Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu DROGA do PRACY współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – realizowany w imieniu Miasta Racibórz przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu w okresie: od 1 lutego do 31 października 2010r.

3 Nadrzędnym celem Projektu było + ZMNIEJSZENIE ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN KORZYSTAJĄCYCH Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Raciborzu. Szczegółowymi celami Projektu było: Podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych kobiet i mężczyzn, Nabycie nowych, zwiększenie posiadanych kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn, adekwatnych do potrzeb rynku pracy, Nabycie umiejętności przez kobiety i mężczyzn w poszukiwaniu pracy, celem jej skutecznego znalezienia, Zmiana stereotypowego patrzenia kobiet i mężczyzn na wykonywany zawód, Zintegrowanie kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem osób zatrudnionych.

4 W Projekcie udział wzięło łącznie 33 uczestników/uczestniczek 19 kobiet 14 mężczyzn W Projekcie przewidziano kontynuację 3 uczestników/uczestniczek z lat ubiegłych 1 kobieta 2 mężczyzn

5 AKTYWIZACJA ZAWODOWA ORAZ SPOŁECZNA W PROJEKCIE W ramach Projektu zorganizowano 9 kursów zawodowych rozwijających tzw. umiejętności twarde L. P.NAZWA SZKOLENIA/KURSU ILOŚĆ OSÓB UCZESTICZĄCYCH W SZKOLENIU/ KURSIE ILOŚĆ OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY SZKOLENIE/ KURS 1.KURS PRAWA JAZDY KAT. B 1211 2.KURS KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 44 3. KURS KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ORAZ KURS W ZAKRESIE BEZPIECZNEJ OBSŁUGI – WYMAINY BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH WYPOSAŻONYCH W TE URZĄDZENIA 76 4.KURS OCHRONA OSÓB FIZYCZNYCH I MIENIA BEZ LICENCJI 33 5.KURS PRAWA JAZDY KAT. C 11 6. KURS MAGAZYNIER, KASJER, FAKTURZYSTA Z OBSUŁGĄ KASY FISKALNEJ I PROGRAMU DO FAKTUROWANIA 98 7. KURS SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWOWYMI METODĄ TIG (141) 44 8. KURS PROFESJONALNY PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z ELEMENTAMI PŁAC I KSIĘGOWOŚCI 76 9. KURS STYLIZACJA PAZNOKCI DWOMA METODAMI ŻELOWĄ I AKRYLOWĄ 43

6 W ramach Projektu zorganizowano: 2 spotkania warsztatowe, 2 kursy rozwijające tzw. umiejętności miękkie L.P.NAZWA WARSZTATÓW/KURSÓW ILOŚĆ OSÓB UCZESTICZĄCYCH W WARSZATACH ILOŚĆ OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY WARSZTATY 1. TRENINIG KOMPETENCJI I UMIJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 3318 2. WARSZTATY PRZYWRÓCENIA UMIEJETNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, AKTYWIZACJA ZAWODOWA – WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO 3021 3.STYLIZACJA SYLWETKI I AUTOPREZENTACJA2618 4. ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM ORAZ BUDŻETEM GOSPODARSTAWA DOMOWEGO 2521

7 AKTYWIZACJA ZDROWOTNA W PROJEKCIE L.P.NAZWA WSPARCIAILOŚĆ OSÓB UCZESTICZĄCYCH WE WSPARCIU 1.PLATFORMA BADAŃ ZMYSŁÓW30 2.SPOTKANIE Z PEDIATRĄ21 3.SPOTKANIE Z DERMATOLOGIEM21 4.SPOTKANIE Z INTERNISTĄ21

8 INNE FORMY WSPARCIA ZASTOSOWANE W PROJE KCIE WSPARCIE DOCHODOWE ZAISŁKI I POMOC W NATURZE ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJETU (w miesiącu sierpniu w czasie trwania kursów Zarządzanie czasem własnym oraz budżetem gospodarstwa domowego, Stylizacja sylwetki i autoprezentacja )

9 RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKCIE Niestereotypowe doradztwo zawodowe, psychologiczne, warsztaty i szkolenia – uwrażliwienie osób prowadzących w/w spotkania na problemy stereotypizacji zawodów, dzielenie ich na męskie i żeńskie, Promowanie partnerskiego wzorca podziału ról społecznych i zawodowych, Dostosowanie rozkładu zajęć do potrzeb K i M uczestniczących w Projekcie, a przez to godzenie życia zawodowego i prywatnego, Zapewnienie opieki nad dziećmi uczestników/czek Projektu

10 Punkt konsultacyjny – dyżury pracowników socjalnych ul. Londzina 46/9, 47-400 Racibórz tel. 32 414 05 54 email: drogadopracy_raciborz@op.pl od kwietnia do października 2010r. w każdą środę od 15 30 do 17 00 w każdy czwartek od 15 30 do 17 00 można było skorzystać z: konsultacji i porad udzielanych przez wykwalifikowanych pracowników socjalnych komputera i Internetu w celu podnoszenia umiejętności w ich obsłudze oraz poszukiwania pracy

11 PROMOCJA PROJEKTU Odbywała się poprzez wizualizację upowszechnioną: plakaty ulotki naklejki rollup utworzenie i prowadzenie strony internetowej Projektu informacje w mediach lokalnych Wizualizacja ta miała na celu promowanie zasady równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do Projektu. Na materiałach promująco-informacyjnych umieszczono zapis: Zapraszany do Projektu zarówno kobiety jak i mężczyzn. Odbyło się również Spotkanie Wstępne i Spotkanie Podsumowujące z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu.

12 PODSUMOWANIE L.P. PRZEPŁYW UCZESNITKÓW PROJEKTU OGÓŁEMKM 1.ZAKOŃCZENIE291811 2. PODJĘCIE PRACY W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU 18108 3.PRZERWANIE/WYCOFANIE SIĘ413

13 MIEJSCA PRACY Eko-oknach sp. z o.o., Ochroniarz – Grupa Beta Ochrona Sp. z o.o Komis meblowy Restauracja ROMA Salon optyczny Krystyna Kamińska, Sklep spożywczy, Stalesia sp. z o.o. z Krakowa (sklep z ubraniami) Telemarketer w Firmie BELLAVIT, Usługi budowlane Sławomir Kasprzycki Zakład budowlany SILBUD Zakład cukierniczy MIESZKO S.A., Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POMA Sp. z o.o. Wyjazd do pracy zagranicę

14 SKRAWKI NOTATEK UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK (…) początkowo byłam nastawiona bardzo ostrożnie, gdyż obawiałam się porażki, nie wierzyłam we własne siły. Program kursów obejmował tematy nieznane mi. Jednak z biegiem czasu przy bardzo dużym wsparciu pracowników Projektu to, co wydawało się niemożliwe okazało się być osiągalne (…) Jestem teraz osobą, która z większym optymizmem patrzy w przyszłość i jest to efektem wszystkich, którzy brali czynny udział w mojej edukacji (…) Projekt DROGA do PRACY dał mi możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz większe szanse na zdobycie pracy (…) Spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem dały mi większą pewność siebie. Wiem teraz jak szukać pracy, rozmawiać z pracodawcą. Dużym sukcesem dla mnie jest podjęcie pracy i podpisanie umowy o pracę (…) Dzięki tym kursom zwiększyłem swoje szanse na znalezienie pracy. Gdyby nie program DROGA do PRACY to bym tej szansy nie miał i myślę, że jest on dobry, potrzebny ludziom (…) pragnę zaznaczyć, iż wiedza, którą zdobyłam podczas tych spotkań i kursów przerwała pewne bariery w moim życiu. Dzięki spotkaniom z panią psycholog jestem pewniejsza siebie. Potrafię rozwiązać bezkonfliktowo wiele spraw, które kiedyś były dla mnie sodomą i gomorą (…) Po zakończeniu kursu Kucharza małej gastronomii od miesiąca sierpnia 2010r. zaczęłam pracę w restauracji ROMA. Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się zrobić taki kurs; praca w kuchni bardzo mi się podoba (…)

15 Koniec Barbara Piechaczek


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google