Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach

2

3 Władze Uniwersytetu J.M. REKTOR J.M. REKTOR Prof. zw. dr hab. Regina Renz Prorektor do Spraw Ogólnych Prof. dr hab. Jacek Semaniak Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą i współpracy z zagranicą prof. zw. dr hab. Wiesław Caban Prorektor do Spraw Dydaktycznych i Studenckich Prof. Janusz Król Prorektor ds. Prorektor ds. Filii prof. dr hab. Anna Grochulska

4 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy należy do grupy największych uczelni w Polsce. W Kielcach oraz w Filii w Piotrkowie Trybunalskim studiuje łącznie blisko 22 tysiące osób. 22 tysiące osób. Na 29 kierunkach studiów - 12 z nich to studia w specjalizacji nauczycielskiej - prowadzone są zajęcia w systemach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

5 Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 7 wydziałów : - Humanistyczny - Matematyczno – Przyrodniczy - Pedagogiczny i Artystyczny - Nauk o Zdrowiu - Zarządzania i Administracji - Filologiczno - Historyczny ( filia w Piotrkowie Tryb. ) - Nauk Społecznych ( filia w Piotrkowie Tryb.) 1012 nauczycieli akademickich 229 profesorów i doktorów habilitowanych 22 tysiące studentów 29 kierunków studiów

6 Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego z zakresu historii oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora z zakresu: historii, językoznawstwa, fizyki, biologii, geografii, pedagogiki, sztuk plastycznych oraz politologii

7 Co roku podania o przyjęcie na studia w UJK składa około 10 tysięcy maturzystów. Najlepsi otrzymują indeksy.

8 fizjoterapia administracja ochrona środowiska ekonomia zdrowie publiczne filologia Najpopularniejsze kierunki na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2008/2009 to:

9 Immatrykulacja – najważniejsze wydarzenie dla studentów nowego rocznika

10 JM Rektor UJK prof. dr hab. Regina Renz immatrykuluje studentkę fizjoterapii

11 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – największa uczelnia pedagogiczna w Polsce Blisko 22 tysiące studentów na wszystkich kierunkach i specjalnościach W pełnym wymiarze czasu pracy zajęcia prowadzi 229 profesorów z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

12 Współpraca międzynarodowa UJK podpisał umowy i porozumienia o współpracy z uczelniami, uniwersytetami i ośrodkami naukowo – badawczymi na całym świecie : Niemcy Austria Włochy Japonia Meksyk Stany Zjednoczone Szwecja Litwa Łotwa Czechy Rosja Słowacja Ukraina Białoruś

13 Sesje naukowe i konferencje Co roku Uczelnia organizuje kilkadziesiąt znaczących konferencji, sympozjów naukowych, spotkań i dyskusji ze wszystkich dziedzin nauki

14 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego to siedem wydziałów. Pięć wydziałów w Kielcach : Humanistyczny Matematyczno – Przyrodniczy Pedagogiczny i Artystyczny Zarządzania i Administracji Nauk o Zdrowiu Dwa wydziały w Filii zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim: Filologiczno – Historyczny Nauk Społecznych

15 Wydział Humanistyczny Dwa prawa do nadawania stopnia doktora - historia - językoznawstwo Prawo do habilitacji - historia 162 nauczycieli akademickich 50 profesorów i doktorów habilitowanych 90 doktorów cztery Instytuty - bibliotekoznawstwa i dziennikarstwa - historii - filologii polskiej - filologii rosyjskiej oraz - samodzielny zakład neofilologii

16 Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Pięć Instytutów - matematyki - geografii - biologii - chemii - fizyki oraz - samodzielny zakład ochrony i kształtowania środowiska 225 nauczycieli akademickich 57 profesorów i doktorów habilitowanych 143 doktorów Prawo do nadawania stopnia doktora z fizyki, biologii oraz geografii W 2003 roku uruchomiono Obserwatorium Astronomiczne oraz wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę projekcyjną Planetarium

17 Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Cztery Instytuty : - pedagogiki i psychologii - edukacji szkolnej - edukacji muzycznej - sztuk pięknych 245 nauczycieli akademickich 55 profesorów i doktorów habilitowanych 115 doktorów Prawo do nadawania stopnia naukowego doktora z pedagogiki i sztuk plastycznych

18 Wydział Zarządzania i Administracji Trzy Instytuty - ekonomii i administracji - nauk politycznych - zarządzania 143 nauczycieli akademickich 35 profesorów i doktorów habilitowanych 69 doktorów Prawo do nadawania stopnia naukowego doktora na kierunku Politologia

19 Wydział Nauk o Zdrowiu Trzy Instytuty: - pielęgniarstwa i położnictwa - fizjoterapii - zdrowia publicznego Wydziałowy Zakład Praktyk Zawodowych 90 nauczycieli akademickich 26 profesorów i doktorów habilitowanych 46 doktorów

20 Domy studenta Miasteczko Akademickie UJK w Kielcach posiada 4 domy studenta: Dom Studenta ODYSEJA, w którym są 272 miejsca Dom Studenta FAMA dysponujący 280 miejscami Dom Studenta MELODIA posiada 280 miejsc Dom Studenta ŁĄCZNIK, w którym jest 145 miejsc W miasteczku znajduje się Klub Studencki WSPAK oraz Studenckie Radio DECYBEL II

21 Stypendia, pomoc materialna Każdy student może starać się o następujące świadczenia: stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie stypendium na wyżywienie stypendium mieszkaniowe stypendium ministra za osiągnięcia w nauce stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe zapomoga Szczegółowych informacji dotyczących spraw socjalno-bytowych udziela Dział Spraw Studenckich przy ul. Żeromskiego 5, tel. (041) 349-72-59, 60

22 Akademickie Biuro Karier Celem działalności Akademickiego Biura Karier jest: prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych i aktualnych absolwentów Uczelni, nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, organizowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Akademickie Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.

23 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości skupia elitę młodych osób mających podstawy ekonomiczne, pasję i motywację do stworzenia własnej firmy i kreowania życia gospodarczego w Polsce. Misją AIP jest pomoc młodym przedsiębiorczym osobom w rozpoczęciu własnego biznesu. AIP umożliwiają każdej młodej osobie do 30 roku życia założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości skupia elitę młodych osób mających podstawy ekonomiczne, pasję i motywację do stworzenia własnej firmy i kreowania życia gospodarczego w Polsce. Misją AIP jest pomoc młodym przedsiębiorczym osobom w rozpoczęciu własnego biznesu. AIP umożliwiają każdej młodej osobie do 30 roku życia założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Akademicki Inkubator Technologiczny

24 Chór Akademicki i pracownicy Instytutu Edukacji Muzycznej byli wykonawcami wielu prawykonań, w tym M. Niziurskiego Te Deum, kantat: Żywi umierali, Narodziny nowego wieku, utworów akordeonowych, jak: Tryptyk barokowy, Koncert na akordeon, smyczki, trąbki i kotły, Serenada, P. Rubika Golgota Świętokrzyska, Tu es Petrus, Psałterz wrześniowy i wielu innych. Biorą także udział w zagranicznych konferencjach i stażach naukowych, w tym we Francji (Paryż), w Niemczech (Bielefeld), na Ukrainie (Lwów, Drohobycz, Sumi, Winnica), na Litwie (Wilno), w Czechach (Praga) i w innych. Są animatorami kultury w Polsce i na świecie. Chór Akademicki i pracownicy Instytutu Edukacji Muzycznej byli wykonawcami wielu prawykonań, w tym M. Niziurskiego Te Deum, kantat: Żywi umierali, Narodziny nowego wieku, utworów akordeonowych, jak: Tryptyk barokowy, Koncert na akordeon, smyczki, trąbki i kotły, Serenada, P. Rubika Golgota Świętokrzyska, Tu es Petrus, Psałterz wrześniowy i wielu innych. Biorą także udział w zagranicznych konferencjach i stażach naukowych, w tym we Francji (Paryż), w Niemczech (Bielefeld), na Ukrainie (Lwów, Drohobycz, Sumi, Winnica), na Litwie (Wilno), w Czechach (Praga) i w innych. Są animatorami kultury w Polsce i na świecie. Chór Akademicki Chór Akademicki

25 Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim Dwa Wydziały: - Filologiczno – Historyczny - Nauk Społecznych 225 nauczycieli akademickich 60 profesorów 80 doktorów 6 Instytutów 1 Samodzielny zakład

26 Biblioteka Główna Przeszło 450 tysięcy tomów wydawnictw zwartych i ciągłych Około 34 tysiące roczników czasopism krajowych i zagranicznych Ponad 1000 tytułów prenumerowanych czasopism polskich i 45 zagranicznych Pełna komputeryzacja zbiorów, nowoczesny system upowszechniania zasobów organizacja problemowych wystaw, rozbudowana działalność oświatowa

27 Studencki ruch naukowy ponad 65 Studenckich Kół Naukowych w których aktywnie pracuje ponad czterystu młodych naukowców ze wszystkich wydziałów Organizowane od szesnastu lat ( najdłużej w Polsce) wiosenne sesje Studenckich Kół Naukowych Człowiek i środowisko Objazdy problemowe i wyprawy tematyczne w kraju i za granicą Polski Systematyczne publikacje artykułów i referatów w Zeszytach Naukowych

28 Studenci działają w kilkudziesięciu kołach naukowych. Systematycznie organizowane są konferencje, obozy, objazdy i wyprawy. Dorobek naukowy studentów prezentowany jest podczas organizowanej co roku sesji Człowiek i jego środowisko.

29 Wydawnictwo UJK Co roku prawie 50 tomów o objętości blisko 900 arkuszy autorskich Monografie, opracowania naukowe, serie wydawnicze, zeszyty problemowe, skrypty Prestiżowe puchary i wyróżnienia na Targach Książki Historycznej, Targach Edukacyjnych oraz Targach Wydawnictw Uczelnianych w Kielcach, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie Nagroda Klio oraz nagroda im. prof. Jerzego Skowronka za szczególnie staranne edycje książek

30 Uczelniany Klub AZS 27 sekcji sportowych, zrzeszających 350 osób Wielokrotne mistrzostwo Polski uczelni pedagogicznych w piłce ręcznej, piłce koszykowej, tenisie stołowym Kilkadziesiąt tytułów mistrzów Polski w pływaniu Mistrzostwo Kielc w piłce koszykowej ( Amatorska Liga Miasta )

31 Szczególnym zainteresowaniem cieszą się obozy sportowe: letni pod żaglami na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i zimowy w Bukowinie Tatrzańskiej

32 Obozy zimowe w Bukowinie Tatrzańskiej Najdłużej w kraju w środowisku akademickim w Polsce organizowana akcja Zima ( co roku osiem turnusów dla początkujących i zaawansowanych narciarzy ) Własna kadra instruktorska z uprawnieniami Polskiego Związku Narciarskiego Kilkukrotne akademickie mistrzostwo Polski w narciarstwie alpejskim

33 Rejsy żeglarskie na Mazurach Największa studencka flotylla jachtowa na jeziorach Dwutygodniowe rejsy szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich Z macierzystego portu Wilkasy przez jezioro Niegocin Śniardwy, Tałty, Zamordeje do przystani w Wilkasach

34 Juvenalia 2008 Tradycyjnym korowodem ulicami miasta rozpoczęło się święto młodości - Juvenalia 2008. Na cztery dni Prezydent Kielc Wojciech Lubawski przekazał studentom klucze od bram miasta. Akt oddania Kielc w ręce studentów obserwowała rekordowa liczba żaków. A potem - też zgodnie z długoletnią tradycją - najodważniejsi rzucili się do kąpieli w miejskiej fontannie na Rynku.

35 Program edukacyjny FENIKS 1.02.09 roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego rozpoczyna realizację trzyletniego programu edukacyjnego FENIKS. Program ten, o łącznej wartości 15 mln. zł, realizowany jest w ramach europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. 1.02.09 roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego rozpoczyna realizację trzyletniego programu edukacyjnego FENIKS. Program ten, o łącznej wartości 15 mln. zł, realizowany jest w ramach europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Adresowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponad-gimnazjalnych trzech województw, a jego celem jest rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi u uczniów, wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki, oraz rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych. Adresowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponad-gimnazjalnych trzech województw, a jego celem jest rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi u uczniów, wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki, oraz rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych. W ramach programu nauczyciele z wyselekcjonowanych 100 szkół woj. świętokrzyskiego będą prowadzić odpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach, odwiedzać Instytut Fizyki UJK na warsztaty uczniowskie i pokazy z fizyki, organizować konkursy projektów naukowych. Ponadto, baza aparaturowa szkół zostanie doposażona sprzętem pokazowym. W ramach programu nauczyciele z wyselekcjonowanych 100 szkół woj. świętokrzyskiego będą prowadzić odpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach, odwiedzać Instytut Fizyki UJK na warsztaty uczniowskie i pokazy z fizyki, organizować konkursy projektów naukowych. Ponadto, baza aparaturowa szkół zostanie doposażona sprzętem pokazowym.

36


Pobierz ppt "UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZY Jana Kochanowskiego w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google