Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rejestracji działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rejestracji działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Zasady rejestracji działalności gospodarczej
Własna firma w kwadrans bez wychodzenia z domu?

2 7 kroków do własnej firmy
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urząd Skarbowy Koncesje i zezwolenia Forma opodatkowania Księgowość, konto bankowe i pieczątka Zatrudnienie pracownika Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

3 Został on wprowadzony w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.
CEIDG Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych. Został on wprowadzony w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

4 Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do:
CEIDG Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do: ZUS/KRUS, GUS (REGON), naczelnika urzędu skarbowego. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług VAT-R. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

5 Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
On-line: przy użyciu podpisu elektronicznego; podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

6 Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
W urzędzie miasta/gminy: osobiście; listem poleconym. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

7 CEIDG Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania oraz przygotować niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej. Aby wyszukać kody działalności gospodarczej można skorzystać z Asystenta Procedur Administracyjnych na portalu Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

8 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Przedsiębiorca ma prawo określić we wniosku o wpis do CEIDG późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

9 Zgłoszenie do ZUS W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. W przypadku zatrudniania pracowników należy dokonać ich zgłoszenia w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

10 Zgłoszenie do ZUS Jeżeli prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem przedsiębiorcy wówczas składa on formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń). Kiedy natomiast przedsiębiorca wykonuje pełnoetatową pracę płatną w wysokości, co najmniej minimalnej pensji krajowej, wówczas może zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

11 Rejestracja VAT Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

12 Uzyskanie koncesji/zezwoleń
Wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dotyczy to na przykład: - prowadzenia stacji benzynowej; - sprzedaży alkoholu; - założenia szkoły nauki jazdy; - transportu osób i rzeczy. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

13 Wybór formy opodatkowania
W przypadku wybrania formy opodatkowania na zasadach ogólnych stawkami progresywnymi lub stawką liniową, należy prowadzić księgowość w celu ustalenia dochodu do opodatkowania. Księgowość w uproszonej formie jest dopuszczalna dla przedsiębiorców o małej skali działalności i jest prowadzona w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

14 Wybór formy opodatkowania
W przypadku wybrania ryczałtu ewidencjonowanego należy zaprowadzić ewidencję przychodów. Koszty w tym przypadku są nieistotne dla rozliczeń z fiskusem. W przypadku karty podatkowej nie trzeba prowadzić żadnej ewidencji. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

15 Księgowość Otwierając własny biznes należy zastanowić się czy księgowość naszej firmy będziemy prowadzić samodzielnie czy też zlecimy to firmie zewnętrznej. Przy podejmowaniu decyzji warto przeanalizować koszty oraz czas potrzebny na prowadzenie księgowości. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

16 Konto firmowe Firmowe konto bankowe jest niezbędne zwłaszcza do rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Ponadto, ułatwia ono prowadzenie firmy – zarówno Ty jak i Twoi klienci czy dostawcy będziecie mogli dokonywać przelewów związanych z Twoją działalnością gospodarczą. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

17 Pieczątka Musi zawierać nazwę firmy – imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej (najlepiej z numerami kontaktowymi) oraz numer NIP. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

18 Zgłoszenie do PIP i PIS Każdy przedsiębiorca, który zatrudni pracownika, składając odpowiednie wnioski musi w ciągu 30 dni zawiadomić o tym: Państwową Inspekcję Pracy; Państwową Inspekcję Sanitarną. Moduł III: Zakładanie działalności gospodarczej

19 Elastyczność i mobilność czyli jestem Panem własnego czasu
Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek to sposób na podniesienie swojej aktywności na rynku pracy, a także na spełnienie własnych wyzwań i oczekiwań oraz na sprostanie własnym marzeniom i potrzebom. Najważniejsze zalety pracy na własny rachunek to: Elastyczność i duża niezależność w wyborze sposobu wykonywania określonych i wymaganych przez charakter pracy działań. Mobilność zawodowa czyli umiejętność szybkiego dostosowania do potrzeb i wymagań rynku pracy. Satysfakcja z tworzenia nowych rzeczy i poczucie, że udało nam się zrealizować założony cel. Poprawa sytuacji finansowej - choć nie zawsze widoczne jest to na początku działalności oraz często bywa zależne od koniunktury na rynku czy od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, gdzie prowadzimy działalność. Pewność zatrudnienia - dopóki firma będzie istniała, to nikt nas z niej nie wyrzuci, nie rozwiąże z nami umowy o pracę itp..

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady rejestracji działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google