Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 1 Wirtualny Uniwersytet w Europie – próba oceny Prof. Bogdan Galwas, dr Elżbieta Piwowarska, dr Sławomir Nowak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 1 Wirtualny Uniwersytet w Europie – próba oceny Prof. Bogdan Galwas, dr Elżbieta Piwowarska, dr Sławomir Nowak."— Zapis prezentacji:

1 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 1 Wirtualny Uniwersytet w Europie – próba oceny Prof. Bogdan Galwas, dr Elżbieta Piwowarska, dr Sławomir Nowak Politechnika Warszawska Ośrodek Kształcenia na Odległość - OKNO

2 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 2 Motto: Internet nie jest siecią komputerów, lecz jest siecią ludzi, programów, informacji i wiedzy, w znacznym stopniu dostępną wszystkim.

3 Plan prezentacji 1.Wprowadzenie 2.Uniwersytety Otwarte i Wirtualne 3.ICT modyfikuje Uniwersytety 4.Czas na Open Educational Resources 5.Podsumowanie

4 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 4 1. Wprowadzenie (a) Wyzwania współczesnego świata: Bogactwo i bieda, wzrost rozpiętości mimo wzrostu, Postępy medycyny i lokalna wysoka śmiertelność dzieci, Wielki postęp technologii i rosnąca przepaść technologiczna między krajami, Nadprodukcja żywności i obszary głodu, Degradacja środowiska, efekt cieplarniany, Demokratyzacja społeczeństw przy obszarach zamieszkałych przez miliony pozbawionych praw. Edukacja, ale nie dla wszystkich, niedostępna dla milionów.

5 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 5 1. Wprowadzenie (b) 3 główne procesy wpływają na zadania stojące przez edukacją: : Procesy demograficzne: w wielu krajach silny wzrost populacji, w innych procesy starzenia się społeczeństw, Globalizacja: technologii, ekonomii, integracja polityczna, konieczność wyrównywania poziomów produktywności i technologii, Lawinowy rozwój technologii informacyjnych, cyfryzacja i rozwój teleinformatyki. The Virtual University Models and messages Lessons from case studies, Susan D'Antoni, 2006

6 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 6 1. Wprowadzenie (c) Druga połowa XX wieku – intensywny rozwój szkolnictwa wyższego Belgia OECD: Education at a Glance 2006,

7 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 7 1. Wprowadzenie (d) 3 oczywistości: Dobrze funkcjonujący system edukacyjny jest podstawą pomyślności i perspektyw rozwoju współczesnego państwa, Kształcenie przez całe życie to warunek pomyślności indywidualnej, którego spełnienie umożliwia system edukacyjny państwa, System edukacyjny oparty o tradycyjną technologię nie sprosta wyzwaniom XXI wieku. Lifelong learning is a sine qua non if the Lisbon objectives are to be achieved. (José Manuel Barroso, President of the European Commission)

8 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 8 Uniwersytet (Kraj) AIOU (Pakistan) Anadolu (Turcja) CCRTVU (Chiny) IGNOU (Indie) KNOU (Korea) OU (WBrytania) SHTVU (Chiny) STOU (Tajlandia) UT (Indonezja) 2. Mega-Uniwersytety Otwarte Lifelong Learning & Distance Higher Education, Commonwealth of Learning / UNESCO Publishing, 2005 Rok powstania Liczba studentów Kadra akademicka Cały etatCzęść etatu

9 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 9 2. Mega-Uniwersytety Otwarte Liczba studentów Uniwersytetów Otwartych systematycznie i szybko rośnie

10 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 10 1 American InterContinental University, Evolution of an Existing University USA 2 Arab Open University Evolution of an Existing University Saudi Arabia 3 ASEAN Virtual Institute of Science and Technology, Consortium Thailand Virtual University of Tunisia Consortium Tunisia 111 Western Governors University ConsortiumUSA 112 Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Evolution of an Existing University India 2. Uniwersytety Otwarte i Wirtualne (a)

11 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie Uniwersytety Otwarte - Europa Global Virtual University OUUK -The Open University Universidade Aberta UNED Universida Nacional de Educacion a Distancia Universitat Oberta de Catalunya CNED Centre National d'Enseignement à Distance NETTUNO Open Universiteit Netherlands Lund NetUniversity FernUniversität in Hagen

12 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie Uniwersytety Otwarte i Wirtualne (b) Termin Uniwersytet Wirtualny ma kilka znaczeń (?). UV oferuje studiującym kursy w formacie e-learng. UV to uniwersytet, który istnieje jedynie wirtualnie, bez fizycznych budynków, gabinetów i sal wykładowych. Istnieje kilka modeli organizacyjnych UV: UV to może być portal Internetowy kierujący do kursów internetowych, UV to konsorcjum uniwersytetów oferujących wspólny koszyk kursów, Konsorcja oferują kursy internetowe indywidualnie, bądź zbiorowo, tworząc wspólne programy studiów. Uniwersytety tworzą obok kampusów fizycznych kampusy wirtualne, poszerzając ofertę edukacyjną.

13 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie Uniwersytety Wirtualne - Europa Clyde Virtual University (CVU) Denmark Virtual University Hibernia College Estonian Virtual University Finnish Virtual University Liverpool University Online L'Université Virtuelle en Pays de la Loir (UVPL) L'Université Virtuelle Francophone Virtuelle Hochschule Bayern Oncampus Virtual Global University Virtual Polytechnic of Finland Swiss Virtual Campus Università Telematica "Guglielmo Marconi" Networked University University of Ulster Campus One Greek University Network

14 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie Uniwersytety Otwarte i Wirtualne (c) Przykłady inicjatyw: UKHEP - Healthcare Education Partnership – konsorcjum organizacji Royal College of Nursing i 3 uniwersytetów, The Worldwide Universities Network (WUN), grupa 13 uniwersytetów: 6 z UK, 5 z US, 2 z Chin. Inicjatywa Finlandii: MENU - Model for a European Networked University, 11 partnerów z 7 krajów Europy. Między 1990 a 2000 uniwersytety Australii stworzyły 1000 programów studiów dla studentów zagranicznych, ich liczba wzrosła z 25,000 do 95,000.

15 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie Uniwersytety Otwarte i Wirtualne (d) Dydaktyczne i organizacyjne modele Uniwersytetów Otwartych są testowane, doskonalone i szeroko wprowadzane do praktyki uniwersyteckiej Europy i świata.

16 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie ICT modyfikuje Uniwersytety (a) Uniwersytety a technologia ICT: Uniwersytety przodujące, liderzy, entuzjaści: 16% wśród 32 uniwersytetów 2 Otwarte, 80-85% wykładowców i studentów chce stosować ICT, 94% uniwersytetów zasila prace z własnego budżetu, Uniwersytety środka peletonu: 33% zdecydowani zwolennicy: zdecydowani przeciwnicy = 66%:8% wśród wykładowców i 83%:3% wśród studentów Uniwersytety samowystarczalne: 36% 28 % tych uniwersytetów ma > studentów, Uniwersytety Sceptyczne: 15% zdecydowani zwolennicy : zdecydowani przeciwnicy = 39%:39% wśród wykładowców i 39%:19% wśród studentów Virtual Models of European Universities - Draft Final Report to the EU Commission

17 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie ICT modyfikuje Uniwersytety (b) Uniwersytety Otwarte są liderami wprowadzania technologii ICT do edukacji

18 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie ICT modyfikuje Uniwersytety (c) Działania na poziomie krajów: Niektóre kraje UE opracowały strategie wprowadzanie ICT do uniwersytetów: Austria, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Luxemburg, Portugalia, Strategia krajowa = Σ planów regionalnych: Dania, Szwecja, Włochy, Irlandia, Powołano: National Virtual Universities: Sweden, Finland, France, UK, Opracowano: Model Virtual Umbrella Institution

19 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie ICT modyfikuje Uniwersytety (d) Obszary i poziomy współpracy między uniwersytetami: Krajowe sieci i konsorcja na poziomie narodowym i krajowym, np. Finnish Virtual University, Fundacja SURF w Holandii, Bilateralne i multilateralne konsorcja między uniwersyteckie, takie jak Nettuno Network we Włoszech, Canege Consortium we Francji, Ad hoc realizowane porozumienia o współpracy np. Centre for Educational Technology Virtual Models of European Universities - Draft Final Report to the EU Commission

20 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie ICT modyfikuje Uniwersytety (e) 3 główne przyczyny skłaniające uniwersytety do tworzenia konsorcjum: Internacjonalizacja i globalizacja kształcenia, otwarcie na EU, unifikacja: model boloński, Żądania studentów wprowadzenia ICT do procesu kształcenia, Potrzeba zwiększenia efektywności w kształceniu i zarządzaniu uczelniami.

21 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie Kurs na Open Educational Resources (a) W 2001 roku MIT (Massachusetts Institute of Technology) zapoczątkowała OpenCourseWare (OCW) Initiative. MIT zaczął udostępniać przez Internet całe serie swoich wykładów i materiałów dydaktycznych. Projekt trwa. I tak powstała wielka inicjatywa światowa, promująca: Open Source Software (Linux, Moodle...), Open Access, Open Educational Resources (MIT, projekt prof.. Dixa), Open Knowledge (Wikipedia).

22 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie Kurs na Open Educational Resources (b) W 2004 r. OER - Otwarte Zasoby Edukacyjne - zostało zdefiniowane: (Johnstone, 2005): Zasoby dla uczących się: materiały dydaktyczne, kursy i wykłady, testy oceniające, narzędzia symulacji, itp., Zasoby dla wykładowców: narzędzia pracy wykładowców, materiały do ćwiczeń, zadania, przykłady, itp., Zasoby zapewniające jakość kształcenia. Johnstone, S.M. (2005), Open Educational Resources serve the world

23 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie Kurs na Open Educational Resources (c) Co to znaczy: Otwarte Zasoby Edukacyjne : opłat, subskrypcji, czesnego, rejestracji, itp., wolne od: dostęp, kopiowanie, modyfikowanie, redystrybucję, itp., pozwalające na:

24 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie Kurs na Open Educational Resources (d) Programy i działania: 1.MIT kontynuuje program, 2. William & Flora Hewlett Foundation zasila wiele międzynarodowych projektów, 3.UNESCO uznało programy OER za najważniejsze, 4.Inicjatywy Europejskie: OpenLearn – inicjatywa Open University (UKOU), OpenER – inicjatywa Open Universiteit Nederland (OUNL) MORIL (Multilingual Open Resources for Independent Learning) – inicjatywa European Association of Distance Teaching Universities EADTU. 5.Inicjatywy krajowe: materiały kierunku Informatyka, prof.. Dix i inni, Wszechnica Informatyczna (w realizacji).

25 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie Kurs na Open Educational Resources (e) Tworzenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych jest godne poparcia, jednakże biblioteka nie stanie się uczelnią!

26 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie Podsumowanie Na poziomie EU, wymiana najlepszych doświadczeń między uniwersytetami, wyrównywanie poziomów, Na poziomie kraju, aplikacja ICT winna stać się celem szeregu programów krajowych, Na poziomie uniwersytetów, opracować strategię wdrażania ICT, szeroko wprowadzać techniki ICT do uczelni, modernizować i wirtualizować narzędzia kształcenia, W obszarze badań: doskonalić modele pedagogiczne.

27 VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "VU2007 – Uniwersytet Wirtualny w Europie 1 Wirtualny Uniwersytet w Europie – próba oceny Prof. Bogdan Galwas, dr Elżbieta Piwowarska, dr Sławomir Nowak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google