Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu

2 Ilość uczniówIlość oddziałów Zespół55925 Przedszkole1205 SP28113 PG1587 ILOŚĆ UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW

3 INTEGRACJA W przedszkolu jest jedna grupa integracyjna, w szkole 9 klas integracyjnych 34 dzieci/uczniów posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego Dzięki funduszom pozyskanym z projektów POKL urządzono i wyposażono w odpowiednie pomoce gabinet terapii pedagogicznej w szkole i salę do pracy z dziećmi specjalnej troski metodą M.Montessori w przedszkolu

4

5 ZATRUDNIENIE W Zespole pracuje łącznie 67 nauczycieli, w tym 4 na niepełnych etatach. 62 nauczycieli posiada wyższe wykształcenie magisterskie przygotowaniem pedagogicznym: dyplomowani34 mianowani16 kontraktowi14 stażyści3 W zespole zatrudnionych jest 22 pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 21,25 etatu.

6 BAZA Powierzchnia nieruch. gruntowej (w m² ) 24 316 w tym: pow. terenów zielonych (w m²) i place zabaw 16 121 Powierzchnia użytkowa budynku szkoły 4973,50 Sale lekcyjne20 komputerowe2 językowe1 Stołówka2 Świetlica1 Gabinet lekarski1 Hala gimnastyczna1 Boisko asfaltowe2 Boisko trawiaste1 Biblioteka1

7 1 Czytelnia1 Gabinet pedagoga1 Gabinet logopedyczny1 Gabinet reedukacji1 Izba Pamięci1 Siłownia1

8 WYNIKI SPRAWDZIANU Szkoła21,554% Gmina21.754% Powiat23.559% Województwo23.057%

9 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Część: humanistycznamat.-przyrodn.j. angielski Szkoła31.262,4%27.9 56%31.5 63% Gmina31.0 62%26.0 52%28.0 56% Powiat31.4 63%26.1 52%29.8 60% Województwo32.4 65%26.3 53%29.9 60%

10 WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU W LATACH 2005-2009 (SKALA STANINOWA)

11 EWD W SKALI STANINOWEJ

12 Wyniki sprawdzianu i egzaminu uczniów specjalnej troski Sprawdzian – pisało 2 uczniów; średni wynik 28 pkt./ 40 pkt. Egzamin gimnazjalny – pisało 3 uczniów: - hum.- 44 pkt./ 50 pkt. - mat.- przyr. – 40,6 pkt./ 50 pkt. - język angielski – 35,6 pkt./ 50 pkt.

13 NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad miejscami walki i męczeństwa przyznany szkole przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie Przygotowanie uroczystości otwarcia obiektu sportowego Moje Boisko – Orlik Zdobycie brązowego pasma w ramach ogólnopolskiego przeglądu chórów szkolnych Śpiewająca Polska

14 Tytuły laureatów dla 2 uczniów gimnazjum za projekt z fizyki w wojewódzkim konkursie programu Feniks V miejsce gimnazjum w finale wojewódzkim turnieju Coca Cola Cup IX miejsce sp. w finale wojewódzkim turnieju Z podwórka na stadion

15 WYMIANA MŁODZIEŻY- wypoczynek letni - wyjazd dzieci do Giżycka ( 33 osoby) - wyjazd dzieci do Giżycka ( 33 osoby) -wyjazd 33 dzieci do Augustowa (wymiana) – współpraca w organizacji kolonii ze szkołą w Paszczynie - w lipcu i sierpniu przygotowanie szkoły i obsługa 2 turnusów kolonijnych z Augustowa

16 POZYSKANE ŚRODKI- realizowane projekty POKL - Przedszkole równych szans ( 95.230 zł) POKL – Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów niepełnosprawnych, z trudnościami w nauce oraz wybitnie zdolnych w szkole integracyjnej (233 390 zł) Śpiewająca Polska – program rozwoju chórów szkolnych ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego(2.286 zł) Feniks –trzyletni program propagowania fizyki realizowany we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim (23.400 zł)

17 Pierwsze uczniowskie doświadczenie – trzyletni program realizowany we współpracy z KO w Rzeszowie ( 14.000 zł) Programy zajęć pozalekcyjnych dla klas I – III we współpracy z KO w Rzeszowie ( 15. 000 zł) Pajacyk – program dożywiania 20 dzieci we współpracy z PAH (3.160 zł) Razem- 386 466zł


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, wynikająca z dyspozycji art. 5a ust."

Podobne prezentacje


Reklamy Google