Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SEGREGACJA ODPADÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SEGREGACJA ODPADÓW."— Zapis prezentacji:

1

2

3 SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

4 SEGREGACJA ODPADÓW

5 SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SEGREGACJA ODPADÓW STAWKA OPŁATY

6 SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SEGREGACJA ODPADÓW STAWKA OPŁATY DEKLARACJA

7

8 Z czego wynika?

9 PRAWO UNIJNE PRAWO UNIJNE dyrektywa ramowa dyrektywa składowiskowa

10 Z czego wynika? PRAWO UNIJNE PRAWO UNIJNE dyrektywa ramowa dyrektywa składowiskowa

11 Z czego wynika? PRAWO UNIJNE PRAWO UNIJNE PRAWO KRAJOWE dyrektywa ramowa dyrektywa składowiskowa

12 Z czego wynika? PRAWO UNIJNE PRAWO UNIJNE PRAWO KRAJOWE dyrektywa ramowa dyrektywa składowiskowa

13 Z czego wynika? PRAWO UNIJNE PRAWO UNIJNE PRAWO KRAJOWE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO dyrektywa ramowa dyrektywa składowiskowa

14 (1) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Golubia-Dobrzynia

15 (2) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsc składania deklaracji

16 (3) w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

17 (4) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

18 (5) w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

19 (6) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

20 SYSTEM aktualnie obowiązujący

21 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

22 SYSTEM aktualnie obowiązujący WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY

23 SYSTEM aktualnie obowiązujący WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

24 SYSTEM aktualnie obowiązujący WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

25 SYSTEM aktualnie obowiązujący WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY płatność INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

26 SYSTEM aktualnie obowiązujący WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY płatność odpady INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

27 SYSTEM aktualnie obowiązujący WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY płatność odpady umowa INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

28 SYSTEM aktualnie obowiązujący WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY decyzje pozwolenia rejestr płatność odpady umowa INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

29 SYSTEM obowiązujący od 01.07.2013r. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

30 SYSTEM obowiązujący od 01.07.2013r. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY odpady INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

31 SYSTEM obowiązujący od 01.07.2013r. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY płatność odpady INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

32 SYSTEM obowiązujący od 01.07.2013r. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY płatność odpady umowa decyzje pozwolenia rejestr SPRAWOZDAWCZOŚĆ NADZÓR INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

33 PAPIERU I TEKTURY TWORZYW SZTUCZNYCH SZKŁA REGULAMINZOBOWIĄZANIE DO: REGULAMIN – ZOBOWIĄZANIE DO: a) prowadzenia selektywnego zbierania:

34 ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI REGULAMINZOBOWIĄZANIE DO: REGULAMIN – ZOBOWIĄZANIE DO: b) prowadzenia selektywnego zbierania:

35 przeterminowanych leków i chemikaliów zużytych baterii i akumulatorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych zużytych opon opakowań wielomateriałowych metali tekstyliów oraz odzieży REGULAMINZOBOWIĄZANIE DO: REGULAMIN – ZOBOWIĄZANIE DO: c) prowadzenia selektywnego zbierania powstających na terenie gospodarstw domowych:

36 SYSTEM5 POJEMNIKÓW SYSTEM 5 POJEMNIKÓW + + POJEMNIK NA ODPADY POZOSTAŁE

37 SYSTEM5 POJEMNIKÓW SYSTEM 5 POJEMNIKÓW + + POJEMNIK NA ODPADY POZOSTAŁE PRZEDSIĘBIORCA

38 SYSTEM5 POJEMNIKÓW SYSTEM 5 POJEMNIKÓW + + POJEMNIK NA ODPADY POZOSTAŁE PRZEDSIĘBIORCA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

39 ZIELONY POJEMNIK SZKŁO WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: czyste szklane opakowania po napojach i produktach spożywczych – całe lub potłuczone ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), szkła budowlanego (szkło okienne, szkło zbrojone), luster, zakrętek, kapsli i korków, zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych wraz z zawartością

40 ŻÓŁTY POJEMNIK PLASTIK WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: otwarte i zgniecione jednorazowe butelki po napojach, opakowania po środkach do prania, szamponach, mydłach w płynie, oczyszczone kubki po produktach mlecznych, kubki po jogurtach, pojemniki po artykułach sypkich, duże folie opakowaniowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania wielomateriałowe, plastikowe opakowania po owocach i warzywach tekstyliów, styropianu, brudnych: torebek foliowych, brudnych folii z gospodarstwa domowego, jednorazowych pieluch, brudnych opakowań po żywności

41 NIEBIESKI POJEMNIK PAPIER WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: czyste gazety i kolorowe magazyny, katalogi, prospekty, ulotki, książki i zeszyty, czysty niezatłuszczony papier, kartony, pudła, tekturę falistą, torby i worki papierowe tłustego i zabrudzonego papieru, papieru i tektury pokrywanych folią metalową lub tworzywami sztucznymi, opakowań po mleku, sokach, mrożonkach, torebek plastikowych, kalki, folii

42 BRĄZOWY POJEMNIK BIOODPADY WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: odpady zielone z ogrodu, jak skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, kwiaty i chwasty bez ziemi; odpady domowe (kuchenne): obierki z warzyw i owoców, mięso, resztki obiadu, pieczywo, skorupki po jajkach, ości po zjedzonej rybie ziemi, popiołu, jednorazowych pieluch, tekstyliów, plastiku, szkła

43 UWAGA!!! Nie należy mieszać bioodpadów z innymi odpadami! Bioodpady z domieszką nawet niewielkiej ilości innych odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych – nie nadają się do kompostowania.

44 PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW baterie akumulatory opony remont i rozbiórka meble i inne wielkogabarytowe odzież tekstylia leki chemikalia elektrośmieci

45 STAWKA OPŁATY

46 STAWKA OPŁATY samofinansowanie koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych koszt obsługi administracyjnej

47 stawka opłaty stawka opłaty METODA USTALENIA OPŁATY (Uchwała Rady Miasta) X liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

48 STAWKA OPŁATY (Uchwała Rady Miasta) ZBIÓRKA SELEKTYWNA 8,00 zł

49 STAWKA OPŁATY 8,00 zł ZBIÓRKA SELEKTYWNA 10,00 zł ODPADY ZMIESZANE STAWKA OPŁATY (Uchwała Rady Miasta)

50 TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB uiszczania opłaty do 15-ego każdego miesiąca którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy miesięcznie Kasa Urzędu Miasta przelew na konto

51 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

52 DEKLARACJA

53 DEKLARACJA

54 DEKLARACJA

55 DEKLARACJA

56 DEKLARACJA

57 DEKLARACJA

58 DEKLARACJA

59 DEKLARACJA

60 DEKLARACJA

61 DEKLARACJA

62 DEKLARACJA

63 DEKLARACJA

64 DEKLARACJA DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY NALEŻY ZŁOŻYĆ ODDZIELNĄ DEKLARACJĘ

65 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W IMIENIU MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DEKLARACJĘ SKŁADA ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI LUB ZARZĄD WSPÓLNOTY

66 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POUCZENIE: DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz.1954 z późn. zm.

67 NIERUCHOMOŚCI niezamieszkałe NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (Uchwała Rady Miasta) SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

68 NIERUCHOMOŚCI niezamieszkałe SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, SZPITALE, CMENTARZE, GABINETY LEKARSKIE, LOKALE GASTRONOMICZNE, LOKALE HANDLOWE, BIURA, URZĘDY, ZAKŁADY USŁUGOWE, ZAKŁADY PRODUKCYJNE, GARAŻE, OGRODY DZIAŁKOWE, itp.

69 stawka opłaty za pojemnik stawka opłaty za pojemnik METODA USTALENIA OPŁATY (Uchwała Rady Miasta) X liczba pojemników określonej wielkości

70 STAWKA OPŁATY ZBIÓRKA SELEKTYWNA STAWKA OPŁATY (Uchwała Rady Miasta) nieruchomości niezamieszkałe POJEMNOŚĆ POJEMNIKA STAWKA OPŁATY 60 l12,00 zł 110 l22,00 zł 1 100 l220,00 zł 2 500 l400,00 zł KP-71 000,00 zł

71 STAWKA OPŁATY ODPADY ZMIESZANE STAWKA OPŁATY (Uchwała Rady Miasta) POJEMNOŚĆ POJEMNIKA STAWKA OPŁATY 60 l18,00 zł 110 l33,00 zł 1 100 l330,00 zł 2 500 l600,00 zł KP-71 500,00 zł nieruchomości niezamieszkałe

72 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe

73 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe

74 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe

75 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe

76 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe

77 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe

78 UWAGA: ZŁOŻENIE DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI JEST OBOWIĄZKIEM WYNIKAJĄCYM Z USTAWY

79 UWAGA: TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI 31 marzec 2013 rok

80 UWAGA: WŁAŚCICIEL MA OBOWIĄZEK ZAKTUALIZOWANIA DEKLARACJI W PRZYPADKU ZMIANY WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY W CIĄGU 14 DNI OD ZAISTNIENIA ZMIANY

81 UWAGA: WYPOWIEDZENIE AKTUALNEJ UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH DO KOŃCA CZERWCA

82 UWAGA: FORMULARZ DEKLARACJI www.golub-dobrzyn.pl Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

83 UWAGA: SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI BĘDZIE PODLEGAŁ BIEŻĄCEJ KONTROLI DANYCH WYKAZANYCH W DEKLARACJACH

84

85


Pobierz ppt "SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SEGREGACJA ODPADÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google