Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Panel 5: Metodologia diagnozy strategicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Panel 5: Metodologia diagnozy strategicznej"— Zapis prezentacji:

1 Panel 5: Metodologia diagnozy strategicznej

2 Schemat kompleksowej analizy strategicznej
makrootoczenie prawne ekonomiczne społeczne technologiczne międzynarodowe demograficzne

3 Schemat kompleksowej analizy strategicznej
makrootoczenie prawne ekonomiczne Konkurencja potencjalna społeczne dostawcy FIRMA nabywcy technologiczne Konkurencja substytucyjna mikrootoczenie międzynarodowe demograficzne

4 Badanie makrootoczenia - zastosowanie metody PEST
P - polityczne E - ekonomiczne S - społeczne T - technologiczne

5 Technika PEST

6 Budowa scenariuszy stanu otoczenia - SCENARIUSZ NAJWYŻSZEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA

7 Budowa scenariuszy stanu otoczenia - SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY

8 Analiza mikrootoczenia - techniki
model Portera analiza luk strategicznych mapa grup strategicznych metoda profilu konkurencyjnego

9 Model „5 sił PORTERA” Konkurencja potencjalna- groźba pojawienia się nowych konkurentów Konkurencja bezpośrednia - współzawodnictwo między istniejącymi firmami Siła przetargowa nabywców Siła przetargowa dostawców Konkurencja substytucyjna – groźba pojawienia się produktów zastępczych

10 Analiza luk strategicznych
Analiza komparatywna, badająca tempo rozwoju firmy wobec trendów rozwoju sektora. Luka strategiczna rozumiana jest jako odstępstwo rozwoju badanej firmy od trendów występujących na rynku. W praktyce mamy do czynienia z trzema rodzajami luk: luka nadmiaru luka niedoboru luka zgodności

11 Strategiczna luka nadmiaru
Dynamika wzrostu sprzedaży czas firma sektor Udział w rynku - rosnący

12 Strategiczna luka niedoboru
Dynamika wzrostu sprzedaży czas sektor firma Udział w rynku - malejący

13 Strategiczna luka zgodności
Dynamika wzrostu sprzedaży czas sektor firma Udział w rynku - constans

14 Zastosowanie metody map grup strategicznych
Udział w rynku cena

15 Zastosowanie metody map grup strategicznych
firmy o niewielkim udziale w rynku, oferujące produkty po wysokiej cenie (dotyczy zwykle produktów o uznanej marce) Udział w rynku cena A

16 Zastosowanie metody map grup strategicznych
firmy o niewielkim udziale w rynku, oferujące produkty po wysokiej cenie (dotyczy zwykle produktów o uznanej marce) Udział w rynku cena A firmy o względnie dużym udziale w rynku, oferujące produkty po przeciętnych cenach B

17 Zastosowanie metody map grup strategicznych
firmy o niewielkim udziale w rynku, oferujące produkty po wysokiej cenie (dotyczy zwykle produktów o uznanej marce) Udział w rynku cena A firmy o względnie dużym udziale w rynku, oferujące produkty po przeciętnych cenach B C firmy o marginesowym znaczeniu dla podaży rynkowej, oferujące produkty po najniższych cenach

18 Zastosowanie metody map grup strategicznych
firmy o niewielkim udziale w rynku, oferujące produkty po wysokiej cenie (dotyczy zwykle produktów o uznanej marce) Udział w rynku cena A firmy o względnie dużym udziale w rynku, oferujące produkty po przeciętnych cenach B C firmy o marginesowym znaczeniu dla podaży rynkowej, oferujące produkty po najniższych cenach

19 Zastosowanie metody map grup strategicznych
firmy o niewielkim udziale w rynku, oferujące produkty po wysokiej cenie (dotyczy zwykle produktów o uznanej marce) Udział w rynku cena A firmy o względnie dużym udziale w rynku, oferujące produkty po przeciętnych cenach B C firmy o marginesowym znaczeniu dla podaży rynkowej, oferujące produkty po najniższych cenach

20 Mapa grup strategicznych dla sektora motoryzacji w Polsce
Cena / jakość Jaguar, Mercedes, Chrysler, Volvo, BMW Ford, Opel, Nissan, Honda, Toyota Renault, Citroen, Pegeuot, Fiat Daewoo, KIA SZROT Udział w rynku

21 Wyznaczanie OBSZARU KORZYŚCI STRATEGICZNYCH
Udział w rynku cena

22 Wyznaczanie OBSZARU KORZYŚCI STRATEGICZNYCH
Udział w rynku cena >30%

23 Wyznaczanie OBSZARU KORZYŚCI STRATEGICZNYCH
Udział w rynku cena y x >30%

24 Wyznaczanie OBSZARU KORZYŚCI STRATEGICZNYCH
Udział w rynku cena y x >30%

25 Wyznaczanie OBSZARU KORZYŚCI STRATEGICZNYCH
Udział w rynku cena y x >30%

26

27 Mapy grup strategicznych - dobór kryteriów
poziom ceny - udział w rynku poziom ceny - znajomość marki zaawansowanie technologiczne - stopień specjalizacji szerokość asortymentu - udział w rynku szerokość asortymentu - poziom jakości

28 Metoda profilu konkurencyjnego
Technika ta polega na ocenie jakościowej głównych atrybutów konkurencji Profil konkurencyjny pozwala wychwycić silne i słabe strony potencjału konkurencyjnego Metoda pozwala na komparację zdolności do konkurowania Profil wyznacza kluczowe obszary zmian strategicznych

29 Analiza profilu konkurencyjnego
Deskryptory 2 3 4 5 Udział w rynku X V Poziom cen XV Szerokość asortymentu Jakość / certyfikaty Rentowność Technologia / innowacyjność

30 Analiza profilu konkurencyjnego
Deskryptory 2 3 4 5 Udział w rynku X Poziom cen Szerokość asortymentu Jakość / certyfikaty Rentowność Technologia / innowacyjność

31 Analiza profilu konkurencyjnego
Deskryptory 2 3 4 5 Udział w rynku X Poziom cen Szerokość asortymentu Jakość / certyfikaty Rentowność Technologia / innowacyjność

32 Analiza profilu konkurencyjnego
Deskryptory 2 3 4 5 Udział w rynku X V Poziom cen XV Szerokość asortymentu Jakość / certyfikaty Rentowność Technologia / innowacyjność

33 Analiza profilu konkurencyjnego
Deskryptory 2 3 4 5 Udział w rynku X V Poziom cen XV Szerokość asortymentu Jakość / certyfikaty Rentowność Technologia / innowacyjność

34

35 Cykl życia produktu / rynku

36 Klasyczny cykl życia produktu
Sprzedaż / zysk sprzedaż zysk czas Start Ekspansja Dojrzałość Schyłek

37 Optymalna struktura przychodów ze sprzedaży
5-10% start 15-20% wzrost 50-60% dojrzałość 5-10% schyłek

38 Zakłócenia cyklu życia
czas obroty Brak fazy dojrzałości, np. gadżety

39 Zakłócenia cyklu życia
Długie wdrażanie – high technology czas obroty

40 Zakłócenia cyklu życia
czas obroty Długa dojrzałość, np. aspiryna, coca-cola

41 Zakłócenia cyklu życia
czas obroty Krótka dojrzałość – tzw. de marketing

42 Zakłócenia cyklu życia
obroty “reanimacja” produktu starzejącego się, np. software, przemysł motoryzacyjny czas

43 Kształtowanie portfela produkcji w czasie

44 Kształtowanie portfela produkcji w czasie

45 Kształtowanie portfela produkcji w czasie

46 Kształtowanie portfela produkcji w czasie
Portfolio wadliwe – moment wdrożenia nowości zagraża płynności finansowej (nadmierna absorbcja kapitału) Portfolio poprawione – moment wdrożenia nowości dostosowany do możliwości finansowych

47 Optymalny portfel produkcji
trend wzrostowy CZAS Portfolio modelowe – moment wdrażania nowości przypada na dojrzałość dotychczasowych wyrobów (równowaga między absorbcją i generacją kapitału)

48 Analiza potencjału strategicznego firmy
Zastosowanie technik portfelowych: Macierz BOSTON CONSULTING GROUP Macierz McKinsey Macierz A. D. Little’a Macierz znaczenia strategicznego Macierz zdolności do globalizacji

49 Segment obsługiwanego rynku
Macierz BCG Stopa wzrostu rynku Segment obsługiwanego rynku

50 Segment obsługiwanego rynku
Macierz BCG Stopa wzrostu rynku Segment obsługiwanego rynku

51 Segment obsługiwanego rynku
Macierz BCG Stopa wzrostu rynku Segment obsługiwanego rynku

52 Segment obsługiwanego rynku
Macierz BCG ? Stopa wzrostu rynku Segment obsługiwanego rynku

53 Segment obsługiwanego rynku
Macierz BCG ? Stopa wzrostu rynku Segment obsługiwanego rynku

54 Segment obsługiwanego rynku
Macierz BCG ? Stopa wzrostu rynku Segment obsługiwanego rynku Kierunek przepływu kapitału

55

56 Macierz BCG - wpływ na finanse
„+” Rentowność kapitału „-” Potrzeby kapitałowe ? Segment obsługiwanego rynku Stopa wzrostu rynku

57 Macierz BCG - wpływ na finanse
„+” Rentowność kapitału „-” Potrzeby kapitałowe ? Segment obsługiwanego rynku Stopa wzrostu rynku CF 0/- CF - CF ++ CF 0/+

58 Sekwencje przepływu kapitału i produktu według macierzy BCG – ujęcie dynamiczne.
CF 0/- CF - CF ++ CF +/0 CF 0/- CF - CF ++ CF +/0 Sekwencja prowadząca do sukcesu Sekwencja prowadząca do porażki Przepływ fizyczny Przepływ kapitału

59 Pozycja konkurencyjna
Macierz McKinsey wysoka średnia Atrakcyjność sektora niska wysoka średnia niska Pozycja konkurencyjna

60 Pozycja konkurencyjna
Macierz McKinsey wysoka średnia Atrakcyjność sektora niska wysoka średnia niska Pozycja konkurencyjna rozbudowa

61 Pozycja konkurencyjna
Macierz McKinsey wysoka średnia Atrakcyjność sektora niska wysoka średnia niska Pozycja konkurencyjna rozbudowa utrzymanie

62 Pozycja konkurencyjna
Macierz McKinsey wysoka średnia Atrakcyjność sektora niska wysoka średnia niska Pozycja konkurencyjna rozbudowa utrzymanie żniwa

63 Macierz ADL START WZROST DOJRZAŁ. SCHYŁEK FAZA CYKLU POZYCJA FIRMY
DOMINUJĄCA MOCNA KORZYSTNA PRZECIĘTNA SŁABA

64 Macierz ADL Rozwój naturalny Selekcja Zaniechanie START WZROST
FAZA CYKLU START WZROST DOJRZAŁ. SCHYŁEK POZYCJA FIRMY DOMINUJĄCA Rozwój naturalny Selekcja Zaniechanie MOCNA KORZYSTNA PRZECIĘTNA SŁABA

65 Macierz ADL - interpretacja

66 Analiza portfelowa – macierz znaczenia strategicznego
Rentowność wysoka GENERATOR - strategia: UTRZYMANIE PRIORYTET – strategia: SILNY ROZWÓJ Rentowność niska (ujemna) BALAST - strategia: WYCOFANIE ABSORBER – strategia: ROZWÓJ LUB UTRZYMANIE Znaczenie strategiczne małe Znaczenie strategiczne duże

67 Analiza portfelowa - macierz zdolności do globalizacji
Sektor o wysokiej atrakcyjności / rozwojowy STRATEGIA ATAKÓW OKAZYJNYCH STRATEGIA INTERNACJONALIZACJI - GLOBALIZACJI Sektor o niskiej atrakcyjności / nierozwojowy STRATEGIA KRAJOWA STRATEGIA EKSPORTOWA Słabe możliwości ekspansji na rynki zagraniczne Wielkie możliwości ekspansji na rynki zagraniczne

68 Zintegrowane techniki analizy strategicznej
Techniki kompleksowe: SWOT SPACE

69 Analiza SWOT - integracja wniosków analitycznych
Analiza makrootoczenia: PEST scenariusze stanu otoczenia SWOT Analiza mikrootoczenia: model PORTERA metoda luk strategicznych mapa grup strategicznych metoda profilu konkurencyjnego Analiza portfela działalności: macierz BCG macierz McKinsey macierz ADL macierz Hoffera Analiza kondycji finansowej

70 S W O T S - STRENGHTS - ATUTY W - WEAKNESSES - SŁABOŚCI
O - OPPORTUNITIES - SZNASE T - THREATS - ZAGROŻENIA

71 Macierz SWOT

72 OCENA POZYCJI STRATEGICZNEJ
SPACE STRATEGIC POSITION AND ACTION EVALUATION OCENA POZYCJI STRATEGICZNEJ I DZIAŁALNOŚCI

73 Kryteria oceny w analizie SPACE

74 Zdolność konkurencyjna
Analiza SPACE Siła finansowa KONCENTRACJA DYWERSYFIKACJA DYWERSYFIKACJA KONCENTRYCZNA INTEGRACJA PIONOWA DYWERSYFIKACJA KONGLOMERACYJNA Zdolność konkurencyjna Atrakcyjność sektora ZAWĘZANIE POLA DZIAŁANIA INTEGRACJA POZIOMA REORGANIZACJA LIKWIDACJA Stabilność sektora


Pobierz ppt "Panel 5: Metodologia diagnozy strategicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google