Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2

3 3 Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk Najwyższa kadra zarządzająca

4 4 Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk Wyższe stanowiska kierownicze, dyrektorzy

5 5 Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk Średnie stanowiska kierownicze, menedżerowie

6 6 Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk Pracownicy wykonawczy, merytoryczni, specjaliści

7 7 Wymagania dot. poszczególnych rodzajów stanowisk Pracownicy biurowi

8 8 Przygotowanie pracodawców do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy (GOW) GOSPODARKI OPARTEJ na WIEDZY Większość pracodawców regionu nie jest obecnie przygotowana do wyzwań GOSPODARKI OPARTEJ na WIEDZY pod względem potencjału kadrowego Oczekiwania wobec pracowników w stosunkowo niewielkim stopniu odnoszą się do umiejętności i predyspozycji związanych z GOW, tj.: gotowości do ciągłego podnoszenia kwalifikacji znajomości języków obcych zdolności analitycznych umiejętności elastycznego reagowania na zmiany ogólnej kreatywności i pomysłowości Potrzeby takich kompetencji nie odczuwają również sami pracownicy Kompetencje te nie są też kształtowane w ramach większości programów nauki zawodu

9 9

10 10 Percepcja absolwentów w badaniach Pracodawcy Podkarpacia Źródło: GUS BDL Wejście absolwentów na rynek pracy 2011

11 11 Źródło: Badanie własne PAPI wśród pracodawców, n2011 = 540; n2012 = 500 Percepcja absolwentów w badaniach Pracodawcy Podkarpacia

12 12 Percepcja absolwentów w badaniach Pracodawcy Podkarpacia

13 13 Percepcja absolwentów w badaniach Pracodawcy Podkarpacia

14 14 Źródło: Pracodawcy Podkarpacia 2011; Badanie PAPI wśród pracodawców; podano odsetki dla sekcji, co do których liczba wypełnionych kwestionariuszy n > 10 W których sekcjach działalności gospodarczej zatrudniano absolwentów w 2011 r.? Percepcja absolwentów w badaniach Pracodawcy Podkarpacia

15 15 Źródło: Badanie własne PAPI wśród pracodawców, n = 130; pokazano dane >3% Cechy pozytywne i umiejętności absolwentów 2011 Percepcja absolwentów w badaniach Pracodawcy Podkarpacia

16 16 Brakujące umiejętności i cechy negatywne absolwentów w opinii pracodawców (2011) Źródło: badanie własne PAPI wśród pracodawców, n=130 Percepcja absolwentów w badaniach Pracodawcy Podkarpacia

17 17 Wizerunek absolwentów szkół zawodowych średnich i wyższych Umiejętności/absolwenci uczelni wyższej (kierunek techniczny) (n = 38) uczelni wyższej (kierunek humanistyczny) (n = 41) uczelni wyższej (kierunek matematyczno- przyrodniczy) (n = 25) Wiedza teoretyczna29%39%36% Wiedza praktyczna / doświadczenie zawodowe 0%10%8% Odpowiednie wykształcenie13%24%32% Znajomość obsługi komputera24%12%16% Znajomość obsługi urządzeń i maszyn, programów specjalistycznych 16%5%4% Znajomość języków obcych5%15%4% Umiejętność współpracy w grupie0%2%24% Samodzielność13%7%16% Gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji 29% 28% Kreatywność i pomysłowość26%20%4% Pracowitość8%10%4% Umiejętność organizowania pracy8%7%4% Umiejętność elastycznego reagowania na zmiany 3%7%0% Sumienne wykonywanie poleceń przełożonych5%12%0% Zdolności analityczne3%0%

18 18 Zatrudnienie absolwentów w instytucji, w której wcześniej odbyli praktyki/ staż Źródło: badanie własne PAPI wśród pracodawców. n>10 Wysoki jest odsetek pracodawców, którzy zatrudnili absolwentów po odbyciu przez nich stażu Percepcja absolwentów w badaniach Pracodawcy Podkarpacia

19 19 Źródło: Badanie własne PAPI wśród pracodawców, n = 135 Zatrudnianie absolwentów: koszty vs korzyści 2012 Percepcja absolwentów w badaniach Pracodawcy Podkarpacia

20 20 Wizerunek absolwentów szkół zawodowych, średnich i wyższych W województwie podkarpackim dominują kierunki humanistyczne, podczas gdy na rynku łatwiej znajdują zatrudnienie absolwenci kierunków technicznych Wniosek Stypendia na kierunkach kształcenia rzadziej wybieranych a odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy Rekomendacje doradztwo zawodowe dla uczniów szkół średnich Upowszechnianie danych z monitoringu losów zawodowych absolwentów poszczególnych uczelni

21 21

22 22 Zawód kod zaw. Liczba ofert Sprzedawca Technik prac biurowych Sprzątaczka biurowa Przedstawiciel handlowy Kierowca samochodu ciężarowego Pozostali pracownicy obsługi biurowej Robotnik budowlany Telemarketer Magazynier Kucharz Pomoc kuchenna Doradca klienta Zawód (specjaliści) kod zaw. Liczba ofert Fizjoterapeuta Wychowawca w placówkach oświat. wych. i opiekuńczych Pielęgniarka Specjalista ds. marketingu i handlu Archiwista Specjalista ds. sprzedaży Logopeda Lektor języka angielskiego Grafik komputerowy DTP Specjalista ds. reklamy Nauczyciel przedszkola Programista aplikacji Zawody, w których zgłoszono najwięcej ofert pracy (2012)

23 23 Zawody nadwyżkowe i deficytowe WUP w Rzeszowie prowadzi analizy dotyczące zależności pomiędzy stanem bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych zawodach, a wolnymi miejscami pracy w PUP-ach Na podstawie tych analiz opracowuje listę zawodów nadwyżkowych i deficytowych WUP w Rzeszowie prowadzi analizy dotyczące zależności pomiędzy stanem bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych zawodach, a wolnymi miejscami pracy w PUP-ach Na podstawie tych analiz opracowuje listę zawodów nadwyżkowych i deficytowych Zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie Zawody, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w danych zawodach Zawody nadwyżkowe Zawody deficytowe

24 24 Zawody nadwyżkowe 2011 rok Technik technologii odzieży, Technik żywienia i gospodarstwa domowego, Socjolog, Inżynier rolnictwa, Filolog – filologia polska, Technik hotelarstwa, Technik ekonomista, Technik mechanizacji rolnictwa, Filolog – filologia obcojęzyczna, Nauczyciel wychowania fizycznego rok Technik technologii odzieży, Technik żywienia i gospodarstwa domowego, Socjolog, Inżynier rolnictwa, Filolog – filologia polska, Technik hotelarstwa, Technik ekonomista, Technik mechanizacji rolnictwa, Filolog – filologia obcojęzyczna, Nauczyciel wychowania fizycznego. I półrocze 2012 roku Technik żywienia i gospodarstwa domowego, Nauczyciel wychowania fizycznego, Inżynier rolnictwa, Politolog, Monter sprzętu gosp. domowego, Technik ekonomista, Technik rolnik, Rolnik, Specjalista ds. integracji europejskiej, Kulturoznawca, Specjalista ds. organizacji usług gastronom., hotelarskich i turyst., Filolog – filologia obcojęzyczna. I półrocze 2012 roku Technik żywienia i gospodarstwa domowego, Nauczyciel wychowania fizycznego, Inżynier rolnictwa, Politolog, Monter sprzętu gosp. domowego, Technik ekonomista, Technik rolnik, Rolnik, Specjalista ds. integracji europejskiej, Kulturoznawca, Specjalista ds. organizacji usług gastronom., hotelarskich i turyst., Filolog – filologia obcojęzyczna.

25 25 Zawody nadwyżkowe Zawody wskazane przez pracodawc ó w z listy zawod ó w nadwyżkowych (dane powyżej 5 %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań PAPI n= 500

26 26 Zawody deficytowe I półrocze 2012 roku Logopeda, Doradca rolniczy, Pracownik kancelaryjny, Kierownik działu szkoleń, Instruktor gimnastyki korekcyjnej, Intendent, Opiekun klienta, Monter reklam, Archiwista, Telemarketer, Agent ubezpieczeniowy, Administrator nieruchomości, Lektor języka angielskiego, Muzealnik. I półrocze 2012 roku Logopeda, Doradca rolniczy, Pracownik kancelaryjny, Kierownik działu szkoleń, Instruktor gimnastyki korekcyjnej, Intendent, Opiekun klienta, Monter reklam, Archiwista, Telemarketer, Agent ubezpieczeniowy, Administrator nieruchomości, Lektor języka angielskiego, Muzealnik.

27 27 Zawody deficytowe Zawody wskazane przez pracodawc ó w z listy zawod ó w deficytowych (dane powyżej 1,5 %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań PAPI n= 500

28 28

29 29 Liczba miejsc pracy (tys.)Zmiany (w proc.) Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i menedżerowie ,7%6,3% Specjaliści ,1%10,9% Technicy i pokrewni ,4%7,3% Urzędnicy ,7%-1,1% Sprzedawcy i pracownicy usług ,4%-12,2% Wykwalifikowani rolnicy i rybacy ,1%-13,3% Rzemieślnicy i powiązani pracownicy handlu ,4%2,5% Operatorzy maszyn i monterzy ,2%-4,6% Zawody niewymagające kwalifikacji ,1%-6,1%

30 30 Liczba miejsc pracy (tys.)Zmiany (w proc.) Wyższe kwalifikacje (IESEC 5 + 6) ,8%26,7% Średnie kwalifikacje (IESEC 3 + 4) ,5%-13,7% Niskie kwalifikacje (IESEC 1 + 2) ,5%-3,6% Ogółem ,4%-0,3%

31 31 Liczba miejsc pracy (tys.)Zmiany (w proc.) Rolnictwo ,1%-14,9% Przetwórstwo ,9%-8,1% Budownictwo ,8%10,4% Transport i dystrybucja ,2%6,4% Usługi dla biznesu i inne ,0%4,7% Usługi nierynkowe ,9%3,1% Ogółem ,4%-0,3%

32 Wnioskowanie – umiejętność kontekstualizacji Inteligencja emocjonalna – umiejętność budowania relacji Sprawność adaptacyjna – umiejętność dopasowywania się do sytuacji i pracy pod presją Kompetencje międzykulturowe – kooperacja z osobami posługującymi się innym kodem językowym, kulturowym Przetwarzanie danych – wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji na podstawie danych (myślenie analityczne) Praca z nowymi mediami – krytyczna analiza zasobów, doboru odpowiednich narzędzi komunikowania Interdyscyplinarność – rozwiązywanie złożonych problemów Projektowanie pracy - aranżowanie czynników zewnętrznych Praca w szumie – umiejętność odfiltrowywania niepotrzebnych danych Współpraca w sieci – współpraca bez kontaktów face to face 32 Future skills (Institute for the Future - PHOENIX University)

33 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 33


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google