Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZATORZY IMPREZ wprowadzenie do regulaminów obiektów zapisów uniemożliwiających wejście na imprezy osobom, które w trakcie imprezy lub w trakcie zorganizowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZATORZY IMPREZ wprowadzenie do regulaminów obiektów zapisów uniemożliwiających wejście na imprezy osobom, które w trakcie imprezy lub w trakcie zorganizowanego."— Zapis prezentacji:

1 Oczekiwania wobec klubów piłkarskich w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa

2 ORGANIZATORZY IMPREZ wprowadzenie do regulaminów obiektów zapisów uniemożliwiających wejście na imprezy osobom, które w trakcie imprezy lub w trakcie zorganizowanego przejazdu zakłócały porządek; organizowanie przez kluby spotkań przed i po meczach w celu omówienia zasad współpracy w trakcie zabezpieczenia; szersze stosowanie w stosunku do kibiców przepisów umożliwiających nakładanie przez klub zakazów klubowych, w przypadku organizowania masowych imprez sportowych; ścisłe przestrzeganie przepisów licencyjnych PZPN również w zakresie infrastruktury stadionowej; zaangażowanie odpowiedniej liczby służ porządkowych i informacyjnych (stewardów) pełny profesjonalizm działań (brak bierności).

3 SŁUŻBA PORZĄDKOWA profesjonalizm w działaniach, stanowczość i zaangażowanie; informowanie kibiców o skutkach działań niezgodnych z prawem; zwracanie uwagi na każde (nawet drobne) przewinienia, które są niezgodne z prawem lub postanowieniami regulaminów; bezwzględne egzekwowanie przepisów zawartych w ustawie o BIM, oraz regulaminach imprezy i obiektu.

4 Poprawa infrastruktury na stadionach
system elektronicznej identyfikacji kibiców; infrastruktura umożliwiająca: oddzielenie podczas wejścia i wyjścia odseparowanie kibiców miejscowych od przyjezdnych; szybkie i łatwe wejście na teren imprezy oraz korzystanie z wyposażenia; konstrukcja uniemożliwiająca odrywanie elementów (w tym podłoża) przez kibiców celem wykorzystania ich jako niebezpiecznych narzędzi, np.: do rzucania; konstrukcja zapewniająca łatwą, szybką oraz bezpieczną interwencję służb ochrony lub sił policyjnych.

5 ROLA SPIKERA łagodzenie nastrojów uczestników imprez;
informowanie kibiców o konsekwencjach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów; niedopuszczalne aby jego działania prowokowały uczestników do zachowań niezgodnych z prawem lub przejawiały się akceptacją do łamania przepisów prawa.

6 AKTY NORMATYWNE Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U nr Dz.U. nr 62 poz. 504 z dnia 21 kwietnia 2009). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

7 PRZEPISY LICENCYJNE Uchwała nr VI/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów I Ligii na sezon 2010/2011 i następne. Uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2010/2011 i następne. Uchwała nr II/16 z dnia 09 lutego 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III ligi piłki nożnej. Uchwała nr III/38 z dnia 06 marca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych.

8 PODSUMOWANIE zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez sportowych spoczywa głównie na organizatorze; Policja kierowana na stadiony piłkarskie, w sektory oraz w pobliże wejść - oddziaływanie prewencyjne; działania Policji to bieżąca analiza zachowań kibiców oraz skuteczności działań podejmowanych przez służby ochrony.


Pobierz ppt "ORGANIZATORZY IMPREZ wprowadzenie do regulaminów obiektów zapisów uniemożliwiających wejście na imprezy osobom, które w trakcie imprezy lub w trakcie zorganizowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google