Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA I REALIZACJA PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA I REALIZACJA PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA I REALIZACJA PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

2 Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń

3 W Polsce popularyzację idei SzPZ rozpoczęto projektem
„Szkoła Promująca Zdrowie”, realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej w latach 1992–1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych „szkołami projektowymi”. W ramach upowszechniania projektu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − wojewódzkich koordynatorów. Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Działania związane rozwijaniem i upowszechnianiem idei SzPZ w Polsce podjął resort zdrowia.

4 Szkoły Promującej Zdrowie
Cele Szkoły Promującej Zdrowie

5 dążyć do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, umożliwić uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości, zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki, włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej

6 Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim Szkolny Program Promocji Zdrowia
Cel strategiczny projektu: Kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.

7 Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia Beata Chodak, Anna Waszczuk
Koordynatorzy Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia Beata Chodak, Anna Waszczuk

8 Imiona i nazwiska członków
SzZPZ Pedagog szkolny: Magdalena Miś Higienistka: Małgorzata Mazur Rodzice: Celina Cabaj, Bernadeta Gąsior, Uczniowie: Katarzyna Chodak, Ewa Wójcik, Urszula Pietrucha, Kinga Walczyk, Małgorzata Bokota Nauczyciele: Piotr Czaja, Małgorzata Jarosz, Bogumiła Matysek, Leokadia Krawiec, Barbara Hendzel, Dariusz Mormol, Grażyna Tokarz, Wioleta Malska, Natalia Paryś Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Robert Pieczonka

9 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
LOGO SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

10

11


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA I REALIZACJA PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google