Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

2 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kształcenie bibliotekarzy w Wyższej Szkole Pedagogicznej (AP, UP) im. KEN w Krakowie trwa od 1959 roku. Początkowo funkcjonowało tu 2–letnie Studium Bibliotekarskie, w którym wykładali pracownicy Filologii Polskiej, ale i pracownicy bibliotek publicznych i naukowych Krakowa.

3 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

4 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Od 1971 – 1973 roku w ramach Instytutu Filologii Polskiej kierowanego przez prof. dr Wincentego Danka istniała ukierunkowana filologia polska z bibliotekoznawstwem. W roku 1973 w miejsce Studium, utworzono 4-letnie bibliotekarskie studia magisterskie. W tym czasie ruszyły studia zaoczne (przyjęto 34 os.) i rok później dzienne (60 os.).

5 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

6 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Zespół Kierunkowy Bibliotekoznawstwa - kierowany przez prof. Jerzego Jarowieckiego i przy współudziale dr Edwarda Chełstowskiego z udziałem dyrektorów bibliotek, ustalił, że nowo powstały kierunek studiów w krakowskiej WSP będzie specjalizował się w kształceniu kadr dla bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych.

7 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

8 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ogłosiło w 1976 roku pierwszy jednolity, ogólnokrajowy program studiów bibliotekoznawstwa, który wszedł w życie w całej Polsce. Specyfika studiów wymagała łączenia doświadczeń pracowników bibliotek z wiedzą teoretyczną nauczycieli akademickich z literatury, kultury, dziejów książki i jej obiegiem, komunikacją itp. W tym okresie obowiązki kierownika pełnił dr Jan Okoń.

9 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

10 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Jako samodzielna jednostka organizacyjna Zakład Bibliotekoznawstwa powołany został w ramach Instytutu Filologii Polskiej w listopadzie 1975 r., a z początkiem 1978 r. działał już jako Samodzielny Zakład Bibliotekoznawstwa na prawach instytutu, wchodząc w skład Wydziału Humanistycznego WSP pod kierownictwem prof. Jerzego Jarowieckiego nieprzerwalnie do 2000 r.

11 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Nieodłączną częścią Instytutu jest Biblioteka działająca od 1976 roku, która posiada wysoko wyspecjalizowany księgozbiór z zakresu informatologii, w czytelni bogaty warsztat bibliograficzno-informacyjny, ponadto gromadzi literaturę dotyczącą historii książki, edytorstwa, rynku książki, drukarstwa, architektury informacji, mediów i czytelnictwa, służąc rzeszom studentów i pracownikom nauki.

12 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

13 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Kierunek badań naukowych nadały powołane w kwietniu 1979 r. cztery zespoły naukowo-dydaktyczne: Książki i czytelnictwa Czasopiśmiennictwa, historii prasy i zagadnień wydawniczych Historii i funkcjonowania bibliotek Bibliografii i informacji naukowej

14 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

15 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Zarys historii.
W czasie studiów studenci odbywają praktyki w bibliotekach publicznych, naukowych, pedagogicznych i szkolnych. Mają one charakter ogólny związany z funkcjonowaniem biblioteki, jej strukturą organizacyjną, gromadzeniem, opracowaniem i kontrolą zbiorów a późniejsze lata mają praktyki dostosowane do specjalizacji: bibliotek szkolnych, publicznych czy zagadnień wydawniczych.

16 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

17 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

18 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Życie naukowe studentów skupia się w Kole Naukowym „Bibliolog”, którego celem jest poszerzenie wiedzy o inne dyscypliny nie objęte programem studiów oraz promowanie czytelnictwa. Koło organizuje zebrania, konferencje, warsztaty i wycieczki naukowe. Studenci prezentują swój dorobek naukowy – opracowują referaty, biorą udział w dyskusjach, współpracują z miejscami kultury.

19 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

20 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Samodzielny Zakład Bibliotekoznawstwa dysponował własnym budynkiem przy ulicy Grodzkiej 60. Od 1981 r. obowiązywały już jednolite 5-letnie dzienne studia magisterskie. 3 czerwca 1985 r. przekształcono Zakład w Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej a od roku akad. 1985/86 Katedra uzyskała status kierunku nauczycielskiego.

21 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

22 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  W 1992 r. przeniesiono Katedrę z ul. Grodzkiej 60 na ul. Ingardena 4, po czym w 1994 r. ostatecznie przeprowadzono ją do gmachu głównego uczelni przy ul. Podchorążych 2, gdzie mieści się do chwili obecnej.

23 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

24 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

25 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  Rok 1999 był niezwykle ważny w historii istnienia uczelni i bibliotekoznawstwa, ponieważ dnia 1 października przemianowano Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a Katedra otrzymała status Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

26 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

27 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  Także rok 2000 przyniósł zmiany: odszedł długoletni dyrektor Instytutu prof. dr. hab. Jerzego Jarowiecki. Przez rok funkcję te pełnił dr hab. Józef Szocki prof. AP, który również odszedł na emeryturę. W latach Instytutem kierowała dr hab. Halina Kosętka prof. UP. Przez szereg lat wicedyrektorem był dr Piotr Krywak.

28 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

29 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

30 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
W 2003 r. przyjęto nową nazwę: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa a w roku akad. 2007/8 uruchomiono studia 2-stopniowe (1 st. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich z dodatkową z nauczaniem j. polskiego. Natomiast na studiach niestacjonarnych tylko specjalność nienauczycielską).

31 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

32 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Po roku 2010 powstał nowy Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego – wyodrębniony z Wydziału Humanistycznego gdzie nasz Instytut działa w towarzystwie dwu instytutów: Filologii Polskiej i Neofilologii.

33 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

34 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Od 1 X 2012 roku pełniącym obowiązki dyrektora jest dr Michał Rogoż, a wicedyrektorem dr Ewa Wójcik. W roku akademickim 2012/13 w strukturze Instytutu działają 4 katedry: Katedra Badań Książki i Prasy; Katedra Bibliotekarstwa i Czytelnictwa; Katedra Edytorstwa i Wiedzy o Literaturze; Katedra Nauki o Informacji i Edukacji Informacyjnej.

35 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa


Pobierz ppt "Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google