Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MF - Dni Otwarte Informatyki - 24.11.2005 Kompleksowe zarządzanie jakością informacji (TIQM) Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MF - Dni Otwarte Informatyki - 24.11.2005 Kompleksowe zarządzanie jakością informacji (TIQM) Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 MF - Dni Otwarte Informatyki Kompleksowe zarządzanie jakością informacji (TIQM) Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych w instytucji Kompleksowe zarządzanie jakością informacji (TIQM) Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych w instytucji Dorota Kazanecka – Pieńkosz dyrektor Centrum Kompetencji Business Intelligence Grupa Antares Podstawowe zasady Ewolucyjna metoda wdrożenia

2 MF - Dni Otwarte Informatyki Problemy z jakością korporacyjnych zasobów informacji Jednorazowe projekty (HD, integracja i czyszczenie danych, zakup specjalizowanego oprogramowania) nie rozwiązują problemu Jednorazowe projekty (HD, integracja i czyszczenie danych, zakup specjalizowanego oprogramowania) nie rozwiązują problemu Informacja – zasób całej organizacji Informacja – zasób całej organizacji Jest tworzona, modyfikowana i wykorzystywana Jest tworzona, modyfikowana i wykorzystywana we wszystkich procesach działalności przez wszystkich pracowników Rozwiązanie: Kompleksowe, zorganizowane podejście wzorowane na TQM

3 MF - Dni Otwarte Informatyki Zarządzanie informacją Polega na ustanowieniu i wdrożeniu ról, zadań, odpowiedzialności i procedur odnoszących się do zdobywania, rozpowszechniania oraz usuwania informacji Zarządzanie jakością (TQM) Jest stałym, nieustającym ulepszaniem procesów w celu wyeliminowania ich niedostatków Zarządzanie jakością informacji (TIQM) Stałe doskonalenie procesów zarządzania informacją

4 MF - Dni Otwarte Informatyki Podstawowe zasady podejścia opartego o TIQM Kompleksowe Kompleksowe Cała organizacja, wszystkie działy, wszyscy pracownicy Wszystkie procesy działalności Wszystkie systemy informatyczne Cały cykl życia SI (od projektu, przez budowę, po eksploatację) Scentralizowane – skupione na potrzebach instytucji jako całości Scentralizowane – skupione na potrzebach instytucji jako całości Wdrożony formalny, stały proces zarządzania jakością informacji Wdrożony formalny, stały proces zarządzania jakością informacji Nie pojedyncza akcja! Zdefiniowany i powtarzalny (role, odpowiedzialność, działania) Monitorowanie i kontrolowanie, pomiary, stała ocena efektów Monitorowanie i kontrolowanie, pomiary, stała ocena efektów Proces nieustannie doskonalony, otwarty, elastyczny Proces nieustannie doskonalony, otwarty, elastyczny Działania bieżące (naprawa błędów) i eliminacja przyczyn Działania bieżące (naprawa błędów) i eliminacja przyczyn Cel: efektywność, nie idealna jakość za wszelką cenę !

5 MF - Dni Otwarte Informatyki Ewolucyjna metoda wdrożenia TIQM 1.Analiza i specyfikacja wymagań odnośnie jakości informacji Zdefiniowanie wymagań Oszacowanie aktualnej jakości informacji Oszacowanie wymiernych kosztów braku jakości Analiza przyczyn pojawiania się błędów i identyfikacja przyczyn pierwotnych Szukanie optymalnych możliwości podniesienia jakości istniejących danych i poprawy procesu, oparte na eliminacji przyczyn pierwotnych 2.Opracowanie iteracyjnego planu działania (wizja całości, plan długofalowy, małe kroki) 3.Realizacja wybranego projektu 4.Działanie i obserwacja, wnioski do kolejnej iteracji Stopniowy proces stałego ulepszania istniejących danych, systemów IT, procedur i organizacji pracy w kolejnych obszarach danych

6 MF - Dni Otwarte Informatyki Oszacowanie aktualnej jakości informacji Ocena jakości definicji i modeli danych Ocena jakości definicji i modeli danych Pomiary jakości danych Pomiary jakości danych Aktualność Kompletność Dokładność (prawidłowość wartości) Jednoznaczność Spójność Brak duplikacji Użyteczność Ocena środowiska technicznego (systemów IT, sposobu ich budowy i utrzymania) Ocena środowiska technicznego (systemów IT, sposobu ich budowy i utrzymania) Oszacowanie jakości procesu zarządzania informacją Oszacowanie jakości procesu zarządzania informacją Ocena wpływu czynnika ludzkiego Ocena wpływu czynnika ludzkiego

7 MF - Dni Otwarte Informatyki Ocena środowiska technicznego Ocena architektury i standardów – czy wspierają jakość informacji Ocena architektury i standardów – czy wspierają jakość informacji Proces budowy systemów IT (strategia IT, proces projektowania i budowy: koordynacja wspólnych obszarów danych, spójne modele, jednolite dane referencyjne, metadane) Proces budowy systemów IT (strategia IT, proces projektowania i budowy: koordynacja wspólnych obszarów danych, spójne modele, jednolite dane referencyjne, metadane) Ocena systemu informacyjnego instytucji – poszczególnych elementów i spojrzenie na system informacyjny jako na integralną całość: Ocena systemu informacyjnego instytucji – poszczególnych elementów i spojrzenie na system informacyjny jako na integralną całość: Systemy podstawowe Warstwa ETL Korporacyjne składnice danych (HD, DM) Warstwa udostępniania danych, raportowania korporacyjnego, aplikacji analitycznych Każdy system musi zapewniać jakość danych w swoim zakresie Każdy system musi zapewniać jakość danych w swoim zakresie Każdy system jest elementem całości – ogniwem w przepływie informacji od producenta do konsumenta Każdy system jest elementem całości – ogniwem w przepływie informacji od producenta do konsumenta Sprzężenie zwrotne (np. dane wyczyszczone podczas ETL wprowadzane do systemów źródłowych) Sprzężenie zwrotne (np. dane wyczyszczone podczas ETL wprowadzane do systemów źródłowych)

8 MF - Dni Otwarte Informatyki Ewolucyjny plan wdrożenia TIQM w kolejnych wybranych obszarach Opracowanie docelowej wizji i ogólnego planu w dłuższej perspektywie czasowej Opracowanie docelowej wizji i ogólnego planu w dłuższej perspektywie czasowej Identyfikacja i zdefiniowanie tematycznych obszarów danych (dane referencyjne, podmioty, SAD, analiza ryzyka, kontrola celna) Identyfikacja osób odpowiedzialnych za określone grupy danych (reprezentanci obszarów biznesowych) Określenie priorytetów wybranych obszarów i potrzebnych działań Realizacja projektu drobnymi kroczkami Realizacja projektu drobnymi kroczkami Realizm, skuteczność i bezpieczeństwo Realizm, skuteczność i bezpieczeństwo Kontrola kosztów i obserwacja efektów działań, gromadzenie doświadczeń Kontrola kosztów i obserwacja efektów działań, gromadzenie doświadczeń Drobne sukcesy podtrzymają motywację Drobne sukcesy podtrzymają motywację Nie uda się zrobić wszystkiego od razu! Proces zbyt skomplikowany, czasochłonny, wymagający środków finansowych i zasobów ludzkich

9 MF - Dni Otwarte Informatyki Realizacja projektu w kolejnych wybranych obszarach danych Zdefiniowanie lub wprowadzenie zmian do procesu zarządzania informacją Zdefiniowanie lub wprowadzenie zmian do procesu zarządzania informacją Ustanowienie ról, odpowiedzialności i obowiązków Ustanowienie ról, odpowiedzialności i obowiązków Włączenie ich do regulaminów, zakresów obowiązków służbowych Włączenie ich do regulaminów, zakresów obowiązków służbowych Podejście służby danych Podejście służby danych Wprowadzenie zmian w procesach działalności w wybranym obszarze Wprowadzenie zmian w procesach działalności w wybranym obszarze Szkolenie pracowników Szkolenie pracowników Określenie nowych procedur pracy wspierających jakość danych Określenie nowych procedur pracy wspierających jakość danych Wprowadzenie ich do instrukcji postępowania i codziennej praktyki biznesowej Wprowadzenie ich do instrukcji postępowania i codziennej praktyki biznesowej Udoskonalenie procesów IT Udoskonalenie procesów IT Udoskonalenie procesów budowy, utrzymania i rozwoju systemów IT Udoskonalenie procesów budowy, utrzymania i rozwoju systemów IT Budowa lub modyfikacja standardów, architektury, strategii IT Budowa lub modyfikacja standardów, architektury, strategii IT Wdrożenie stałej kontroli, weryfikacji i korekty danych w wybranym obszarze lub procesie biznesowym Wdrożenie stałej kontroli, weryfikacji i korekty danych w wybranym obszarze lub procesie biznesowym Udoskonalenie środowiska informacyjnego i podniesienie jakości zasobu informacyjnego Udoskonalenie środowiska informacyjnego i podniesienie jakości zasobu informacyjnego

10 MF - Dni Otwarte Informatyki Realizacja wybranego projektu - Udoskonalenie środowiska informacyjnego i podniesienie jakości zasobu informacyjnego Lepsze opisy danych, udoskonalenie metadanych, modeli w wybranym obszarze danych Lepsze opisy danych, udoskonalenie metadanych, modeli w wybranym obszarze danych Wyczyszczenie, integracja i wzbogacenie konkretnego podzbioru danych Wyczyszczenie, integracja i wzbogacenie konkretnego podzbioru danych Podniesienie jakości systemów podstawowych: modyfikacje danych i oprogramowania, procedur pracy z aplikacjami Podniesienie jakości systemów podstawowych: modyfikacje danych i oprogramowania, procedur pracy z aplikacjami Modyfikacja i rozwój warstwy ETL i HD oraz warstwy dostępu do informacji Modyfikacja i rozwój warstwy ETL i HD oraz warstwy dostępu do informacji

11 MF - Dni Otwarte Informatyki Warunki efektywnej realizacji Problem poważny, o zasięgu i perspektywie ogólnoresortowej Problem poważny, o zasięgu i perspektywie ogólnoresortowej Włączenie w strategię informatyzacji Włączenie w strategię informatyzacji Powołanie specjalnego zespołu zadaniowego Powołanie specjalnego zespołu zadaniowego Przydział środków finansowych Przydział środków finansowych Uruchomienie projektu Uruchomienie projektu

12 MF - Dni Otwarte Informatyki Dziękuję za uwagę ??


Pobierz ppt "MF - Dni Otwarte Informatyki - 24.11.2005 Kompleksowe zarządzanie jakością informacji (TIQM) Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google