Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA SOCJALNA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA SOCJALNA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 PRACA SOCJALNA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
ZWIĘKSZONA SKUTECZNOŚĆ?

2 Centrum Innowacji Społecznej SIC!
Wspieranie infrastruktury pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce Wymiana doświadczeń Ocena realizowanych i planowanych przedsięwzięć z zakresu pracy socjalnej Porównanie pomiędzy pracą socjalną w sektorze publicznym a pracą socjalną w organizacjach pozarządowych

3 Wnioski i obserwacje Niewielki odsetek osób zajmujących się pracą socjalną w organizacjach pozarządowych Porównywalna ilość zgłaszanych, innowacyjnych projektów Niewielkie różnice w jakości otrzymywanych projektów Znaczne różnice w profesjonalizacji działań

4 Uwagi wstępne W warunkach kryzysu państwa opiekuńczego pojawia się konieczność określeni roli, miejsca i funkcjonowanie pracy socjalnej w szerszym kontekście – polityki społecznej a nawet ładu konstytucyjnego państwa W toczącej się dyskusji w krajach Unii Europejskiej nt pracy socjalnej, przypisuje się jej często zadania znacznie przekraczające jej możliwości Fakt ten jest później wykorzystywany przez oponentów, którzy podważają efektywność działań w pracy socjalnej oraz celowość jej finansowania Możliwość wystąpienia tzw hazardu moralnego (partnerstwo instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi) Konieczność przeniesienia ciężaru odpowiedzialności za sytuację społeczną ze służb społecznych na czynniki tworzące ogólną sytuację ekonomiczno-społeczną w kraju

5 Istota benchmarkingu-definicja, elementy
Uzyskanie oceny efektów, skutków i standardów przez metodę benchmarkingu Istota benchmarkingu-definicja, elementy

6 definicja Benchmarking jako narzędzie efektywności bazuje na zasadzie mierzenia procesów w organizacji w stosunku do absolutnego lub relatywnego standardu innej organizacji J.Cowper i M.Samuels

7 Elemety benchmarkingu
Definicja wskaźników Ustanowienie celów identyfikujących pożądane procesy Wykorzystanie wymiany informacji i analiz w celu ustanowienia najlepszej praktyki umożliwiającej rywalizowanie z innymi

8 Fazy benchmarkingu Planowanie Analizy Integracja Akcja Dojrzałość

9 Planowanie Identyfikacja obiektu benchmarkingu
Wybór firmy (instytucji) do badań porównawczych Określenie metod zbierania danych i założenie banku informacji

10 Analizy Określenie luk w bieżącej działalności
Zaprojektowanie przyszłego poziomu działalności

11 Integracja Rozpowszechnianie wyników (odkryć) benchmarkingu i akceptacja korzyści Ustanowienie celów funkcjonalnych Rozwój planów akcyjnych

12 Akcja Implementacja poszczególnych akcji i monitorowanie postępu
Reorientacja benchmarkingu

13 Dojrzałość Osiągnięta pozycja lidera Zintegrowanie praktyki w proces

14 Typy benchmarkingu Wewnętrzny Zewnętrzny Funkcjonalny Ogólny
Niekonkurencyjny Konkurencyjny

15 Benchmarking w instytucjach pracy socjalnej

16 Pytanie Czy należy stawiać pytanie o różnice w skuteczności (efektywności? jakości?) pomiędzy praca socjalną w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych Czy należy zastanowić się nad skutecznością (efektywnością? jakością?) systemu jako całości i współpracą pomiędzy poszczególnymi jego elementami dla uzyskania efektu synergii.


Pobierz ppt "PRACA SOCJALNA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google