Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Recepty – aktualny stan prawny Prezentacja przygotowana w oparciu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Recepty – aktualny stan prawny Prezentacja przygotowana w oparciu."— Zapis prezentacji:

1 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Recepty – aktualny stan prawny Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały OIL w Gdańsku Katowice, kwiecień 2012 roku

2 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Prezes ORL przewodniczy pracom Zespołu powołanego r. przez Naczelną Radę Lekarską ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych. 4 stycznia 2012 r. po wielogodzinnych negocjacjach przekonano polityków do potrzeby pilnej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Ze strony MZ nie widać niestety chęci do kontynuowania współpracy z samorządem lekarskim przy tworzeniu prawa w zakresie recept i refundacji leków. Arch. DIL

3 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach BYLIŚMY ZDETERMINOWANI DO WALKI PRZECIW DYSKRYMINUJĄCYM NAS ZAPISOM………………………………….. Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w której uznano za uzasadnione postępowanie Koleżanek i Kolegów polegające na dokonywaniu na receptach adnotacji refundacja leku do decyzji NFZ - była powszechnie oczekiwana i jest nadal ważnym przesłaniem dla nas wszystkich. (…) Naszym docelowym postulatem jest zwolnienie lekarza z obowiązku odnotowywania stopnia refundacji leku. 10 stycznia 2012r. konferencja prasowa w Śląskiej Izbie Aptekarskiej z udziałem prezesów Śląskiej Izby Aptekarskiej, Śląskiej Izby Lekarskiej, Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Porozumienie Zielonogórskie

4 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Koleżanko i Kolego Najważniejsze i stale uaktualniane informacje dostępne są na stronie internetowej ŚIL Aby być na bieżąco powiadamianym o -zmianach w prawie medycznym, - najważniejszych działaniach samorządu lekarskiego, -organizowanych kursach, szkoleniach i konferencjach, - obowiązkach sprawozdawczych, etc. ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA! a informacje zostaną przesłane bezpośrednio na Twój adres mailowy

5 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Dlaczego akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

6 Recepty – aktualny stan prawny Założenia: 50 recept dziennie 10% błędnie wypisanych 300 złotych za błąd 252 dni robocze w roku Wynik: złotych x 5 lat = złotych Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

7 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Regulacje prawne dotyczące recept: 1.Ustawa o refundacji leków … 2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich 3.Umowa między świadczeniodawcą a NFZ o wystawianie recept* / o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej * - dotyczy projektu umowy zamieszczonego na stronie internetowej NFZ

8 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Ustawa o refundacji leków … Dz.U. z 2011 nr 122 poz Nowelizacja z 9 lutego 2012r. Art Karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat podlega, kto będąc osobą uprawnioną do wystawiania recept na leki, […] żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za wystawienie recepty lub zlecenia lub powstrzymanie się od ich wystawienia.

9 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Ustawa o refundacji leków … Dz.U. z 2011 nr 122 poz Nowelizacja z 9 lutego 2012r. Art Umowa upoważniająca lekarza, lekarza dentystę, […], do wystawiania recept refundowanych zawierana jest na czas nieokreślony […]. 3. Umowa określa w szczególności: 1) zobowiązania osoby uprawnionej i Funduszu; 2) wskazanie miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych, na terenie właściwego oddziału wojewódzkiego; 3) kary umowne; 4) warunki jej wypowiedzenia albo rozwiązania.

10 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Ustawa o refundacji leków … Dz.U. z 2011 nr 122 poz Nowelizacja z 9 lutego 2012r. Art uchylono: Osoba uprawniona jest obowiązana do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi […] w przypadku: 1) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi; 2) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy 3) wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37.

11 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Regulacje prawne dotyczące recept: 1.Ustawa o refundacji leków … 2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich 3.Umowa między świadczeniodawcą a NFZ o wystawianie recept* / o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej * - dotyczy projektu umowy zamieszczonego na stronie internetowej NFZ

12 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.marca 2012 roku ogłoszone 9 marca 2012 roku 24 strony szczegółów: Wypełniania recept Przechowywania recept Wymiarów recept Kodów uprawnień Obowiązków administracyjnych …..

13 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Regulacje prawne dotyczące recept: 1.Ustawa o refundacji leków … 2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich 3.Umowa między świadczeniodawcą a NFZ o wystawianie recept*/ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej * - dotyczy projektu umowy zamieszczonego na stronie internetowej NFZ

14 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach UMOWA

15 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach UMOWA z NFZ

16 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach LEKARZ PACJENT NFZ ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY KARY WYNIKAJĄCE Z UMOWY

17 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Zwrot kwoty nienależnej refundacji + odsetki: a)wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,

18 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Zwrot kwoty nienależnej refundacji + odsetki: a)wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, b)wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy,

19 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Zwrot kwoty nienależnej refundacji + odsetki: a)wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, b)wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy, c)wypisania recepty niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

20 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Kara umowna 300 złotych: wystawienie recepty w miejscu niewykazanym w umowie niepowiadomienie Oddziału Funduszu o utracie recept błąd w danych dotyczących pacjenta

21 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Kara umowna 300 złotych: brak danych odnośnie wystawionej recepty w dokumentacji medycznej pacjenta, informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby, w szczególności: rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, zalecenia, informacje o produktach leczniczych, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach medycznych, w ilościach odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi; datę dokonania wpisu i podpis Osoby uprawnionej.

22 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Kara umowna 300 złotych: niezachowanie należytej staranności przy przechowywaniu oraz postępowaniu z drukami recept wystawienie na podstawie niniejszej Umowy przez Osobę uprawnioną recepty na rzecz osoby nieubezpieczonej

23 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Kara umowna 100 złotych: niepowiadomienie o zmianie adresu lub danych osobowych

24 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia: niepowiadomienie o zawarciu umowy z innym oddziałem NFZ

25 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Czego chcemy? Recepta = czek na pieniądze NFZ

26 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Czego chcemy? Recepta = ZLECENIE NA LEKI

27 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach LEKARZ PACJENT NFZ APTEKA SYSTEM INFORMATYCZNY KARTA UBEZPIECZENIA

28 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Czego chcemy? Wprowadzenie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (według Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych miała być wprowadzona już w 2004 roku)

29 System zdrowia w Polsce – próba oceny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Source: OECD Health Data 2011 Wydatki na zdrowie per capita w US $ według parytetu siły nabywczej 1394

30 System zdrowia w Polsce – próba oceny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Plan finansowy PLN składka 9% podstawy – w 2008 roku planowano, że do 2011 roku osiągnie ona poziom 13% 1,6% 1/3 wydatków na zdrowie poza NFZ

31 Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 10 lutego 2012 Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę nr 1/12/VI W sprawie rekomendacji związanych z wystawianiem recept refundowanych

32 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach STANOWISKO nr 1 w sprawie umów na refundację recept XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach kierując się potrzebą ochrony interesów swoich członków, którzy zawarli niekorzystne umowy z NFZ upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane popiera rekomendowane przez Naczelną Radę Lekarską działania, które mają na celu doprowadzenie do zmiany kwestionowanych postanowień tych umów w części dotyczących kar umownych. XXXI OZL, 31 marca 2012 r.

33 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 26.KWIETNIA 2012 PRÓBA ZMIANY WARUNKÓW UMÓW Z NFZ MAJ – CZERWIEC 2012 NIE PODPISUJEMY NIEBEZPIECZNYCH UMÓW Propozycja samorządu lekarskiego.

34 Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku. Komunikacja: Strona internetowa: Newsletter Deklaracja woli przystąpienia do wspólnych działań: Nazwisko i imię……………………………………………………… PWZL ……………………………………………………………….….. …………………………………………………………………..


Pobierz ppt "Recepty – aktualny stan prawny Akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Recepty – aktualny stan prawny Prezentacja przygotowana w oparciu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google