Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Informatyki II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Informatyki II"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Informatyki II
Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice

2 Edytor tekstu To program komputerowy służący do edycji tekstu. W odróżnieniu od procesora tekstu nie zajmuje się wyglądem i formatowaniem tekstu, lub też ma te możliwości bardzo ograniczone. vi (vim) Notepad Emax Pico nano TeX jEdit – napisany w javie –> działa na wszystkich platformach wspierających Javę

3 Procesor tekstu To program komputerowy służący do edycji, formatowania, edytowania i drukowania dokumentów. Oprogramowanie typu - Desktop publishing Najbardziej złożone oprogramowanie służące do skomplikowanego składania tekstu. Używane w wydawnictwach.

4 Na wydruku dostaniesz to co widzisz
Procesor tekstu Współczesne procesory tekstu są oparte o graficzny interfejs użytkownika i o tzw. mechanizm WYSWYG WYSWYG – What You See is What You Get Na wydruku dostaniesz to co widzisz

5 Maszyna do pisania była procesorem tekstu
Historia Termin procesor tekstu pojawił się w 1960 w IBM i określał sprzęt służący do obróbki i pisania tekstu Maszyna do pisania była procesorem tekstu Pierwszy prawdziwy edytor tekstu pojawił się w 1970 r. w Wang Laboratories

6 Procesory tekstu (przykłady)
Darmowe AbiWord (GPL) OpenOffice.org Writer (LGPL) LyX TeX Emacs Płatne Microsoft Word — obecnie najbardziej popularny AppleWorks WordPerfect StarOffice Writer — firmowa wersja OpenOffice.org Adobe FrameMaker

7 Pakiet biurowy Pakiet biurowy – zbiór programów służących do pracy biurowej: Procesor tekstu Program kalkulacyjny Baza danych Narzędzia do komunikacji (poczta elektroniczna, itp.) Pakiet graficzny (program do prezentacji i obróbki) To być musi zawsze Adobe Pages Lotus SmartSuite Microsoft Office Star Office (Open Office) WordPerfect Office

8 Microsoft Office Może być uruchamiany na następujących platformach
Windows Apple Macintosh Linux – przy użyciu: CrossOverOffice lub WINE Najnowsze wersje Windows Office 2010 (Word 2010, itd.) Apple Office 2011 (Word 2011, itd.)

9 Jak zdobyć pakiet Microsoft Office ?
Kupić w sklepie Cena pakietu Office – ok zł !!! Skorzystać z Licencji Akademickiej Cena ok. 200 zł

10 Przykładowe ceny http://www.adm.uj.edu.pl
Microsoft Office 2007 Professional – 56,90 Euro Microsoft Windows 7 (Polish) – 52,03 Euro Jak załatwić ? Ośrodek Informatyki Administracji UJ p. Iwony Gajda, Collegium Novum, p. 10a, tel. 1219

11 Microsoft MSDN Academic Alliance Program
Licencja na UJ Oprogramowanie Microsoft - za darmo Home.aspx?campus=ujag_wfai Konieczna rejestracja Pan inż. Stanisław Zemla tel.: 5888, 5900 w. 11 ; pok.: 84 Visual Studio Systemy operacyjne (Vista, Windows 7)

12 Microsoft Word 2003 Menu Pasek narzędzi Pasek formatowania Pozwolę sobie nie wyjaśniać w jaki sposób wprowadzać tekst i jak zmieniać wygląd czcionki.

13 Microsoft Word 2010

14 Piszemy pracę licencjacką/magisterską
Wymyślić, co chce się napisać Przygotować rysunki i wykresy Zacząć wprowadzać tekst Ustawić/sformatować tekst/paragrafy Wprowadzić: - odnośniki (referencje ) - rysunki, podpisy pod rysunkami - wzory i ich automatyczną numerację - tabele wraz z podpisami - numerację stron Podzielić pracę na sekcje Utworzyć automatyczny spis treści

15 Piszemy pracę magisterską
Przesłać tekst komuś, aby ją sprawdził pod względem stylistycznym i edytorskim UJ wymaga dostarczenia prac w postaci zbioru pdf

16 Piszemy pracę magisterską
Jak to powinno wyglądać ? Część wstępna (tytuł, podziękowania) Streszczenie Część teoretyczna wyjaśniająca, co już zostało zbadane przez innych Rozdział o aparaturze lub zastosowanej teoretycznej metodzie badań Wyniki i dyskusja Bibliografia

17 Strona tytułowa Kursor na koniec tekstu i dzielimy stronę

18 Podziękowania A co to za sztuczka?
Broń Boże zapomnieć o jakimś tytule ! Ale nie wygląda to za ładnie. Może przesunąć akapit w prawo

19 Formatowanie akapitów
Ciąg zdań zakończony ENTER’em suwak do przesuwania początku pierwszej linijki akapitu w prawo Pasek formatowania akapitu suwak do przesuwania początku pozostałych linijek akapitu w prawo (za wyjątkiem pierwszej linijki akapitu) suwak do przesuwania początku wszystkich linijek akapitu w prawo

20 Nagłówki Najechać na Nagłówek 1 i nacisnąć prawy przycisk myszy

21 Dlaczego używać predefiniowane style ?
Ponieważ: jednocześnie będziemy mogli zmieniać wygląd nagłówków w całym dokumencie będziemy mogli utworzyć automatyczny spis treści

22 Rozdziały i podrozdziały

23 Numerowanie i wypunktowywanie
A tu jest błąd ortograficzny !

24 Automatyczne sprawdzanie pisowni Office 2010
Zakładka „Recenzje”

25 Automatyczne sprawdzanie pisowni Office 2010

26 Przypis / referencja Informacja o tym, gdzie możemy znaleźć pierwsze opracowanie traktujące o danym problemie W zależności od czasopisma przypisy/referencje oznacza się w różny sposób. Najczęściej: Ala ma kota [1]. Ala ma kota1 . Wpisać odnośnik/referencję

27 Przypisy końcowe Office 2010

28 A co zrobić, gdy numeracja przypisu ma być inna?
Skorzystać i możliwości zmiany stylu i formatowania poprzez opcję Style i formatowanie A jak wykorzystać już wprowadzony przypis ?

29 Jak wykorzystać już wprowadzony przypis/referencję ?
Użyć opcji: odsyłacz (cross-reference)

30 Jak wykorzystać już wprowadzony przypis/referencję ? Office 2010
Zakładka „Odsyłacze”

31 Co się dzieje jak dodamy nowy przypis ?
Te się zmieniły Ten się nie zmienił !!

32 Przypisy/referencje a odsyłacze
Odsyłacz jest przypisem do już wprowadzonego przypisu. Po wprowadzeniu lub usunięciu nowego przypisu/referencji pozostałe przypisy zmieniają się automatycznie. Po wprowadzeniu lub usunięciu nowego przypisu/referencji odsyłacze się nie uaktualniają. Aby je uaktualnić należy zaznaczyć cały tekst i nacisnąć F9

33 Uaktualnianie zmian – F9
F9 – uaktualnia wszelkie zmiany dokonane w dokumencie Nacisnąć F9

34 Odsyłacze – specjalistyczne oprogramowanie
Pozwalają na szybką zmianę wyglądu odnośników i odsyłaczy (kilkaset wzorców) np. Endnote, Reference Manager, ProCite … darmowe: Aigaion, Bibus, JobRef … Pozwalają na import odsyłaczy z zewnętrznych baz danych

35 Program do katalogowania i stylizacji odnośników i odsyłaczy
Program Mendeley Program do katalogowania i stylizacji odnośników i odsyłaczy Zalety: Jest darmowy Program działa na wszystkich platformach systemowych: Windows, Linux, OS X Posiada możliwość „uploadu” publikacji Posiada możliwość szybkiego zmieniania formy końcowej publikacji Posiada możliwość pracy grupowej

36 Program Mendeley

37 Katalog główny Moje publikacje

38 Dodawanie publikacji do bazy danych
Wczytuje dane ze zbioru pdf Import z zewnętrznej bazy danych

39 Dodawanie publikacji do bazy danych
Wczytuje dane ze zbioru pdf Import z zewnętrznej bazy danych

40 Mendeley a Word W zakładce dodatki

41 Mendeley a Word Zmiana formatu odnośników

42 Mendeley a Word

43 Mendeley a Word

44 Mendeley składowanie „w chmurze”

45 Mendeley - organizacja zbiorów

46 Bazy danych artykułów i cytowań
isiknowledge.com/ Dostęp jest możliwy z każdego komputera Uniwersytetu Jagiellońskiego

47 Bazy danych artykułów i cytowań
Dostęp jest możliwy z każdego komputera Uniwersytetu Jagiellońskiego

48 Bazy danych artykułów i cytowań
Bazy danych indywidualnych wydawców (APS, ACS, Elsevier, Wiley itd.) Google Scholar (http://scholar.google.com) Scirus (www.scirus.com) Dostęp jest możliwy z każdego komputera

49 Bibliografia Office 2010 Zakładka „Odsyłacze”

50 Wprowadzanie rysunku ze schowka i przygotowanie podpisu
Rysunek możemy wprowadzić bądź ze zbioru, bądź poprzez operację kopiowania i wklejania. Przesuń kursor na linię, w której ma być rysunek i wklej rysunek ze schowka Przesuń kursor na następna linię wewnątrz pola tekstowego Należy teraz ustawić styl podpisu. W tym celu zaznaczamy tekst podpisu, wybieramy opcję Styl i formatowanie, przesuwamy kursor myszy na okienko z tekstem Legenda i naciskamy prawy przycisk myszy.

51 Dlaczego używać ramek ? Bo dzięki temu mamy łatwą kontrolę na położeniem rysunku, jak również możemy powiązać podpis z rysunkiem w jedną całość

52 Formatowanie położenia rysunku
Usuwanie linii ramki. Przesuń kursor na linię ramki i naciśnij prawy przycisk myszy Formatowanie położenia rysunku Nacisnąć prawy przycisk na linii

53 Wstawienie odsyłacza do rysunku

54 Wstawienie rysunku z pliku

55 Wstawienie rysunku z pliku
Wstaw – wstawia rysunek do dokumentu Połącz – wstawia połączenie (link) do zbioru. Rysunek jest w zbiorze na dysku: Mniejszy zbiór wynikowy. Rysunek jest automatycznie uaktualniany Musimy pamiętać, aby przekopiować wszystkie zbiory

56 Pozostało nam jeszcze ustawić położenie podpisu
Wpisywanie wzorów Do wpisywania wzorów służy, tzw. edytor równań Teraz należy wprowadzić podpis do równania Musimy ręcznie dokończyć podpis równania - ) Pozostało nam jeszcze ustawić położenie podpisu

57 Ustawienie podpisu Znaki tabulatora

58 Wprowadzenie wzoru Word2010
Zakładka „Wstawianie”

59 Wstawienie tabeli Chcemy wstawić tabelę o 2 kolumnach i 3 wierszach

60 Wstawienie tabeli Tak jak i poprzednio powinniśmy wprowadzić pole tekstowe, aby móc utworzyć jedną całość z podpisem

61 Tabela Pole tekstowe

62 Podział na sekcje Chcemy np., aby po każdym rozdziale był umieszczony spis publikacji Chcemy, aby po spisie publikacji był umieszczony spis rysunków i spis tabel Chcemy, aby każda sekcja była inaczej formatowana

63 Podział na sekcje

64 Podział na sekcje Office 2010

65 Wstawienie numeru stron

66 A co, gdy nie chcemy mieć numeru stron np. na spisie rysunków ?
Jest numer strony Nie ma numeru strony Tu już nie ma łącza. Można usunąć pole numeracji stron Nacisnąć klawisz DEL

67 Indeksowanie tekstu Indeks – lista słów kluczowych wraz z numerami stron, na których te słowa występują.

68 Indeksowanie tekstu Indeks – lista słów kluczowych wraz z numerami stron, na których te słowa występują.

69 Wprowadzanie indeksu

70 Automatyczne przygotowanie spisu treści
Można wykonać jedynie, gdy nagłówki podrozdziałów i rozdziałów były zdeklarowane przez użycie predefiniowanych stylów.

71 Spis treści

72 Spis treści Spis możemy uaktualnić przez zaznaczenie całego tekstu i naciśniecie przycisku F9

73 No i praca gotowa

74 Praca grupowa Word umożliwia grupowa pracę nad tekstem. W tamach tej usługi możliwe jest: wprowadzanie komentarzy zaznaczanie tekstu wprowadzanie poprawek praca on-line.

75 Wprowadzanie komentarzy

76 Wprowadzanie poprawek
1) Uruchomić mechanizm śledzenia zmian 2) Zmiany są od razu widoczne na dokumencie

77 Inny członek grupy może zmiany zaakceptować …
Wprowadzanie zmian Inny członek grupy może zmiany zaakceptować …

78 Wprowadzanie zmian lub odrzucić

79 A co zrobić, gdy dostaliśmy nową wersję bez zaznaczonych poprawek?
Wykorzystać polecenie: Porównaj i scal Pozwala na porównanie dwóch dokumentów i wyświetlenie różnic

80 Wyróżnienie tekstu

81 Office 2010

82 Możliwości zaaranżowania konferencji pomiędzy użytkownikami
Praca on-line Możliwości zaaranżowania konferencji pomiędzy użytkownikami

83 Co za tydzień ? Pakiet Office – Excel Arkusz kalkulacyjny


Pobierz ppt "Podstawy Informatyki II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google