,357% Szkoła29,359% Gmina26,052% Powiat26,152% Województwo26,353%

23 Wyniki gimnazjum w latach 2005-2009

24 Wartość wskaźnika EWD – część matematyczno- przyrodnicza 2005-2009

25 Stanin szkoły dla EWD - część matematyczno - przyrodnicza

26 Cześć matematyczno-przyrodnicza

27 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część język angielski 2009 Wyniki Punkty% punktów Klasa A32,164% Klasa B30,461% Szkoła31,162% Gmina28,056% Powiat29,860% Województwo29,960%

28 Wyniki konkursów i turniejów Konkursy przedmiotowe – KO Rzeszów 1 laureat konkursu matematycznego 1 laureat konkursu j.angielskiego 1 finalista konkursu historycznego 1 finalista konkursu polonistycznego Teatr II miejsce w I Powiatowym Festiwalu Małych Form Teatralnych 2009 – spektakl Pod drzewem życia Konkursy językowe 1 miejsce w I Gminnym Konkursie Języka Angielskiego I miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Wiedzy o krajach Anglojęzycznych i Wielkiej Brytanii Plastyczne Wyróżnienie w Konkursie Wojewódzkim - II Podkarpackiego Konkursu Plastycznego Martwa Natura. III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem AIDS i Ty III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tęcza

29 Wyniki konkursów i turniejów Matematyczne Finalista Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Lei w Rzeszowie I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym Z matematyka na co dzień Dwukrotnie I miejsce w Turnieju Bilardowa Przyjaźń - klasyfikacja drużynowa 2 i 3 miejsce w indywidualnym turnieju Bilardowa Przyjaźń I miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Dębickiego I miejsce w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy I i II miejsce w Gminnej Spartakiadzie Lekkoatletycznej w Gminie Sport Dziennikarstwo II miejsce w Wojewódzkim Konkursie gazetek szkolnych w kategorii Zespołów Szkół dla Szkolnej Gazetki SIUP

30 Społeczeństwo informacyjne w Zespole Szkół w Pustyni W szkole działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej pozyskane w ramach funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego W Sali nr 24 znajduje się pracownia komputerowa pozyskana w ramach funduszy z EFS W ramach funduszy EFS zakupiony został nowy projektor multimedialny W ramach funduszy własnych oraz dofinansowania Rady Rodziców zakupiony został drugi projektor multimedialny Z środków na pomoce dydaktyczne zakupiony został zestaw do tablicy interaktywnej www.pustynia.edu.pl. Witryna szkolna jest administrowana przez informatyków szkolnych. Nauczyciele i uczniowie biorą udział w jej redagowaniu. www.pustynia.edu.pl Sieć bezprzewodowa - na terenie całego budynku szkoły jest dostępny internet


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Pustyni Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google