Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Informatyki II Arkusz kalkulacyjny Excel Sporządzanie notatek OneNote.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Informatyki II Arkusz kalkulacyjny Excel Sporządzanie notatek OneNote."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Informatyki II Arkusz kalkulacyjny Excel Sporządzanie notatek OneNote

2 Praca on-line Możliwości zaaranżowania konferencji pomiędzy użytkownikami

3 Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro KSpread OpenOffice.org Calc Numbers09 iWork

4 Budowa arkusza kalkulacyjnego Arkusz papierowy Arkusz komputerowy Składa się z siatki kolumn i wierszy tworzącej zespół komórek Adres danej komórki jest określany literą kolumny i numerem wiersza A2

5 Zasada pracy Program arkusz kalkulacyjny wykorzystuje przestrzenne związki pomiędzy wielkościami. Strona arkusza podzielona jest na komórki, które pełnią rolę zmiennych. Komórki mogą zawierać nie tylko wartości, lecz również formuły służące do obliczeń. Komórka Formuły mogą korzystać z wartości umieszczonych w innych komórkach oraz ze zmiennych zewnętrznych, np. czas, data.

6 Po co ? Pozwala m.in. na badanie scenariuszy: co się stanie, jeżeli.... ? W związku z tym ma ogromne znaczenie w biznesie Arkusz kalkulacyjny umożliwia: tworzenie zestawień, filtrowanie danych, wykonywanie obliczeń, przetwarzanie danych, wizualizację wyników.

7 Historia Komputerowy arkusz kalkulacyjny został wymyślony 1970 roku przez Rene Pardo and Remy Landaua, którzy wystąpili o patent. Ale go nie dostali Rene Pardo

8 Historia Pierwszym użytecznym arkuszem kalkulacyjnym był VisiCalc -1979 r. Koncept arkusza kalkulacyjnego dla PC-ta został ponownie odkryty przez Dana Bricklina w 1977 r. Dan Bricklin Bob Frankston Również i tu nie uzyskano patentu

9 VisiCalc Pierwszy arkusz kalkulacyjny http://www.bricklin.com/history/intro.htm i pierwsze ogłoszenie

10 Microsoft Excel 2010

11 Typy danych Wszystkie formuły muszą się zaczynać od = Opisy - tekst Stałe Wyrażenia arytmetyczne (formuły) Excel jest wyposażony w możliwości programowania w języku Basic Uwaga na wirusy

12 Formatowanie danych W większości przypadków po wprowadzeniu danych należy im nadać określony wygląd tzw. format

13 Formatowanie danych Excel 2010 Zakładka Narzędzia główne

14 Formatowanie danych Innym rodzajem formatowania jest wypełnienie oraz ustawienie obramowania komórek.

15 Operacje matematyczne - formuły Dodawanie = A1+B1 Odejmowanie = A1-B1 Mnożenie = A1*B1 Dzielenie = A1/B1

16 Operatory matematyczne, cd. Potęgowania = A1^3 Procentu = 20% Łączenia tekstu = ala & ma Operatory tekstowe ala ma

17 Zakresu : = A1:A2 Składania ; = SUMA(A1:A2;C1:C2) Przecięcia (spacja) =SUMA(A1:C2 B1:B2) Operatory odwołania

18 Operacje matematyczne - funkcje Ok. 200 wbudowanych funkcji. Obejmują one podstawowe zagadnienia: matematyki, statystyki, logiki, operacje na tekstach i rekordach baz danych. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowania zbioru funkcji o nowe funkcje, zdefiniowane przez użytkownika.

19 Operacje matematyczne - funkcje SUMA:

20 Operacje matematyczne - funkcje ŚREDNIA:

21 Operacje matematyczne – inne funkcje

22 Operacje matematyczne – formuły Excel 2010

23 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Jeżeli (IF) =JEŻELI (A2>0, Dodatnia",Ujemna") =JEŻELI (warunek, wartość, gdy prawda, wartość, gdy fałsz) Zagnieżdżone if =JEŻELI (A2>0, Dodatnia",JEŻELI(A2<0,Ujemna,Zero))

24 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Dodaj jeżeli - SUMA.JEŻELI - SUMIF =SUMA.JEŻELI (zakres sprawdzania warunku, warunek, zakres komórek do sumowania) =SUMA.JEŻELI(A4:A7;1;B4:B7)

25 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie warunkowe

26 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie warunkowe

27 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie warunkowe

28 Operacje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie warunkowe Excel 2010 Zakładka Narzędzia główne

29 Sortowanie danych Zadanie: ustawić dane w kolejności alfabetycznej

30 Sortowanie danych Realizacja: przeciągając mysz z przyciśniętym lewym przyciskiem zaznaczyć dane do sortowania

31 Sortowanie danych

32 Sortowanie danych Excel 2010

33 Automatyczne dopełnianie 1)Zaznacz pierwszą komórkę wypełnianego zakresu. 2)Wpisz wartość początkową serii. 3)Wpisz wartość w następnej komórce, aby utworzyć wzorzec. Na przykład aby uzyskać serię 1, 2, 3, 4, 5..., wpisz 1 i 2 w dwóch pierwszych komórkach. Aby uzyskać serię 1, 3, 5, 7..., wpisz 1 i 3.

34 Automatyczne dopełnianie 4)Zaznacz komórki zawierające wartości początkowe. 5)Przeciągnij uchwyt wypełniania w dół wypełnianej kolumny

35 Automatyczne dopełnianie Ciągnij

36 Kopiowanie formuł ciągnij Względne =A6+B6

37 Adresowanie względne i bezwzględne Względne Bezwzględne A2 $A$2 Adres komórki będzie się zmieniał przy kopiowaniu Adres komórki nie będzie się zmieniał przy kopiowaniu Mieszane $A2 Część adresu komórki nie będzie się zmieniać

38 Kopiowanie formuł =A2+$B$2 Mieszane Względne =A6+B6 =$A$2+$B$2 Bezwzględne =A6+$B$2 To się nie zmieniło

39 Nazywanie zespołu pól

40 Jezeli(miesiące=5; Użycie elementu miesiące jest równoważne zapisowi A2:A8

41 Wykresy Jeśli istnieje zestawienie tabelaryczne na podstawie którego ma być utworzony wykres, wystarczy uruchomić kreator wykresów, klikając odpowiedni przycisk z paska narzędzi, lub wybierając polecenie menu: WSTAW/WYKRES.

42 Wykresy – Excel 2010 Zakładka Wstaw

43 Tworzenie wykresu Zaznaczyć kolumny z danymi, które mają zostać zobrazowane

44 Tworzenie wykresu

45 Zaznaczyć tekst prawym przyciskiem myszy

46 Praca z wieloma arkuszami Przyciski zmiany arkusza Najechać kursorem myszy na nazwę arkusza i nacisnąć prawy przycisk myszy

47 Częsty błąd przy importowaniu danych Użycie błędnego separatora dziesiętnego Liczba Tekst

48 Gdzie ustala się znak separatora dziesiętnego ? Panel sterowania -> Opcje regionalne

49 Microsoft OneNote Program służy do: sporządzania notatek i składowanie ich w jednym miejscu wyszukiwania notatek – szukanie informacji we wszystkich dokumentach zawartych w notatkach dzielenia się notatkami

50 Organizacja Notesy Foldery Strony Podstrony

51 Znaczniki (tagi) Łatwy sposób oznaczania krytycznych elementów notatek Można zrobić stronę podsumowującą notatki Można tworzyć własne znaczniki

52 Co można wstawić?

53 Sidenotes Łatwy sposób gromadzenia informacji z innych dokumentów lub Internetu Naciśnij prawym przyciskiem mini-ikonę OneNote i wybierz Otwórz nową notatkę boczną. Side Notes

54 Wycinek ekranu Można skopiować wycinek ekranu i wpisać go do: OneNote PowerPoint Word … Naciśnij prawy przycisk myszy na mini-ikonie OneNote Wybierz Utwórz wycinek ekranu

55 Dzielenie się notatkami Odczyt z wielu komputerów - Funkcja synchronizacji Współdzielenie notatek

56 Dzielenie się notatkami na żywo

57 Po co nam to? Zeszyt laboratoryjny Notatki z wykładów

58 Co za tydzień ? Pakiet Office – PowerPoint Jak zrobić dobrą prezentację multimedialną ?


Pobierz ppt "Podstawy Informatyki II Arkusz kalkulacyjny Excel Sporządzanie notatek OneNote."

Podobne prezentacje


Reklamy Google