Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Temat projektowy: Płuca Polski i Świata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Temat projektowy: Płuca Polski i Świata"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Temat projektowy: Płuca Polski i Świata
Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Ornecie ID grupy: 96/15_MP_G1 Temat projektowy: Płuca Polski i Świata Semestr/rok szkolny: 2010/2011

3 Grupa podstawowa Opiekun grupy – Monika Wocial
Lider grupy – Aleksandra Lipińska Kronikarz – Karolina Uss Grupa podstawowa Aleksandra Lipińska Konrad Piasecki Karolina Uss Marzena Zbróg Karol Domalewski Daniel Kupniewski Sylwia Miros Anna Staszewska Jakub Kiela Weronika Szniggenberg Teresa Wawrzyńczak Edyta Ciereszko

4 Spis treści : Wstęp Zielone Płuca Polski Amazonia- Płuca świata.
Dziura ozonowa, kwaśnie deszcze, efekt cieplarniany Badanie świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły Oddychanie ludzi , roślin i zwierząt (Budowa i funkcje układu oddechowego, wymiana gazowa w płucach, różnice w składzie powietrza wydychanego i wdychanego. Ocena skażenia najbliższej okolicy ( przedstawienie źródeł zanieczyszczenia w twoim domu / mieszkaniu. Gra edukacyjna „ POWIETRZE ,KTÓRYM ODDYCHAMY”

5 CZYŻ TO NIE PIĘKNY WIDOK?

6 ZIELONE PŁUCA POLSKI Obszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski (ZPP) znajduje się w północno-wschodniej części kraju, a jego powierzchnia wynosi km2, co stanowi 20,2% powierzchni Polski. Na tym terenie mieszka około 4mln ludności, co stanowi około 10% ludności kraju. Administracyjnie obszar ZPP położony jest na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego (115 gmin), podlaskiego (118 gmin), północno-wschodniej części mazowieckiego (114 gmin) oraz części pomorskiego (6 gmin) i kujawsko-pomorskiego (33 gmin). Ogółem teren Zielonych Płuc Polski obejmuje 386 gmin oraz 58 powiatów.  

7

8 Zielone Płuca Polski są unikatowym obszarem, który może stać się polskim swoistym „towarem" eksportowym. Cechy wyróżniające ten obszar stanowią szczególny, złożony, niezwykle atrakcyjny produkt. Tworzą go: -niska gęstość zaludnienia i dostosowana do warunków naturalnych -zrównoważona sieć osadnicza; -spokój i czyste powietrze; -dobra jakość środowiska przyrodniczego; -unikatowa różnorodność systemu przyrodniczego; -atrakcyjne kompleksy lasów, jezior i użytków zielonych; -możliwość obcowania z przyrodą nie zmienioną przez cywilizację; -bogactwo oraz różnorodność kultur i obyczajów; -dobra tradycyjna kuchnia; -rozwijająca się infrastruktura usługowa; -potencjał akademicki; -dobre warunki do produkcji zdrowej żywności i lokalizacji „czystego przemysłu".

9 Czy wiesz że ? „Mazury Garbate” ,„Kraina Bociana ,”Kraina Ogrodów Wyobraźni" - to najczęściej spotykane określenia tego regionu. przynosząc korzyści materialne wnoszą wkład w dochód narodowy , wyrażany jest wielkością produkcji czystej leśnictwa, która obecnie stanowi około 1% dochodu narodowego. Drewno było jednym z pierwszych surowców jakie człowiek nauczył się obrabiać. W wielu przypadkach ochrona gatunkowa jest niestety nieskuteczna lub wprowadzona została zbyt późno, stąd też wielu gatunkom grozi wyginięcie. Chronione rośliny : limba, szarotka, przebiśnieg, krokus i inne Chronione zwierzęta: salamandra, żmija zygzakowata, bocian, kret, kozica, zaskroniec i inne

10 W Białowieży - 13 V 1988 r. zawarto porozumienie władz regionu północno-wschodniej Polski w sprawie ochrony i kształtowania środowiska na terenie woj. białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego, tworzących region Zielonych Płuc Polski . Bardzo ważnym dla rozwoju idei był rok Uchwalono wtedy Deklarację Sejmu RP w sprawie obszaru Zielone Płuca Polski jako najważniejszego terenu do realizacji zadań ekorozwoju w Polsce. W Łańsku - 26 XI 2001 r. zawarto nowe porozumienie sygnowane uroczyście przez Marszałków województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego Do najważniejszych dotychczasowych osiągnięć Porozumienia Zielone Płuca Polski należy zaliczyć utworzenie największego i najcenniejszego w skali kraju systemu obszarów chronionych w tym: 4 Parków Narodowych: Białowieski, Biebrzański, Narwiański, Wigierski . Polską Amazonią nazywa się część Podlasia nad środkową Narwią.

11 Zielone Płuca Polski chcą być przykładem ekorozwoju - pogodzenia działalności człowieka z zachowaniem walorów środowiska i przyrody. .

12 U podstaw idei Zielonych Płuc Polski leży zasada zrównoważonego, rozwoju, który nie zagraża środowisku naturalnemu, pozwala przyszłym pokoleniom czerpać z zasobów Ziemi tyle samo ile nam się udaje.     

13 NIZINA AMAZONKI Znajduję się w Ameryce Południowej zajmującą obszar 3,5 mln km². Większość jej obszaru leży w dorzeczu Amazonki. Nizina Amazonki leży w wilgotnym klimacie równikowym, gdzie występuje niska amplituda temperatur. Roczna suma opadów wynosi średnio 4000 mm. Nizina graniczy z Andami na wschodzie, z Niziną Orinoko i Wyżyną Gujańską na północy oraz z Wyżyną Brazylijską na południu. Charakterystycznymi roślinami dla lasów równikowych Niziny Amazonki są: palmy , kauczukowce, liany, klony oraz tulipanowce amerykańskie i orzesznice brazylijskie. Charakterystycznymi zwierzętami dla Niziny Amazonki są: pumy, papugi, kapibary, tukany, kolibry, jaguary, oceloty, boa dusiciele, tapiry i małpy (kapucynki). Duże obszary lasów równikowych w tym regionie pozostawały nietknięte i dopiero od niedawna są eksplorowane. Największe plemiona (dotychczas poznane) żyjące na Nizinie Amazonki to: Tikuna, Yanomami, Xavante oraz Guajajara. Drewno z Amazonii jest eksportowane do krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Gorsze gatunki sprzedawane są na lokalnym rynku.

14 Nizina Amazonki

15 Skutki wycinania lasów w Brazylii :
powodzie ginące gatunki roślin i zwierząt erozja gleb pożary

16 Dziura ozonowa - zjawisko spadku stężenia ozonu(O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie się i rozpad O3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.

17 Kwaśne deszcze – opady atmosferyczne
Kwaśne deszcze – opady atmosferyczne. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.

18 Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Ciało niebieskie pozbawione atmosfery (np. Księżyc) pochłania i emituje promieniowanie bezpośrednio ze swojej powierzchni. Atmosfera zaburza ten proces wymiany ciepła, głównie poprzez ograniczenie ilości energii cieplnej wypromieniowywanej z powierzchni planety i dolnych warstw jej atmosfery bezpośrednio w przestrzeń kosmiczną. Proces ten jest wywołany przez gazy cieplarniane, pyły i aerozole zawieszone w atmosferze

19 ODDYCHANIE UKŁAD ODDECHOWY
Oddychanie jest jedną z ważniejszych czynności organizmu, ale przede wszystkim jest przejawem życia. FUNKCJA UKŁADU ODDECHOWEGO Główna funkcją oddychania jest dostarczenie każdej żywej komórce organizmu tlenu gdzie przy jego udziale dochodzi do spalania, czyli utleniania substancji odżywczych. W wyniku procesu utleniania organizmowi dostarczana jest energia. W rezultacie przemian zachodzących w komórkach powstaje między innymi dwutlenek węgla, który wyprowadzany jest z organizmu przez płuca.

20 Wymiana gazowa w tkankach i płucach
W płucach krew wymienia dwutlenek węgla na tlen. Wymiana ta odbywa się w malutkich powietrznych woreczków, zwanych pęcherzykami płucnymi. Tlen przenika przez ścianę pęcherzyka do krwi. Dwutlenek węgla przechodzi w przeciwnym kierunku, z krwi do pęcherzyka. Podczas wdechu tlen jest pobierany do płuc; podczas wydechu wydalany jest dwutlenek węgla.

21 Wykrywanie CO2 w wydychanym powietrzu.
Do doświadczenia potrzebne były : 2 szklanki, słomka, woda wapienna, gumowa gruszka. Napełniliśmy dwie szklanki wodą wapienną i poczekaliśmy, aż opadnie. Do pierwszej szklanki włożyliśmy końcówkę gruszki tuż pod powierzchnię roztworu i delikatnie wpompowaliśmy powietrze. Do drugiej szklanki włożyliśmy słomkę tuż pod powierzchnię roztworu i delikatnie wdmuchaliśmy powietrze. W tym czasie woda zaczęła szybko mętnieć.

22 NASZE DOŚWIADCZENIA!

23

24 Czy wiesz że ? Na skutek skurczu mięśni oddechowych zwiększa się objętość klatki piersiowej i płuca zasysają nowa porcję powietrza, natomiast rozkurcz sprawia, że objętość klatki piersiowej maleje, a powietrze jest wypychane z płuc. Kolejne wdechy i wydechy następują po sobie automatycznie. Powietrze, które wdychamy, zawiera zaledwie o,o3% dwutlenku węgla. Jednak w naszych płucach jego ilość ulega zmianie. W trakcie wdechu człowiek pobiera przeciętnie 0,6 litra powietrza. Po maksymalnym wydechu w płucach znajduje się ponad litr powietrza. W ciągu minuty przeciętny człowiek pobiera ponad 7 litrów powietrza, w czasie maksymalnego wysiłku sportowcy pobierają nawet 150 litrów powietrza na minutę.

25 PODSUMOWUJĄC Zielone Płuca Polski to WARMIA i MAZURY .
Zielone Płuca Świata to NIZINA AMAZONIA . Zagrożenia współczesnego świata to efekt cieplarniany, dziura ozonowa i kwaśne deszcze . Oddychanie to najważniejsza czynność życiowa człowieka . Podczas wdechu obwód klatki piersiowej zwiększa się, a podczas wydechu zmniejsza.


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Temat projektowy: Płuca Polski i Świata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google