Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Stasiówce Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Stasiówce Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Stasiówce Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2009/2010

2 Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół w Stasiówce Zespół tworzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Stasiówce z oddziałem przedszkolnym Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Monte Cassino w Stasiówce

3 Infrastruktura Zespołu Szkół w Stasiówce Odnowiony budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną stwarza uczniom doskonałe warunki nauki. Szkoła posiada 11 pomieszczeń do nauki wraz z pracownią komputerową. W szkole funkcjonuje wyposażona w ICIM połączona biblioteka szkolna i wiejska. Sala gimnastyczna wraz z boiskami szkolnymi umożliwia realizację zadań sportowo- rekreacyjnych. Stołówka szkolna zapewnia wyżywienia uczniom szkoły a także umożliwia wyżywienie uczestników kolonii organizowanych w ramach wymiany młodzieży. Szkoła ma także dobre zaplecze sanitarno – higieniczne a także 20 łóżek. Posiadamy 30 rowerów służących rozwojowi turystyki i rekreacji. W realizacji zadań wychowawczo-zdrowotnych wykorzystujemy gabinety profilaktyki i pedagoga szkolnego. Swoje zbiory wzbogaca stale sala historyczno-regionalna.

4 Biblioteka szkolna i wiejska wyposażona w ICIM Pracownia komputerowaKlasopracownia nauczania zintegrowanego

5 Sala gimnastycznaKącik przyrodniczy Kącik patrona Spotkanie przedstawicieli gmin Dębica i Płaska

6 Liczba uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2009/2010 Oddział Przedszkolny – 21 wychowanków Publiczna Szkoła Podstawowa – 102 uczniów Publiczne Gimnazjum – 67 uczniów

7 Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Program Owoce w szkole Program Szklanka mleka Program Wyprawka szkolna Pomoc stypendialna dla uczniów Akcje charytatywne: Góra grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy, Pola Nadziei, zbiórka darów dla powodzian. Programy profilaktyczne: Bezpieczna Szkoła, Trzymaj Formę

8 Wakacyjna wymiana młodzieży z Gminą Płaska Po raz drugi uczniowie z Głobikowej i Stasiówki wypoczywali w Płaskiej. Ponad tygodniowy wyjazd pozwolił poznać piękno Suwalszczyzny, a szczególne wrażenia pozostawiła wycieczka do Wilna. Integracji młodzieży z obu gmin sprzyjają zimowe rewizyty w naszej szkole uczniów z Płaskiej.

9 Jesteśmy organizatorem Opłatek dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Opłatek dla seniorów. Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Święto Patrona Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Monte Cassino w Stasiówce. Środowiskowy piknik ekologiczny – Ekogmina Dębica. Wakacyjna wymiana młodzieży z Gminą Płaska. Wytwarzanie posiłków dla sześciu szkół Gminy Dębica. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraz z ZS w Stobiernej. Rozgrywki i finał Gminnej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej. Środowiskowy Turniej Piłki Nożnej Halowej dla młodzieży.

10 Efekty kształcenia 1.Wyniki oceniania wewnętrznego 2.Wyniki egzaminów zewnętrznych 3.Sprawdzian klas VI szkoły podstawowej 4.Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej 5.Egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej 6.Egzamin gimnazjalny z części języka obcego nowożytnego – języka angielskiego 7.Wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 8.Wyniki konkursów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim 9.Wyniki konkursów na szczeblu gminnym 10.Wyniki olimpiad

11 Wyniki oceniania wewnętrznego – Szkoła Podstawowa Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 – 13 Średnia ocen – 3,99 Oceny ndst - 0 Absolwenci szkoły podstawowej – 20 uczniów Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało - 81 uczniów

12 Wyniki oceniania zewnętrznego sprawdzian 2010 Wyniki Punkty% punktów Klasa A23,8560 % Klasa B Szkoła23,8560 % Gmina24,5361 % Powiat25,1563 % Województwo25,1663 %

13 Wyniki sprawdzianu w latach 2006-2010 Publiczna Szkoła Podstawowa w Stasiówce

14 Wyniki oceniania wewnętrznego – Publiczne Gimnazjum w Stasiówce Liczba uczniów z średnią powyżej 4,75 – 9 Średnia ocen – 3,6 Oceny ndst - 0 Absolwenci gimnazjum - 23 Promocję do klasy programowo wyższej otrzymało - 44

15 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2005-2010 Publiczne Gimnazjum w Stasiówce

16 Wyniki EWD Publiczne Gimnazjum w Stasiówce RokLiczba uczniów EWD GHEWD /staninEWD GMPEWD /stanin 2006233,9894,878 2007182,3372,938 200822-5,7414,148 200913-0,0222,087 2010232,0051,146

17 Wyniki oceniania zewnętrznego – egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 2010 Publiczne Gimnazjum w Stasiówce Wyniki Punkty% punktów Klasa A30,3560 % Klasa B% Szkoła30,3560 % Gmina30,6061 % Powiat32,2064 % Województwo31,3063 %

18 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej w skali staninowej w Publicznym Gimnazjum w Stasiówce w latach 2005-2010

19 Wartość wskaźnika EWD część humanistyczna 2005-2010 Publiczne Gimnazjum w Stasiówce

20 Stanin dla EWD - część humanistyczna Publiczne Gimnazjum w Stasiówce

21 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny - 2009 Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole. Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. środowisko rodzinne, wrodzony komponent zdolności). Jeżeli tak, to nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności. Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009. Tu wstawiamy wykres z Scholarisu

22 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza 2010 Wyniki Punkty% punktów Klasa A23,2146 % Klasa B% Szkoła23,2146 % Gmina23,6047 % Powiat24,5049 % Województwo24,3049%

23 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej w skali staninowej w Publicznym Gimnazjum w Stasiówce w latach 2005-2010

24 Wartość wskaźnika EWD część matematyczno-przyrodnicza 2005-2010 Publiczne Gimnazjum w Stasiówce

25 Stanin dla EWD - część matematyczno – przyrodnicza Publiczne Gimnazjum w Stasiówce

26 Cześć matematyczno-przyrodnicza

27 Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny część – język angielski 2010 Wyniki Punkty% punktów Klasa A24,1348 % Klasa B% Szkoła24,1348 % Gmina26,80 54 % Powiat29,8060 % Województwo29,4059 %

28 Wyniki konkursów i turniejów Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 finalista konkursu matematyczno-przyrodniczego Uczestnicy: Konkurs humanistyczny – 7 uczniów Konkurs matematyczno-przyrodniczy – 5 uczniów Konkurs polonistyczny – 8 uczniów Konkurs matematyczny – 7 uczniów Konkurs biologiczny – 5 uczniów Konkurs języka angielskiego – 6 uczniów Konkurs historyczny 6 uczniów

29 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim Sport Indywidualne biegi przełajowe SP - IIIm gmina - IIm powiat - finał wojewódzki SP - IVm gmina - finał powiatowy SP - Im gmina - IVm powiat - finał wojewódzki PG - IIm gmina - finał powiatowy PG - IIIm gmina - finał powiatowy PG - Im gmina - finał powiatowy PG - IIm gmina - finał powiatowy PG - IIIm gmina - finał powiatowy Mini piłka ręczna: SP - chłopcy Im gmina - V powiat Tenis stołowy PG dziewczęta II m - gmina - finał powiatowy Przyroda Plastyczne Ekoplaneta - Wyróżnienie Mój las wyróżnienie Ochrona przyrody na podkarpaciu - wyróżnienie Wyróżnienie - Młodzież o AIDS Wyróżnienie - Honorowe dawstwo krwi w rysunku i wierszu Wyróżnienie - Młodzież tworzy muzea

30 Wyniki konkursów i turniejów na szczeblu gminnym Inne W krainie baśni Andersena – I, III miejsce Sport Piłka ręczna IIIm - gminna gimnazjada chłopców Siatkówka IIIm - gminna gimnazjada dziewcząt Plastyczne III miejsce - Kiedy myślę Ojczyzna- w 91 rocznicę Odzyskania Niepodległości I miejsce - Znane postacie w śnieżnej oprawie III miejsce - Plastyka Obrzędowa Świąt Wielkanocnych

31 Pozyskane środki z EFS i innych źródeł 1.Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. 2.Plac zabaw – Radosna Szkoła. 3.Miejsce zabaw – Radosna Szkoła. 4.Wakacyjny program profilaktyczny finansowany ze środków gminy.

32 Dziękuję za uwagę Andrzej Dziadosz


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Stasiówce Realizacja zadań oświatowych szkoły w roku szkolnym 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google