Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Golub-Dobrzyń 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Golub-Dobrzyń 2013"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Golub-Dobrzyń 2013

2 „USTAWA ŚMIECIOWA”

3 „USTAWA ŚMIECIOWA” SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

4 „USTAWA ŚMIECIOWA” SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
SEGREGACJA ODPADÓW

5 „USTAWA ŚMIECIOWA” SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
SEGREGACJA ODPADÓW STAWKA OPŁATY

6 „USTAWA ŚMIECIOWA” SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
SEGREGACJA ODPADÓW STAWKA OPŁATY DEKLARACJA

7 „USTAWA ŚMIECIOWA”

8 „USTAWA ŚMIECIOWA” Z czego wynika?

9 „USTAWA ŚMIECIOWA” Z czego wynika? PRAWO UNIJNE dyrektywa „ramowa”
dyrektywa „składowiskowa”

10 „USTAWA ŚMIECIOWA” Z czego wynika? PRAWO UNIJNE dyrektywa „ramowa”
dyrektywa „składowiskowa”

11 „USTAWA ŚMIECIOWA” Z czego wynika? PRAWO UNIJNE PRAWO KRAJOWE
dyrektywa „ramowa” dyrektywa „składowiskowa”

12 „USTAWA ŚMIECIOWA” Z czego wynika? PRAWO UNIJNE PRAWO KRAJOWE
dyrektywa „ramowa” dyrektywa „składowiskowa”

13 AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
„USTAWA ŚMIECIOWA” Z czego wynika? PRAWO UNIJNE PRAWO KRAJOWE dyrektywa „ramowa” dyrektywa „składowiskowa” AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

14 UCHWAŁY RADY MIASTA (1) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Golubia-Dobrzynia

15 UCHWAŁY RADY MIASTA (2) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsc składania deklaracji

16 UCHWAŁY RADY MIASTA (3) w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

17 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
UCHWAŁY RADY MIASTA (4) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

18 UCHWAŁY RADY MIASTA (5) w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

19 UCHWAŁY RADY MIASTA w sprawie terminu,
(6) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

20 SYSTEM aktualnie obowiązujący

21 SYSTEM aktualnie obowiązujący WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

22 SYSTEM aktualnie obowiązujący
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY

23 SYSTEM aktualnie obowiązujący
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

24 SYSTEM aktualnie obowiązujący
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

25 SYSTEM aktualnie obowiązujący
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY płatność INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

26 SYSTEM aktualnie obowiązujący
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY płatność INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH odpady

27 SYSTEM aktualnie obowiązujący
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY płatność INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH odpady umowa

28 SYSTEM aktualnie obowiązujący
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY płatność INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH decyzje pozwolenia rejestr odpady umowa

29 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
SYSTEM obowiązujący od r. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

30 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
SYSTEM obowiązujący od r. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH odpady

31 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
SYSTEM obowiązujący od r. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY płatność INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH odpady

32 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
SYSTEM obowiązujący od r. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY płatność INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH decyzje pozwolenia rejestr SPRAWOZDAWCZOŚĆ NADZÓR odpady umowa

33 PAPIERU I TEKTURY TWORZYW SZTUCZNYCH SZKŁA
REGULAMIN – ZOBOWIĄZANIE DO: a) prowadzenia selektywnego zbierania: PAPIERU I TEKTURY TWORZYW SZTUCZNYCH SZKŁA

34 ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
REGULAMIN – ZOBOWIĄZANIE DO: b) prowadzenia selektywnego zbierania: ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

35 REGULAMIN – ZOBOWIĄZANIE DO:
c) prowadzenia selektywnego zbierania powstających na terenie gospodarstw domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów zużytych baterii i akumulatorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych zużytych opon opakowań wielomateriałowych metali tekstyliów oraz odzieży

36 SYSTEM „5 POJEMNIKÓW” + + POJEMNIK NA ODPADY POZOSTAŁE

37 SYSTEM „5 POJEMNIKÓW” + PRZEDSIĘBIORCA + POJEMNIK NA ODPADY POZOSTAŁE

38 + + SYSTEM „5 POJEMNIKÓW” POJEMNIK NA ODPADY POZOSTAŁE PRZEDSIĘBIORCA
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

39 ZIELONY POJEMNIK „SZKŁO”
WRZUCAMY: czyste szklane opakowania po napojach i produktach spożywczych – całe lub potłuczone NIE WRZUCAMY: ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), szkła budowlanego (szkło okienne, szkło zbrojone), luster, zakrętek, kapsli i korków, zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych wraz z zawartością

40 ŻÓŁTY POJEMNIK „PLASTIK”
WRZUCAMY: otwarte i zgniecione jednorazowe butelki po napojach, opakowania po środkach do prania, szamponach, mydłach w płynie, oczyszczone kubki po produktach mlecznych, kubki po jogurtach, pojemniki po artykułach sypkich, duże folie opakowaniowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania wielomateriałowe, plastikowe opakowania po owocach i warzywach NIE WRZUCAMY: tekstyliów, styropianu, brudnych: torebek foliowych, brudnych folii z gospodarstwa domowego, jednorazowych pieluch, brudnych opakowań po żywności

41 NIEBIESKI POJEMNIK „PAPIER”
WRZUCAMY: czyste gazety i kolorowe magazyny, katalogi, prospekty, ulotki, książki i zeszyty, czysty niezatłuszczony papier, kartony, pudła, tekturę falistą, torby i worki papierowe NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru, papieru i tektury pokrywanych folią metalową lub tworzywami sztucznymi, opakowań po mleku, sokach, mrożonkach, torebek plastikowych, kalki, folii

42 BRĄZOWY POJEMNIK „BIOODPADY”
WRZUCAMY: odpady zielone z ogrodu, jak skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, kwiaty i chwasty bez ziemi; odpady domowe (kuchenne): obierki z warzyw i owoców, mięso, resztki obiadu, pieczywo, skorupki po jajkach, ości po zjedzonej rybie NIE WRZUCAMY: ziemi, popiołu, jednorazowych pieluch, tekstyliów, plastiku, szkła

43 Nie należy mieszać bioodpadów
UWAGA!!! Nie należy mieszać bioodpadów z innymi odpadami! Bioodpady z domieszką nawet niewielkiej ilości innych odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych – nie nadają się do kompostowania.

44 meble i inne wielkogabarytowe
PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW baterie akumulatory opony remont i rozbiórka meble i inne wielkogabarytowe odzież tekstylia leki chemikalia „elektrośmieci”

45 STAWKA OPŁATY

46 STAWKA OPŁATY samofinansowanie
koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych koszt obsługi administracyjnej

47 liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
METODA USTALENIA OPŁATY (Uchwała Rady Miasta) liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość stawka opłaty X

48 STAWKA OPŁATY (Uchwała Rady Miasta) ZBIÓRKA SELEKTYWNA 8,00 zł

49 8,00 zł 10,00 zł STAWKA OPŁATY STAWKA OPŁATY ZBIÓRKA SELEKTYWNA
(Uchwała Rady Miasta) STAWKA OPŁATY ZBIÓRKA SELEKTYWNA 8,00 zł ODPADY ZMIESZANE 10,00 zł

50 do 15-ego każdego miesiąca którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy
TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB uiszczania opłaty miesięcznie do 15-ego każdego miesiąca którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy Kasa Urzędu Miasta przelew na konto

51 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

52 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

53 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

54 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

55 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

56 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

57 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

58 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

59 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

60 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

61 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

62 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

63 DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

64 DEKLARACJA DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI,
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY NALEŻY ZŁOŻYĆ ODDZIELNĄ DEKLARACJĘ

65 NIERUCHOMOŚCI LUB ZARZĄD WSPÓLNOTY
DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W IMIENIU MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DEKLARACJĘ SKŁADA ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI LUB ZARZĄD WSPÓLNOTY

66 DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POUCZENIE: DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz.1954 z późn. zm.

67 NIERUCHOMOŚCI niezamieszkałe
(Uchwała Rady Miasta) SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

68 NIERUCHOMOŚCI niezamieszkałe
SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, SZPITALE, CMENTARZE, GABINETY LEKARSKIE, LOKALE GASTRONOMICZNE, LOKALE HANDLOWE, BIURA, URZĘDY, ZAKŁADY USŁUGOWE, ZAKŁADY PRODUKCYJNE, GARAŻE, OGRODY DZIAŁKOWE, itp.

69 liczba pojemników określonej wielkości
METODA USTALENIA OPŁATY (Uchwała Rady Miasta) liczba pojemników określonej wielkości stawka opłaty za pojemnik X

70 nieruchomości niezamieszkałe
STAWKA OPŁATY STAWKA OPŁATY (Uchwała Rady Miasta) POJEMNOŚĆ POJEMNIKA STAWKA OPŁATY 60 l 12,00 zł 110 l 22,00 zł 1 100 l 220,00 zł 2 500 l 400,00 zł KP-7 1 000,00 zł ZBIÓRKA SELEKTYWNA

71 nieruchomości niezamieszkałe
STAWKA OPŁATY STAWKA OPŁATY (Uchwała Rady Miasta) POJEMNOŚĆ POJEMNIKA STAWKA OPŁATY 60 l 18,00 zł 110 l 33,00 zł 1 100 l 330,00 zł 2 500 l 600,00 zł KP-7 1 500,00 zł ODPADY ZMIESZANE

72 nieruchomości niezamieszkałe
DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

73 nieruchomości niezamieszkałe
DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

74 nieruchomości niezamieszkałe
DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

75 nieruchomości niezamieszkałe
DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

76 nieruchomości niezamieszkałe
DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

77 nieruchomości niezamieszkałe
DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

78 PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI JEST OBOWIĄZKIEM WYNIKAJĄCYM
UWAGA: ZŁOŻENIE DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI JEST OBOWIĄZKIEM WYNIKAJĄCYM Z USTAWY

79 TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI
UWAGA: TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI 31 marzec 2013 rok

80 UWAGA: W CIĄGU 14 DNI OD ZAISTNIENIA ZMIANY
WŁAŚCICIEL MA OBOWIĄZEK ZAKTUALIZOWANIA DEKLARACJI W PRZYPADKU ZMIANY WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY W CIĄGU 14 DNI OD ZAISTNIENIA ZMIANY

81 WYPOWIEDZENIE AKTUALNEJ UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
UWAGA: WYPOWIEDZENIE AKTUALNEJ UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH DO KOŃCA CZERWCA

82 Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
UWAGA: FORMULARZ DEKLARACJI Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

83 UWAGA: DANYCH WYKAZANYCH W DEKLARACJACH
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI BĘDZIE PODLEGAŁ BIEŻĄCEJ KONTROLI DANYCH WYKAZANYCH W DEKLARACJACH

84

85 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Golub-Dobrzyń 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google