Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi
Rola BGK w finansowaniu inwestycji samorządowych na obszarach wiejskich Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Serock, 15 Października 2013 r.

2 Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
Pożyczka PROW – podstawowe zasady Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących operacje z udziałem środków z EFRROW przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Spłata pożyczki tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę - środki z EFRROW - dokonywana jest ze środków przekazywanych przez Agencję Płatniczą (ARiMR) na rachunek Pożyczkobiorcy otwarty w BGK. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.; art. 10 d, ust. 3), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1420) Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW

3 Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
Pożyczka PROW – warunki Waluta pożyczki – PLN. Oprocentowanie – dla każdej transzy ciągnionej w danym kwartale kalendarzowym wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu w miesiącu poprzedzającym ten kwartał (np. dla pożyczek uruchamianych IV kwartale 2013 r. – 1,12%). Prowizja – 0,1% kwoty udzielonej pożyczki, płatna przy uruchomieniu pierwszej transzy pożyczki. Zabezpieczenie – weksel własny in blanco (JST i LGD) wraz z deklaracją wekslową oraz (dodatkowo w przypadku LGD) oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Bez przetargu. Zawarcie umowy pożyczki – w terminie miesiąca od daty złożenia w BGK kompletnego wniosku. Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW

4 Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
Stan realizacji pożyczek na dzień r. Liczba zawartych umów 4.059 Wartość zawartych umów pożyczki 3.116,13 mln PLN Wartość uruchomionych środków pożyczki 2.412,56 mln PLN Wartość spłat środków pożyczki 2.103,17 mln PLN % spłaconych środków pożyczki 87,00 % Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW

5 Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
Liczba umów zawartych w BGK – stan na dzień r. Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW

6 Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
Wartość zawartych umów pożyczki – stan na dzień r. Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW

7 Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
Liczba zawartych umów w BGK – stan na dzień r. Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW

8 Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
Liczba zawartych umów w BGK oraz liczba zawartych umów o przyznanie pomocy* *działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”– stan na dzień r. Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW

9 Bank Gospodarstwa Krajowego
Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego


Pobierz ppt "Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google