Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczna Dystrybucja Informacji EDI, format XML

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczna Dystrybucja Informacji EDI, format XML"— Zapis prezentacji:

1

2 Elektroniczna Dystrybucja Informacji EDI, format XML
Wydział Prawa i Administracji Pracownia Komputerowa

3 Elektroniczna wymiana danych (ang
Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange), to sposób wymiany dokumentów pomiędzy kontrahentami w postaci elektronicznej, charakteryzujący się: przesyłaniem dokumentów w formie elektronicznej („bezpapierowej”), wymianą dokumentów spełniających uzgodnione wcześniej standardy dotyczące zawartości i formatu np. XML, EDIFACT, wymianą danych bezpośrednio pomiędzy systemami informatycznymi partnerów

4 EDI- Elektroniczna wymiana danych
EDI określa sposób wymiany pomiędzy komputerami stron, dokładnie określonych co do formatu komunikatów,. W ramach EDI definiuje się sekwencję komunikatów między stronami transmisji, przy czym każda z nich może być jej nadawcą lub odbiorcą. Dane zawierające treść dokumentów mogą być przesłane od nadawcy do odbiorcy poprzez środki porozumiewania się na odległość lub też mogą być przewiezione na nośniku pamięci.

5 EDI- Elektroniczna wymiana danych (2)
EDI wyeliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspiesza i zwiększa dokładność przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. Użycie EDI poprawia czasową dostępność informacji logistycznej, poszerza i uściśla dane, a także zmniejsza pracochłonność procesu. Aby w pełni wykorzystać zalety EDI, uczestnicy kanału informacyjnego powinni się komunikować za pośrednictwem komputera. Efektywne wdrożenie EDI wymaga bezpośredniej komunikacji między systemami komputerowymi, zarówno nabywców jak i sprzedawców produktu.

6 Korzyści z EDI Korzyści dla Klienta wynikające z zastosowania rozwiązań EDI, to przede wszystkim: utrwalenie i wzmocnienie relacji partnerskich z kontrahentami, poprawa bezpieczeństwa i niezawodności wymiany z nimi dokumentów, redukcja kosztów administracyjnych osiągana dzięki: wyeliminowaniu dokumentów papierowych i poprawie efektywności pracy, automatyzacji przetwarzania danych i wyeliminowaniu wielokrotnego wprowadzania danych do systemów informatycznych, redukcji błędów przy wprowadzaniu danych do systemu, usprawnieniu procesu przesyłania informacji, w szczególności przyspieszeniu przesyłania informacji, zmniejszeniu kosztów łączności poprzez eliminację przesyłania dokumentów np. faksem

7

8 podanie ceny 8

9 podanie ceny zamówienie 9

10 podanie ceny zamówienie potwierdzenie przyjęcia zamówienia 10

11 11 podanie ceny zamówienie potwierdzenie przyjęcia zamówienia
przesłanie faktury 11

12 12 podanie ceny zamówienie potwierdzenie przyjęcia zamówienia
przesłanie faktury Informacja o zapłacie 12

13 Możliwości EDI Zamiast wielokrotnie przetwarzać ręcznie otrzymywane dokumenty, można uzgodnić typ elektronicznych formularzy i między komputerami przesyłać jedynie typ formularza oraz treść jego pól. Pełna treść przesyłanych w ten sposób dokumentów (opisy pól ich treść) widoczna jest zarówno u sprzedawcy jak i u odbiorcy. Pewnym ograniczeniem w stosowaniu EDI jest konieczność uzgadniania formatów poszczególnych rodzajów dokumentów przed rozpoczęciem wymiany informacji takim sposobem.

14 Zastosowanie EDI w praktyce
Pierwszym opisanym zastosowaniem EDI był system zbierania zamówień na motocykle od klientów Kawasaki. Przyszły właściciel mógł „skonstruować” motocykl dla siebie wybierając rodzaj ramy, silnika, wyposażenie motocykla i jego kolor. Zamówienie przyjmował jeden z przedstawicieli KAWASAKI w Japonii, wypełniając z klientem elektroniczny formularz zamówienia. Zamówienie to przesyłane było do działu sprzedaży fabryki KAWASAKI, gdzie po elektronicznym przetworzeniu przesyłano je do działu montażu. Tam ustalano kolejność montażu poszczególnych motocykli i wg. tego (dalej przetwarzając elektroniczne informacje) zamawiano poszczególne podzespoły na określoną godzinę. Eliminowało to konieczność magazynowania części na poszczególnych etapach produkcji. W ciągu 48 godzin od zamówienia klient dostawał zamówiony motocykl, zbudowany z elementów wg, jego życzenia.

15 Format XML XML (eXtensible Markup Language – rozszerzalny język znaczników) pozwala definiować struktury dokumentów. XML to zestaw ścisłych reguł (można go traktować również jako wytyczne czy konwencję) do projektowania formatów, na których oparte zostaną dane. Jest tekstem ale nie należy go czytać Ułatwia automatyczne przetwarzanie dokumentów.

16 Podstawowym pojęciem w języku XML jest znacznik zawarty między znakami <> np. <data>. każdy znacznik musi być zamknięty, więc zamknięciem znacznika <data> będzie </data>. <podatnik> <nazwisko>Kowalski</nazwisko> <imie>Jan</imie> <PESEL> </PESEL> </podatnik>

17 XML a HTML HTML definiuje dokładne znaczenia każdego ze znaczników i jego atrybutów, jak również ich wygląd w przeglądarce, XML używa znaczników tylko do rozgraniczenia pewnej części z całego dokumentu, a interpretację znaczenia pozostawia aplikacji odczytującej te dane.

18 Przykładowy fragment dokumentu XML

19 Publikowanie prawa miejscowego
Zasady i tryb ogłaszania aktów prawnych oraz wymagania techniczne dotyczące dokumentów elektronicznych określają: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U ) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. (Dz. U )

20 Z przepisów ustawy wynika, że:
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym jest obowiązkowe Ogłoszenie winno nastąpić niezwłocznie Akty prawa miejscowego ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Wojewódzki Dziennik Urzędowy wydaje wojewoda

21 Budowa aktu prawnego Akty prawne, przekazywane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym od , są zapisywane jako teksty strukturalne w postaci uniwersalnego formatu tekstowego do zapisu danych w formie elektronicznej XML Tekst strukturalny aktu prawnego zawiera: strukturę aktu tekst poszczególnych części tytuły poszczególnych części przypisy załączniki do aktów

22 Struktura aktu prawnego:
część księga tytuł dział rozdział oddział artykuł paragraf ustęp punkt litera tiret

23 Program do tworzenia dokumentów prawnych
Edytor Aktów Prawnych XML opracowany przez firmę AC&B (Administration & Business Consulting) spełnia wszelkie wymogi ustawy Własności: Pełna zgodność z systemem Elektroniczny Dziennik Urzędowy Funkcja przekazywania uchwał i innych aktów do ogłoszenia w DU (moduł komunikacyjny) Możliwość tworzenia aktów w oparciu o szablony aktów Automatyczne tworzenie uchwał budżetowych Obsługa podpisu jednorazowego i wielopodpisu

24 Wymagania sprzętowe i programowe:
Procesor Intel Core 2 Duo lub podobny, 4 GB RAM, 200 MB wolnego miejsca na HDD; System Windows XP z Service Pack 3 lub nowszy, Przeglądarka IE 7 lub podobna Czytnik plików PDF Wskazany Office 2007 lub nowszy Sterowniki i oprogramowanie do podpisu elektronicznego Oprogramowanie JAVA

25 Produktem wynikowym Edytora jest dokument XML oraz powstały na jego podstawie dokument PDF. Dokument XML zawiera treść aktu prawnego bez żadnych znaczników formatujących. Dokument PDF jest wizualną postacią pliku XML powstającą na podstawie definicji formatowania z pliku XSL. Przez modyfikacje pliku XSL możemy zmieniać wygląd pliku PDF, nie zmieniając treści pliku XML.

26 EDI- Elektroniczna wymiana danych (2)
EDI określa sposób wymiany pomiędzy komputerami stron dokładnie określonych co do formatu komunikatów zawierających treści inne niż mechanizmy przekazu środków pieniężnych. W ramach EDI definiuje się sekwencję komunikatów między stronami transmisji, przy czym każda z nich może być jej nadawcą lub odbiorcą. Dane zawierające treść dokumentów mogą być przesłane od nadawcy do odbiorcy poprzez środki porozumiewania się na odległość lub też mogą być przewiezione na nośniku pamięci.


Pobierz ppt "Elektroniczna Dystrybucja Informacji EDI, format XML"

Podobne prezentacje


Reklamy Google