Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice Systemy operacyjne - przegląd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice Systemy operacyjne - przegląd."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice Systemy operacyjne - przegląd

2 Edytor tekstu To program komputerowy służący do edycji tekstu. W odróżnieniu od procesora tekstu nie zajmuje się wyglądem i formatowaniem tekstu, lub też ma te możliwości bardzo ograniczone. vi (vim) Notepad Emax Pico nano TeX napisany w jawie –> działa na wszystkich platformach wspierających Javę jEdit –

3 Procesor tekstu To program komputerowy służący do edycji, formatowania, edytowania i drukowania dokumentów. Oprogramowanie typu - Desktop publishing Najbardziej złożone oprogramowanie służące do skomplikowanego składania tekstu. Używane w wydawnictwach.

4 Procesor tekstu Współczesne procesory tekstu są oparte o graficzny interfejs użytkownika i o tzw. mechanizm WYSWYG WYSWYG – What You See is What You Get Na wydruku dostaniesz to co widzisz

5 Historia Termin procesor tekstu pojawił się w 1960 w IBM i określał sprzęt służący do obróbki i pisania tekstu Maszyna do pisania była procesorem tekstu Pierwszy prawdziwy edytor tekstu pojawił się w 1970 r. w Wang Laboratories

6 Procesory tekstu (przykłady) Darmowe AbiWord (GPL) OpenOffice.org Writer (LGPL) LyX TeX Emacs Płatne Microsoft Word obecnie najbardziej popularny AppleWorks WordPerfect StarOffice Writer firmowa wersja OpenOffice.org Adobe FrameMaker

7 Pakiet biurowy Pakiet biurowy – zbiór programów służących do pracy biurowej: Procesor tekstu Program kalkulacyjny Baza danych Narzędzia do komunikacji (poczta elektroniczna, itp.) Pakiet graficzny To być musi zawsze Adobe Works Lotus SmartSuite Microsoft Office Star Office (Open Office) WordPerfect Office

8 Microsoft Office Może być uruchamiany na następujących platformach Windows Apple Macintosh Linux – przy użyciu: CrossOverOffice lub WINE Office 2007 (Word 2007, itd.) Office 2008 (Word 2008, itd.) Windows Apple Najnowsze wersje

9 Jak zdobyć pakiet Microsoft Office ? Kupić w sklepie Skorzystać z Licencji Akademickiej Cena pakietu Office – ok. 2000 zł !!! Cena ok. 200 zł

10 Licencja Akademicka Microsoft Akademicka licencja Select License 6.0 Zakup licencji jest dostępny dla studentów Jest to licencja subskrypcyjna, to znaczy taka, w której użytkowane oprogramowanie nie jest wieczyste, tzn. klient oprogramowanie wynajmuje na czas trwania umowy. Licencja wygasa 17 VII 2009 r. Licencja na UJ Pracownik, lecz nie student może uruchomić dodatkową kopię programu na komputerze domowym

11 Przykładowe ceny Microsoft Office 2007 Professional – 56,90 Euro Microsoft Windows Vista (Polish) – 52,03 Euro Jak załatwić ? Ośrodek Informatyki Administracji UJ p. Iwony Gajda, Collegium Novum, p. 10a, tel. 1219

12 Microsoft MSDN Academic Alliance Program Pan inż. Stanisław Zemla Oprogramowanie Microsoft - za darmo Licencja na UJ tel.: 5888, 5900 w. 11 ; pok.: 84 Konieczna rejestracja Visual Studio Systemy operacyjne (XP,Vista) http://msdn62.e-academy.com/elms/Storefront/ Home.aspx?campus=ujag_wfai

13 Microsoft Word 2003 Menu Pasek narzędzi Pasek formatowania Pozwolę sobie nie wyjaśniać w jaki sposób wprowadzać tekst i jak zmieniać wygląd czcionki.

14 Piszemy pracę magisterską Ustawić/sformatować tekst/paragrafy Wymyślić, co chce się napisać Zacząć wprowadzać tekst Wprowadzić: - odnośniki (referencje ) - rysunki, podpisy pod rysunkami Podzielić pracę na sekcje - wzory i ich automatyczną numerację - tabele wraz z podpisami - numerację stron Utworzyć automatyczny spis treści Przygotować rysunki i wykresy

15 Piszemy pracę magisterską Przesłać tekst komuś, aby ją sprawdził pod względem stylistycznym i edytorskim UJ wymaga dostarczenia prac w postaci zbioru pdf

16 Piszemy pracę magisterską Część wstępna (tytuł, podziękowania) Jak to powinno wyglądać ? Streszczenie Wyniki i dyskusja Bibliografia Część teoretyczna wyjaśniająca, co już zostało zbadane przez innych Rozdział o aparaturze lub zastosowanej teoretycznej metodzie badań

17 Strona tytułowa Kursor na koniec tekstu i dzielimy stronę

18 Podziękowania Broń Boże zapomnieć o jakimś tytule ! Ale nie wygląda to za ładnie. Może przesunąć akapit w prawo A co to za sztuczka?

19 Formatowanie akapitów Ciąg zdań zakończony ENTERem Akapit Pasek formatowania akapitu suwak do przesuwania początku pierwszej linijki akapitu w prawo suwak do przesuwania początku pozostałych linijek akapitu w prawo (za wyjątkiem pierwszej linijki akapitu) suwak do przesuwania początku wszystkich linijek akapitu w prawo

20 Nagłówki Najechać na Nagłówek 1 i nacisnąć prawy przycisk myszy

21 Dlaczego używać predefiniowane style ? później jednocześnie będziemy mogli zmieniać wygląd nagłówków w całym dokumencie później będziemy mogli utworzyć automatyczny spis treści Ponieważ:

22 Rozdziały i podrozdziały

23 Numerowanie i wypunktowywanie A tu jest błąd ortograficzny !

24 Przypis / referencja Wpisać odnośnik/referencję W zależności od czasopisma przypisy/referencje oznacza się w różny sposób. Najczęściej: Ala ma kota [1]. Ala ma kota 1. Informacja o tym, gdzie możemy znaleźć pierwsze opracowanie traktujące o danym problemie

25 A co zrobić, gdy numeracja przypisu ma być inna? Skorzystać i możliwości zmiany stylu i formatowania poprzez opcję Style i formatowanie A jak wykorzystać już wprowadzony przypis ?

26 Jak wykorzystać już wprowadzony przypis/referencję ? Użyć opcji: odsyłacz (cross-reference)

27 Co się dzieje jak dodamy nowy przypis ? Te się zmieniły Ten się nie zmienił !!

28 Przypisy/referencje a odsyłacze Odsyłacz jest przypisem do już wprowadzonego przypisu. Po wprowadzeniu lub usunięciu nowego przypisu/referencji pozostałe przypisy zmieniają się automatycznie. Po wprowadzeniu lub usunięciu nowego przypisu/referencji odsyłacze się nie uaktualniają. Aby je uaktualnić należy zaznaczyć cały tekst i nacisnąć F9

29 Uaktualnianie zmian – F9 Nacisnąć F9 F9 – uaktualnia wszelkie zmiany dokonane w dokumencie

30 Odsyłacze – specjalistyczne oprogramowanie Pozwalają na szybką zmianę wyglądu odnośników i odsyłaczy (kilkaset wzorców) np. Endnote, Reference Manager, ProCite … darmowe: Aigaion, Bibus, JobRef … Pozwalają na import odsyłaczy z zewnętrznych baz danych

31 Bazy danych artykułów i cytowań isiknowledge.com/ Dostęp jest możliwy z każdego komputera Uniwersytetu Jagiellońskiego

32 Web of Science Wpisać nazwisko i inicjał autora lub temat szukanych zagadnień

33 Wprowadzanie rysunku ze schowka i przygotowanie podpisu Rysunek możemy wprowadzić bądź ze zbioru, bądź poprzez operację kopiowania i wklejania. Przesuń kursor na linię, w której ma być rysunek i wklej rysunek ze schowka Przesuń kursor na następna linię wewnątrz pola tekstowego Należy teraz ustawić styl podpisu. W tym celu zaznaczamy tekst podpisu, wybieramy opcję Styl i formatowanie, przesuwamy kursor myszy na okienko z tekstem Legenda i naciskamy prawy przycisk myszy.

34 Dlaczego używać ramek ? Bo dzięki temu mamy łatwą kontrolę na położeniem rysunku, jak również możemy powiązać podpis z rysunkiem w jedną całość

35 Formatowanie położenia rysunku Usuwanie linii ramki. Przesuń kursor na linię ramki i naciśnij prawy przycisk myszy Formatowanie położenia rysunku Nacisnąć prawy przycisk na linii

36 Wstawienie odsyłacza do rysunku

37 Wstawienie rysunku z pliku

38 Wstaw – wstawia rysunek do dokumentu Połącz – wstawia połączenie (link) do zbioru. Rysunek jest w zbiorze na dysku: Mniejszy zbiór wynikowy. Rysunek jest automatycznie uaktualniany Musimy pamiętać, aby przekopiować wszystkie zbiory

39 Wpisywanie wzorów Do wpisywania wzorów służy, tzw. edytor równań Teraz należy wprowadzić podpis do równania Musimy ręcznie dokończyć podpis równania - ) Pozostało nam jeszcze ustawić położenie podpisu

40 Ustawienie podpisu Znaki tabulatora

41 Wstawienie tabeli Chcemy wstawić tabelę o 2 kolumnach i 3 wierszach

42 Wstawienie tabeli Tak jak i poprzednio powinniśmy wprowadzić pole tekstowe, aby móc utworzyć jedną całość z podpisem

43 Tabela Pole tekstowe

44 Podział na sekcje Chcemy np., aby po każdym rozdziale był umieszczony spis publikacji Chcemy, aby po spisie publikacji był umieszczony spis rysunków i spis tabel Chcemy, aby każda sekcja była inaczej formatowana

45 Podział na sekcje

46 Wstawienie numeru stron

47 A co, gdy nie chcemy mieć numeru stron np. na spisie rysunków ? Tu już nie ma łącza. Można usunąć pole numeracji stron Nacisnąć klawisz DEL Jest numer strony Nie ma numeru strony

48 Automatyczne przygotowanie spisu treści Można wykonać jedynie, gdy nagłówki podrozdziałów i rozdziałów były zdeklarowane przez użycie predefiniowanych stylów.

49 Spis treści

50 Spis możemy uaktualnić przez zaznaczenie całego tekstu i naciśniecie przycisku F9

51 No i praca gotowa

52 Praca grupowa wprowadzanie komentarzy zaznaczanie tekstu wprowadzanie poprawek praca on-line. Word umożliwia grupowa pracę nad tekstem. W tamach tej usługi możliwe jest:

53 Wprowadzanie komentarzy

54 Wprowadzanie poprawek 1) Uruchomić mechanizm śledzenia zmian 2) Zmiany są od razu widoczne na dokumencie

55 Wprowadzanie zmian Inny członek grupy może zmiany zaakceptować …

56 Wprowadzanie zmian lub odrzucić

57 A co zrobić, gdy dostaliśmy nową wersję bez zaznaczonych poprawek? Wykorzystać polecenie: Porównaj i scal Pozwala na porównanie dwóch dokumentów i wyświetlenie różnic

58 Wyróżnienie tekstu

59 Praca on-line Możliwości zaaranżowania konferencji pomiędzy użytkownikami


Pobierz ppt "Podstawy Informatyki II Procesor tekstu czyli Jak napisać dobrze wyglądającą pracę magisterską? WordPerfect Office StarOffice Systemy operacyjne - przegląd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google