Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZA Ł O Ż ENIA I REALIZACJA PROJEKTU SZKO Ł A PROMUJ Ą CA ZDROWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZA Ł O Ż ENIA I REALIZACJA PROJEKTU SZKO Ł A PROMUJ Ą CA ZDROWIE."— Zapis prezentacji:

1

2 ZA Ł O Ż ENIA I REALIZACJA PROJEKTU SZKO Ł A PROMUJ Ą CA ZDROWIE

3 Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie wyrosła z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie wyrosła z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń

4 W Polsce popularyzację idei SzPZ rozpoczęto projektem Szkoła Promująca Zdrowie, realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej w latach 1992–1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych szkołami projektowymi. W ramach upowszechniania projektu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ wojewódzkich koordynatorów. Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Działania związane rozwijaniem i upowszechnianiem idei SzPZ w Polsce podjął resort zdrowia.

5 Cele Szkoły Promującej Zdrowie

6 dążyć do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, umożliwić uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości, zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki, włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej

7 Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim Szkolny Program Promocji Zdrowia Cel strategiczny projektu : Kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.

8 Koordynatorzy Szkolnego Zespo ł u ds. Promocji Zdrowia Beata Chodak, Anna Waszczuk

9 Imiona i nazwiska cz ł onków SzZPZ Pedagog szkolny: Magdalena Miś Higienistka: Małgorzata Mazur Rodzice: Celina Cabaj, Bernadeta Gąsior, Uczniowie: Katarzyna Chodak, Ewa Wójcik, Urszula Pietrucha, Kinga Walczyk, Małgorzata Bokota Nauczyciele: Piotr Czaja, Małgorzata Jarosz, Bogumiła Matysek, Leokadia Krawiec, Barbara Hendzel, Dariusz Mormol, Grażyna Tokarz, Wioleta Malska, Natalia Paryś Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Robert Pieczonka

10

11

12


Pobierz ppt "ZA Ł O Ż ENIA I REALIZACJA PROJEKTU SZKO Ł A PROMUJ Ą CA ZDROWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google