Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Informatyki II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Informatyki II"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Informatyki II
Systemy operacyjne - przegląd Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice

2 Edytor tekstu To program komputerowy służący do edycji tekstu. W odróżnieniu od procesora tekstu nie zajmuje się wyglądem i formatowaniem tekstu, lub też ma te możliwości bardzo ograniczone. vi (vim) Notepad Emax Pico nano TeX jEdit – napisany w jawie –> działa na wszystkich platformach wspierających Javę

3 Procesor tekstu To program komputerowy służący do edycji, formatowania, edytowania i drukowania dokumentów. Oprogramowanie typu - Desktop publishing Najbardziej złożone oprogramowanie służące do skomplikowanego składania tekstu. Używane w wydawnictwach.

4 Na wydruku dostaniesz to co widzisz
Procesor tekstu Współczesne procesory tekstu są oparte o graficzny interfejs użytkownika i o tzw. mechanizm WYSWYG WYSWYG – What You See is What You Get Na wydruku dostaniesz to co widzisz

5 Maszyna do pisania była procesorem tekstu
Historia Termin procesor tekstu pojawił się w 1960 w IBM i określał sprzęt służący do obróbki i pisania tekstu Maszyna do pisania była procesorem tekstu Pierwszy prawdziwy edytor tekstu pojawił się w 1970 r. w Wang Laboratories

6 Procesory tekstu (przykłady)
Darmowe AbiWord (GPL) OpenOffice.org Writer (LGPL) LyX TeX Emacs Płatne Microsoft Word — obecnie najbardziej popularny AppleWorks WordPerfect StarOffice Writer — firmowa wersja OpenOffice.org Adobe FrameMaker

7 Pakiet biurowy Pakiet biurowy – zbiór programów służących do pracy biurowej: Procesor tekstu Program kalkulacyjny Baza danych Narzędzia do komunikacji (poczta elektroniczna, itp.) Pakiet graficzny To być musi zawsze Adobe Works Lotus SmartSuite Microsoft Office Star Office (Open Office) WordPerfect Office

8 Microsoft Office Może być uruchamiany na następujących platformach
Windows Apple Macintosh Linux – przy użyciu: CrossOverOffice lub WINE Najnowsze wersje Windows Office 2007 (Word 2007, itd.) Apple Office 2008 (Word 2008, itd.)

9 Jak zdobyć pakiet Microsoft Office ?
Kupić w sklepie Cena pakietu Office – ok zł !!! Skorzystać z Licencji Akademickiej Cena ok. 200 zł

10 Licencja Akademicka Microsoft
Jest to licencja subskrypcyjna, to znaczy taka, w której użytkowane oprogramowanie nie jest wieczyste, tzn. klient oprogramowanie wynajmuje na czas trwania umowy. Licencja na UJ Akademicka licencja Select License 6.0 Licencja wygasa 17 VII 2009 r. Zakup licencji jest dostępny dla studentów Pracownik, lecz nie student może uruchomić dodatkową kopię programu na komputerze domowym

11 Przykładowe ceny Microsoft Office 2007 Professional – 56,90 Euro
Microsoft Windows Vista (Polish) – 52,03 Euro Jak załatwić ? Ośrodek Informatyki Administracji UJ p. Iwony Gajda, Collegium Novum, p. 10a, tel. 1219

12 Microsoft MSDN Academic Alliance Program
Licencja na UJ Oprogramowanie Microsoft - za darmo Home.aspx?campus=ujag_wfai Konieczna rejestracja Pan inż. Stanisław Zemla tel.: 5888, 5900 w. 11 ; pok.: 84 Visual Studio Systemy operacyjne (XP,Vista)

13 Microsoft Word 2003 Menu Pasek narzędzi Pasek formatowania Pozwolę sobie nie wyjaśniać w jaki sposób wprowadzać tekst i jak zmieniać wygląd czcionki.

14 Piszemy pracę magisterską
Wymyślić, co chce się napisać Przygotować rysunki i wykresy Zacząć wprowadzać tekst Ustawić/sformatować tekst/paragrafy Wprowadzić: - odnośniki (referencje ) - rysunki, podpisy pod rysunkami - wzory i ich automatyczną numerację - tabele wraz z podpisami - numerację stron Podzielić pracę na sekcje Utworzyć automatyczny spis treści

15 Piszemy pracę magisterską
Przesłać tekst komuś, aby ją sprawdził pod względem stylistycznym i edytorskim UJ wymaga dostarczenia prac w postaci zbioru pdf

16 Piszemy pracę magisterską
Jak to powinno wyglądać ? Część wstępna (tytuł, podziękowania) Streszczenie Część teoretyczna wyjaśniająca, co już zostało zbadane przez innych Rozdział o aparaturze lub zastosowanej teoretycznej metodzie badań Wyniki i dyskusja Bibliografia

17 Strona tytułowa Kursor na koniec tekstu i dzielimy stronę

18 Podziękowania A co to za sztuczka?
Broń Boże zapomnieć o jakimś tytule ! Ale nie wygląda to za ładnie. Może przesunąć akapit w prawo

19 Formatowanie akapitów
Ciąg zdań zakończony ENTER’em suwak do przesuwania początku pierwszej linijki akapitu w prawo Pasek formatowania akapitu suwak do przesuwania początku pozostałych linijek akapitu w prawo (za wyjątkiem pierwszej linijki akapitu) suwak do przesuwania początku wszystkich linijek akapitu w prawo

20 Nagłówki Najechać na Nagłówek 1 i nacisnąć prawy przycisk myszy

21 Dlaczego używać predefiniowane style ?
Ponieważ: później jednocześnie będziemy mogli zmieniać wygląd nagłówków w całym dokumencie później będziemy mogli utworzyć automatyczny spis treści

22 Rozdziały i podrozdziały

23 Numerowanie i wypunktowywanie
A tu jest błąd ortograficzny !

24 Przypis / referencja Informacja o tym, gdzie możemy znaleźć pierwsze opracowanie traktujące o danym problemie W zależności od czasopisma przypisy/referencje oznacza się w różny sposób. Najczęściej: Ala ma kota [1]. Ala ma kota1 . Wpisać odnośnik/referencję

25 A co zrobić, gdy numeracja przypisu ma być inna?
Skorzystać i możliwości zmiany stylu i formatowania poprzez opcję Style i formatowanie A jak wykorzystać już wprowadzony przypis ?

26 Jak wykorzystać już wprowadzony przypis/referencję ?
Użyć opcji: odsyłacz (cross-reference)

27 Co się dzieje jak dodamy nowy przypis ?
Te się zmieniły Ten się nie zmienił !!

28 Przypisy/referencje a odsyłacze
Odsyłacz jest przypisem do już wprowadzonego przypisu. Po wprowadzeniu lub usunięciu nowego przypisu/referencji pozostałe przypisy zmieniają się automatycznie. Po wprowadzeniu lub usunięciu nowego przypisu/referencji odsyłacze się nie uaktualniają. Aby je uaktualnić należy zaznaczyć cały tekst i nacisnąć F9

29 Uaktualnianie zmian – F9
F9 – uaktualnia wszelkie zmiany dokonane w dokumencie Nacisnąć F9

30 Odsyłacze – specjalistyczne oprogramowanie
Pozwalają na szybką zmianę wyglądu odnośników i odsyłaczy (kilkaset wzorców) np. Endnote, Reference Manager, ProCite … darmowe: Aigaion, Bibus, JobRef … Pozwalają na import odsyłaczy z zewnętrznych baz danych

31 Bazy danych artykułów i cytowań
isiknowledge.com/ Dostęp jest możliwy z każdego komputera Uniwersytetu Jagiellońskiego

32 Web of Science Wpisać nazwisko i inicjał autora lub temat szukanych zagadnień

33 Wprowadzanie rysunku ze schowka i przygotowanie podpisu
Rysunek możemy wprowadzić bądź ze zbioru, bądź poprzez operację kopiowania i wklejania. Przesuń kursor na linię, w której ma być rysunek i wklej rysunek ze schowka Przesuń kursor na następna linię wewnątrz pola tekstowego Należy teraz ustawić styl podpisu. W tym celu zaznaczamy tekst podpisu, wybieramy opcję Styl i formatowanie, przesuwamy kursor myszy na okienko z tekstem Legenda i naciskamy prawy przycisk myszy.

34 Dlaczego używać ramek ? Bo dzięki temu mamy łatwą kontrolę na położeniem rysunku, jak również możemy powiązać podpis z rysunkiem w jedną całość

35 Formatowanie położenia rysunku
Usuwanie linii ramki. Przesuń kursor na linię ramki i naciśnij prawy przycisk myszy Formatowanie położenia rysunku Nacisnąć prawy przycisk na linii

36 Wstawienie odsyłacza do rysunku

37 Wstawienie rysunku z pliku

38 Wstawienie rysunku z pliku
Wstaw – wstawia rysunek do dokumentu Połącz – wstawia połączenie (link) do zbioru. Rysunek jest w zbiorze na dysku: Mniejszy zbiór wynikowy. Rysunek jest automatycznie uaktualniany Musimy pamiętać, aby przekopiować wszystkie zbiory

39 Pozostało nam jeszcze ustawić położenie podpisu
Wpisywanie wzorów Do wpisywania wzorów służy, tzw. edytor równań Teraz należy wprowadzić podpis do równania Musimy ręcznie dokończyć podpis równania - ) Pozostało nam jeszcze ustawić położenie podpisu

40 Ustawienie podpisu Znaki tabulatora

41 Wstawienie tabeli Chcemy wstawić tabelę o 2 kolumnach i 3 wierszach

42 Wstawienie tabeli Tak jak i poprzednio powinniśmy wprowadzić pole tekstowe, aby móc utworzyć jedną całość z podpisem

43 Tabela Pole tekstowe

44 Podział na sekcje Chcemy np., aby po każdym rozdziale był umieszczony spis publikacji Chcemy, aby po spisie publikacji był umieszczony spis rysunków i spis tabel Chcemy, aby każda sekcja była inaczej formatowana

45 Podział na sekcje

46 Wstawienie numeru stron

47 A co, gdy nie chcemy mieć numeru stron np. na spisie rysunków ?
Tu już nie ma łącza. Można usunąć pole numeracji stron Nacisnąć klawisz DEL Jest numer strony Nie ma numeru strony

48 Automatyczne przygotowanie spisu treści
Można wykonać jedynie, gdy nagłówki podrozdziałów i rozdziałów były zdeklarowane przez użycie predefiniowanych stylów.

49 Spis treści

50 Spis treści Spis możemy uaktualnić przez zaznaczenie całego tekstu i naciśniecie przycisku F9

51 No i praca gotowa

52 Praca grupowa Word umożliwia grupowa pracę nad tekstem. W tamach tej usługi możliwe jest: wprowadzanie komentarzy zaznaczanie tekstu wprowadzanie poprawek praca on-line.

53 Wprowadzanie komentarzy

54 Wprowadzanie poprawek
1) Uruchomić mechanizm śledzenia zmian 2) Zmiany są od razu widoczne na dokumencie

55 Inny członek grupy może zmiany zaakceptować …
Wprowadzanie zmian Inny członek grupy może zmiany zaakceptować …

56 Wprowadzanie zmian lub odrzucić

57 A co zrobić, gdy dostaliśmy nową wersję bez zaznaczonych poprawek?
Wykorzystać polecenie: Porównaj i scal Pozwala na porównanie dwóch dokumentów i wyświetlenie różnic

58 Wyróżnienie tekstu

59 Możliwości zaaranżowania konferencji pomiędzy użytkownikami
Praca on-line Możliwości zaaranżowania konferencji pomiędzy użytkownikami


Pobierz ppt "Podstawy Informatyki II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google