Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Pożyczkowy ES Toruń, 21 września 2012r. Organizator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Pożyczkowy ES Toruń, 21 września 2012r. Organizator."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Pożyczkowy ES Toruń, 21 września 2012r. Organizator

2 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacje o projekcie PriorytetVII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator Lider: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Partner: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Okres realizacji projektu Styczeń 2012 – Październik 2013

3 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Cel projektu Wzmocnienie trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES) poprzez poszerzenie możliwości korzystania PES ze zwrotnego finansowania zewnętrznego w województwie kujawsko-pomorskim od 01.2012 do 10.2013

4 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Etap I – badanie potrzeb 02-06.2012 pogłębiona diagnoza potrzeb i finansowych możliwości PES, wyniki badań na str. www.cistor.pl zakładka Fundusz Pożyczkowy ESwww.cistor.pl konsultacje procedur z przedstawicielami PES i F.Poż./ F.Por. modyfikacja procedur z uwzględnieniem uwag PES i F.Poż./ F.Por.

5 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Etap II – Testowanie wrzesień 2012 – czerwiec 2013 Przeszkolenie pracowników projektu z nowego narzędzia finansowania zwrotnego Wsparcie finansowe (KPFP) 1.Rozpatrywanie wniosków pożyczkowych 2.Udzielenie pożyczki 3.Monitoring spłat Wsparcie merytoryczne (CISTOR) 1.Pomoc w przygotowaniu wniosków pożyczkowych 2.Doradztwo dla PES, które otrzymały pożyczkę 3. Punkt Informacyjno- Konsultacyjny

6 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Etap III – upowszechnianie projektu 08-10.2013 wydanie publikacji z opisem produktu spotkania informacyjne, seminaria wprowadzenie produktu do głównego nurtu polityki

7 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Z czego składa się produkt? Procedura udzielania pożyczek z poręczeniem dla PES Procedury i formularze dotyczące formalności pomiędzy Funduszem Pożyczkowym a PES Regulamin Funduszu Pożyczkowego Ekonomii Społecznej Ocena ryzyka Arkusz zdolności pożyczkowej Procedury i formularze dotyczące formalności pomiędzy Funduszem Pożyczkowym a Funduszem Poręczeniowym Umowa współpracy pomiędzy Funduszem Poż. a Funduszem Por.

8 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego ODBIORCY podmioty ekonomii społecznej (wg definicji PO KL) prowadzące działalność: gospodarczą, odpłatną (nieodpłatną - w przypadku pozyskania przez Fundusz Pożyczkowy odrębnych środków np. z programów unijnych). UŻYTKOWNICY fundusze pożyczkowe fundusze poręczeniowe jednostki samorządu terytorialnego, które zdecydują się na powołanie funduszu Docelowo procedura udzielania pożyczek z poręczeniem dla PES będzie mogła zostać zmodyfikowana i wdrożona przez Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe zlokalizowane na terenie całej Polski, jednocześnie potencjalnie obejmując wszystkie PES w kraju. Dla kogo nowe narzędzie?

9 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na jakie cele i jak się starać o pożyczkę? Na jakie cele? cele inwestycyjne cele obrotowe cele inwestycyjno-obrotowe Procedura udzielenia złożenie dokumentacji przez PES weryfikacja zdolności finansowej ocena wniosku przez fundusz pożyczkowy i doręczeniowy oraz w przypadku decyzji pozytywnej: udzielenie, rozliczenie, monitoring, zamknięcie pożyczki.

10 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Korzyści: niskie koszty (odsetki od 5,51% do 8,91% plus prowizja za poręczenie liczona od kwoty poręczenia od 0,6% do 3,6%) długi okres spłaty pożyczki - do 60 miesięcy skrócony okres oczekiwania na decyzję – 10 dni możliwość ubiegania się o pożyczkę innych, niż prowadzące działalność gospodarczą, PES jedno miejsca składania dokumentów jeden wniosek o udzielenie pożyczki wraz z poręczeniem koszty poręczenia rozłożone w skali roku na miesięczne raty kumulacja kosztów obsługi pożyczki i poręczenia miękka windykacja, doradztwo dostosowano metodologię oceny ryzyka do specyfiki podmiotów ekonomii społecznej, poprzez zmianę proporcji pomiędzy oceną obiektywną a subiektywną

11 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wymagane dokumenty Wniosek o udzielenie pożyczki z poręczeniem Informacja na temat realizowanego przedsięwzięcia Osobisty kwestionariusz poręczyciela – oświadczenie majątkowe Odpis z właściwego rejestru (np. KRS) Kopia potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON Kopia dokumentu tożsamości osób reprezentujących wnioskodawcę Aktualne zaświadczenia z właściwego organu podatkowego i właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z należnościami Inne dokumenty określające sytuację gospodarczą i finansową

12 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Udzielanie informacji na temat możliwości wzięcia pożyczki z poręczeniem, Konsultacja najkorzystniejszej formy pożyczki Pomoc w wypełnianiu dokumentacji Wsparcie doradcze dla PES, które otrzymają pożyczkę Zbieranie opinii i sugestii odnośnie produktu Punkt Informacyjno-Konsultacyjny siedziba CISTOR SPS ul. Stokrotkowa 22, pokój nr 19, czynny w godzinach od 7:30 do 15:30.

13 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dane kontaktowe CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22 87-100 Toru ń tel. 56 654 92 79 www.cistor.pl cistor@cistor.pl www.cistor.plcistor@cistor.pl Punkt informacyjno-konsultacyjny: Aleksandra Kwiatkowska fpes@cistor.pl Kujawsko-Pomorski Fundusz Po ż yczkowy ul. Włocławska 167, 87-100 Toru ń tel. (56) 622-71-62 www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

14 Dziękuję za uwagę ORGANIZATOR


Pobierz ppt "Fundusz Pożyczkowy ES Toruń, 21 września 2012r. Organizator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google