Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Ornecie ID grupy: 96/15_MP_G1 Temat projektowy: Płuca Polski i Świata Semestr/rok szkolny: 2010/2011

3 Opiekun grupy – Monika Wocial Lider grupy – Aleksandra Lipińska Kronikarz – Karolina Uss Grupa podstawowa Aleksandra Lipińska Konrad Piasecki Karolina Uss Marzena Zbróg Karol Domalewski Daniel Kupniewski Sylwia Miros Anna Staszewska Jakub Kiela Weronika Szniggenberg Teresa Wawrzyńczak Edyta Ciereszko

4 Spis treści : Wstęp Zielone Płuca Polski Amazonia- Płuca świata. Dziura ozonowa, kwaśnie deszcze, efekt cieplarniany Badanie świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły Oddychanie ludzi, roślin i zwierząt (Budowa i funkcje układu oddechowego, wymiana gazowa w płucach, różnice w składzie powietrza wydychanego i wdychanego. Ocena skażenia najbliższej okolicy ( przedstawienie źródeł zanieczyszczenia w twoim domu / mieszkaniu. Gra edukacyjna POWIETRZE,KTÓRYM ODDYCHAMY

5 CZYŻ TO NIE PIĘKNY WIDOK?

6 Obszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski (ZPP) znajduje si ę w północno-wschodniej cz ęś ci kraju, a jego powierzchnia wynosi 63 234 km2, co stanowi 20,2% powierzchni Polski. Na tym terenie mieszka około 4mln ludno ś ci, co stanowi około 10% ludno ś ci kraju. Administracyjnie obszar ZPP poło ż ony jest na terenie pi ę ciu województw: warmi ń sko-mazurskiego (115 gmin), podlaskiego (118 gmin), północno-wschodniej cz ęś ci mazowieckiego (114 gmin) oraz cz ęś ci pomorskiego (6 gmin) i kujawsko-pomorskiego (33 gmin). Ogółem teren Zielonych Płuc Polski obejmuje 386 gmin oraz 58 powiatów. ZIELONE PŁUCA POLSKI

7

8 Zielone Płuca Polski są unikatowym obszarem, który może stać się polskim swoistym towarem" eksportowym. Cechy wyróżniające ten obszar stanowią szczególny, złożony, niezwykle atrakcyjny produkt. Tworzą go: -niska gęstość zaludnienia i dostosowana do warunków naturalnych -zrównoważona sieć osadnicza; -spokój i czyste powietrze; -dobra jakość środowiska przyrodniczego; -unikatowa różnorodność systemu przyrodniczego; -atrakcyjne kompleksy lasów, jezior i użytków zielonych; -możliwość obcowania z przyrodą nie zmienioną przez cywilizację; -bogactwo oraz różnorodność kultur i obyczajów; -dobra tradycyjna kuchnia; -rozwijająca się infrastruktura usługowa; -potencjał akademicki; -dobre warunki do produkcji zdrowej żywności i lokalizacji czystego przemysłu".

9 Czy wiesz że ? Mazury Garbate,Kraina Bociana,Kraina Ogrodów Wyobraźni" - to najczęściej spotykane określenia tego regionu. przynosząc korzyści materialne wnoszą wkład w dochód narodowy, wyrażany jest wielkością produkcji czystej leśnictwa, która obecnie stanowi około 1% dochodu narodowego. Drewno było jednym z pierwszych surowców jakie człowiek nauczył się obrabiać. W wielu przypadkach ochrona gatunkowa jest niestety nieskuteczna lub wprowadzona została zbyt późno, stąd też wielu gatunkom grozi wyginięcie. Chronione rośliny : limba, szarotka, przebiśnieg, krokus i inne Chronione zwierzęta: salamandra, żmija zygzakowata, bocian, kret, kozica, zaskroniec i inne

10 W Białowieży - 13 V 1988 r. zawarto porozumienie władz regionu północno-wschodniej Polski w sprawie ochrony i kształtowania środowiska na terenie woj. białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego, tworzących region Zielonych Płuc Polski. Bardzo ważnym dla rozwoju idei był rok 1994. Uchwalono wtedy Deklarację Sejmu RP w sprawie obszaru Zielone Płuca Polski jako najważniejszego terenu do realizacji zadań ekorozwoju w Polsce. W Łańsku - 26 XI 2001 r. zawarto nowe porozumienie sygnowane uroczyście przez Marszałków województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego Do najważniejszych dotychczasowych osiągnięć Porozumienia Zielone Płuca Polski należy zaliczyć utworzenie największego i najcenniejszego w skali kraju systemu obszarów chronionych w tym: 4 Parków Narodowych: Białowieski, Biebrzański, Narwiański, Wigierski. Polską Amazonią nazywa się część Podlasia nad środkową Narwią.

11 . Zielone Płuca Polski chcą być przykładem ekorozwoju - pogodzenia działalności człowieka z zachowaniem walorów środowiska i przyrody.

12 U podstaw idei Zielonych Płuc Polski leży zasada zrównoważonego, rozwoju, który nie zagraża środowisku naturalnemu, pozwala przyszłym pokoleniom czerpać z zasobów Ziemi tyle samo ile nam się udaje.

13 Znajduję się w Ameryce Południowej zajmującą obszar 3,5 mln km². Większość jej obszaru leży w dorzeczu Amazonki. Nizina Amazonki leży w wilgotnym klimacie równikowym, gdzie występuje niska amplituda temperatur. Roczna suma opadów wynosi średnio 4000 mm. Nizina graniczy z Andami na wschodzie, z Niziną Orinoko i Wyżyną Gujańską na północy oraz z Wyżyną Brazylijską na południu. Charakterystycznymi roślinami dla lasów równikowych Niziny Amazonki są: palmy, kauczukowce, liany, klony oraz tulipanowce amerykańskie i orzesznice brazylijskie. Charakterystycznymi zwierzętami dla Niziny Amazonki są: pumy, papugi, kapibary, tukany, kolibry, jaguary, oceloty, boa dusiciele, tapiry i małpy (kapucynki). Duże obszary lasów równikowych w tym regionie pozostawały nietknięte i dopiero od niedawna są eksplorowane. Największe plemiona (dotychczas poznane) żyjące na Nizinie Amazonki to: Tikuna, Yanomami, Xavante oraz Guajajara. Drewno z Amazonii jest eksportowane do krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Gorsze gatunki sprzedawane są na lokalnym rynku. NIZINA AMAZONKI

14 Nizina Amazonki

15 Skutki wycinania lasów w Brazylii : powodzie erozja gleb pożary ginące gatunki roślin i zwierząt

16 Dziura ozonowa - zjawisko spadku stężenia ozonu(O 3 ) w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie się i rozpad O 3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.

17 Kwaśne deszcze – opady atmosferyczne. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.

18 Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Ciało niebieskie pozbawione atmosfery (np. Księżyc) pochłania i emituje promieniowanie bezpośrednio ze swojej powierzchni. Atmosfera zaburza ten proces wymiany ciepła, głównie poprzez ograniczenie ilości energii cieplnej wypromieniowywanej z powierzchni planety i dolnych warstw jej atmosfery bezpośrednio w przestrzeń kosmiczną. Proces ten jest wywołany przez gazy cieplarniane, pyły i aerozole zawieszone w atmosferze

19 ODDYCHANIE FUNKCJA UKŁADU ODDECHOWEGO Główna funkcją oddychania jest dostarczenie każdej żywej komórce organizmu tlenu gdzie przy jego udziale dochodzi do spalania, czyli utleniania substancji odżywczych. W wyniku procesu utleniania organizmowi dostarczana jest energia. W rezultacie przemian zachodzących w komórkach powstaje między innymi dwutlenek węgla, który wyprowadzany jest z organizmu przez płuca. UKŁAD ODDECHOWY Oddychanie jest jedną z ważniejszych czynności organizmu, ale przede wszystkim jest przejawem życia.

20 Wymiana gazowa w tkankach i płucach W płucach krew wymienia dwutlenek węgla na tlen. Wymiana ta odbywa się w malutkich powietrznych woreczków, zwanych pęcherzykami płucnymi. Tlen przenika przez ścianę pęcherzyka do krwi. Dwutlenek węgla przechodzi w przeciwnym kierunku, z krwi do pęcherzyka. Podczas wdechu tlen jest pobierany do płuc; podczas wydechu wydalany jest dwutlenek węgla.

21 Wykrywanie CO 2 w wydychanym powietrzu. Do doświadczenia potrzebne były : 2 szklanki, słomka, woda wapienna, gumowa gruszka. 1.Napełniliśmy dwie szklanki wodą wapienną i poczekaliśmy, aż opadnie. 2.Do pierwszej szklanki włożyliśmy końcówkę gruszki tuż pod powierzchnię roztworu i delikatnie wpompowaliśmy powietrze. 3.Do drugiej szklanki włożyliśmy słomkę tuż pod powierzchnię roztworu i delikatnie wdmuchaliśmy powietrze. W tym czasie woda zaczęła szybko mętnieć.

22 NASZE DOŚWIADCZENIA!

23

24 Czy wiesz że ? Na skutek skurczu mięśni oddechowych zwiększa się objętość klatki piersiowej i płuca zasysają nowa porcję powietrza, natomiast rozkurcz sprawia, że objętość klatki piersiowej maleje, a powietrze jest wypychane z płuc. Kolejne wdechy i wydechy następują po sobie automatycznie. Powietrze, które wdychamy, zawiera zaledwie o,o3% dwutlenku węgla. Jednak w naszych płucach jego ilość ulega zmianie. W trakcie wdechu człowiek pobiera przeciętnie 0,6 litra powietrza. Po maksymalnym wydechu w płucach znajduje się ponad litr powietrza. W ciągu minuty przeciętny człowiek pobiera ponad 7 litrów powietrza, w czasie maksymalnego wysiłku sportowcy pobierają nawet 150 litrów powietrza na minutę.

25 PODSUMOWUJĄC Zielone Płuca Polski to WARMIA i MAZURY. Zielone Płuca Świata to NIZINA AMAZONIA. Zagrożenia współczesnego świata to efekt cieplarniany, dziura ozonowa i kwaśne deszcze. Podczas wdechu obwód klatki piersiowej zwiększa się, a podczas wydechu zmniejsza. Oddychanie to najważniejsza czynność życiowa człowieka.


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google