Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice

2 Edytor tekstu To program komputerowy służący do edycji tekstu. W odróżnieniu od procesora tekstu nie zajmuje się wyglądem i formatowaniem tekstu, lub też ma te możliwości bardzo ograniczone. vi (vim) Notepad Emax Pico nano TeX napisany w javie –> działa na wszystkich platformach wspierających Javę jEdit –

3 Procesor tekstu To program komputerowy służący do edycji, formatowania, edytowania i drukowania dokumentów. Oprogramowanie typu - Desktop publishing Najbardziej złożone oprogramowanie służące do skomplikowanego składania tekstu. Używane w wydawnictwach.

4 Procesor tekstu Współczesne procesory tekstu są oparte o graficzny interfejs użytkownika i o tzw. mechanizm WYSWYG WYSWYG – What You See is What You Get Na wydruku dostaniesz to co widzisz

5 Historia Termin procesor tekstu pojawił się w 1960 w IBM i określał sprzęt służący do obróbki i pisania tekstu Maszyna do pisania była procesorem tekstu Pierwszy prawdziwy edytor tekstu pojawił się w 1970 r. w Wang Laboratories

6 Procesory tekstu (przykłady) Darmowe AbiWord (GPL) OpenOffice.org Writer (LGPL) LyX TeX Emacs Płatne Microsoft Word obecnie najbardziej popularny AppleWorks WordPerfect StarOffice Writer firmowa wersja OpenOffice.org Adobe FrameMaker

7 Pakiet biurowy Pakiet biurowy – zbiór programów służących do pracy biurowej: Procesor tekstu Program kalkulacyjny Baza danych Narzędzia do komunikacji (poczta elektroniczna, itp.) Pakiet graficzny (program do prezentacji i obróbki) To być musi zawsze Adobe Pages Lotus SmartSuite Microsoft Office Star Office (Open Office) WordPerfect Office

8 Microsoft Office Może być uruchamiany na następujących platformach Windows Apple Macintosh Linux – przy użyciu: CrossOverOffice lub WINE Office 2010 (Word 2010, itd.) Office 2011 (Word 2011, itd.) Windows Apple Najnowsze wersje

9 Jak zdobyć pakiet Microsoft Office ? Kupić w sklepie Skorzystać z Licencji Akademickiej Cena pakietu Office – ok. 1000 zł !!! Cena ok. 200 zł

10 Przykładowe ceny Microsoft Office 2007 Professional – 56,90 Euro Microsoft Windows 7 (Polish) – 52,03 Euro Jak załatwić ? Ośrodek Informatyki Administracji UJ p. Iwony Gajda, Collegium Novum, p. 10a, tel. 1219 http://www.adm.uj.edu.pl

11 Microsoft MSDN Academic Alliance Program Pan inż. Stanisław Zemla Oprogramowanie Microsoft - za darmo Licencja na UJ tel.: 5888, 5900 w. 11 ; pok.: 84 Konieczna rejestracja Visual Studio Systemy operacyjne (Vista, Windows 7) http://msdn62.e-academy.com/elms/Storefront/ Home.aspx?campus=ujag_wfai

12 Microsoft Word 2003 Menu Pasek narzędzi Pasek formatowania Pozwolę sobie nie wyjaśniać w jaki sposób wprowadzać tekst i jak zmieniać wygląd czcionki.

13 Microsoft Word 2010

14 Piszemy pracę licencjacką/magisterską Ustawić/sformatować tekst/paragrafy Wymyślić, co chce się napisać Zacząć wprowadzać tekst Wprowadzić: - odnośniki (referencje ) - rysunki, podpisy pod rysunkami Podzielić pracę na sekcje - wzory i ich automatyczną numerację - tabele wraz z podpisami - numerację stron Utworzyć automatyczny spis treści Przygotować rysunki i wykresy

15 Piszemy pracę magisterską Przesłać tekst komuś, aby ją sprawdził pod względem stylistycznym i edytorskim UJ wymaga dostarczenia prac w postaci zbioru pdf

16 Piszemy pracę magisterską Część wstępna (tytuł, podziękowania) Jak to powinno wyglądać ? Streszczenie Wyniki i dyskusja Bibliografia Część teoretyczna wyjaśniająca, co już zostało zbadane przez innych Rozdział o aparaturze lub zastosowanej teoretycznej metodzie badań

17 Strona tytułowa Kursor na koniec tekstu i dzielimy stronę

18 Podziękowania Broń Boże zapomnieć o jakimś tytule ! Ale nie wygląda to za ładnie. Może przesunąć akapit w prawo A co to za sztuczka?

19 Formatowanie akapitów Ciąg zdań zakończony ENTERem Akapit Pasek formatowania akapitu suwak do przesuwania początku pierwszej linijki akapitu w prawo suwak do przesuwania początku pozostałych linijek akapitu w prawo (za wyjątkiem pierwszej linijki akapitu) suwak do przesuwania początku wszystkich linijek akapitu w prawo

20 Nagłówki Najechać na Nagłówek 1 i nacisnąć prawy przycisk myszy

21 Dlaczego używać predefiniowane style ? jednocześnie będziemy mogli zmieniać wygląd nagłówków w całym dokumencie będziemy mogli utworzyć automatyczny spis treści Ponieważ:

22 Rozdziały i podrozdziały

23 Numerowanie i wypunktowywanie A tu jest błąd ortograficzny !

24 Automatyczne sprawdzanie pisowni Office 2010 Zakładka Recenzje

25 Automatyczne sprawdzanie pisowni Office 2010

26 Przypis / referencja Wpisać odnośnik/referencję W zależności od czasopisma przypisy/referencje oznacza się w różny sposób. Najczęściej: Ala ma kota [1]. Ala ma kota 1. Informacja o tym, gdzie możemy znaleźć pierwsze opracowanie traktujące o danym problemie

27 Przypisy końcowe Office 2010

28 A co zrobić, gdy numeracja przypisu ma być inna? Skorzystać i możliwości zmiany stylu i formatowania poprzez opcję Style i formatowanie A jak wykorzystać już wprowadzony przypis ?

29 Jak wykorzystać już wprowadzony przypis/referencję ? Użyć opcji: odsyłacz (cross-reference)

30 Jak wykorzystać już wprowadzony przypis/referencję ? Office 2010 Zakładka Odsyłacze

31 Co się dzieje jak dodamy nowy przypis ? Te się zmieniły Ten się nie zmienił !!

32 Przypisy/referencje a odsyłacze Odsyłacz jest przypisem do już wprowadzonego przypisu. Po wprowadzeniu lub usunięciu nowego przypisu/referencji pozostałe przypisy zmieniają się automatycznie. Po wprowadzeniu lub usunięciu nowego przypisu/referencji odsyłacze się nie uaktualniają. Aby je uaktualnić należy zaznaczyć cały tekst i nacisnąć F9

33 Uaktualnianie zmian – F9 Nacisnąć F9 F9 – uaktualnia wszelkie zmiany dokonane w dokumencie

34 Odsyłacze – specjalistyczne oprogramowanie Pozwalają na szybką zmianę wyglądu odnośników i odsyłaczy (kilkaset wzorców) np. Endnote, Reference Manager, ProCite … darmowe: Aigaion, Bibus, JobRef … Pozwalają na import odsyłaczy z zewnętrznych baz danych

35 Program Mendeley Program do katalogowania i stylizacji odnośników i odsyłaczy http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/ o Jest darmowy o Program działa na wszystkich platformach systemowych: Windows, Linux, OS X o Posiada możliwość uploadu publikacji o Posiada możliwość szybkiego zmieniania formy końcowej publikacji o Posiada możliwość pracy grupowej Zalety:

36 Program Mendeley

37 Moje publikacje Katalog główny

38 Dodawanie publikacji do bazy danych Wczytuje dane ze zbioru pdf Import z zewnętrznej bazy danych

39 Dodawanie publikacji do bazy danych Wczytuje dane ze zbioru pdf Import z zewnętrznej bazy danych

40 Mendeley a Word W zakładce dodatki

41 Mendeley a Word Zmiana formatu odnośników

42 Mendeley a Word

43

44 Mendeley składowanie w chmurze

45 Mendeley - organizacja zbiorów

46 Bazy danych artykułów i cytowań isiknowledge.com/ Dostęp jest możliwy z każdego komputera Uniwersytetu Jagiellońskiego

47 Bazy danych artykułów i cytowań www.scopus.com Dostęp jest możliwy z każdego komputera Uniwersytetu Jagiellońskiego

48 Bazy danych artykułów i cytowań Bazy danych indywidualnych wydawców Dostęp jest możliwy z każdego komputera (APS, ACS, Elsevier, Wiley itd.) Google Scholar (http://scholar.google.com) Scirus (www.scirus.com)

49 Bibliografia Office 2010 Zakładka Odsyłacze

50 Wprowadzanie rysunku ze schowka i przygotowanie podpisu Rysunek możemy wprowadzić bądź ze zbioru, bądź poprzez operację kopiowania i wklejania. Przesuń kursor na linię, w której ma być rysunek i wklej rysunek ze schowka Przesuń kursor na następna linię wewnątrz pola tekstowego Należy teraz ustawić styl podpisu. W tym celu zaznaczamy tekst podpisu, wybieramy opcję Styl i formatowanie, przesuwamy kursor myszy na okienko z tekstem Legenda i naciskamy prawy przycisk myszy.

51 Dlaczego używać ramek ? Bo dzięki temu mamy łatwą kontrolę na położeniem rysunku, jak również możemy powiązać podpis z rysunkiem w jedną całość

52 Formatowanie położenia rysunku Usuwanie linii ramki. Przesuń kursor na linię ramki i naciśnij prawy przycisk myszy Formatowanie położenia rysunku Nacisnąć prawy przycisk na linii

53 Wstawienie odsyłacza do rysunku

54 Wstawienie rysunku z pliku

55 Wstaw – wstawia rysunek do dokumentu Połącz – wstawia połączenie (link) do zbioru. Rysunek jest w zbiorze na dysku: Mniejszy zbiór wynikowy. Rysunek jest automatycznie uaktualniany Musimy pamiętać, aby przekopiować wszystkie zbiory

56 Wpisywanie wzorów Do wpisywania wzorów służy, tzw. edytor równań Teraz należy wprowadzić podpis do równania Musimy ręcznie dokończyć podpis równania - ) Pozostało nam jeszcze ustawić położenie podpisu

57 Ustawienie podpisu Znaki tabulatora

58 Wprowadzenie wzoru Word2010 Zakładka Wstawianie

59 Wstawienie tabeli Chcemy wstawić tabelę o 2 kolumnach i 3 wierszach

60 Wstawienie tabeli Tak jak i poprzednio powinniśmy wprowadzić pole tekstowe, aby móc utworzyć jedną całość z podpisem

61 Tabela Pole tekstowe

62 Podział na sekcje Chcemy np., aby po każdym rozdziale był umieszczony spis publikacji Chcemy, aby po spisie publikacji był umieszczony spis rysunków i spis tabel Chcemy, aby każda sekcja była inaczej formatowana

63 Podział na sekcje

64 Podział na sekcje Office 2010

65 Wstawienie numeru stron

66 A co, gdy nie chcemy mieć numeru stron np. na spisie rysunków ? Tu już nie ma łącza. Można usunąć pole numeracji stron Nacisnąć klawisz DEL Jest numer strony Nie ma numeru strony

67 Indeksowanie tekstu Indeks – lista słów kluczowych wraz z numerami stron, na których te słowa występują.

68 Indeksowanie tekstu Indeks – lista słów kluczowych wraz z numerami stron, na których te słowa występują.

69 Wprowadzanie indeksu

70 Automatyczne przygotowanie spisu treści Można wykonać jedynie, gdy nagłówki podrozdziałów i rozdziałów były zdeklarowane przez użycie predefiniowanych stylów.

71 Spis treści

72 Spis możemy uaktualnić przez zaznaczenie całego tekstu i naciśniecie przycisku F9

73 No i praca gotowa

74 Praca grupowa wprowadzanie komentarzy zaznaczanie tekstu wprowadzanie poprawek praca on-line. Word umożliwia grupowa pracę nad tekstem. W tamach tej usługi możliwe jest:

75 Wprowadzanie komentarzy

76 Wprowadzanie poprawek 1) Uruchomić mechanizm śledzenia zmian 2) Zmiany są od razu widoczne na dokumencie

77 Wprowadzanie zmian Inny członek grupy może zmiany zaakceptować …

78 Wprowadzanie zmian lub odrzucić

79 A co zrobić, gdy dostaliśmy nową wersję bez zaznaczonych poprawek? Wykorzystać polecenie: Porównaj i scal Pozwala na porównanie dwóch dokumentów i wyświetlenie różnic

80 Wyróżnienie tekstu

81 Office 2010

82 Praca on-line Możliwości zaaranżowania konferencji pomiędzy użytkownikami

83 Co za tydzień ? Pakiet Office – Excel Arkusz kalkulacyjny


Pobierz ppt "Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google