Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Recepty – aktualny stan prawny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Recepty – aktualny stan prawny"— Zapis prezentacji:

1 Recepty – aktualny stan prawny
Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały OIL w Gdańsku Katowice, kwiecień 2012 roku Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

2 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Arch. DIL Prezes ORL przewodniczy pracom Zespołu powołanego r. przez Naczelną Radę Lekarską ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych. 4 stycznia 2012 r. po wielogodzinnych negocjacjach przekonano polityków do potrzeby pilnej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Ze strony MZ nie widać niestety chęci do kontynuowania współpracy z samorządem lekarskim przy tworzeniu prawa w zakresie recept i refundacji leków. Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 2

3 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny BYLIŚMY ZDETERMINOWANI DO WALKI PRZECIW DYSKRYMINUJĄCYM NAS ZAPISOM………………………………….. „Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w której uznano za uzasadnione postępowanie Koleżanek i Kolegów polegające na dokonywaniu na receptach adnotacji „refundacja leku do decyzji NFZ” - była powszechnie oczekiwana i jest nadal ważnym przesłaniem dla nas wszystkich.” „(…) Naszym docelowym postulatem jest zwolnienie lekarza z obowiązku odnotowywania stopnia refundacji leku”. 10 stycznia 2012r. konferencja prasowa w Śląskiej Izbie Aptekarskiej z udziałem prezesów Śląskiej Izby Aptekarskiej, Śląskiej Izby Lekarskiej, Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego „Porozumienie Zielonogórskie” Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 3

4 Recepty – aktualny stan prawny
Koleżanko i Kolego Najważniejsze i stale uaktualniane informacje dostępne są na stronie internetowej ŚIL Aby być na bieżąco powiadamianym o zmianach w prawie medycznym, najważniejszych działaniach samorządu lekarskiego, organizowanych kursach, szkoleniach i konferencjach, - obowiązkach sprawozdawczych, etc. ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA! a informacje zostaną przesłane bezpośrednio na Twój adres mailowy Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 4

5 Dlaczego akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Dlaczego akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

6 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Założenia: 50 recept dziennie 10% błędnie wypisanych 300 złotych za błąd 252 dni robocze w roku Wynik: złotych x 5 lat = złotych Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

7 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Regulacje prawne dotyczące recept: Ustawa o refundacji leków … Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Umowa między świadczeniodawcą a NFZ o wystawianie recept* / o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej * - dotyczy projektu umowy zamieszczonego na stronie internetowej NFZ Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

8 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Ustawa o refundacji leków … Dz.U. z 2011 nr 122 poz Nowelizacja z 9 lutego 2012r. Art 2. Karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat podlega, kto będąc osobą uprawnioną do wystawiania recept na leki, […] żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za wystawienie recepty lub zlecenia lub powstrzymanie się od ich wystawienia. Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

9 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Ustawa o refundacji leków … Dz.U. z 2011 nr 122 poz Nowelizacja z 9 lutego 2012r. Art Umowa upoważniająca lekarza, lekarza dentystę, […], do wystawiania recept refundowanych zawierana jest na czas nieokreślony […]. 3. Umowa określa w szczególności: 1) zobowiązania osoby uprawnionej i Funduszu; 2) wskazanie miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych, na terenie właściwego oddziału wojewódzkiego; 3) kary umowne; 4) warunki jej wypowiedzenia albo rozwiązania. Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

10 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Ustawa o refundacji leków … Dz.U. z 2011 nr 122 poz Nowelizacja z 9 lutego 2012r. Art uchylono: Osoba uprawniona jest obowiązana do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi […] w przypadku: 1) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi; 2) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy 3) wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37. Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

11 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Regulacje prawne dotyczące recept: Ustawa o refundacji leków … Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Umowa między świadczeniodawcą a NFZ o wystawianie recept* / o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej * - dotyczy projektu umowy zamieszczonego na stronie internetowej NFZ Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

12 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.marca 2012 roku ogłoszone 9 marca 2012 roku 24 strony szczegółów: Wypełniania recept Przechowywania recept Wymiarów recept Kodów uprawnień Obowiązków administracyjnych ….. Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

13 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Regulacje prawne dotyczące recept: Ustawa o refundacji leków … Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Umowa między świadczeniodawcą a NFZ o wystawianie recept*/ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej * - dotyczy projektu umowy zamieszczonego na stronie internetowej NFZ Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

14 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny UMOWA Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

15 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny UMOWA z NFZ Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

16 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny KARY WYNIKAJĄCE Z UMOWY LEKARZ NFZ PACJENT ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

17 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Zwrot kwoty nienależnej refundacji + odsetki: wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

18 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Zwrot kwoty nienależnej refundacji + odsetki: wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy, Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

19 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Zwrot kwoty nienależnej refundacji + odsetki: wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy, wypisania recepty niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

20 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Kara umowna 300 złotych: wystawienie recepty w miejscu niewykazanym w umowie niepowiadomienie Oddziału Funduszu o utracie recept błąd w danych dotyczących pacjenta Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

21 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Kara umowna 300 złotych: brak danych odnośnie wystawionej recepty w dokumentacji medycznej pacjenta, informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby, w szczególności: rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, zalecenia, informacje o produktach leczniczych, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach medycznych, w ilościach odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi; datę dokonania wpisu i podpis Osoby uprawnionej. Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

22 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Kara umowna 300 złotych: niezachowanie należytej staranności przy przechowywaniu oraz postępowaniu z drukami recept wystawienie na podstawie niniejszej Umowy przez Osobę uprawnioną recepty na rzecz osoby nieubezpieczonej Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

23 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Kara umowna 100 złotych: niepowiadomienie o zmianie adresu lub danych osobowych Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

24 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia: niepowiadomienie o zawarciu umowy z innym oddziałem NFZ Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

25 Czego chcemy? Recepta = czek na pieniądze NFZ
Recepty – aktualny stan prawny Czego chcemy? Recepta = czek na pieniądze NFZ Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

26 Czego chcemy? Recepta = ZLECENIE NA LEKI
Recepty – aktualny stan prawny Czego chcemy? Recepta = ZLECENIE NA LEKI Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

27 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny UBEZPIECZENIA KARTA LEKARZ NFZ SYSTEM INFORMATYCZNY APTEKA PACJENT Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

28 Wprowadzenie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego
Recepty – aktualny stan prawny Czego chcemy? Wprowadzenie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (według Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych miała być wprowadzona już w 2004 roku) Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

29 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
System zdrowia w Polsce – próba oceny Wydatki na zdrowie per capita w US $ według parytetu siły nabywczej 1394 Source: OECD Health Data 2011 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

30 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
System zdrowia w Polsce – próba oceny 1,6% Plan finansowy 2012 PLN składka 9% podstawy – w 2008 roku planowano, że do roku osiągnie ona poziom 13% 1/3 wydatków na zdrowie poza NFZ Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

31 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
10 lutego 2012 Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę nr 1/12/VI W sprawie rekomendacji związanych z wystawianiem recept refundowanych Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 31

32 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Recepty – aktualny stan prawny STANOWISKO nr 1 w sprawie umów na refundację recept XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach kierując się potrzebą ochrony interesów swoich członków, którzy zawarli niekorzystne umowy z NFZ upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane popiera rekomendowane przez Naczelną Radę Lekarską działania, które mają na celu doprowadzenie do zmiany kwestionowanych postanowień tych umów w części dotyczących kar umownych. XXXI OZL, 31 marca 2012 r. Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 32

33 PRÓBA ZMIANY WARUNKÓW UMÓW Z NFZ MAJ – CZERWIEC 2012 NIE PODPISUJEMY
Recepty – aktualny stan prawny Propozycja samorządu lekarskiego. 26.KWIETNIA 2012 PRÓBA ZMIANY WARUNKÓW UMÓW Z NFZ MAJ – CZERWIEC 2012 NIE PODPISUJEMY NIEBEZPIECZNYCH UMÓW Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

34 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.
Recepty – aktualny stan prawny Komunikacja: Strona internetowa: Newsletter Deklaracja woli przystąpienia do wspólnych działań: Nazwisko i imię……………………………………………………… PWZL ……………………………………………………………….….. ………………………………………………………………….. Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.


Pobierz ppt "Recepty – aktualny stan prawny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google