Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wirtualny Uniwersytet w Europie – próba oceny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wirtualny Uniwersytet w Europie – próba oceny"— Zapis prezentacji:

1 Wirtualny Uniwersytet w Europie – próba oceny
Prof. Bogdan Galwas, dr Elżbieta Piwowarska, dr Sławomir Nowak Politechnika Warszawska Ośrodek Kształcenia na Odległość - OKNO VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

2 informacji i wiedzy, w znacznym stopniu dostępną wszystkim.
Motto: Internet nie jest siecią komputerów, lecz jest siecią ludzi, programów, informacji i wiedzy, w znacznym stopniu dostępną wszystkim. VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

3 Plan prezentacji Wprowadzenie Uniwersytety Otwarte i Wirtualne
ICT modyfikuje Uniwersytety Czas na Open Educational Resources Podsumowanie

4 1. Wprowadzenie (a) Wyzwania współczesnego świata:
Bogactwo i bieda, wzrost rozpiętości mimo wzrostu, Postępy medycyny i lokalna wysoka śmiertelność dzieci, Wielki postęp technologii i rosnąca przepaść technologiczna między krajami, Nadprodukcja żywności i obszary głodu, Degradacja środowiska, efekt cieplarniany, Demokratyzacja społeczeństw przy obszarach zamieszkałych przez miliony pozbawionych praw. Edukacja, ale nie dla wszystkich, niedostępna dla milionów. VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

5 1. Wprowadzenie (b) 3 główne procesy wpływają na zadania stojące przez edukacją: : Procesy demograficzne: w wielu krajach silny wzrost populacji, w innych procesy starzenia się społeczeństw, Globalizacja: technologii, ekonomii, integracja polityczna, konieczność wyrównywania poziomów produktywności i technologii, Lawinowy rozwój technologii informacyjnych, cyfryzacja i rozwój teleinformatyki. The Virtual University Models and messages Lessons from case studies, Susan D'Antoni, 2006 VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

6 OECD: Education at a Glance 2006, http://www.oecd.org/document
1. Wprowadzenie (c) Druga połowa XX wieku – intensywny rozwój szkolnictwa wyższego Belgia OECD: Education at a Glance 2006, VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

7 1. Wprowadzenie (d) 3 oczywistości:
Dobrze funkcjonujący system edukacyjny jest podstawą pomyślności i perspektyw rozwoju współczesnego państwa, „Kształcenie przez całe życie” to warunek pomyślności indywidualnej, którego spełnienie umożliwia system edukacyjny państwa, System edukacyjny oparty o tradycyjną technologię nie sprosta wyzwaniom XXI wieku. “Lifelong learning is a sine qua non if the Lisbon objectives are to be achieved.” (José Manuel Barroso, President of the European Commission) VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

8 2. Mega-Uniwersytety Otwarte
Uniwersytet (Kraj) AIOU (Pakistan) Anadolu (Turcja) CCRTVU (Chiny) IGNOU (Indie) KNOU (Korea) OU (WBrytania) SHTVU (Chiny) STOU (Tajlandia) UT (Indonezja) Rok powstania 1974 1982 1979 1985 1972 1969 1960 1978 1984 Liczba studentów Kadra akademicka Cały etat Część etatu 145 23.000 1.730 960 52.600 31.500 339 35 271 108 1.170 8.000 - 375 762 3.600 Lifelong Learning & Distance Higher Education, Commonwealth of Learning / UNESCO Publishing, 2005 VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

9 2. Mega-Uniwersytety Otwarte
Liczba studentów Uniwersytetów Otwartych systematycznie i szybko rośnie VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

10 2. Uniwersytety Otwarte i Wirtualne (a)
1 American InterContinental University, Evolution of an Existing University  USA 2 Arab Open University Evolution of an Existing University Saudi Arabia  3 ASEAN Virtual Institute of Science and Technology, Consortium Thailand ... 110 Virtual University of Tunisia   Tunisia 111 Western Governors University   112 Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University,   India VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

11 2. Uniwersytety Otwarte - Europa
OUUK -The Open University Global Virtual University CNED Centre National d'Enseignement à Distance Lund NetUniversity Universidade Aberta Open Universiteit Netherlands FernUniversität in Hagen NETTUNO Universitat Oberta de Catalunya UNED Universida Nacional de Educacion a Distancia VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

12 2. Uniwersytety Otwarte i Wirtualne (b)
Termin „Uniwersytet Wirtualny” ma kilka znaczeń (?). UV oferuje studiującym kursy w formacie e-learng. UV to uniwersytet, który istnieje jedynie wirtualnie, bez fizycznych budynków, gabinetów i sal wykładowych. Istnieje kilka modeli organizacyjnych UV: UV to może być portal Internetowy kierujący do kursów internetowych, UV to konsorcjum uniwersytetów oferujących wspólny koszyk kursów, Konsorcja oferują kursy internetowe indywidualnie, bądź zbiorowo, tworząc wspólne programy studiów. Uniwersytety tworzą obok kampusów fizycznych kampusy wirtualne, poszerzając ofertę edukacyjną. VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

13 2. Uniwersytety Wirtualne - Europa
Networked University Denmark Virtual University Clyde Virtual University (CVU) Finnish Virtual University Hibernia College Virtual Polytechnic of Finland Liverpool University Online Estonian Virtual University University of Ulster Campus One Virtual Global University L'Université Virtuelle en Pays de la Loir (UVPL) Oncampus Virtuelle Hochschule Bayern Greek University Network L'Université Virtuelle Francophone Università Telematica "Guglielmo Marconi" Swiss Virtual Campus VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

14 2. Uniwersytety Otwarte i Wirtualne (c)
Przykłady inicjatyw: UKHEP - Healthcare Education Partnership – konsorcjum organizacji Royal College of Nursing i 3 uniwersytetów, The Worldwide Universities Network (WUN), grupa 13 uniwersytetów: 6 z UK, 5 z US, 2 z Chin. Inicjatywa Finlandii: MENU - Model for a European Networked University, 11 partnerów z 7 krajów Europy. Między 1990 a 2000 uniwersytety Australii stworzyły 1000 programów studiów dla studentów zagranicznych, ich liczba wzrosła z 25,000 do 95,000. VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

15 2. Uniwersytety Otwarte i Wirtualne (d)
Dydaktyczne i organizacyjne modele Uniwersytetów Otwartych są testowane, doskonalone i szeroko wprowadzane do praktyki uniwersyteckiej Europy i świata. VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

16 3. ICT modyfikuje Uniwersytety (a)
Uniwersytety a technologia ICT: Uniwersytety przodujące, liderzy, entuzjaści: 16% wśród 32 uniwersytetów 2 Otwarte, 80-85% wykładowców i studentów chce stosować ICT, 94% uniwersytetów zasila prace z własnego budżetu, Uniwersytety środka peletonu: 33% zdecydowani zwolennicy: zdecydowani przeciwnicy = 66%:8% wśród wykładowców i 83%:3% wśród studentów Uniwersytety samowystarczalne: 36% 28 % tych uniwersytetów ma > studentów, Uniwersytety Sceptyczne: % zdecydowani zwolennicy : zdecydowani przeciwnicy = 39%:39% wśród wykładowców i 39%:19% wśród studentów Virtual Models of European Universities - Draft Final Report to the EU Commission VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

17 3. ICT modyfikuje Uniwersytety (b)
Uniwersytety Otwarte są liderami wprowadzania technologii ICT do edukacji VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

18 3. ICT modyfikuje Uniwersytety (c)
Działania na poziomie krajów: Niektóre kraje UE opracowały strategie wprowadzanie ICT do uniwersytetów: Austria, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Luxemburg, Portugalia, Strategia krajowa = Σ planów regionalnych: Dania, Szwecja, Włochy, Irlandia, Powołano: National Virtual Universities: Sweden, Finland, France, UK, Opracowano: Model Virtual Umbrella Institution VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

19 3. ICT modyfikuje Uniwersytety (d)
Obszary i poziomy współpracy między uniwersytetami: Krajowe sieci i konsorcja na poziomie narodowym i krajowym, np. Finnish Virtual University, Fundacja SURF w Holandii, Bilateralne i multilateralne konsorcja między uniwersyteckie, takie jak Nettuno Network we Włoszech, Canege Consortium we Francji, Ad hoc realizowane porozumienia o współpracy np. Centre for Educational Technology Virtual Models of European Universities - Draft Final Report to the EU Commission VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

20 3. ICT modyfikuje Uniwersytety (e)
3 główne przyczyny skłaniające uniwersytety do tworzenia konsorcjum: Internacjonalizacja i globalizacja kształcenia, otwarcie na EU, unifikacja: model boloński, Żądania studentów wprowadzenia ICT do procesu kształcenia, Potrzeba zwiększenia efektywności w kształceniu i zarządzaniu uczelniami. VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

21 4. Kurs na Open Educational Resources (a)
W 2001 roku MIT (Massachusetts Institute of Technology) zapoczątkowała OpenCourseWare (OCW) Initiative. MIT zaczął udostępniać przez Internet całe serie swoich wykładów i materiałów dydaktycznych. Projekt trwa. I tak powstała wielka inicjatywa światowa, promująca: Open Source Software (Linux, Moodle...), Open Access, Open Educational Resources (MIT, projekt prof.. Dixa), Open Knowledge (Wikipedia). VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

22 4. Kurs na Open Educational Resources (b)
W 2004 r. OER - Otwarte Zasoby Edukacyjne - zostało zdefiniowane: (Johnstone, 2005): Zasoby dla uczących się: materiały dydaktyczne, kursy i wykłady, testy oceniające, narzędzia symulacji, itp., Zasoby dla wykładowców: narzędzia pracy wykładowców, materiały do ćwiczeń, zadania, przykłady, itp., Zasoby zapewniające jakość kształcenia. Johnstone, S.M. (2005), ‘Open Educational Resources serve the world’ VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

23 4. Kurs na Open Educational Resources (c)
Co to znaczy: Otwarte Zasoby Edukacyjne: opłat, subskrypcji, czesnego, rejestracji, itp., wolne od: dostęp, kopiowanie, modyfikowanie, redystrybucję, itp., pozwalające na: VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

24 4. Kurs na Open Educational Resources (d)
Programy i działania: MIT kontynuuje program, William & Flora Hewlett Foundation zasila wiele międzynarodowych projektów, UNESCO uznało programy OER za najważniejsze, Inicjatywy Europejskie: OpenLearn – inicjatywa Open University (UKOU), OpenER – inicjatywa Open Universiteit Nederland (OUNL) MORIL (Multilingual Open Resources for Independent Learning) – inicjatywa European Association of Distance Teaching Universities EADTU. Inicjatywy krajowe: materiały kierunku Informatyka, prof.. Dix i inni, Wszechnica Informatyczna (w realizacji). VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

25 4. Kurs na Open Educational Resources (e)
Tworzenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych jest godne poparcia, jednakże biblioteka nie stanie się uczelnią! VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

26 5. Podsumowanie Na poziomie EU, wymiana najlepszych doświadczeń między uniwersytetami, wyrównywanie poziomów, Na poziomie kraju, aplikacja ICT winna stać się celem szeregu programów krajowych, Na poziomie uniwersytetów, opracować strategię wdrażania ICT, szeroko wprowadzać techniki ICT do uczelni, modernizować i wirtualizować narzędzia kształcenia, W obszarze badań: doskonalić modele pedagogiczne. VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie

27 Dziękuję za uwagę VU’2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie


Pobierz ppt "Wirtualny Uniwersytet w Europie – próba oceny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google