Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Las w życiu człowieka Prezentacja edukacyjna dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Prezentację opracował Tadeusz Zarzycki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Las w życiu człowieka Prezentacja edukacyjna dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Prezentację opracował Tadeusz Zarzycki."— Zapis prezentacji:

1 Las w życiu człowieka Prezentacja edukacyjna dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Prezentację opracował Tadeusz Zarzycki

2 I las - zielony skarbiec człowieka II pozyskiwanie zasobów leśnych III zagrożenia lasu IV społeczna funkcja lasu

3 Las - kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu g eograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują. (Internet – Wikipedia) I las - zielony skarbiec człowieka

4 Drzewa – grupa roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Grupa ta nie jest taksonem– grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Drzewa są roślinami wieloletnimi o zdrewniałych łodygach (i zwykle też korzeniach). Od innych roślin drzewiastych (krzewów i krzewinek) różnią się posiadaniem łodygi głównej (pnia) rozgałęziającej się dopiero od pewnej wysokości. Liczne rozgałęzienia wraz z listowiem tworzą koronę drzewa. (Internet – Wikipedia)

5 Powierzchnia lasów w Polsce (stan na 2004 rok) wynosiła 8,94 mln hektarów. Stanowi to około 28,6% ogólnej powierzchni Polski. Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka różnorodne funkcje. Można je ująć w trzy grupy: ekologiczne (ochronne), produkcyjne (gospodarcze), społeczne.

6 Funkcja ekologiczna lasu polega na korzystnym wpływaniu, na kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego, skład atmosfery [jedno drzewo zapewnia tlen przez cały rok dla 4 osobowej rodziny], regulację obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom, lawinom i osuwiskom. Zachowanie potencjału biologicznego wielkiej liczby gatunków i ekosystemów.

7 Funkcje produkcyjne polegają na produkcji biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu. Umożliwia to trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu. Bez drewna nie sposób wyobrazić sobie rozwoju cywilizacji. Drewno jest surowcem dla tysięcy produktów wytwarzanych przez człowieka. Nie bez znaczenia jest fakt, że jest to surowiec odnawialny, ekologicznie przyjazny i zdrowy. Dzięki naturalnemu pięknu i ogromnej różnorodności – nie ma równego sobie. II pozyskiwanie zasobów leśnych

8 Związek człowieka z lasem i drewnem trwa miliony lat. Należy tu wspomnieć o ogromnym znaczeniu drewna dla rozwoju budownictwa, energetyki, górnictwa, hutnictwa, komunikacji międzyludzkiej [papier], meblarstwa, myślistwa, rolnictwa, transportu itp.

9 Przerabianie drewna Ogólny schemat pozyskiwania i przerobu drewna

10 Przykładowe rodzaje tarcicy deski belki krawędziaki Przerób ściętego drewna odbywa się w tartaku. Kloce drewniane przecina się wzdłuż na maszynach zwanych trakami. Produkt wychodzący z tych maszyn nazywa się ogólne tarcicą.

11 III zagrożenia lasu W naukach leśnych wyróżnia się trzy kategorie zagrożeń, którym podlega współczesny las. 1. Czynniki antropogeniczne (wynikające z działalności człowieka) – zanieczyszczenia przemysłowe, pożary, turystyka. Katastrofa ekologiczna w Górach Izerskich spowodowana przemysłową działalnością człowieka kwaśne deszcze Pożar lasu – pożar w Rudach Raciborskich w roku 1992 był jedną z największych katastrof w dziejach polskiego leśnictwa. Spłonęło ponad 9 tyś, hektarów lasu, a pożar trwał 18 dni.

12 2. Czynniki ożywione (biotyczne) – wirusy, bakterie, nicienie, zwierzęta. W Polskich lasach największe spustoszenia czynią, występujące cyklicznie, szkodniki liściożerne żerujące na drzewostanach sosnowych, takie jak: brudnica mniszka, boreczniki, barczatka sosnówka, poproch cetyniec, osnuja gwiaździsta. Choroby grzybowe lasu są kolejnym ogromnym zagrożeniem lasu. Stale prowadzony monitoring przez pracowników leśnych pozwala zmniejszyć dynamikę infekcji grzybowych lasu. Zwierzyna leśna – uprawy leśne zabezpiecza się przed zwierzyną grodzeniami, zakładaniem osłon czy smarowaniem repelentami (środkami chemicznymi zniechęcającymi roślinożerców do zgryzania młodych pędów na uprawach). Brudnica mniszka - jeden z najgroźniejszych szkodników drzewostanów sosnowych Zabezpieczona ogrodzeniem uprawa leśna. Ochrona przed zniszczeniem przez zwierzynę leśną

13 3. Czynniki natury nieożywionej (abiotyczne) – Susza, powódź, skrajnie wysokie i niskie temperatury powietrza, niedostatek substancji odżywczych w glebie, zaburzenia atmosferyczne – wiatry, okiść, szadź, gradobicie. Połamane drzewa po przejściu huraganu Szadź na drzewach Okiść – osiadająca na gałęziach gruba warstwa ciężkiego (mokrego) śniegu powodująca często łamanie gałęzi

14 Funkcja społeczna – lasy kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, tworzą i wzbogacają rynek pracy, służą obronności kraju, zapewniają rozwój kultury, nauki oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa. Niepowtarzalne piękno polskich lasów jest dla człowieka miejscem bezpośredniego kontaktu z naturą. Miejscem relaksu i wypoczynku. IV społeczna funkcja lasu Edukacyjna funkcja lasu - obserwowanie przyrody Rekreacyjna funkcja lasu - odpoczynek

15 Lasy Państwowe sprawujące zarząd nad lasami Skarbu Państwa udostępniają piękne polskie lasy całemu społeczeństwu. Lasy nie są ogrodzone i można po nich swobodnie wędrować. Rzetelna informacja o lasach kształtuje kulturę leśną społeczeństwa.

16 Tablica informacyjna KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO – wejście od strony wodospadu Szklarki

17

18

19

20 LITERATURA: Wikipedia, Internet Wycieczka do lasu - Hanna Będkowska, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005 Zielony skarbiec Polski – Krzysztof Fronczak, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2004 Szkice o zastosowaniach drewna – Marian Suwała, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2006 Drewno surowiec wszechczasów - Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2005 Przyroda – podręcznik do przyrody dla klasy 5 SP, E. Błaszczyk, E. Kłos, B. Maliński, J. Sygniewicz, B. Zajdler, WSIP Technika 4-6 podręcznik dla SP – Lech Łabecki, Nowa Era Technika, wychowanie komunikacyjne, zeszyt ćwiczeń dla klasy 4 szkoły podstawowej – Waldemar Czyżewski, Warszawa 1996, Nowa Era Materiały własne


Pobierz ppt "Las w życiu człowieka Prezentacja edukacyjna dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Prezentację opracował Tadeusz Zarzycki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google