Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"— Zapis prezentacji:

1

2 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918-1919
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH ID grupy: 97/79_P_G2 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Projektowanie i zakładanie firmy Semestr/rok szkolny: III /

3 Struktura prezentacji
Cele projektu i podział pracy przy projekcie Targi Przedsiębiorczości w Poznaniu i wykłady gościnne w szkole – pomoc w projekcie Pomysł na biznes Projektowane przedsiębiorstwo Wybór formy organizacyjno-prawnej Wybór formy opodatkowania Biznesplan – podstawa projektowania firmy Sposób pozyskania środków na działalność – dotacja z PUP na podjęcie działalności gospodarczej Wniosek o dotację z PUP w Czarnkowie na podjęcie działalności gospodarczej projektowanego przedsiębiorstwa Zakładamy firmę – krok po kroku Działania marketingowe projektowanej firmy Podsumowanie

4 I. Cele projektu i Podział pracy przy projekcie

5 Główny cel – złożenie prezentacji tematu projektowego
GRUPA DS. ZAKŁADANIA FIRMY Główny cel – opracowanie procedury zakładania firmy, zebranie potrzebnych dokumentów , formy prawne przedsiębiorstwa GRUPA DS. TWORZENIA POMYSŁU NA BIZNES Główny cel – opracowanie i analiza pomysłu na biznes, opis firmy, określenie zakresu działalności, planowanie działań marketingowych, formy opodatkowania GRUPA DS. POZYSKANIA ŚRODKÓW I OPŁASALNO -ŚCI Główny cel – zebranie materiałów dotyczących biznesplanu i dotacji z PUP oraz wniosek Os. SKŁADAJĄCA PREZENTA -CJĘ Główny cel – złożenie prezentacji tematu projektowego

6 II. TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POZNANIU i wykłady gościnne w szkole

7 2.1. Targi przedsiębiorczości w poznaniu
6 kwietnia 2011 r. odwiedziliśmy Targi Przedsiębiorczości w Poznaniu. Uczestniczyliśmy w ciekawych wykładach, mieliśmy również możliwość zebrania materiałów do niniejszego projektów od różnych instytucji, oraz firm doradczych biorących udział w Targach. Tematyka wykładów: "Ścieżka kariery - praca na swoim, czy praca na etacie?" "Wolontariat - czy można zdobyć kompetencje przez doświadczenie?" "Start we własny biznes - krok po kroku" "Moje marzenia =Mój biznes ... czyli jak zostać poznańskim Rockefellerem"

8 2.2. Wykłady gościnne w naszej szkole
W III semestrze projektu „AS kompetencji” w naszej szkole gościł Pan dr Jarosław Korpysa. Tematyka gościnnych wykładów idealnie wpisywała się w nasz temat projektowy. Przedstawione informacje pomogły nam w realizacji semestralnego projektu. Tematyka wykładów: „Strategia sukcesu firmy” „Misja i wizja firmy” „Analiza SWOT”

9 III. Pomysł na biznes

10 3.1. Pomysł na biznes - źródła pomysłu
Pomysł na ciekawy biznes to połowa sukcesu. Pomysłu można szukać wszędzie. Wśród źródeł pomysłów na biznes można wymienić następujące: doświadczenie i wiedza wynikająca z wykonywanego zawodu, problemy ze znalezieniem produktu lub usługi, ograniczenia i wady dostępnych produktów i usług, zainteresowania i hobby, spotkania, konferencje i targi, inne miejsca, inne kraje, przykłady ciekawych biznesów itp.

11 IV. Projektowane przedsiębiorstwo

12 4.1. Motywacja wyboru przedsiębiorstwa do projektu
Postanowiliśmy, że realizując projekt „Projektowanie i zakładanie firmy” zobrazujemy go na podstawie fikcyjnej firmy. Przeprowadziliśmy krótki sondaż wśród mieszkańców naszego miasta. Zapytaliśmy 50 osób, jakiego sklepu lub jakiego typu usługi brakuje w naszym mieście. Ok.81% pytanych odpowiedziało, że sklepu z odzieżą dla młodzieży. Krzyż Wielkopolski nie jest dużym miastem, ale działa tu wiele sklepów odzieżowych. Trudno w nich jednak znaleźć coś fajnego osobom w naszym wieku. Znaleźliśmy niszę rynkową do wypełnienia.

13 4.2. Opis planowanej działalności – przedmiot działalności
Sklep odzieżowy „MAŁOLAT”   Właściciel Anna Nowak ul. Miodowa Krzyż Wlkp.  kom Sklep odzieżowy „MAŁOLAT” ma posiadać w swoim asortymencie wyłącznie odzież i dodatki kierowane do młodzieży. W sklepie wyodrębnione będą dwa działy: dziewczęcy i chłopięcy. Planowany asortyment to m.in. bluzy sportowe, bluzki, koszule, spodnie, jeansy, t-shirty, kurtki, spódnicy, chusty, paski, biżuteria, okulary słoneczne itp.

14 4.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa i pomysłu podjęcia działalności gospodarczej
Analiza SWOT – jedna z najpopularniejszych technik analitycznych. Polega na posegregowaniu posiadanych informacji na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych: - S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, - W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, - O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, - T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

15 4.3.1. Analiza SWOT – wewnętrzna
Mocne strony Słabe strony determinacja właścicielki sklepu korzystne usytuowanie lokalu brak konkurencji, jeżeli chodzi o sklep z asortymentem ograniczającym się do odzieży młodzieżowej markowa odzież po niskich cenach wysoka jakość produktów miła obsługa współpraca z dostawcami z innych miast możliwość płatności kartami płatniczymi usługi dodatkowych gratis– usługi krawieckie (np. skracanie spodni itp.) niewielka powierzchnia lokalu mała miejscowość, w której znajduje się firma konieczność zdobycia pierwszych klientów i zbudowania pozytywnej opinii ograniczone zasoby finansowe właściciela początkowo niewielkie obroty właścicielka chce samo prowadzić działalność i niż zamierza zatrudniać pracowników (potencjalnie problemy w razie np. niezdolności do pracy właścicielki lub konieczności załatwienia spraw urzędowych itp.)

16 4.3.2. Analiza SWOT – zewnętrzna
Szanse Zagrożenia możliwość pojawienia się nowych konkurentów spadek dochodów klientów zmiana potrzeb i gustów konsumentów podwyższenie stawek podatku VAT od 1 stycznia 2011 r. możliwość ograniczenia opłat na rzecz ZUS przez pierwsze 2 lata działalności, możliwość pozyskania środków w ramach dotacji z tzw. środków EU (w tym dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej) lokalizacja Krzyża Wlkp. na skrzyżowaniu linii kolejowych – dobry dojazd PKP (powiększenie rynku docelowego )

17 V. Wybór formy organizacyjno - prawnej

18 5.1. formy organizacyjno-prawne
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: formy krajowe, które przewidziane są w ustawodawstwie danego kraju formy paneuropejskie, które są uregulowane w ustawodawstwie wspólnotowym i obowiązują we wszystkich krajach członkowskich UE Wybór formy zależy m.in. od sposobu rejestracji przedsiębiorstwa lub spółki oraz od zasad organizacji, czyli struktury organizacyjnej.

19 5.2. formy organizacyjno-prawne w Polsce
Każda forma prawna przedsiębiorstwa uregulowana jest w innym akcie prawnym. Spółki prawa handlowego wskazane w kodeksie spółek handlowych obejmują: spółki osobowe ( jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowa-akcyjne) spółki kapitałowe (sp. z o.o., spółki akcyjne) Kodeks cywilny reguluje działalność: spółki cywilne Przedsiębiorstwa prywatne osób fizycznych

20 5.3. formy organizacyjno-prawne w Polsce
Każda forma prawna przedsiębiorstwa uregulowana jest w innym akcie prawnym. Spółki prawa handlowego wskazane w kodeksie spółek handlowych obejmują: spółki osobowe ( jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowa-akcyjne) spółki kapitałowe (sp. z o.o., spółki akcyjne) Kodeks cywilny reguluje działalność: spółki cywilne przedsiębiorstwa prywatne osób fizycznych Inne spotykane podmioty gospodarcze w polskim ustawodawstwie to: przedsiębiorstwa państwowe stowarzyszenia spółdzielnie fundacje

21 5.4. formy organizacyjno-prawne projektowanego przedsiębiorstwa
Pani Anna Nowak chce prowadzić działalność jako osoba fizyczna. Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą (indywidualny przedsiębiorca, przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej ) to najprostsza z forma organizacyjnych dla osoby fizyczne prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce. Zalety: najprostsza pod względem prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga dużych nakładów finansowych właściciel sam podejmuje wszystkie decyzje, co w niektórych przypadkach może okazać się wadą. Wady: płynność finansowa zależna od kapitału początkowego przedsiębiorcy, cały ciężar odpowiedzialności za organizację prowadzonego przedsięwzięcia spoczywa na właścicielu, przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania publiczno- i cywilnoprawne

22 VI. Wybór formy opodatkowania

23 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru:
6.1. MOŻLIWE FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zakładając firmę przedsiębiorca musi zdecydować jaką formę opodatkowania działalności gospodarczej przyjmie. Do 20 stycznia następnego roku podatkowego można zmieniać formę opodatkowania składając w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru: formy zryczałtowane kartę podatkową ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zasady ogólne podatek liniowy 19%

24 6.2. Karta podatkowa Charakterystyka karty podatkowej :
przeznaczona jest dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej, usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik składa wniosek o opodatkowanie w tej formie (PIT-16), decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej na dany rok lub decyzję odmowną wydaje naczelnik urzędu skarbowego po rozpatrzeniu wniosku, wysokość podatku zależy od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzimy działalność, podatnik nie prowadzi żadnej ewidencji przychodów, Opodatkowani kartą nie mają prawa do żadnych ulg i odliczeń (wyjątkiem jest składka na ubezpieczanie zdrowotne w stawce 7,75%).

25 6.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Charakterystyka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: podatnik zobowiązany jest prowadzić ewidencję przychodów, podatek opłacany jest jako procent od przychodu ze sprzedaży i w zależności od rodzaju prowadzonej działalności stawki wynoszą 3,0%, ,5% i 8,5%, przychód do opodatkowania nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania, podatnik co miesiąc oblicza ryczałt samodzielnie i wpłaca na konto urzędu skarbowego, w ciąg nie wypełnia dodatkowych deklaracji, rozliczenie roczne PIT-28 do końca stycznia roku następnego (o uzyskanych przychodach i należnym ryczałcie), podatnik nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem i na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci, od przychodu można odliczyć jedynie zapłacone składni na ubezpieczenia społeczne , a od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75%, po przekroczeniu przychodów w równowartości euro za poprzedni rok podatkowy nie przysługuje ta forma opodatkowania.

26 Podstawa obliczenia podatku
6.4. opodatkowanie na zasadach ogólnych Charakterystyka opodatkowania na zasadach ogólnych: podstawowa forma opodatkowania -jeżeli nie zostanie złożony wniosek o opodatkowaniu formami zryczałtowanymi lub podatkiem liniowym 19% obowiązuje ta forma, podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) zapłaci się od faktycznie uzyskanego dochodu (czyli przychód z działalności gospodarczej pomniejszony o koszty jego uzyskania), przychody i koszty muszą być wykazywane w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązująca w 2011 r. progresywna skala podatkowa i stawki 18%, 32%, Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Od Do 85 528 zł 18% - kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł

27 6.4. opodatkowanie na zasadach ogólnych (c.d.)
Charakterystyka opodatkowania na zasadach ogólnych (c.d.): obowiązek wpłacania zaliczki powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o przysługujące odliczenia (m.in. zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne), przekroczył kwotę określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2011 r. jest to 3091 zł), po zakończeniu roku podatkowego podatnik musi złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36), podatnik może rozliczać się wspólnie z małżonkiem i na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci, podatnik może też skorzystać z ulg podatkowych, np.: na dzieci, na Internet, rehabilitacyjnej. podatnik odlicza od dochodu zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne wg stawki 7,75%

28 6.5. podatek liniowy 19% Charakterystyka podatku liniowego 19%:
ta forma opodatkowania jest prawie taka sama jak w opisanych poprzednio zasadach ogólnych z kilkoma różnicami, podatek dochodowy wynosi tu zawsze tylko 19%. podatnik nie może korzystać z żadnych ulg (traci zatem np. ulgę za dostęp do Internetu, dużą ulgę na dzieci,) może rozliczać się wspólnie z małżonkiem i na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci,

29 6.6. podatek VAT Poza wyborem formy opodatkowania projektowana firma musi jeszcze zdecydować czy chce być podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Charakterystyka podatku VAT podatek konsumpcyjny wchodzący w cenę towaru, stawki podatku 23%, 8%, 5%, podatnicy muszą prowadzić rejestr VAT zakupu i rejestr VAT sprzedaży na podstawie rejestrów podatnik musi sporządzać co miesiąc deklarację VAT – 7 oraz wpłacać podatek na konto urzędu skarbowego w terminie do dnia następnego miesiąca po okresie, którego dotyczy, zwolnienia: zwolnienia podmiotowe – ze względu na limit obrotów; od 1 stycznia 2011 r limit wzrósł do 150 tys. zł, - zwolnienia przedmiotowe – ze względu na wykonywanie czynności zwolnionych od podatku VAT.

30 Nowa firma nie będzie podatnikiem podatku VAT.
6.7. forma opodatkowania projektowanego przedsiębiorstwa Pani Anna Nowak postanowiła wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla swojej działalności gospodarczej. Sklep odzieżowy opodatkowany zostanie stawką 3,0% przychodów, ponieważ stawka ta dotyczy m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu. Pani Anna w chwili zakładania działalności będzie musiała złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Nowa firma nie będzie podatnikiem podatku VAT.

31 VII. Biznesplan – podstawa projektowania firmy

32 7.1. Biznesplan - pojęcie i zasady
Biznesplan to opis historii firmy i plan jej rozwoju w przyszłości. Określa misję i strategię, czyli to, czym jest firma, do jakich celów dąży, jakimi zasobami(majątkiem) dysponuje, na jakim rynku działa. Treść biznesplanu powinna: odzwierciedlać aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego itd.) uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku, prezentować kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd. przedstawiać stosowane technologie produkcji, być napisana językiem zrozumiałym dla odbiorcy, niezbyt obszerna (może zawierać kilka lub kilkanaście stron)

33 7.2. Biznesplan - elementy Biznesplan składa się z części, które można podzielić na następujące rozdziały : STRESZCZENIE - Jednostronicowa treść powinna zawierać informację na temat wiarygodności firmy oraz streszczenie całego dokumentu, cele tworzenia itp. RYNEK I KONKURENCJA - Należy szczegółowo przedstawić w jaki sposób firma będzie konkurować, opisać możliwości rozwoju w danej branży oraz udowodnić atrakcyjność niszy rynkowej. OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY -Należy przedstawić aktualną ofertę produkcyjną, dostawców, odbiorców, czym firma będzie się konkretnie zajmować i jakie ma postawione cele.

34 7.2. Biznesplan - elementy (c.d.)
KIEROWNICTWO I PRACOWNICY - Warto przedstawić kompetencje i doświadczenie pracowników, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w realizację kredytowanego przedsiębiorstwa. Należy napisać historię współpracy z bankiem oraz doświadczenia przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - Pełne sprawozdania finansowe powinny zawierać bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów gotówki. Należy przedstawić plan rozwoju firmy wyrażony w liczbach . Liczby powinny być ściśle oparte na założeniach wyjaśnionych i uzasadnionych. ZAŁĄCZNIKI -Mogą zwierać dodatkowe dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności przedsięwzięcia. Można przedstawić życiorysy głównych pracowników i ich referencje, harmonogram realizacji działań, ekspertyzy techniczne, kopie licencji, pozwoleń itp.

35 ViII. Sposób pozyskania środków na działalność - wniosek o dotację na podjęcie działalności do Powiatowego urzędu pracy

36 Należy spełnić określone warunki przez wnioskodawcę:
8.1. dotacja z PUP na podjecie działalności - warunki Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej można uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy. Należy spełnić określone warunki przez wnioskodawcę: musi mieć statut bezrobotnego, nie korzysta z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej nie prowadził działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykorzysta środki zgodnie z przeznaczeniem nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej złoży kompletny wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy nie może zawiesić ani zlikwidować działalności przez okres 12 miesięcy.

37 8.2. dotacja z PUP - wysokość środków
Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, (w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności), w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Kwota zmienia się kwartalnie i w II kwartale 2011 r. wynosiła maksymalnie ,98 zł. Minimalna wysokość wkładu własnego bezrobotnego nie została określona.

38 Wniosek zawiera informacje:
8.3. dotacja z PUP - wniosek Wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego wg miejsca zamieszkania bezrobotnego. Wniosek zawiera informacje: dane osobowe wnioskodawcy, wnioskowaną kwotę środków, rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Do wniosku można załączyć np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz inne dokumenty związane z planowaną działalnością.

39 8.4. dotacja z PUP - zabezpieczenia
Osoba starająca się o dotację musi wnieść zabezpieczenia. Możliwe zabezpieczenia: poręczenia z prawa cywilnego, weksel z poręczeniem wekslowym aval, blokada środków na rachunku bankowym, gwarancja bankowa, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, zastaw na prawach lub rzeczach.

40 Środki z dotacji można przeznaczyć ma określone wydatki.
8.5. dotacja z PUP - możliwości wydatkowania Środki z dotacji można przeznaczyć ma określone wydatki. Możliwe wydatki: zakup samochodu osobowego – do 80% kwoty dotacji zakup samochodu ciężarowego – do 50% kwoty dotacji; roku produkcji nie może przekroczyć 10 lat, zakup nieruchomości z wyłączeniem kiosku, pawilonu typu kontenerowego, adaptacje lokalu użytkowego - do15% kwoty dotacji, usługi i materiały reklamowe – do 10% kwoty dotacji, zakup pojedynczej rzeczy używanej o wartość do 3500,00 zł (nie mogła być wcześniej finansowana ze środków publicznych) Nie można kupować pojedynczej rzeczy o wartości poniżej 100,00 zł, luksusowego wyposażenia oraz finansować leasing maszyn, pojazdów i urządzeń.

41 Wniosek jest analizowany i oceniany przez powołaną komisją.
8.7. dotacja z PUP - analiza wniosku i rozliczenie Wniosek jest analizowany i oceniany przez powołaną komisją. Dotacje o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji podejmuje Dyrektor PUP. Od odmowy nie można się odwołać. Po przyznaniu środków PUP podpisuje z wnioskodawcą umowę, wg której należy się później rozliczyć. Wszelkie informacje: Powiatowy Urząd Pracy Czarnków ul. Przemysłowa 2a Czarnków, tel.: (067) ,17,

42 IX. Wniosek do PUP w Czarnkowie o dotację na podjęcie działalności gospodarczej projektowanego przedsiębiorstwa

43 9.1. wniosek do pup w Czarnkowie - wprowadzenie
Pani Anna Nowak pragnie założyć indywidualne przedsiębiorstwo handlowe (charakterystyka projektowanej firmy w części IV. prezentacji ) Pani Anna stara się o uzyskanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Przygotowała i złożyła wniosek z załącznikami. PUP w Czarnkowie przyjął wniosek, gdyż wnioskodawca spełnia konieczne warunki. Wniosek jest rozpatrywany.

44 9.2. wniosek do pup w Czarnkowie
Data złożenia: r. Dane osobowe wnioskodawcy: Imię i nazwisko: Anna Nowak Adres zamieszkania: ul. Polna 50, Krzyż Wlkp. Telefon: Stan cywilny: panna Data i miejsce urodzenia: r. Trzcianka PESEL: NIP: Seria i nr dowodu tożsamości: AHF Rodzaj dokumentu tożsamości i oznaczenie organu, który go wystawił: dowód osobisty, Burmistrz Krzyża Wlkp. Data rejestracji w PUP: r. Nazwa banku i nr konta bankowego: PKO BP SA Krzyż Wlkp Zawód wyuczony: technik handlowiec Zawód wykonywany: sprzedawca Ukończone szkolenia i uzyskane uprawnienia: prawo jazdy kat. B

45 9.3. wniosek do pup w Czarnkowie
I. Wnioskowana kwota: zł II. Rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza pojąc bezrobotny: 1) Rodzaj planowanej działalności: Sklep z odzieżą młodzieżową sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Symbol podklasy rodzaju działalności określonej wg PKD: 47.71.Z 2) Zamierzona działalność prowadzona będzie pod adresem: ul. Miodowa 62, Krzyż Wlkp. lokal jest własnością: Jana Kowalskiego Informacje o wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej – NIE DOTYCZY Data rozpoczęcia planowanej działalności : r. Działania organizacyjne i inwestycyjne podjęte przed dniem złożenia wniosku przez wnioskodawcę: - analiza rynku docelowego - sondaż, - analiza konkurencji i potencjalnych dostawców - znalezienie lokalu i zawarcie przedwstępnej umowy najmu lokalu - zakup samochodu osobowego - kosztorys remontu i wyposażenia

46 9.4. wniosek do pup w Czarnkowie
II. Rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza pojąc bezrobotny (c.d.): 6) Charakterystyka planowanej działalności wraz z uzasadnieniem jej wyboru: Planowana działalność handlowa – Sklepu odzieżowego „Małolat.” Sklep ma mieć w swoim asortymencie wyłącznie odzież i dodatki kierowane do młodzieży (dział dziewczęcy i chłopięcy). W Krzyżu Wlkp. trudno młodym ludziom znaleźć interesującą odzież. Wnioskodawczyni jest z wykształcenia technikiem handlowcem przez okres 2 lat pracowała w jednym z miejscowych sklepów odzieżowych 7) Rozpoznanie rynku:. 7.1. Konkurencja – analiza konkurencji otoczenia, na którym firma zamierza działać Przeprowadzono sondaż wśród mieszkańców Krzyża Wlkp. Zapytano 50 osób jakiego sklepu brakuje. Ok. 81% osób zapotrzebowanie na odzież „młodzieżową”. W mieście istnieje 9 sklepów odzieżowych. Trzy z odzieżą dziecięcą, trzy typowo z odzieżą damską , jeden z odzieżą męską i dwa z asortymentem damsko-męskim.

47 9.5. wniosek do pup w Czarnkowie
II. Rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza pojąc bezrobotny (c.d.): 7) Rozpoznanie rynku (c.d.): 7.2. Dostawcy – analiza rynku dostawców towarów itp. Potencjalni dostawcy- wystawcy na giełdach odzieżowych: - Wielkopolska Giełda Odzieżowa Moda SA (ul. Głogowska 248, Poznań), - Polskie Centra Handlowe PTAK S.A (ul. Rzemieślnicza 35, Rzgów – okolice Łodzi) - Targowisko Tuszyn (15 km od Łodzi) – „amb services sp. z o.o (ul. Piotrkowska 1, Tuszyn) 7.3. Odbiorcy oferowanych towarów Oferta sklepu kierowana będzie do dziewcząt i chłopców w wieku od 15 roku życia do ok. 22 lat. Wykorzystując brak w okolicy wyspecjalizowanego sklepu z odzieżą wyłącznie dla osób w tym wieku.

48 9.6. wniosek do pup w Czarnkowie
III. Kalkulacja kosztów – związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowaniem. Lp Wyszczególnienie Środki finansowania Udział proc. środków FP Środki własne Środki FP Inne źródła 1. Remont lokalu – naprawy po wcześniej zainstalowanych regałach, odmalowanie ścian, instalacja oświetleniowa. ---- 1 100zł 6,87% 2. Wyposażenie- wieszaki, półki, wieszaki stojące, lada- wyspa, regały halowe – na dodatki, lampy 5 300zł 33,13% 3 Ogłoszenia w lokalnej prasie i ulotki 400zł 10,00% 3. Szyld sklepowy 1200zł 4. Towar 5 000zł 8 000zł 50,00% 5. Zakup samochodu osobowego 4 000zł X RAZEM 9 000zł 16 000zł 100,00% Przewidywany udział środków wnioskodawcy w faktycznym koszcie uruchamiania działalności gospodarczej 50 %.

49 9.7. wniosek do pup w Czarnkowie
IV. Specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków ) Specyfikacja i harmonogram wydatków Lp Specyfikacja zakupów Kwota w zł (z VAT) Planowany termin zakupu Podstawa rozliczenia (Fa VAT/ umowa kupna-sprzedaży Planowany zakup stanowi rzecz używaną TAK NIE 1. Farby 200zł Faktura VAT ---- X 2. Oświetlenie halogenowe i elementy instalacji 400zł 3. Naprawy, instalacja oświetlenia, malowanie - usługi 500zł 4. Lada banan 900zł 5. Półki 1 200zł 6. Wieszaki wiszące i stojące (5 szt.) 3200zł 7. Szyld sklepowy 1200zł 8. Ogłoszenia i ulotki 9. Bluzy sportowe - towar 1000zł 10. T-shirty - towar 1500zł 11. Spodnie jeans - towar 2500zł 12. Koszule - towar 13. Bluzki - towar 800zł 14. Spódnice - towar 300zł 15. Kurtki - towar RAZEM 16 000zl -----

50 9.8. wniosek do pup w Czarnkowie
IV. Specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków (c.d.) 2) Uzasadnienie niezbędności dokonywania ww. zakupów w zamierzonej działalności gospodarczej poz.1. – farby przeznaczone do odmalowania zniszczonego lokalu poz.2. – oświetlenie i elementy do nowej instalacji oświetleniowej (stara instalacja nie działała poprawnie) poz.3. – usługi formy remontowej- założenie nowej elektryki, naprawa ścian po starych regałach, malowanie - poz niezbędne wyposażenie sklepu, czyli: lada, półki i wieszaki na towary - poz szyld sklepowy z nazwą sklepu – pierwszy element reklamowy - poz.8. – Ogłoszenia w lokalnej prasie i druk ulotek – należy rozreklamować nowy sklep - poz.9-15 – towar do sklepu (zróżnicowana odzież „młodzieżowa)

51 9.9. wniosek do pup w Czarnkowie
V. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej Wybrana forma opodatkowania działalności WYSZCZEGÓLNIENIE W skali m-ca W skali roku I. Przychody (obroty) /1+2/ 9 100 zł 1. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów a. Ilość miesięcznej produkcji, usług, sprzedaży b. Cena jednostkowa produktu (usługi) c. Wysokość marży (dotyczy działalności handlowej, usługowej) 40% 2. Pozostałe przychody II. Koszty /1+…+10/ 6 250 zł Koszty zakupionych /a+…+d/ 5 000 zł Surowców dla potrzeb produkcji, usług Materiałów i części zamiennych Towarów do handlu d. Opakowań jednostkowych i zbiorczych 100 zł 1 200 zł Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 3. Amortyzacja wg stawek 4. Koszty lokalu wg umowy najmu lub podatek od nieruchomości -własny lokal 500 zł 6 000 zł 5. Opłaty eksploatacyjne (energia, woda, co, i inne za konto bankowe) 310 zł 3 720 zł 6. Transport (koszty eksploatacyjne) ogółem /a+b/ 300 zł 3 600 zł Własny a/ zł - Obcy b/

52 9.9. wniosek do pup w Czarnkowie
V. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej (c.d.) WYSZCZEGÓLNIENIE (c.d.) W skali m-ca W skali roku II. c.d. Koszty 7. Ubezpieczenie firmy 8. Prowadzenie ksiąg przez biuro rachunkowe 9. Koszty telekomunikacji (telefon, poczta, Internet) 40 zł 480 zł 10 Promocja i reklama RAZEM KOSZTY /1+…+10/ 6 250 zł III. Zysk brutto I-II 2 850 zł IV. Ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. 123,24 zł 1 478,88 zł V. Ubezpieczenie zdrowotne 243,39 zł 2 920,68 zł VI Podatek dochodowy (III-IV) * …..% - V 0 zł VII Zysk netto III-VI VIII Spłata innych zobowiązań ……………………………………………. ----

53 9.10. wniosek do pup w Czarnkowie
Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej (c.d.) a) Wyliczenia przychodów: Ad. I.1. – Zaplanowany zapas początkowy towarów wg ceny zakupu zł – Założona sprzedaż 50% zapasu (13 000*0,5) zł – Sprzedaż powiększona o planowaną marżę 40% zł Ad. I.2. – nie dotyczy -brak pozostałych przychodów b) Wyliczenia kosztów Ad. II.1. – założono, iż na uzupełnienie zapasu towarów przeznaczona będzie kwota zł Ad. II.2. – nie dotyczy – nie zatrudniono pracowników (przed. indywidualne os. fizycznej ) Ad. II.5. – wzięto pod uwagę koszty energii elektrycznej na m-c zł – uśrednione miesięczne koszty c.o zł – opłata za prowadzenie konta bankowego na m-c zł – razem zł Ad. II.6. – koszty paliwa na m-c zł Ad. II.8. – nie dotyczy -wnioskodawca sam będzie prowadził księgowość

54 9.11. wniosek do pup w Czarnkowie
VI. Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków - Wnioskodawca proponuje jako zabezpieczenie poręczenie z prawa cywilnego - Poręczycielami są: Monika Nowak – mama wnioskodawczymi Ewa Kolska – siostra wnioskodawczyni - Obaj poręczyciele spełniają warunek osiągania miesięcznego przychodu (minimalnie zł) i są zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony. Wniosek zawiera również oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości informacji zawartych we wniosku, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz data i podpis wnioskodawcy

55 9.12. wniosek do pup w Czarnkowie
Załączniki do wniosku: Zał.1.- oświadczenia w sprawie spełniania warunków otrzymania środków na podjecie działalności gospodarczej podpisane przez panią Annę Nowak Zał.2.- Informacja o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis podpisana przez panią Annę Nowak Zał.3. – Dokumentacja proponowanej formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej kwoty – dla poręczenia z prawa cywilnego Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków potwierdzone przez pracodawcę oraz oświadczenie majątkowe poręczyciela i współmałżonka (dotyczy poręczycieli: Moniki Nowak, Ewy Kolskiej) Zał. 4.-Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy pani Anny Nowak Zał.5. - Kserokopia przedwstępnej umowy najmu lokalu. Zał. 6. – Kserokopia dyplomu technika handlowca uzyskanego w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.

56 IX. Procedura Zakładania firmy – krok po kroku

57 9.1. Procedura zakładania przedsiębiorstwa - wprowadzenie
Pani Anna Nowak dostała dotację z PUP w Czarnkowie. Pragnie założyć swoją firmę. Czas założenia firmy w Polsce zależy od formy prawnej jednostki. Osoba fizyczna zakładająca indywidualne przedsiębiorstwo lub spółkę cywilną kieruje swe pierwsze kroki do Urzędu Miasta lub Gminy. Inne typy przedsiębiorstw wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), co trwa dłużej. Wprowadzona zasadę „jednego okienka,” by uprościć i przyśpieszyć procedurę zakładania podmiotu gospodarczego. Mimo, że wprowadzona została zasada "jednego okienka", to i tak startujący przedsiębiorca musi odwiedzić kilka miejsc i to w odpowiedniej kolejność.

58 9.2. krok pierwszy – urząd miasta lub urząd gminy
Zaczynamy drogę od Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, w których znajduje się wspomniane „jedno okienko” (właściwy urząd wybiera się ze względu na miejsce zamieszkania). Należy złożyć druk EDG-1. URZĄD MIEJSKI ul. Wojska polskiego Krzyż Wlkp. tel ) fax. (067)

59 9.2. krok pierwszy – urząd miasta lub urząd gminy (c.d.)
Dokument EDG-1 jest jednocześnie : wnioskiem o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej , wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (przy której nadaje się numer REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (wskazanie lub prośba o nadanie numeru NIP) zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS (płatnika, czyli osoby opłacającej swoją składkę, jak i składki swoich pracowników). Tym samym wnioskiem zgłasza się również wszelkie zmiany z zakresu podawanych informacji, w ciągu 7 dni od ich zaistnienia W druku należy podać rodzaj wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Nie ma limitu ilości podawanych numerów PKD i jeśli istniejących na druku 10 miejsc na ich wpisanie okaże się za mało, to należy użyć dodatkowo druku EDG-RD

60 9.3. krok Drugi – Główny urząd statystyczny (REGON)
Każda firma występująca w obrocie gospodarczym musi posiadać numer REGON (Rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej). Nadawany jest przez Główny Urząd Statystyczny i służy identyfikacji firmy. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Pile al. Niepodległości PIŁA tel , fax Rejestracja podmiotów gospodarki pok i 111 tel , i

61 9.3. krok Drugi – Główny urząd statystyczny (REGON) c.d.
Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą może uzyskać numer REGON w dwojaki sposób: składając w okienku urzędu miasta lub gminy druk EDG-1; Urząd ma obowiązek w ciągu 3 dni przesyła wniosek o wpis do REGON do właściwego urzędu statystycznego województwa wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą. W takim przypadku musimy złożyć wniosek w terminie dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy otrzymują swój REGON pocztą nie później niż miesiąc od złożenia druku EDG-1 w Urzędzie Gminy.

62 9.4. krok trzeci – urząd skarbowy
Mimo, że dane z formularza EDG-1 trafiają również do Urzędu Skarbowego, to i tak należy go odwiedzić przede wszystkim, aby dokonać wyboru formy opodatkowania. URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE ul.  Pocztowa 4  64-700  Czarnków  tel , fax  

63 9.4. krok trzeci – urząd skarbowy (c.d.)
Niektóre Urzędy Skarbowe dla wyboru formy opodatkowania wprowadzają własne formularze. W innych wystarczy własne oświadczenie. Numer NIP: W przypadku braku numeru NIP należy złożyć wniosek na druku NIP-1 (druk służy również do aktualizacji danych) Gdy posiadamy już ten numer, NIP pozostaje niezmieniony – osobisty numer staje się numerem firmy w momencie jej powstania. Niekiedy wymagane jest posiadanie potwierdzenia nadania numeru NIP. Jeśli je utraciliśmy, to należy wypełnić druk NIP-5 w celu uzyskania jego duplikatu.

64 9.4. krok trzeci – urząd skarbowy (c.d.)
Oprócz wyboru formy opodatkowania dochodowego, należy również zdecydować, czy zamierza się być podatnikiem VAT. Podatnicy podatku VAT przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej działaniu ustawy są obowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Składa się je na druku VAT-R. Zgłoszenia VAT-R nie muszą składać podatnicy zwolnieni od podatku ze względu na limit obrotów (zwolnienie podmiotowe) lub wykonujący czynności zwolnione od VAT (zwolnienie przedmiotowe). Przy czym podatnicy ci mogą, jeżeli chcą, zgłoszenie to złożyć Podatnik musi złożyć druk VAT-UE , gdy planuje rozliczanie z VAT-u dostaw wewnątrzwspólnotowych (z innych krajów UE). Oba formularze należy składać łącznie

65 9.5. krok czwarty– Zakład ubezpieczeń Społecznych
Zakładając własną firmę, należy się też zgłosić się do ubezpieczenia społecznego. Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu. Zgłoszenia dokonuje się do oddziału ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. ZUS ODDZIAŁ W PILE ul. Drygasa 7 Piła Tel.: (67) Fax.: (67)  http://www.zus.pl/

66 9.5. krok czwarty– Zakład ubezpieczeń Społecznych (C.D.)
Przedsiębiorca w ZUS-ie posiada podwójną osobowość. Występuje jednocześnie jako płatnik (osoba wpłacająca składki) oraz jako ubezpieczony. Zgłoszenie do ZUS powinno się odbyć w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Druki potrzebne do zgłoszenia: ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy; załatwia to również EDG-1 ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób, ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób.

67 9.6. krok piąty– firmowa pieczątka
Nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia pieczęci firmowej, jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne. Na większości urzędowych druków i deklaracji znajduje się pole na pieczątkę, lecz jej użycie nie jest obowiązkowe. Podobnie jest z fakturami.. Najbardziej rygorystyczne pod tym względem okazują się banki. Można się nawet spotkać z odmową założenia konta firmowego, jeśli nie posiada się pieczątki Na pieczątce firmowej umieszcza się zwykle pełną nazwę firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy), adres siedziby oraz numery telefonu, faksu, REGON, NIP. Adam-Kas ADAM KUCHTA ul. Mickiewicza 6 Krzyż Wlkp. tel

68 9.7. krok szósty– konto bankowe
Nie istnieje żaden obowiązek używania firmowego konta bankowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością – można używać również prywatnego konta albo chociażby płacić gotówką. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza euro – bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą druku EDG-1 z załącznikiem EDG-RB, zaś w ZUS-ie zgłasza się go formularzem ZBA. Idąc do banku lub wypełniając formularz on-line należy posiadać: dowód osobisty, oryginał wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokument nadający numer REGON, - ew. umowa spółki i najlepiej już także posiadać pieczątkę.

69 9.7. krok szósty– konto bankowe (C.d.)
Lubusko Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku Oddział Krzyż Wlkp. ul. Poznańska 1  Krzyż Wlkp. tel. fax. (0 67)   tel. (0 67) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział I w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego  Krzyż Wlkp. tel. fax. (0 67) tel. (0 67)    Pani Anna Nowak może założyć konto w dwóch bankach mających oddziały w Krzyżu Wlkp. lub innym banku i mieć do niego dostęp tylko przez Internet.

70 X. działania marketingowe projektowanej firmy

71 10.1. Przegląd narzędzi marketingowych w ramach marketingu-MIX
PRODUKT ASORTYMENT JAKOŚC MARKA OPAKOWANIE SERWIS GWARANCJE PROMOCJA PROMOCJA SPRZEDAŻY SPRZEDAŻ OSOBISTA REKLAMA PUBLIK RELATIONS SPONSORING DYSTRYBUCJA KANAŁ ZASIĘG TERYTORIALNY LOKALIZACJA ZAPASY TRANSPORT CENA CENA KATALOGOWA RABATY ,ULGI OKRESY PŁATNOŚCI WARUNKI KREDYTU

72 10.2. Działania marketingowe projektowanego przedsiębiorstwa
Po analizie rynku i przy ograniczonych możliwościach finansowych wybrano następujące działania marketingowe. W ramach strategii cen – rabaty, obniżki posezonowe. W ramach produktu – wybór dostawców oferujących odzież i dodatki wysokiej jakości oraz w modnych kolorach i fasonach. W ramach promocji i reklamy – szyld nad lokalem i wystawa sklepowa reklama w lokalnej prasie – „Wieści Gminne”, „Tygodnik Notecki”, „Tygodnik Nowy”, „Echa Nadnoteckie” plakaty dotyczące otwarcia nowego sklepu na słupach ogłoszeniowych na terenie Krzyża Wlkp., Wielenia, Drawska, Drezdenka ulotki – kolorowe rzucające się w oczy, baner reklamowy na terenie miasta Krzyż Wlkp. /zbiorczy dla firm/ public relations – pomoc w akcjach charytatywnych, sponsorowanie imprez lojalnych (np. nagrody dla uczniów w czasie festynów szkolnych)

73 10.3. Promocja i reklama – projekt reklamy prasowej (LOKALNE TYTUŁY PRASOWE)

74 10.4. Promocja i reklama – plakaty na słupach ogłoszeniowych

75 10.5. Promocja i reklama - ulotki

76 Prezentacja może być poradnikiem dla startujących przedsiębiorców.
Podsumowanie Praca nad tym projektem pozwoliła nam uświadomić sobie, jak można stworzyć własna firmę, czym należy się kierować i jak korzystać z pomocy np. PUP. Zdobyta wiedza i umiejętności być może pomogą nam stać się przedsiębiorcami w przyszłości. Już dziś wiemy, że może być to dla nas szansa, której nie należy się bać. Staraliśmy się opracować projekt dość szeroko, od pomysłu na biznes, opisu projektowanej formy, informacji o formach prawnych przedsiębiorstw, formach opodatkowania, biznesplanie i informacjach dotyczących możliwości uzyskania dotacji z PUP na podjecie działalności gospodarczej po opracowanie wniosku dla projektowanej firmy do PUP, procedurę zakładania przedsiębiorstwa i zaplanowanie działań marketingowych. Prezentacja może być poradnikiem dla startujących przedsiębiorców.

77 ŹRÓDŁA INFORMACJI materiały z – (strona Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie) materiały z – (strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) materiały z materiały z materiały z materiały z  http://www.zus.pl/ materiały z materiały z materiały z materiały z „Skuteczny biznesplan”- Arthur Jahns  „ Marketing” -J. Musiałkiewicz inne materiały

78 Dziękujemy za uwagę! Grupa 97/79_p_g2 Aneta Grot Karolina Kubiak
Kamila Lum Katarzyna Łucyszyn Nannett Popp Agata Soboń Emilia Wręczycka Izabela Zenkowska Justyna Wrzesińska Marcin Dzierzgwa Miłosz Stanecki Grzegorz Tomaszewski Opiekun grupy: Katarzyna Pietrucik

79


Pobierz ppt "IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google