Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak znaleźć swoje miejsce na rynku pracy – poszukiwanie informacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak znaleźć swoje miejsce na rynku pracy – poszukiwanie informacji"— Zapis prezentacji:

1 Jak znaleźć swoje miejsce na rynku pracy – poszukiwanie informacji
Joanna Tyrpak Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

2 Dobre zaplanowanie kariery zawodowej wymaga ze strony uczniów i absolwentów posiadania wielu informacji, które umożliwią podjęcie trafnych decyzji. Udzielanie pomocy, będzie polegało na przekazywaniu informacji przez osobę mającą wiedzę, doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu porady i posiadającą odpowiednie zaplecze informacyjne. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

3 Pojęcia Informacja – Słownik języka polskiego określa informację jako ”powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś, wiadomość, wskazówka, pouczenie” Informacja zawodowa- to zakres wiedzy niezbędny do podjęcia decyzji zawodowych związanych z nauką zawodu, przygotowaniem do zatrudnienia, prawami i obowiązkami pracowników, bezrobotnych i poszukujących pracy. Rynek pracy – zespół mechanizmów umożliwiający kontakt pracodawców z pracownikami, miejsce popytu na pracę (zapotrzebowanie na pracowników) z podażą pracy (kształtowaną przez osoby chętne do jej podjęcia), w wyniku którego dokonuje się transakcja pomiędzy oferującymi pracę za określoną płacę (pracobiorcami) a jej nabywcami (pracodawcami). Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

4 Przekaz informacji model H.D. Lasswell
źródła informacji nadawca treści przekazu kanały odbiorca efekty przekazu Przekaz informacji to proces, który trwa określony czas. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

5 Znaczenie i treść informacji w procesie planowania przyszłości zawodowej.
Wszystkie decyzje, które podejmujemy w życiu polegają tym samym prawom. Dotyczy to też decyzji edukacyjnych i zawodowych. Każdy dokonywany przez osobę wybór wymaga posiadania przez nią określonych zasobów informacji. Informacja jest paliwem dla dokonywanych wyborów. Decyzja jest odpowiednio przetworzoną informacją./ Psychologiczna Teoria Decyzji J.D. Brossa/ Dostarczanie odpowiedniej informacji jednostkom, które podejmują decyzje jest jednym z istotnych warunków zmniejszania ryzyka i niepewności w planowaniu kariery zawodowej. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

6 Jakie cechy powinny charakteryzować informację zawodową
trafność dokładność kompletność rzetelność przejrzystość aktualność możliwość ich wykorzystania pobudzanie zainteresowania i motywacji racjonalność Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

7 Jakich informacji potrzebuję, aby zaplanować swoją przyszłość zawodową
Przy podejmowaniu decyzji zawodowych potrzebne są 4 rodzaje informacji: informacje o sobie samym: zainteresowaniach, uzdolnieniach, temperamencie, cechach charakteru, stanie zdrowia; informacje o istocie pracy w zawodzie: zadaniach i czynnościach, warunkach i środowisku pracy, wymaganiach, jakie stawia zawód kandydatom na pracowników; informacje o możliwościach kształcenia w zawodzie odnośnie do poziomu kształcenia typów i rodzajów szkół, w których można uzyskać kwalifikacje w preferowanym zawodzie, możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; informacje o możliwościach zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i zakładach pracy, w których można znaleźć zatrudnienie, wymaganiach pracodawców, sposobach poszukiwania pracy; Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

8 Nośniki przekazu informacji:
proste formy drukowane ulotki plakaty artykuły doniesienia prasowe poradniki Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

9 złożone formy drukowane
książki zawierające pełne charakterystyki zawodów przewodniki Informatory scenariusze zajęć teczki informacyjne o zawodach Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

10 multimedialne filmy audycje radiowe audycje TV zdjęcia animacje
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

11 Porady zawodowe i indywidualne
Programy komputerowe pomagające w zdobyciu umiejętności sprzyjających w znalezieniu pracy Internetowe bazy danych o edukacji i rynku pracy Porady zawodowe i indywidualne Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

12 Korzyści płynące ze zbierania informacji o rynku pracy
na bieżąco śledzimy trendy panujące na rynku pracy; nabywamy wiedzy o sposobach rekrutacji, wymaganiach pracodawców; potrafimy realnie ocenić szanse na zatrudnienie w danym zawodzie; Pozyskujemy wiedzę o różnych sposobach znajdowania pracy. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

13 Podstawowe źródła informacji o rynku pracy
Instytucje: urzędy pracy poradnie psychologiczno-pedagogiczne młodzieżowe centra kariery centra informacji i planowania kariery mobilne centra informacji zawodowej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

14 II. Czasopisma III.Programy komputerowe: multimedialne systemy informacji IV. Internet V.Informatory(o szkołach, ścieżkach kształcenia) VI.Ulotki o zawodach Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

15 Wiedza na temat trendów na rynku pracy
portalwiedzy.onet.pl Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

16 Trendy na europejskim rynku pracy w perspektywie lat 2015-2020
Z reguły prognozy opracowane są w perspektywie lat dla całych sektorów i grup zawodowych. Badania przyszłościowych trendów na europejskim rynku pracy prowadzone są regularnie od wielu lat przez European Centre for the Development of Vacational Training (nazwa zwyczajowa Cedefop, skrót pochodzący z fr. Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle). Jest to wyspecjalizowana agenda Unii Europejskiej. Według prognoz tej organizacji w latach przewidywany popyt na pracę dla krajów Unii Europejskiej (dane łącznie ze Szwajcarią i Norwegią, ale bez Bułgarii i Rumunii) wzrośnie w kategorii specjalistów, do których zalicza się inżynierów, specjalistów z zakresu nauk ścisłych oraz ochrony zdrowia, a także w tych samych dziedzinach w kategorii technicy (średni personel). Największy spadek przewiduje się w kategoriach zawodowych, takich jak pracownicy sektora rolnictwa i rybołówstwa oraz rzemieślnicy. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

17 Trendy na europejskim rynku pracy w perspektywie lat 2015-2020
W latach wymagania europejskiego rynku pracy, odnośnie zapotrzebowania na konkretne zawody oraz umiejętności i kompetencje pracowników, ulegać będą znacznym zmianom. Związane jest to z rozwojem nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz większym oparciem gospodarek na tzw. wiedzy. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

18 Polski rynek pracy- oczekiwania pracodawcy
Pracodawca oczekuje kierunkowej wiedzy i elastyczności w jej zastosowaniu. Inne wymagania dotyczą : znajomości języków obcych, aktywności i doświadczenia, ukończonej dobrej szkoły wyższej. Pracownik ma być : kompetentny, solidny, odpowiedzialny, pilny (księgowość i bankowość) . Idealny kandydat powinien umieć pracować w grupie, stąd rozbudowane wymagania dotyczące kompetencji miękkich – komunikatywność, praca w zespole, koncentracja na celach i wynikach, mile widziane są kreatywność, zdolności analityczne i myślenie koncepcyjne, automotywacja i entuzjazm, zarządzanie czasem i sobą, umiejętności organizacyjne. Stanowiska kierownicze- umiejętność motywowania innych, zdolności przywódcze, umiejętność kierowania zespołem. Od specjalistów wymaga się orientacji na rozwój własny i podnoszenie kompetencji. A od każdego – niezależnie od stanowiska i odpowiedzialności – szybkiego uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

19 Polski rynek pracy- oczekiwania pracownika
Pracodawcy zaczynają zauważać potrzeby pracownika – inne niż finansowe. Dla wielu mają one większe znaczenie niż gratyfikacja w postaci wynagrodzenia. Pracownik oczekuje w miejscu pracy : uwagi, szczerości, przyjaznej atmosfery, indywidualnego traktowania perspektyw. Pracodawca chcąc pozyskać najlepszego musi mu zapewnić odpowiednie otoczenie. Nowy model pracownika ( pokolenie Y ) ma własną wizję pracy, nie chce wykonywać poleceń, jest przekonany, że od życia należy im się komfort i wygoda. Trudno motywować ludzi, którzy od razu chcą mieć wysokie stanowiska, dobre zarobki i czas na życie prywatne. Najlepszym rozwiązaniem jest system wynagrodzeń uzależniony od wyników i jasno sprecyzowana ścieżka kariery i awansu –  tego można oczekiwać od przyszłego, świadomego pracodawcy. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

20 Rynek Pracy- jak dziś szukać pracy
Spotkania potencjalnego pracodawcy i kandydata do pracy ułatwione są dzięki obecności wielu nowoczesnych narzędzi interaktywnych. Tradycyjne kanały poszukiwań: znajomi, osobiste doświadczenia – nadal są uważane za kluczowe przy podejmowaniu decyzji o aplikacji, jednak nie każdy posiada rozległe kontakty, by mieć dostęp do bezpośrednich informacji o firmie i naborze do niej. Ogromną popularnością cieszą się ogłoszenia w gazetach i na specjalistycznych serwisach dla pracowników i pracodawców. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

21 Rynek Pracy- jak dziś szukać pracy
Ogólne portale pracy Pracuj.pl Jobs.pl Jobpilot.pl Gazetapraca.pl Praca.gratka.pl Praca.pl infoPraca.pl Metropraca.pl Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

22 Rynek Pracy- jak dziś szukać pracy
Branżowe portale KarieraIT - portal pracy dla informatyków i inżynierów. jobs4it.pl - oferty pracy z branży IT. Pracownicy.it - oferty pracy wyłącznie dla branży IT. Pracawbiurze.pl - oferty pracy przede wszystkim w zakresie obsługi sekretariatu i innych prac biurowych. Pracawsprzedazy.pl - oferty pracy dla przedstawicieli handlowych, telemarketerów, sprzedawców i itp. jobs4sales.pl - oferty pracy z branż związanych ze sprzedażą. Przedstawiciele.pl - praca w działach sprzedaży. sprzedawcy.pl - portal, w którym można znaleźć oferty pracy w Działach Sprzedaży, Call Center. jobspot.pl - praca w finansach. Portal dla pracowników oraz dla pracodawców. jobs4finance.pl - oferty pracy dla maklerów, brokerów, księgowych, analityków finansowych, itp. Portale zbierające oferty z innych portali pracy jobrapido.pl - wyszukiwarka ofert pracy. praca.money.pl -publikuje ogłoszenia o pracę zebrane z innych serwisów. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

23 Wykorzystane materiały:
1.Twoja przyszłość:Zestaw scenariuszy do zajęć z młodzieżą, Fundacja Realizacji Programów Społecznych, Warszawa 2008. 2.J.D.Bross, Jak podejmować decyzje, PWN, Warszawa 1965 3.Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2007 4. portalwiedzy.onet.pl 5. 6. 7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Pobierz ppt "Jak znaleźć swoje miejsce na rynku pracy – poszukiwanie informacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google